Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

2 A sikeres pályázat tartalmi elemei

3 Partnerség A projekt megvalósítása során célszerű az Európai Unió partnerség elvét széleskörűen alkalmazni. Ennek oka: hogy nincs olyan projekt amely nem gyakorol hatást a szervezettel kapcsolatban álló gazdasági, vagy egyéb szereplőkre.

4 Partner kiválasztásának kritériumai Hiányzó szakértelem biztosítása Egyetemek bevonása (elért kutatási eredmények gyakorlatba történő átültetése) Kutatóintézetek bevonása (szakértői tanácsadás, véleményezés, Piaci információk gyűjtése, hatáselemzések) Külső tanácsadók bevonása (hiányzó szakmai kompetenciák) Üzleti partnerek (tapasztalatok megosztása, projektbe történő beépítése)

5 Partner kiválasztásának kritériumai Forrásallokáció (projekt forrásigényének biztosítása) Bank és hitelintézetek bevonása (hitel, tőkekihelyezés, bankgarancia) Szállítói követelések időbeli optimalizálása Vevő követelések időbeli optimalizálása Szakmai befektetők Magán és vállalkozói tőkebevonás

6 Partner kiválasztásának kritériumai Stratégiai együttműködés - A megvalósításhoz szükséges immateriális javak biztosítása a Tulajdonos partnerek bevonásával (know-how, licenc, stb.) - Együttműködési megállapodások és szerződések a jövőre vonatkozóan - Az eredmények elméleti és gyakorlati hasznosítása, továbbfejlesztési lehetőségei - Önkormányzatokkal és a közszférával történő együttműködés

7 Humánerőforrás terv A felelős személyek kiválasztása Felelősségi körök meghatározása és leosztása Munkacsoportok létrehozása Szakmai kompetenciák Kommunikációs és együttműködési készség Vezetői képességek Gyakorlati tapasztalatok

8 Munkacsoportok és feladatszerepek Motivátor Adminisztrátor Gyakorlatias Precíz Kreatív Koordinátor

9 Cselekvési terv időütemezéssel Az elkészítés optimális sorrendje - A célok eléréséhez szükséges tevékenységek konkrét meghatározása - Kulcsfeladatok kijelölése, majd azok alfeladatokra bontása - Az egyes tevékenységek időbeli és logikai kapcsolódásainak megállapítása - Szakaszhatárok és munkacsomagok kijelölése - Az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges szakértelem meghatározása - Felelősök kijelölése

10 Cselekvési tervvel szemben támasztott követelmények Áttekinthetőség (nagy méret esetén célszerű részterveket készíteni a mérföldkövek alapján) Részletesség  Kiinduló állapot  Elérendő cél  A cél eléréséhez szükséges tevékenységek leírása  Erőforrás-szükséglet mérföldkövenkénti meghatározása (emberi és pénzügyi erőforrás)  Időbeli ütemezés

11 Gazdasági hatásvizsgálat Hatástanulmányok készítése Környezeti hatástanulmány Gazdasági hatástanulmány Költséghatékonysági tanulmány Foglalkoztatási hatástanulmány Megtérülési tanulmány

12 Gazdasági hatásvizsgálat A tanulmányok általános felépítése Jelenlegi állapot teljes körű leírása Mérföldkövenként elért eredmények és azok kapcsolódó hatásai (környezeti, gazdasági, költség, foglalkoztatási) A záró tanulmány eredményeinek számbavétele, hatások leírása

13 Környezeti hatástanulmány Célja: A projekt természeti környezetre gyakorolt hatásainak kimutatása. Szennyezőanyag kibocsátásának változása (CO2, stb.) Természeti környezetbe való beavatkozás mértéke és jellege Esetleges behatások kezelési és rekultivációs tervei Meglévő környezet hosszú távú fenntartásának programterve Természetes élőhelyekre gyakorolt hatások változásai

14 Gazdasági hatástanulmány Célja: A projekt a szervezet hosszú távú működésére gyakorolt hatásainak bemutatása. A szervezet törzsvagyonára, saját tőkéjére való hatása A szervezet eszközállományára gyakorolt hatása A közvetlen gazdasági környezetre gyakorolt hatása (multiplikátor hatás) A szállítói és vevői kapcsolatokra gyakorolt hatás Az eredményességre gyakorolt hatás Az átlagos technológiai színvonalra, innovációs képességre gyakorolt hatás

15 Költséghatékonysági tanulmány Célja: Az elérni kívánt célhoz kapcsolódó optimális költségszint meghatározása. Anyag és munkaszükséglet teljeskörű meghatározása A szükségletekhez rendelt alternatív költségváltozatok A kiválasztott költségváltozat részletezése A kiválasztott költségváltozat részletes indoklása

16 Foglalkoztatási hatástanulmány Célja: a szervezet projekt általi munkaerő megtartási és fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. Kiindulási foglalkoztatási helyzet Képzés, átképzés szükségessége Külső munkaerő szükséglet Munkahelymegtartás illetve munkahelyteremtés Új munkahelyekkel és munkakörökkel szemben támasztott követelmények

17 Megtérülési tanulmány Célja: A projekt megtérülésének és az általa generált gazdasági eredmények bemutatása. A pénzügyi eredmények számszerűsítése a jövőre vonatkozóan (3-10 év) A nem számszerűsíthető eredmények megnevezése A projekt által generált költségmegtakarítások számszerűsítése Diszkontálás és diszkontfaktorok A projekt bekerülési költségének arányosítása az összes eredményhez

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az előadás anyagát készítették: Veszelka Mihály Dr. Pupos Tibor


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések