Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia Megújuló energia hasznosítás kérdései. A sikeres pályázat ismérvei Víg András Budapest, 2012.06.28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia Megújuló energia hasznosítás kérdései. A sikeres pályázat ismérvei Víg András Budapest, 2012.06.28."— Előadás másolata:

1 GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia Megújuló energia hasznosítás kérdései. A sikeres pályázat ismérvei Víg András Budapest, 2012.06.28.

2 Megújuló energia • Megújuló energiaforrások alatt azokat az energiahordozókat értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás nem csökken, hanem újratermelődik, megújul, vagy mód van az adott területről ugyanolyan jellegű és mennyiségű energia kitermelésére.

3 Megújuló energia •Biomassza tüzelés •Geotermia, hőhasznosítás •Biomasszából termelt villamos áram •Biogáz •Nap •Szél •Egyéb

4 Megújuló energia hasznosítás közel jövője • Magyarországnak 2010.dec.22. óta van Megújuló E nergia H asznosítási C selekvési T erve •2020-ig terjedően meghatározza a megújuló energia felhasználás alakulását •Az összes energia felhasználáson belül a megújuló részarány kötelező 13% önként megemelésre került 14,5%-ra. Emlékeztetőül: 2005-ben 4,3% volt. •A megújuló energia felhasználáson belül 2010-ben a biomassza 81% volt a többi megújuló részarány 19%-ról 39%-ra történő emelését írja elő.

5 Megújuló energia hasznosítás növelése Nem csak energiapolitikai kérdés, hanem: • - környezetvédelmi, • - vidék- és agrárfejlesztési, • - fenntartható fejlődést segítő, • - energia import csökkentő, • - mezőgazdasági területek hasznosítását segítő, • - helyi életkörülmény javító, • - helyben maradást biztosító, stb.

6 Megújuló energia hasznosítás elősegítése átvételi kötelezettség előírásával kedvező pályázási lehetőségekkel, támogatási rendszerrel (kamat-, beruházás-, ártámogatás) adó-visszaigénylési lehetőséggel (nyereség-, jövedelemadó stb.), reális átvételi ár meghatározásával tudatformálással, meggyőzéssel

7 Célkitűzéseket szolgáló intézkedések a cselekvési tervben • Támogatási intézkedések, programok (hazai finanszírozás, EU-s társfinanszírozás, közvetlen EU-s források) • Egyéb (piaci, költségvetési) pénzügyi ösztönzők • Általános szabályozási • Társadalmi intézkedések (foglalkoztatás, képzés, társadalmi tudatformálás, energia szakértői hálózat stb.)

8 SZAKEMBERIGÉNY műszaki gazdasági pénzügyi jogi A sikeres pályázat ismérvei Megvalósíthatósági tanulmány (az első lépés) Megvalósíthatósági tanulmány = PÁLYÁZAT • KOMPLEX konstrukció = SZÉLESKÖRŰ ismeretek

9 A sikeres pályázat ismérvei Megvalósíthatósági tanulmány (MT) • A projekt célja, indokoltsága, eredménye Projekt ötlet Projekt vég • Jelenlegi és tervezett állapot ismertetése: Energetikai – Műszaki – Pénzügyi jellemzők • Adatok, jellemzők alátámasztása egyéb dokumentumokkal: számítások, szerződések, nyilatkozatok, árajánlatok, műszaki leírások, stb.

10 MT • Vezetői összefoglaló • A projektgazda és a projektmenedzsment bemutatása • A projekt céljának, indokoltságának bemutatása • A projekt tervezésének kiinduló adatai • A jelenlegi helyzet ismertetése • Változatelemzés (a kiválasztott változat kiválasztásának módja és alátámasztása) • A kiválasztott változat bemutatása

11 MT • Környezetvédelmi szempontok A beruházás során, az élettartamon belül az üzemelés során és az életciklus végén keletkező hulladék anyagok fajtái, mennyisége, és az ártalmatlanítás módja Engedélyek • A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő szabályozási környezet bemutatása A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve Egyéb • A fejlesztés eredményeként elért megújuló energia termelés növekedése • A projekt környezeti hatása • Kockázat kezelés

12 MT Energetikai melléklet Energetikai melléklet a Megvalósíthatósági tanulmány energetikai és pénzügyi részeinek összegzését kell hogy ismertesse. Összefoglalja a számszerű eredményeket • Élettartam meghatározás és alátámasztás • Létesítményjegyzék • Átlagos körülményekre számított adatok • Kiindulási és tervezett energia adatok • Energia és egyéb működési költségek, árbevételek • ÜHG-kibocsátás (CO 2 ekv) csökkentés éves szinten és élettartam alatt

13 MT energetikai melléklet tipikus hibái • Az MT-ben számítással, magyarázattal nem alátámasztottz adatok feltüntetése • A táblázatok hiányos kitöltése • Rosszul kitöltött létesítmény jegyzék • Hibás dimenziók • Eltérő adatok az MT-ben és az energetikai mellékletben

14 MT A projekt megvalósíthatóságának vizsgálata • A műszaki és szakmai ütemezés realitása • A megvalósíthatóság vizsgálata a tulajdonviszonyok és egyéb, a projektet befolyásoló jogviszonyok vizsgálata alapján • A közbeszerzési terv értékelése (ütemezés, jogi megfelelőség), ha releváns • Kockázatelemzés és kezelés stratégia megfelelősége a projekt megvalósítás időszakában (technikai, gazdasági, jogi, intézményi kockázatok)

15 MT A projekt költségvetésének és megtérülésének vizsgálata • A projekt beruházási költsége • A projektelemek (projektöltségek) indokoltsága és elszámolhatósága • A projekt költséghatékonysága • A projekt megtérülési számításának illetve közgazdasági költség-haszon elemzés számításának helyessége, az input adatok realitása • Fenntartási időszak alatt az üzemeltetés során keletkező költségek és bevételek becslése A projekt szakmai fenntarthatósága Az élettartamon belüli működésre/működtetésre vonatkozó szakmai koncepció megfelelősége • A kialakítandó üzemeltetési környezet megfelelősége (jogi és hatékonysági szempontból) • Az üzemeltetési költségek realitása • Kockázatkezelési stratégia megfelelősége a fenntartás időszakában (technikai, gazdasági, jogi, intézményi kockázatok, amennyiben releváns)

16 MT A MT a támogatási szerződés műszaki melléklete!

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia Megújuló energia hasznosítás kérdései. A sikeres pályázat ismérvei Víg András Budapest, 2012.06.28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések