Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KEOP-2009-4, KEOP-2009-5 konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KEOP-2009-4, KEOP-2009-5 konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók."— Előadás másolata:

1 KEOP-2009-4, KEOP-2009-5 konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók

2 SZAKEMBERIGÉNY műszaki gazdasági pénzügyi jogi Megvalósíthatósági tanulmány (az első lépés) Megvalósíthatósági tanulmány = PÁLYÁZAT •KOMPLEX konstrukció = SZÉLESKÖRŰ ismeretek

3 Megvalósíthatósági tanulmány MT típusai Egyszerűsített •100 millió Ft alatti elszámolható költségű projektek esetén Normál •100 millió forint és afölötti elszámolható költségű, nem jövedelemtermelő projektek; •100-260 millió Ft közötti jövedelemtermelő projektek; •100-260 millió forint közötti elszámolható költségű állami támogatásnak minősülő projektek Jövedelemtermelő: •260 millió Ft fölötti beruházási költségű jövedelemtermelő projektek •260 millió forint fölötti elszámolható költségű állami támogatásnak minősülő projektek

4 Megvalósíthatósági tanulmány MT formai előírásai Címoldalon feltüntetve: •a projekt javaslat címe, készítésének dátuma, készítőjének neve és aláírása Címoldal után: •tartalomjegyzék. •Vezetői összefoglaló MT törzsdokumentuma: •a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi információkat és az azokat közvetlenül alátámasztó indoklásokat tartalmazza Kiegészítő információk: •felhasznált dokumentumok jegyzeke, helyszínrajzok, fényképek, ábrák, egyéb műszaki dokumentumok, egyéb adminisztratív dokumentumok

5 Megvalósíthatósági tanulmány MT – főbb tartalmi elemei 1. A projektgazda és a projektmenedzsment 2. A projekt céljainak, indokoltságának a bemutatása 3. A projekt tervezésének kiinduló adatai 4. A jelenlegi helyzet ismertetése 5. Változatelemzés és a kiválasztott változat bemutatása 6. Környezetvédelmi szempontok 6. Épületenergetikai korszerűsítés/felújítás esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek történő megfelelést igazoló részletes energetikai elemzés és számítás (csak KEOP-2009-5.3.0/A és B)

6 Megvalósíthatósági tanulmány MT – főbb tartalmi elemei 7. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek, projektet érintő szabályozási környezet 8. A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve 9. A projekt finanszírozása, üzleti terv 10-13. Költségbecslések beruházás, fenntartás és üzemeltetés során 14. Indikátorok elérésének bemutatása 15. A projekt környezeti hatása 16. Kockázatelemzés

7 Megvalósíthatósági tanulmány •A projektgazda és a projektmenedzsment bemutatása A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása • A projektmenedzsment szervezet és személyek - működése, irányítási struktúrája - projektmenedzselési szaktudása, tapasztalata, referenciái, önéletrajzai - energiagazdálkodási szaktudása és tapasztalata - együttműködési referenciái • Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások a pályázó szervezetre vonatkozóan

8 Megvalósíthatósági tanulmány •A projekt célja, indokoltsága, eredménye Projekt ötlet Projekt vég •A projekt tervezésének kiinduló adatai - Honnan származnak az adatok (mérés, statisztika, mintaprojekt, stb.) - Adatok ismertetése KEOP-5.3.0/A-B konstrukcióknál táblázatos formában megadni a kiindulási helyzet és a tervezett állapot műszaki és energetikai adatait

9 Megvalósíthatósági tanulmány •Jelenlegi állapot ismertetése: Energetikai – Műszaki – Pénzügyi jellemzők •Adatok, jellemzők alátámasztása egyéb dokumentumokkal: számítások, szerződések, nyilatkozatok, árajánlatok, műszaki leírások, közüzemi számlák, stb. •KEOP-5-ös konstrukcióknál a táblázatos adatok összegzése •„Barna mezős” beruházásnál a meglévő állapot anyag-energiamérlegének és működési költségeinek ismertetése •„Zöld mezős” beruházásnál a helyszín bemutatása

10 Megvalósíthatósági tanulmány •Változatelemzés: •Egyszerűsített MT esetén a tervezett projekt kiválasztását kell csak indokolni •Normál és „Jövedelemtermelős” MT esetén: –Változatelemzés módszertanának és az összehasonlítási szempontok bemutatása –Projekt nélküli állapot ismertetés (vagy hivatkozás a jelenlegi helyzet ismertetésénél leírtakra) –Legalább két változat ismertetése –A változatok összevetése –A kiválasztott változat indoklása

11 Megvalósíthatósági tanulmány •Tervezett állapot (kiválasztott változat) ismertetése (1): •KEOP-5.3.0/A-B konstrukcióknál (specialitás): –a táblázatos adatok összegzése (hangsúlyozva a tervezett állapot energetikai és műszaki jellemzőinek bemutatását, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások beruházás utáni helyzetet ismertető adatai alapján.) –A Pályázati útmutató szerinti vonatkozó rendeleteknek és szabványoknak való megfelelés bemutatása

12 Megvalósíthatósági tanulmány •Tervezett állapot (kiválasztott változat) ismertetése (2): •Technológia folyamatábrája, fő műszaki paraméterek •Fő berendezések és jellemzőik •Kapacitás- energia és anyag mérlegek!!!!! •A telepítés bemutatása, építmények, berendezések elrendezése •Kapcsolódások a közművekhez •Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások a projektre vonatkozóan, területfejlesztési szempontok

13 Megvalósíthatósági tanulmány •Épületenergetikai korszerűsítés/felújítás esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek történő megfelelést igazoló részletes energetikai elemzés és számítás (KEOP- 5.3.0-A/B) •A kiindulási helyzetre és a tervezett állapotra is el kell készíteni minden esetben •Az MT mellékleteként be kell nyújtani a teljes számítást •Az MT-ben a főbb eredményeket fel kell tüntetni •Indokolni, hogy vonatkozik e az adott projektre a rendelet, vagy sem.

14 Megvalósíthatósági tanulmány •Környezetvédelmi szempontok •megvalósítás az üzemeltetés alatt és az életciklus végén keletkező hulladék anyagok fajtái, mennyisége, ártalmatlanításuk módja •Környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány engedélyes határozata és a hatásvizsgálat rövidített ismertetése •áttekintő összefoglaló a várható környezeti hatásokról (Lég- Talaj- és vízszennyezés, zajkibocsátás) {Csak megújuló tech. esetén} •pozitív környezet hatások számbavétele és ha van, számszerűsítése (ÜHG csökkentésen kívül) {csak megújuló tech. esetén}

15 Megvalósíthatósági tanulmány •Szabályozási környezet ismertetése és a szükséges engedélyek számbavétele KEOP-4.2.0 és 4.4.0 •Pályázat benyújtás: Legalább elvi szintű engedélyek tevékenységtől függően: –Környezetvédelmi; építési; vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély; MEH összevont kiserőművi engedély. •Előleg igény esetén: Támogatási szerződés megkötéséig valamennyi létesítéshez szükséges jogerős engedély •Első kifizetési kérelemhez:Valamennyi létesítéshez szükséges jogerős engedély KEOP-5.3.0 A és B; KEOP-5.4.0 •Támogatási szerződés megkötéséig benyújtani: valamennyi létesítéshez szükséges jogerős engedélyt

16 Megvalósíthatósági tanulmány •A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve •Grafikonos formában (pl.: Gantt diagram) •Elválasztva az előkészítési és megvalósítási időszak költségeit (összhangban a Költségvetési tábla és Pályázati adatlap 9. pont (”Projekttevékenységek költségeivel) •Közbeszerzési terv ismertetése

17 Megvalósíthatósági tanulmány •A projekt finanszírozása, üzleti terv •Egyszerűsített MT-nél nem kell elkészíteni (az adott fejezetnél „Nem releváns” jelölést kell alkalmazni) •bevételek és a ráfordítások bemutatása, tervezése, cash-flow kimutatás •a magyar számviteli szabályoknak megfelelően •Projektcég esetében kiemelkedő jelentőséggel bír

18 Megvalósíthatósági tanulmány •A projekt beruházási költségbecslése •A kivitelezés anyag és munkaköltsége •Valamennyi SOFT (pl.: MT készítés, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, stb.) költség is •A költségbecslés módjának szöveges alátámasztása •Ajánlatok, szerződések, számlák, stb. csatolása a pályázati dokumentációhoz

19 Megvalósíthatósági tanulmány •Fenntartási időszak alatt jelentkező költségek becslése Energiahordozók költsége;Munkabér és közterhek Karbantartás;Egyéb költségek (NEVESÍTVE is) •Ahol változás van a jelenlegi helyzethez képest ott igazolva a meglévő költségeket (számlák, jegyzőkönyvek, szerződések, stb.) és indokolva (számításokkal alátámasztva) a változásokat •Biomassza, biogáz projektek esetében az alapanyagra (minőség, mennyiség, ár, szállítás) vonatkozó legalább a fenntartási időszak végéig szóló szerződések, előszerződések

20 Megvalósíthatósági tanulmány •Az üzemeltetés során keletkező bevételek becslése •Az üzemeltetés során keletkező bevételek becslése (jell.: KEOP-4) •Energia- és/vagy energiahordozó (pl. hő, villamos energia) és a keletkező másodnyersanyagok értékesítésének árbevételei •Egyéb bevételek, elmaradt költségek pénzértéke •Az értékesítés alátámasztása, (minőség, mennyiség, ár, szállítás) legalább a fenntartási időszak végéig szóló szerződésekkel, előszerződésekkel, MEH engedéllyel •BMR/TISZ számítás egyik legfontosabb eleme

21 Megvalósíthatósági tanulmány •Támogatás mértékének és összegének meghatározása (1) •Alap helyzet: Táblázat kitöltése •KEOP-5.3.0/A konstrukciónál eltérő támogatási arányú projektrészek és költségvetési komplex projektek (30% és 80%-os projektelemek) esetén a számítási mód levezetése, indoklása Megnevezés % Ft Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE) A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R) A támogatás összege (ICE*R)

22 Megvalósíthatósági tanulmány •Támogatás mértékének és összegének meghatározása (2) •260 M Ft fölötti jövedelemtermelős projekt és Stait aid támogatás esetén TISZ számítás alapján a táblázat töltése:

23 Megvalósíthatósági tanulmány •B első M egtérülési R áta számítás •BMR vagy TISZ melléklet kitöltése •Számítások alapadatainak indoklása •Különösen: –Maradványérték (amennyiben eltér a melléklet által generálttól) –Beruházás élettartama –Pótló beruházások összege és jellege

24 Megvalósíthatósági tanulmány •Indikátorok és fajlagos mutatók kiszámítása •Csak számított és indokolt értékek esetén fogadhatók el a végeredmények

25 Megvalósíthatósági tanulmány •Kockázatelemzés (A kockázatok felsorolása, minősítése és kezelésük módjának kifejtése •Normál és „jövedelemtermelős” MT-k esetében szükséges •Megvalósítás és üzemeltetés során lehetséges/releváns kockázatok és azok kezelése –Technológiai kockázatok –Pénzügyi/gazdasági kockázatok –Intézményi/szabályozói kockázatok –Alapanyag input és energia(késztermék) output bizonytalansága

26 Megvalósíthatósági tanulmány Összegzés MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY=PÁLYÁZAT Energetikai melléklet BMR/TISZ melléklet Pályázati adatlap Kötelező és speciális mellékletek

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KEOP-2009-4, KEOP-2009-5 konstrukciók Megvalósíthatósági tanulmány útmutatók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések