Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME Építéskivitelezési Tanszék *** gyakorlati feladat ***

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME Építéskivitelezési Tanszék *** gyakorlati feladat ***"— Előadás másolata:

1 BME Építéskivitelezési Tanszék *** gyakorlati feladat ***
megvalósíthatósági tanulmány diplomatervhez BME Építéskivitelezési Tanszék *** gyakorlati feladat ***

2 A gyakorlati feladat A feladat az később kidolgozandó diplomatervük megvalósíthatósági tanulmányát készíti elő. Nem a tervezendő épület, hanem a DIPLOMATERV, mint végtermék megvalósíthatóságáról beszélünk. Válasszanak meg maguk közül egy „írnokot”, aki a táblán rendezetten leírja / lerajzolja a közösen kitalált feladatrészeket, miközben Önök egy-egy A4-es lapon egyenként is írják a fontosabb pontokat. Óra végén ezt a lapot kérjük beadni. A vezérfonalat az itt következő diák adják meg, ezek alapján oldják meg a feladatot. A tanulmány célja, hogy fizikus támogatókat (rajzoló és modellező munkatársakat) és anyagos támogatókat (apa pénze, cég nyomtatója és fénymásolója) és szellemi támasztékokat (tavalyi tanulmányok szerzőivel való konzultáció, stb.) találjanak, őket kell meggyőzni. Jó munkát kívánunk, és kezdődjék a „brain storming” !

3 1. Diplomaterv elkészítése - összefoglaló
A felmerült probléma és a javasolt megoldás megvalósíthatóságának rövid összefoglalása. · Miért szükséges a diploma megvédése? Miért lehetséges? - Miért érdemes diplomázni? Miért érdekes ez – vagyis miért és kinek kell támogatni a megvalósítást? Fontosabb elemek: · A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt (kidolgozás) helyszínének megjelölése · A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása,indokoltságának tömör alátámasztása · A megvalósítás tervezett ütemezése (januártól júliusig) · A végrehajtó személy és munkatársainak rövid bemutatása, · A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása

4 2. A diplomavédő bemutatása
2.1 Már elkészített egyetemi tervek tapasztalatai 2.2 A diplomamunka elhelyezése a hallgató stratégiájában 2.3 A megvalósításban segítő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása – a projekt résztvevőinek struktúrált bemutatása 2.4 Projekt menedzsment szervezet bemutatása – a diplomavédő hallgató menedzsment módszerei és eszközei (meggyőzés, jutatlmazás, bűntetés, minőségbiztosítás, stb.)

5 3.1.1 Szakterületek bemutatása 3.1.2 Tanszéki sajátosságok elemzése
3. A kiindulási adatok megszerzése és alapvető célkitűzések meghatározása (honnan – hová) 3.1 Helyzetértékelés – a diplomafeladattal és a védéssel kapcsolatos elvárások elemzése, a tanszéki igények (összehasonlító) elemzése 3.1.1 Szakterületek bemutatása 3.1.2 Tanszéki sajátosságok elemzése 3.2 Releváns demográfiai, gazdasági és kereslet-kínálati mutatók előrejelzése – esélyek a védés eredményes letételére és az eredmény becslése 3.3 Terv és védés célkitűzései, elvárt eredmények, hatások 3.4 Értékelői kör bemutatása (Bizottságok, opponensek) 3.5 Korlátozó tényezők és korlátos erőforrások felmérése

6 4. Megoldási alternatívák felvázolása és elemzése
4.1 A megfelelő alternatíva (tanszék és téma) kiválasztási módszere 4.1.1 Kiválasztás lépéseinek leírása 4.1.2 Szűrési szempontok 4.1.3 Kiválasztás módszere és szempontjai 4.2 Megvalósítható változatok meghatározása 4.3 „0” megoldás – projekt megvalósítása nélküli változat 4.3.1 Műszaki és szakmai leírás, feltételek 4.3.2 Üzemeltetési feltételek előrejelzése 4.3.3 Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok előrejelzése

7 4. Megoldási alternatívák felvázolása és elemzése 2.
4.4 „A” megoldás 4.4.1 Cél meghatározása 4.4.2 Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása 4.4.3 Üzemeltetési feltételek előrejelzése 4.4.4 Pénzügyi és gazdasági mérőszámok előrejelzése 4.5 „B” megoldás 4.6 „C” megoldás 4.7 Legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása

8 5. Megvalósítási javaslat kidolgozása
5.1 Műszaki tartalom részletes leírása – beadandó feladatrészek 5.2 Üzleti modell kidolgozása – költségek és hasznok 5.3 A stakeholderek feladatainak meghatározása 5.3.1 A projektgazda feladatai 5.3.2 A közreműködők feladatai 5.3.3 Az ünneplő célcsoport (közönség?) feladatai 5.4 Piaci szereplők szerepvállalása a megvalósítás és üzemeltetés során (beszállítók, szolgáltatások, stb.)

9 5. Megvalósítási javaslat kidolgozása 2.
5.5 Javaslatok a védés lebonyolításához 5.5.1 A védés személyi és technikai feltételei 5.5.2 A terv bemutatása, védés során nyújtott teljesítmények 5.5.3 A védéssel szemben elvárt hatás objektív meghatározása 5.5.4 Kontrolling és ellenőrzés – visszajelzések keresése 5.6 Cselekvési ütemterv – időbeli ütemezés, Gantt diagram 5.7 A védés környezeti hatásainak elemzése különös tekintettel a teremre és a Bizottságra 5.8 Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a hallgatóság és az oktatók körében a védés során

10 6.1 Termék- és/vagy szolgáltatásmarketing
6. Marketing terv 6.1 Termék- és/vagy szolgáltatásmarketing 6.1.1 Termékek és szolgáltatások bemutatása – a nyilvánosság biztosítása a kidolgozás és a védés során – pl. aláírások megszerzése, hallgatóság toborzása, stb. 6.1.2 Árképzés - költségek 6.1.3 Értékesítés - önfényezés

11 7. pénzügyi elemzés 7.1 beruházási költségek 7.2 fenntartás-üzemeltetés 7.3 pótlási költség 7.4 maradványérték 7.5 összes (élettartam) költség 7.6 bevételek 7.7 pénzügyi teljesítmény 7.8 a támogatás mértéke (önrész)‏

12 8. költségek és hasznok 8.1 költségek (lásd előbb) 8.2 hasznok 8.3 költség-haszon elemzés

13 9. érzékenységvizsgálat
9.1 érzékenység – pozitív és negatív szcenáriók esetén 9.2 kockázat – a kockázatok típusai és elemzés – hogyan lehet megbukni?

14 10. kommunikáció kommunikációs terv célcsoportok – ki tudjon róla? tartalom, tematizálás – ki adjon tanácsot a témaválasztásban majd pedig a védésre való felkészülésben média-mix – a bemutatás rövid- és középtávon médiaköltségek ‏

15 mellékletek az elkészítendő dokumentumok jegyzéke – a legfontosabb, tartalommal és méretekkel, színváltozatokkal, stíluslapokkal, stb. esetleges minták felkutatása, híres diplomamunkák fotódokumentáció készítése helyszínrajzok beszerzésének módja, KSZT információk, stb. egyéb műszaki dokumentumok, régebbi tervek, tanulmányok felhasználhatósága, stb. stb


Letölteni ppt "BME Építéskivitelezési Tanszék *** gyakorlati feladat ***"

Hasonló előadás


Google Hirdetések