Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók"— Előadás másolata:

1 Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók
Séra Zsolt Lábatlan 2007. november 16.

2 Az Önök szervezetében hogyan történik a projektek tervezése?

3 Rossz gondolkodásmód Jó gondolkodásmód Van egy pályázati kiírás
Arra mindenképpen készítsünk egy projektet Majd generálunk hozzá valamilyen problémát Jó gondolkodásmód Van egy problémánk Projekt ötlet Pályázat Megvalósuló projekt

4 PROJEKT PÁLYÁZAT Valamilyen változást szolgáló,
konkrét cél/ eredmény érdekében történő tevékenységek időben, térben, szervezetrendszerben, költségeiben meghatározott sorozata PÁLYÁZAT A projekt finanszírozásához szükséges támogatás megszerzése érdekében készített beadvány

5 A tervezés folyamata 1. Egyszerre két felől kell közelíteni:
Saját jövőkép (vállalkozás, önkormányzat, non-profit szervezet) A tágabb közösség jövőképe (ország régió, megye, kistérség, település). Ehhez fontos az ÚMFT és a releváns operatív programok, valamint a régió, a megye, a kistérség és a település fejlesztési terveinek ismerete A sikeresség feltétele, hogy saját jövőképünk és a közösségi jövőkép összhangban legyen, vagyis fejlesztési elképzeléseink illeszkedjenek a fent felsorolt fejlesztési dokumentumokban szereplő fejlesztési elképzelésekhez

6 A tervezés folyamata 2. Helyzetelemzés Probléma-elemzés (problémafa)
A projekttel olyan problémára kívánunk reagálni, vagy olyan igényt kívánunk kielégíteni, amelynek megoldása, illetve kielégítése közösségi (nem piaci) források bevonása nélkül nem lehetséges A problémák és igények számbavétele és rendszerezése (probléma fa) Célhierarchia felállítása (célfa) átfogó célok közvetlen célok a célok elérésének eszközei tevékenységek kibocsátások, eredmények, és ezek mérése

7 A tervezés folyamata 3. A megvalósítás módszerének végig gondolása
Személyi feltételek Szervezeti feltételek Pénzügyi feltételek Mindhárom esetben a létrehozást és a működtetést bemutatni Kockázatok Módszertan: logikai keretmátrix

8 A tervezés folyamata 4. Az előkészítés folyamán elkészítendő dokumentumok A megvalósítandó program/beruházás koncepciója, hosszútávú jövőképe Megvalósíthatósági tanulmány (MT) vagy elő-MT (műszaki és gazdasági) Ép. eng. szintű műszaki terv és ép. eng. beszerzése (beruházás esetén), vagy a tevékenység lefolytatásának részletes terve (tevékenység esetén) Üzleti és marketing terv Környezeti hatástanulmány Nem hiábavaló munka…

9 A helyzetelemzés eszköze - a SWOT
Az aktuális helyzet leírására épül A helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosít Megalapozza a stratégia felé való továbblépést Osztályozás Erősségek (belső - pozitív) Gyengeségek (belső - negatív) Lehetőségek (külső - pozitív) Veszélyek (külső - negatív)

10 A SWOT elemzés kész SWOT alapján hogyan tudjuk a céljainkat meghatározni. A matching a lehető legjobb a számunkra, mert akkor egy olyan külső lehetőség áll fenn, amiben éppen erősek is vagyunk (pl. erősödik a rekreációs turzmus iránti igény nemzetközileg és mi televagyunk gyógyfürdőkkel), érdemes erre a területre összpontosítani. A conversion tulajdonképpen éppen ennek az ellenkezője, ha valamiben gyengék vagyunk, ráadásul a területet még külsőleg veszély is fenyegeti, akkor célszerű erre is figyelni, különben védtelenek maradunk (pl. kézművesipari szektor gyenge, és nemzetközileg a bérmunka Távol-Keletre költöztetése jelentkezik).

11 Milyen állapotot szeretnénk elérni?
Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között Probléma: Jelenlegi helyzet Eredmények: Milyen állapotot szeretnénk elérni? ELTÉRÉS

12 A probléma meghatározása
Szükséglet, probléma meghatározása A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása A projekt iránti szükséglet igazolása Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre?

13 A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása
Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMAFA A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek A válaszok, megoldások logikai felépítése ugyanaz, mint a problémáké - CÉLFA

14 Problémafa OKOZAT OK

15 Célfa EREDMÉNY FELTÉTEL Új munkahelyek Belső vállal - Külső befek -
kozások tetők megerősödése vonzása FELTÉTEL Vállalkozói Új vállal - Közművesí - Autópályával ismeretekben kozási Képzett Tőkebevonás tett területek összekötő út jártas területek munkaerő kialakítása kiépítése vállalkozók feltárása

16 A tervezés módszere - a logikai keretmódszer
a valós problémákra épülést a célok strukturáltságát a mérhetőséget a kockázatok felmérését a projektterv következetességét

17 A logframe mátrixot megalapozó beavatkozási logika

18 Input, output, eredmény, hatás
Input: A program megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrások Output: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok) Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok) Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok) Élő- és holtmunka

19 A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek Eszközök Költségek Előfeltételek Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

20 Beavatkozási Stratégia
Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó cél 1 15 16 A Projekt célja 2 13 14 8 Eredmények 3 11 12 7 Tevékenységek 4 9 források/ eszközök 10 költségek 6 5 Előfeltételek

21 Projekt adatlap 1. Támogatási konstrukció megjelölése
2. A projekt összegző adatai 3. A pályázó adatai 4. A pályázó bemutatása 4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása (4000 karakter) 4.2. A szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez való hozzájárulás 4.3. Az Európai Uniós vagy állami támogatásból megvalósított projektek, illetve a projekt megvalósításának tervezett időpontjában egyéb jelentős projektek 5. A projekt részletes bemutatása

22 Projekt adatlap 5. A projekt részletes bemutatása
5.1. A projekt indokoltsága (4000 karakter) 5.2. A projekt célja (2000 karakter) 5.3. A projekt célcsoportja (2000 karakter) 5.4. A fejlesztés szakmai tartalma (2000 karakter) 5.5. A projekt előkészítéséhez igényelt szolgáltatás 5.6. A projekt fő tevékenységeinek ütemezése 5.7. A projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek Források 5.8. Számszerűsíthető eredmények

23 Projekt adatlap 6. Tájékoztatási követelmények 7. Fenntarthatóság
A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzelések (3000 karakter) 8. Esélyegyenlőség érvényesülése Nyilatkozatok

24 Elszámolható összes költség
Költségvetés Elszámolható költségek Összes nettó költség Le nem vonható ÁFA Elszámolható összes költség I. Projekt előkészítés költségei II. Projekt menedzsment költségei III. Beruházások/Eszközök 1. Építés, felújítás, bővítés 2. Eszközbeszerzés 3. Immateriális javak beszerzése IV. Szolgáltatások Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen (I+II+III+IV) Igényelt támogatás Biztosítandó saját forrás

25 Később folytatjuk! :) Séra Zsolt
HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. Tel: 1/ Fax: 1/


Letölteni ppt "Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések