Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók Séra Zsolt Lábatlan 2007. november 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók Séra Zsolt Lábatlan 2007. november 16."— Előadás másolata:

1 Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók Séra Zsolt Lábatlan 2007. november 16.

2 2 Az Önök szervezetében hogyan történik a projektek tervezése?

3 3 Rossz gondolkodásmód Van egy pályázati kiírás Arra mindenképpen készítsünk egy projektet Majd generálunk hozzá valamilyen problémát Jó gondolkodásmód Van egy problémánk Projekt ötlet Pályázat Megvalósuló projekt

4 4 PROJEKT Valamilyen változást szolgáló, konkrét cél/ eredmény érdekében történő tevékenységek időben, térben, szervezetrendszerben, költségeiben meghatározott sorozata PÁLYÁZAT A projekt finanszírozásához szükséges támogatás megszerzése érdekében készített beadvány

5 5 A tervezés folyamata 1. Egyszerre két felől kell közelíteni: Saját jövőkép (vállalkozás, önkormányzat, non-profit szervezet) A tágabb közösség jövőképe (ország régió, megye, kistérség, település). Ehhez fontos az ÚMFT és a releváns operatív programok, valamint a régió, a megye, a kistérség és a település fejlesztési terveinek ismerete A sikeresség feltétele, hogy saját jövőképünk és a közösségi jövőkép összhangban legyen, vagyis fejlesztési elképzeléseink illeszkedjenek a fent felsorolt fejlesztési dokumentumokban szereplő fejlesztési elképzelésekhez

6 6 A tervezés folyamata 2. Helyzetelemzés Probléma-elemzés (problémafa) A projekttel olyan problémára kívánunk reagálni, vagy olyan igényt kívánunk kielégíteni, amelynek megoldása, illetve kielégítése közösségi (nem piaci) források bevonása nélkül nem lehetséges A problémák és igények számbavétele és rendszerezése (probléma fa) Célhierarchia felállítása (célfa) átfogó célok közvetlen célok a célok elérésének eszközei tevékenységek kibocsátások, eredmények, és ezek mérése

7 7 A tervezés folyamata 3. A megvalósítás módszerének végig gondolása Személyi feltételek Szervezeti feltételek Pénzügyi feltételek Mindhárom esetben a létrehozást és a működtetést bemutatni Kockázatok Módszertan: logikai keretmátrix

8 8 A tervezés folyamata 4. Az előkészítés folyamán elkészítendő dokumentumok A megvalósítandó program/beruházás koncepciója, hosszútávú jövőképe Megvalósíthatósági tanulmány (MT) vagy elő-MT (műszaki és gazdasági) Ép. eng. szintű műszaki terv és ép. eng. beszerzése (beruházás esetén), vagy a tevékenység lefolytatásának részletes terve (tevékenység esetén) Üzleti és marketing terv Környezeti hatástanulmány Nem hiábavaló munka…

9 9 A helyzetelemzés eszköze - a SWOT Az aktuális helyzet leírására épül A helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosít Megalapozza a stratégia felé való továbblépést Osztályozás Erősségek (belső - pozitív) Gyengeségek (belső - negatív) Lehetőségek (külső - pozitív) Veszélyek (külső - negatív)

10 10 A SWOT elemzés

11 11 Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között ELTÉRÉS Probléma: Jelenlegi helyzet Eredmények: Milyen állapotot szeretnénk elérni?

12 12 A probléma meghatározása Szükséglet, probléma meghatározása A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása A projekt iránti szükséglet igazolása Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre?

13 13 A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMAFA A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek A válaszok, megoldások logikai felépítése ugyanaz, mint a problémáké - CÉLFA

14 14 Problémafa OK OKOZAT

15 15 Célfa Új munkahelyek Belső vállal- kozások megerősödése Külső befek- tetők vonzása Vállalkozói ismeretekben jártas vállalkozók Tőkebevonás Új vállal- kozási területek feltárása Közművesí- tett területek kialakítása Képzett munkaerő Autópályával összekötő út kiépítése FELTÉTEL EREDMÉNY

16 16 A tervezés módszere - a logikai keretmódszer a valós problémákra épülést a célok strukturáltságát a mérhetőséget a kockázatok felmérését a projektterv következetességét

17 17 A logframe mátrixot megalapozó beavatkozási logika

18 18 Input, output, eredmény, hatás Input: A program megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrások Output: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok) Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok) Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok)

19 19 Átfogó célok A projekt célja Eredmények TevékenységekEszközökKöltségek Előfeltételek A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

20 20 Átfogó cél A Projekt célja Eredmények Tevékenységek Beavatkozási Stratégia 1 2 3 4 Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) 15 13 11 9 források/ eszközök Az információ forrása az indikátorokhoz 16 14 12 10 költségek Feltételezések 8 7 6 5 Előfeltételek

21 21 Projekt adatlap 1. Támogatási konstrukció megjelölése 2. A projekt összegző adatai 3. A pályázó adatai 4. A pályázó bemutatása 4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása (4000 karakter) 4.2. A szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez való hozzájárulás 4.3. Az Európai Uniós vagy állami támogatásból megvalósított projektek, illetve a projekt megvalósításának tervezett időpontjában egyéb jelentős projektek 5. A projekt részletes bemutatása

22 22 Projekt adatlap 5. A projekt részletes bemutatása 5.1. A projekt indokoltsága (4000 karakter) 5.2. A projekt célja (2000 karakter) 5.3. A projekt célcsoportja (2000 karakter) 5.4. A fejlesztés szakmai tartalma (2000 karakter) 5.5. A projekt előkészítéséhez igényelt szolgáltatás 5.6. A projekt fő tevékenységeinek ütemezése 5.7. A projekt költségvetése 5.7.1. Elszámolható költségek és tevékenységek 5.7.2. Források 5.8. Számszerűsíthető eredmények

23 23 Projekt adatlap 6. Tájékoztatási követelmények 7. Fenntarthatóság A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzelések (3000 karakter) 8. Esélyegyenlőség érvényesülése Nyilatkozatok

24 24 Költségvetés Elszámolható költségek Összes nettó költség Le nem vonható ÁFA Elszámolható összes költség I. Projekt előkészítés költségei II. Projekt menedzsment költségei III. Beruházások/Eszközök 1. Építés, felújítás, bővítés 2. Eszközbeszerzés 3. Immateriális javak beszerzése IV. Szolgáltatások Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen (I+II+III+IV) Igényelt támogatás Biztosítandó saját forrás

25 Később folytatjuk! :) Séra Zsolt HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. Tel: 1/319-1790 Fax: 1/319-1381 E-mail: sera.zsolt@hbhe.hu www.hbhe.hu


Letölteni ppt "Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók Séra Zsolt Lábatlan 2007. november 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések