Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt ciklus menedzsment (PCM). 2 Mi a projekt? A projekt..... egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott lépéssorozat, amely nem sorolható a hagyományos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt ciklus menedzsment (PCM). 2 Mi a projekt? A projekt..... egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott lépéssorozat, amely nem sorolható a hagyományos."— Előadás másolata:

1 Projekt ciklus menedzsment (PCM)

2 2 Mi a projekt? A projekt..... egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott lépéssorozat, amely nem sorolható a hagyományos szervezeti egységek megszokott tevékenységei közé. egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok megvalósítása –meghatározott idő alatt, –meghatározott humán- és anyagi erőforrások igénybevételével.

3 3 A „jó” projekt ismérvei releváns –valós igényre alapul –cél-orientált megvalósítható –jól átgondolt, következetes –eredményei mérhetők –reális költségvetés –világos munkamegosztás –előzetesen felmért kockázatok fenntartható –a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

4 4 Projektek fajtái Beruházási projekt Beruházási projekt – Műszaki, technikai létesítmény Kutatás fejlesztési projekt (K+F) Kutatás fejlesztési projekt (K+F) – Új termék, új technológia Szellemi szolgáltatási projekt Szellemi szolgáltatási projekt – Szervezet működési körülményeinek minőségi változása – Új szolgáltatások kialakítása és bevezetése

5 5 Szükséglet felismerése – „adott egy probléma, valamit tennünk kellene” Projekt ötlet, elképzelés, csíra – „mi lenne, ha ezt csinálnánk” Projekt javaslat – „vannak céljaink, és tudjuk, hogyan érjük el azokat” Kidolgozott projekt – „az ördög a részletekben rejlik” Projekt bázis

6 6 Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

7 PCM és logframe módszertan

8 8 A most ismertetett módszertan… a problémamegoldó ember módszere jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz egy láncra fűzi fel a tervezést (diplomaterv) és a végrehajtást ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot … és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt módszertani eszköze

9 9 A PCM mint megvalósítási eszköz Cél: –az érintettek hozzák meg a döntéseket –a döntések releváns információkra épüljenek a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe

10 10 A projektciklus szakaszai Főbb jellemzők: •A projekt életciklust szakaszokra tagolja •Minden szakaszhoz hozzárendeli a kulcsdöntéseket, az információigényeket, és a felelősségeket •Az egyes szakaszok sikerességének előfeltétele az megelőző szakasz befejezése •Az értékelés tanulságai, tapasztalatai hasznosulnak a jövőbeni programok és projektek tervezésénél Tervezés Strukturált döntéshozatal Koncepció illesztés Programozás Értékelés Megvalósítás Finanszírozás

11 11 Projekt ciklus - egy másik megközelítés Szükségletek meghatározása Célok kialakítása Projekt tervezés Projekt megvalósítás Projekt monitoring és értékelés Visszacsa -tolás Korlátok

12 12 EU projekt ciklus Meghatározás Kidolgozás Előzetes értékelés Tárgyalások, döntések Megvalósítás és monitoring Értékelés, zárás Új projekt- ötlet

13 13 Projektfázisok (Életciklusok) kezdemé- nyezés lezárásvégrehajtástervezés idő ráfordítás

14 14 PM fázisok Kezdeményezés, a probléma definiálása, megvitatása Tervezés Előtervezés Főtervezés Végrehajtás Lezárás Megvalósíthatósági előtanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Kísérő értékelés Ex post analízis Tervezés: igen-nem Főtervezés: igen-nem Kivitelezés, finanszírozás: igen-nem Megítélés ProjektfázisokTervezői tevékenységFinanszírozói döntések

15 15 A projekt létrehozása A PROJEKT LEGYEN Világosan átlátható Meggyőző és Mérhető! Ennek elérésére alkalmazzuk a PROJEKTTERVEZÉSI TECHNIKÁKAT: SWOT elemzés = MILYEN, aki csinálja Problémafa = MINEK az érdekében Célfa = MILYEN eredményért Logikai keretmátrix = MIT csinál

16 16 A tervezés módszere - Logframe A logikai keretmódszer garantálja: a valós problémákra épülést a célok strukturáltságát a mérhetőséget a kockázatok felmérését a projektterv következetességét

17 17 A logikai keretterv A logframe módszer több, mint maga a mátrix!

18 18 A logikai keretmódszer mint projekttervezési eszköz Lépései: 1. Projekt-identifikáció –Problémaelemzés –Célelemzés –Stratégiaelemzés 2. Logikai keretmátrix kidolgozása –beavatkozási logika –indikátorok és forrásaik –feltételezések

19 19 Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között ELTÉRÉS Probléma : Jelenlegi helyzet Eredmények: Milyen állapotot szeretnénk elérni?

20 20 Miért ? Mit ? Hogyan ? Mivel ? Mikor ? Miből ? Mennyiért? Tőkeforrások, pénz (saját erő, külső, banki, pályázati) Ráfordítások, költségek Ütemezés és határidők Tevékenységek, eljárások, szervezetek, szabályok, normák Inputok, erőforrások, (ember, idő, anyag, eszköz, természet, információ, tudás,) Várható teljesítmények, következmények (output, eredmény, hatás) Világos célok (átfogó, rövidebb távú, konkrét) Kiknek ? Végső kedvezményezettek, helyi közösség, a régióban élők Projektötletből  stratégia kérdések

21 21 A projekt készítés folyamatábrája Van Nincs Használd ki a kreatív gondolkodás módszereinek előnyeit Határozd meg saját szektorod,térséged, vállalkozásod erősségeit Ellenőrizted mennyire fontos a projekt az érdekeltek számára? Végezd el a helyzetelemzést Elemző Szakasz: Elemezd és tervezd a projektet a logikai keretre építve Tervező szakasz: Igen Stratégia elemzés: Célelemzés: A probléma elemzése: A projektötlet meghatározása: * SWOT *Háttértanulmányok * A projekt érdekeltjeinek elemzése * A fő probléma beazonosítása * Az ok – okozati összefüggések felállítása Projekt cél Átfogó célkitűzések Eredmények A projekt célkitűzései Külső tényezők Kockázatok : Beavatkozási logika A projekt átfogó célkitűzései A projekt céljai Eredmények Tevékenységek Indikátorok Az ellenőrzés forrásai Feltételezések Az ellenőrzés forrásai Indikátorok Előfeltételek Feltételezések Költségek Eszközök Indikátorok Az ellenőrzés forrásai Feltételezések Ötletbörze Igénytérképezés stb. Szakértelem Igények Erőforrások Célok Elkötelezettség Projekt terv

22 22 TERVEZŐ SZAKASZELEMZŐ SZAKASZ Illesztés/ elemzés Következte- tések A legmegfelelőbb opció kiválasztása A projekt logika meghatározása Részletes működési terv •Problémaelemzés – a potenciális érdekeltek beazonosítása. Főbb problémáik, korlátaik és lehetőségeik elemzése, ok–okozati összefüggések feltárása. A célok elemzése – célok megfogalmazása a feltárt problémák alapján; eszköz – végcél összefüggések feltárása Stratégiaelemzés – a célok eléréséhez szükséges stratégiák számbavétele, a fő célok meghatározása (átfogó célok és projekt cél) •Logikai keret – a projekt szerkezetének meghatározása, belső logikájának tesztelése, a célok kialakítása mérhető feltételek alapján, az eszközök és költségek megállapítása •Tevékenységütemezés – az egyes tevékenységek sorrendjének és függőségének megállapítása, az átfutási idő becslése, a mérföldkövek meghatározása, felelősségi körök kijelölése •Erőforrás ütemezés: a tevékenység ütemezés alapján az erőforrás inputok ütemezése és a költségvetés elkészítése A projekt készítés szakaszai LKM módszertan szerint

23 23 Helyzetelemzés eszközei STEPSWOT

24 24 STEP STEP: Mit rövidít? Society – társadalom Technology – technológia Economy – gazdaság Politics - politika

25 25 STEP tartalma Társadalmi környezet: jellemző trendek, előrejelezhető változások – pl. milyenek az utazási szokások Technológia környezet: szolgáltatás, termék elévülése - pl. megfelelő-e a szállítóeszközünk, Gazdasági környezet: piac jellemzője - verseny, fizetőképes kereslet Politika és jogi környezet: kormányzati és jogszabályi változások hatása

26 26 A helyzetelemzés eszköze - a SWOT Az aktuális helyzet leírására épül A helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosít Megalapozza a stratégia felé való továbblépést Osztályozás –Erősségek (belső - pozitív) –Gyengeségek (belső - negatív) –Lehetőségek (külső - pozitív) –Veszélyek (külső - negatív)

27 27 SWOT négy kategóriája: Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók. Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében. Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek. Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

28 28 A SWOT elemzés

29 29

30 30

31 31

32 32 A SWOT elemzés viszonyítási alapját egy fenntartható, ideálisnak tartott környezetállapot és az ezt előidéző társadalmi folyamatok jelentik. Ebből a szempontból: Erősség = Meglévő környezeti értékek és ezt fenntartó társadalmi állapotok Gyengeség = Meglévő környezeti problémák, vagy környezeti értékek hiányai Lehetőségek = Helyreállítható vagy létrehozható környezeti értékek, az ezt támogató társadalmi folyamatok Veszélyek = Veszélyeztetett környezeti értékek, veszélyeztető társadalmi folyamatok A táblázat gyengeségeket és veszélyeket tartalmazó felsorolásainál * jelzi, hogy mely problémához kapcsolható a KEOP-ban tervezett beavatkozás.

33 33

34 34

35 35 A logikai keretmódszer mint projekttervezési eszköz Lépései: 1. Projekt-identifikáció –Problémaelemzés –Célelemzés –Stratégiaelemzés 2. Logikai keretmátrix kidolgozása –beavatkozási logika –indikátorok és forrásaik –források –feltételezések

36 36 A logframe mátrix A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt InputokTevékenységekOutputok Eredmények és Hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

37 37 A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMA- FA A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek A válaszok, megoldások logikai architektúrája ugyanaz, mint a problémáké - CÉL-FA

38 38 Tervezési fázis – Logikai keretmátrix A m ó dszer előzm é nye a probl é mafa-c é lfa elemz é s A m ó dszer k é t elemből á ll: –a projekt á tgondol á sa: a probl é ma okaira val ó koncentr á l á st szolg á lja az elemz é si f á zis, –az elemz é s dokument á l á sa: a tervez é s f á zisa, ahol a projekt ö tletből r é szletes projektterv lesz, elk é sz ü l a logikai keretm á trix (logframe matrix) fel é p í t é se

39 39 A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa Problémaelemzés  az elemzés tárgyának és keretének meghatározása  helyzetfelmérés  problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása OK OKOZAT

40 40 A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa Új munkahelyek Belső vállal - kozások megerősödése Külső befek- tetők vonzása Vállalkozói ismeretekben jártas vállalkozók Tőkebevonás Új vállal- kozási területek feltárása Közművesí- tett területek kialakítása Képzett munkaerő Autópályával összekötő út kiépítése Célelemzés  a problémák átfordítása célokká  a problémafa „tükörképének” megalkotása FELTÉTEL EREDMÉNY

41 41 A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa Új munkahelyek Belső vállal- kozások megerősödése Külső befek- tetők vonzása Vállalkozói ismeretekben jártas vállalkozók Képzett munkaerő KÉPZÉS - KLASZTER Stratégia-elemzés  a rendelkezésre álló idő és erőforrások függvényében az eszközök és célcsoportok meghatározása - projektek azonosítása

42 42 Az érintettek elemzésének lépései  Az érintettek azonosítása  Információgyűjtés az érintettekről  Az érintettek céljainak azonosítása  Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése  Az érintettek stratégiájának meghatározása  Az érintettek viselkedésének elemzése  Az érintettek rangsorolása  Cselekvési terv kidolgozása

43 43 Elemzési fázis Problémaelemzés –Azonosítás SWOT-ból VAGY Ötletroham Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása Végeredmény: Probléma-fa  Célkitűzés-elemzés „Transzformált” problémafa = célfa – Ok-okozatból - eszköz- cél lesz A logika igazolása A fa átalakítása a logikai keretmátrixba: – szintek számának csökkentése, – kapcsolódó célok csoportosítása, – erőforrás-elemzés.

44 44 A projekt céljai a célfa segítségével válaszhatók ki (belül/kívül) A kívül maradó célok a projektre ható külső tényezők Lépések: Világos szempontrendszer a stratégia választásához A különféle szóba jöhető stratégiák azonosítása majd a projekt stratégia kiválasztása A kiválasztott stratégia legyen: Valós Mérhető Teljesíthető Megvalósítható Stratégia-elemzés

45 45 Tervezési fázis – Logikai keretmátrix A m ó dszer előzm é nye a probl é mafa-c é lfa elemz é s A m ó dszer k é t elemből á ll: –a projekt á tgondol á sa: a probl é ma okaira val ó koncentr á l á st szolg á lja az elemz é si f á zis, –az elemz é s dokument á l á sa: a tervez é s f á zisa, ahol a projekt ö tletből r é szletes projektterv lesz, elk é sz ü l a logikai keretm á trix (logframe matrix) fel é p í t é se

46 46 A logframe mátrixot megalapozó bevatkozási logika Hozamok (outputs) termékek vagy szolgáltatások Hatások (impacts) hosszabb távon Eredmények (results) rövidebb távon Tevékenységek Inputok Átfogó célkitűzések Specifikus célkitűzések Konkrét célkitűzések Program célkitűzések  The New Programming Period 2000 - 2006: Methodological Working Papers. Indicators for Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology. Woking Paper 3. European Commission DG XVI. Regional Policy and Cohesion. Coordination and Evaluation of Operations.

47 47 A logikai keret Összegzése annak, hogy: Miért valósítjuk meg a projektet? Mit szeretnénk a projekttel elérni? Hogyan fogja ezt a projekt teljesíteni? Milyen külső tényezők fontosak a projekt sikeréhez? Hol található a projekt sikerességéhez és értékeléséhez szükséges információ? Milyen eszközök szükségesek? Mennyibe fog kerülni a projekt?

48 48 Input, output, eredmény, hatás Input: A program megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrások Output: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok) Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok) Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok)

49 49 A logframe mátrix

50 50

51 51 A beavatkozási logika szintjei és fogalmainak értelmezése Logika Defin í ci ó Jelent é s Á tfog ó c é lok T á rsadalmi-gazdas á gi előny ö k, k ö z ö ss é gi c é lok amelyek el é r é s é hez a projekt hozz á j á rul? Mi é rt fontos a projekt a r é gi ó nak? Projekt c é lja Konkr é t é s k é zzelfoghat ó előny ö k a projekt c é lcsoportok sz á m á ra? Mi é rt van sz ü ks é ge a kedvezm é nyezetteknek a tervezett tev é kenys é gekre? Eredm é nyek, hasznok(outputok) Minden, amit a kedvezm é nyezettek kapnak a projekt megval ó s í t á sa ut á n? A projektnek k ö sz ö nhetően a kedvezm é nyezettek mit fognak el é rni, vagy mit tudnak tenni? Tev é kenys é gek (inputok) Miket kell tenni a projekt megval ó s í t á sa sor á n? Mit kell tenni, hogy a kedvezm é nyezettek hozz á jussanak a tervezett előny ö kh ö z?

52 52 Célok csoportosítása a beavatkozási logika szintjein Átfogó célok Projektcél Eredmények Tevékenységek Hosszú távú társadalmi, gazdasági, szektorszintű vagy nemzeti programcélok, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul. A projekt központi célja a projekt kedvezményezettek, intézmények, illetve a rendszer számára biztosítandó fenntartható előnyök szempontjából. Ez határozza meg a projekt sikerét. Csak egy projektcélról beszélhetünk. A projekt megvalósításával biztosítandó termékek/ szolgáltatások, melyekért a projekt menedzserek közvetlenül felelősek. A projekt termékek/szolgáltatások megvalósításához elvégzendő teendők.

53 53 A feltételezések Értelmezése: a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők Szintjei: a beavatkozási logikával összhangban Jelentősége: a projektek kockázatának felmérése a végrehajtás során segíti a monitoringot

54 54 Logikai kapcsolatok a beavatkozási stratégia és feltételezések között Projekt leírás Objektíven igazolható eredményességi mutató Ellenőrzés forrásai és eszközei Feltételezések és kockázatok ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) ELŐFELTÉTELEK Minek kell teljesülnie m ielőtt a cselekvés e lkezdődne? Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

55 55

56 56 Feltételek elemzése

57 57 Indikátorok - Definíció Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli A projekt monitoring kontextusában: a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze

58 58 Az indikátorokkal szemben támasztott elvárások: SMART Specifikus (Specific) Mérhető (Measurable) Elérhető, rendelkezésre áll (Achievable/Available) Releváns (Relevant) Megbízható (Reliable) Aktuális, Időhöz kötött (Timely)

59 59 Az indikátorok által leírható dimenziók : QQTTP Mennyit? (Quantity) Mit? (Quality) Mikor? (Time) Kinek? (Target group) Hol? (Place)

60 60 Logikai keretmátrix lépésről- lépésre ELEMZÉSI FÁZIS  1. lépés: érintettek elemzése  2. lépés: problémaelemzés  3. lépés: célkitűzés- elemzés TERVEZÉSI FÁZIS  4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása  5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása  6. lépés: az indikátorok azonosítása  7. lépés: tevékenységütemezés  8. lépés: költségvetés készítése

61 61

62 62

63 63

64 64 Városi szennyvízhálózat építésének logikai keretmátrixa Projekt leírásaObjektíven igazolható eredményességi mutatók Monitoring forrásai és eszközei Feltételezések és kockázatok Átfogó célokHatás indikátorok Vízbázisok védelme. A környezeti terhelés csökkentése A települési életfeltételek javítása. A befogadó felszíni víz minőségének javulása Szabálytalan közműpótló berendezések számának csökkenése. Környezetvédelmi Felügyelőség Kimutatásai Önkormányzati építésügyi hatóság, KSH Projekt céljaEredményindikátorok (result indicators) Szennyvízcsatorna-ellátottság növelése, a szennyvíz kezelés és elvezetés hatékonyságának javítása. Szennyvíztisztító kihasználtság növekedése Üzemeltetés fajlagos költségeinek csökkenése Polgármesteri Hivatal Városfejl.O. Városüzemeltetési Csop. Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft. Ipari szennyvízkezelés megoldása. Korszerű iszapkezelési és hasznosítási rendszerek kialakítása és működtetése. Térségi gazdaság erősödése. Eredmények (outputs)Outputindikátorok Kiépült gerincvezeték Kiépült bekötővezetékek. Kiépült szennyvízátemelők. 10.735 m gerincvezeték 550 db bekötővezeték 8 átemelő telep Átadás-átvételi jegyzőkönyv Építési napló Üzembe helyezési engedély Lakossági önerő megléte Lakosság környezettudatos gondolkodása Tevékenységek (inputs ) Eszközök Gerincvezeték lefektetése Bekötővezeték építése Szennyvíz átemelők kialakítása Csatornahálózat tervezése Saját erő megléte Támogatás Pénz-költségekSikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli tervek elkészítése határidőre. Előfeltételezések Engedélyezési dokumentáció Szakhatósági hozzájárulások Támogatási források

65 65


Letölteni ppt "Projekt ciklus menedzsment (PCM). 2 Mi a projekt? A projekt..... egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott lépéssorozat, amely nem sorolható a hagyományos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések