Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEZŐSOFT KFT AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok •Készítette: •Liebmann-né Veres Éva •Tel: 32/423-O91 •Források: •MVH •Saját.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEZŐSOFT KFT AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok •Készítette: •Liebmann-né Veres Éva •Tel: 32/423-O91 •Források: •MVH •Saját."— Előadás másolata:

1

2 MEZŐSOFT KFT AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok •Készítette: •Liebmann-né Veres Éva •Tel: 32/423-O91 •Források: •MVH •Saját gyakorlati tapasztalatok

3 MEZŐSOFT KFT Az előadás felépítése •AVOP mezőgazdasági beruházások támogatási feltételei •A pályázatok felépítése •A pályázati adatlap részeinek ismertetése •Problémafa, célfa, logikai keretmátrix összeállítása egy gyakorlati példán •SWOT analízis készítés

4 MEZŐSOFT KFT Mezőgazdasági támogatások feltételei 1. •Támogatás célja •Támogatásban részesíthető fejlesztések •A pályázattal elnyerhető támogatás •A támogatás igénylésére jogosultak •A támogatás igénybevételének feltételei •A pályázat tartalmi, formai követelményei •A pályázat benyújtásának módja •A pályázat elbírálása –befogadásra való jogosultság –szakmai, pénzügyi szempontok szerinti értékelés –rangsorolás, előterjesztés

5 MEZŐSOFT KFT Mezőgazdasági támogatások feltételei 2. •A támogatás felhasználása és elszámolása •Elszámolható költségek ismerete •Beszámolási kötelezettség •Ellenőrzés és bírságolás •Közbeszerzés ismerete •Jogorvoslat •Egyéb rendelkezések •A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok

6 MEZŐSOFT KFT A pályázatok felépítése •Pályázati adatlap •Az adatlap egyéb mellékletei –életképesség számítás –értékesítési szerződés •Benyújtást megelőző két évre bevallás, mérleg •Nyilatkozatok –általános, áfa, közbeszerzés, saját forrás, földtulajdonról, kvóta betartásról, fiatal gazdálkodó, biztosítékról, adatlap •Hatósági igazolások •Esélyegyenlőség •Beruházással kapcsolatos dokumentumok –tulajdoni lap, bérleti szerződés, tervezői, szállítói költségvetés, építési engedély, tervdokumentáció.

7 MEZŐSOFT KFT Pályázati adatlap részeinek ismertetése 1 •Operatív célkitűzés megjelölése •A beruházás összegző adatai (megnevezés, helyszín, költségek) •A pályázó adatai •A pályázó bemutatása –A vállalkozás jelenlegi helyzetének bemutatása –A pályázó jövőre vonatkozó fejlesztési céljai, elképzelései –Az elmúlt öt év fejlesztéseinek bemutatása –A beruházás megvalósításáért felelős projekt menedzser, vagy vezető bemutatása

8 MEZŐSOFT KFT Pályázati adatlap részeinek ismertetése 2 •A beruházás részletes bemutatása –a fejlesztés szükségességének indoklása –a fejlesztés célja –a kiinduló helyzet és a megvalósulás lépéseinek ismertetése –elszámolható költségek –nem elszámolható költségek, összes költség –források meghatározása –hitel adatai –a projekt költség-hatékonyságának indoklása –a beruházás mérföldköveinek felsorolása

9 MEZŐSOFT KFT Pályázati adatlap részeinek ismertetése 3 –A fejlesztés eredményeit számszerűsítő adatok bemutatása –a vállalkozás eredményeit számszerűsítő adatainak bemutatása a beruházás megvalósítása és fenntartása során (mérleg, eredmény kimutatás) –a beruházás megvalósítása után a „helyes gazdálkodási gyakorlat” szempontjainak érvényesülése –a beruházás megvalósítása után a „helyes környezetvédelem” szempontjainak érvényesülése –a beruházás megvalósítása után, illetve az eredményből miként érvényesülnek az esélyegyenlősség szempontjai

10 MEZŐSOFT KFT Pályázati adatlap részeinek ismertetése 4 •A beruházásban együttműködő partnerek felsorolása •Függelék –mérföldkő ütemezés –pénzforgalmi terv –beszerzendő gépek, eszközök jegyzéke –létesítmény jegyzék

11 MEZŐSOFT KFT A pályázatok értékelése 1. •Bírálati szempontok: AVOP Mezőgazdasági beruházások •Őstermelők: –Gazdaság elemzése36 pont •Termelési feltételek •A gazdaság értékesítési lefedettsége •Környezeti helyzet •Őstermelők minősítése •A gazdaság múltbeli mutatói –A projekt elemzése45 pont •Pénzügyi helyzet stabilitása •Beruházás hatásának vizsgálata •Beruházás hatékonyságának és gazdaságosságának vizsgálata –Horizontális hatások vizsgálata15 pont •Környezeti hatás •Foglalkoztatási hatás •Esélyegyenlőség érvényesülése –TÉSZ, BÉSZ tagság vizsgálata4 pont –Összesen 100 pont

12 MEZŐSOFT KFT A pályázatok értékelése 2. •Vállalkozások: –Vállalkozás elemzése36 pont •Termelési feltételek •A vállalkozás értékesítési lefedettsége •Környezeti helyzet •Vállalkozás vezetőinek minősítése •A vállalkozás múltbeli mutatói •A vállalkozás jövőre vonatkozó mutatói –A projekt elemzése45 pont •Pénzforgalmi terv •Beruházás hatásának vizsgálata •Beruházás hatékonyságának és gazdaságosságának vizsgálata –Horizontális hatások vizsgálata15 pont •Környezeti hatás •Foglalkoztatási hatás •Esélyegyenlőség érvényesülése –TÉSZ, BÉSZ tagság vizsgálata4 pont –Összesen 100 pont

13 MEZŐSOFT KFT Probléma fa célfa, logikai keretmátrix •Egy gazdaság főbb mutatói alapján bemutatva (írásos anyag mellékelve)

14 MEZŐSOFT KFTPROBLÉMAFA Gazos legelők Gyenge szántók Tőkehiány Mi a gazdaság központi problémája?

15 MEZŐSOFT KFT K Központi probléma (negatív helyzet) meghatározása Veszteséges gazdálkodás Mik az idevezető alapvető problémák? - a legelők 65%-a becserjésedett - a szántók alacsony termőképességűek - alacsony termésátlagok, gyenge minőségű termék - a meglévő major romos állapotban van - nincs saját eszközpark - kevés a saját erő - kialakulatlan piaci kapcsolatok Ok - okozati viszonyok meghatározása M

16 MEZŐSOFT KFT CÉLFA (a problémák átfordítása célokká) Legelő tisztítása Szántó gyepesítése Támogatás igénylése

17 MEZŐSOFT KFT Új termelési szerkezet, jövedelmezőség Jó legelők Gyeptisztítás Projekt Cél Projekt Gépvásárlás Cél Projekt Cél Állatvásárlás Átfogó cél Térségi munkahely teremtése Átfogó cél Cél Nagyobb árbevétel

18 MEZŐSOFT KFT A STRATÉGIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA A logikai keretmátrix Célja: A célfa átkonvertálása alprogramokká

19 MEZŐSOFT KFT A logikai keretmátrix A logikai keretmátrix egy olyan ütemterv, amely a program (vagy projekt) minden kulcsinformációját tartalmazza. A módszer az eredmények olyan bemutatásából áll, amelyben a program (vagy projekt) céljai rendszerezett és logikus struktúrában láthatók. Ebben vissza kell tükröződnie a célok különböző szintjei közötti kapcsolatoknak is. Ezen kívül világossá teszi azt, hogy miként kell ellenőrizni a célok elérését, és azt, hogy melyek azok a projekt vagy a program hatáskörén kívül eső feltételek, melyek befolyásolhatják annak sikerét.

20 MEZŐSOFT KFT A logikai keretmátrix EszközökKöltségek Átfogó célok Program / projekt célja Eredmények Tevékenysé- gek Intervenciós logika A mérések forrásai Feltételek Objektív módon mérhető mutatók Előfeltételek

21 MEZŐSOFT KFT A megvalósulás mutatói Tevékenységek Eredmények Kimeneti mutatók A mutatók forrásai Program / projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Átfogó célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai EszközökKöltségek Intervenciós logika A mérések forrásai Objektív módon mérhető mutatók

22 MEZŐSOFT KFT A logikai keretmátrix – példa: Gazdasági épület építés 1. Tervezés 2.Építés állat választás 3.Tanácsadás 1. Tervezőiroda 2. Kivitelező cég 3.Tanácsadó cég 1. Tervezés kltse: …MFt 2. Építés kltse: …MFt 3. Tanácsadás ktg-e Valamennyi ható- sági engedélyt megkapunk Gazdasági épület elkészül Állatok vásárlása X m2 alapterület Z db állat Használatbavételi engedélyek aktiválás A rendeltetésszerű használatbavétel elkezdődik Új termelési szerkezet jövedelmezőbb gazdálkodás Árbevétel Eredmény Gazdasági beszámolók A tenyésztői munka révén a húsmarha tartás gazdaságos Térségi munkahely teremtés mintagazdaság Munkahely bővülés Állatlétszám bővülés Munkaügyi Központ adatai Gazdasági adatok A projekt nyer a pályázaton Eszközök Költségek Átfogó célok Program / projekt célja Eredmények Tevékenysé- gek Intervenciós logika A mérések forrásai Feltételezések Objektív módon mérhető mutatók Előfeltételek

23 MEZŐSOFT KFT SWOT analízis •Projekt tervezési módszer, az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti. •Erősségek (Strengths) belső pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók •Gyengeségek (Weaknesses) Belső negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében •Lehetőségek (Opportunities) Külső pozitív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek •Veszélyek (Threats) Külső negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

24 MEZŐSOFT KFT KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MEZŐSOFT KFT AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok •Készítette: •Liebmann-né Veres Éva •Tel: 32/423-O91 •Források: •MVH •Saját."

Hasonló előadás


Google Hirdetések