Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PCM módszerei, technikái. Céljai: Átláthatóságot biztosít Nyomon követhetőséget biztosít Mérhetőséget biztosít.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PCM módszerei, technikái. Céljai: Átláthatóságot biztosít Nyomon követhetőséget biztosít Mérhetőséget biztosít."— Előadás másolata:

1 A PCM módszerei, technikái

2 Céljai: Átláthatóságot biztosít Nyomon követhetőséget biztosít Mérhetőséget biztosít

3 Elemzési szakaszban SWOT analízis Probléma elemzés Célok meghatározása Érdekcsoport elemzés Stratégia elemzés

4 Swot analízis

5 Probléma-elemzés (1) Célkitűzés-meghatározás alapja Érintettek bevonásával A fennálló szituáció negatív aspektusainak azonosítása Ok-okozat összefüggések feltárása Lépések: 1.Az elemzés keretének és tárgyának pontos meghatározása 2.A célcsoport és a végső kedvezményezett problémáinak azonosítása (mi a probléma, kinek a problémája?) 3.A problémák vizualizálása problémafa formájában

6 problémafa = ok-okozati összefüggésekbe helyezett problémák Problémák azonosítása (brain storming) Kulcsprobléma kiválasztása „Építsünk” fát a kulcsprobléma köré  Ha az A a B oka, alá helyezzük  Ha az A a B következménye, fölé helyezzük  Ha egyik sem, mellétesszük Érvényesség és teljesség ellenőrzése Probléma-elemzés (2)

7 A problémafa felrajzolása Rajzolási szabályok: A problémákat negatív állításként kell megfogalmazni. Meglevő problémáknak kell lenniük, nem lehetnek jövőbeni vagy elképzelt problémák A rajzon elfoglalt helye nem fontossági sorrend A probléma nem a megoldás hiánya, hanem negatív helyzet Tipikus hibák: A probléma nem megfelelő leírása Negatív szituáció-leírás helyett hiányzó megoldások

8 Problémafa A szennyezőket senki nem ellenőrzi A lakosság nincsen tudatában a veszélynek Nem működnek az ösztönző rendszerek A jogi szabályozás nem megfelelő A szemét ellenőrzés nélkül kerül a folyóba A vállalatok és háztartások legnagyobb része a folyóba engedi a szennyvizet A szennyvíztisztító berendezések nem felelnek meg az előírásoknak A folyó vízminősége romlik A halállomány rossz minősége Csökkenő halászati eredmények Csökkenő turisztikai vonzerő Gyakori megbetegedések a folyó halainak fogyasztói között A népesség csökkenő jövedelme A helyi lakosság életszínvonala csökken

9 Célkitűzés-elemzés Problémafa:  A jelenlegi helyzet negatívumai  Kulcsprobléma  Ok-okozati kapcsolatok Célfa:  A kívánt jövőbeli helyzet pozitívumai  Konkrét célkitűzés  Eszköz-cél összefüggések

10 Célkitűzések megfogalmazása  Konkrét  Mérhető  Pontos  Reális  Megfogható

11 Célfa felrajzolásának lépései A problémák lefordítása –Elvárt –Reálisan elérhető pozitív helyzetleírásokká Az eszköz-eredmény kapcsolatrendszer ellenőrzése: –Érvényes-e az adott kapcsolat –Teljes-e a struktúra Szükség esetén: –Megállapítások újrafogalmazása –Új célok hozzáadása (amennyiben releváns és szükséges a felsőbb szintű cél szempontjából) –A nem releváns célok törlése

12 Célfa A szennyezőket senki nem ellenőrzi A lakosság nincsen tudatában a veszélynek Hatékony ösztönzők a szennyezés elkerülésére Javul a jogi szabályozás, és be is tartják Csökken az ellenőrizetlenül folyóba kerülő szemét mennyisége Csökken a közvetlenül folyóba kerülő szennyvíz mennyisége Növekszik a szennyvízkezelő kapacitás A folyó vízminősége javul A halállomány minősége megfelel az előírásoknak Stabilizálódó halászati eredmények A folyó újra vonzóvá válik a turisták számára A halfogyasztás következményeként fellépő betegségek, fertőzések csökkenése A népesség jövedelmének növekedése A helyi lakosság életszínvonalának növelése A háztartások és a vállalatok csatornázása biztosított A szennyvíz- kezelő betartja az előírásokat

13 Stakeholder elemzés (1) A különböző érintettek (stakeholderek) azonosítása –Akit érint a projekt –Aki hatással lehet a projektre –Aki hasznos projekt partner lehet –Aki konfliktusforrás lehet, mivel a projekt sérti az érdekeit –Aki mindenképpen részt vesz a projektben Szerepek szerinti csoportosítása –Részt vesz a projektben, finanszírozza azt, részesül annak hasznából –Támogató szervezet –Ellenőrző funkciója van

14 Csoportosítás társadalmi és szervezeti szempontból –Mik a társadalmi és gazdasági jellemzőik –Milyen a szervezeti felépítésük (döntéshozatali struktúrájuk) –Milyen a jogi státuszuk Érdekek és elvárások –Érdekeik és elvárásaik a projekthez kapcsolódnak –Az egyes csoportok közötti kapcsolatrendszer A potenciál, kapacitások és erőforrások értékelése –Mik azok az erősségek, amikre építhetünk –Milyen hozzájárulásra számíthatunk –Mik a hiányok Stakeholder elemzés (2)

15 Horizontális problémák (környezeti érzékenység, esélyegyenlőség) Következtetések, ajánlások –Mennyire számítsunk az egyes csoportokra, szervezetekre –Milyen tevékenységben vesz részt –Hogyan kezeljük az egyes csoportokat, szervezeteket Stakeholder elemzés (3)

16 Stakeholder elemzés (minta) Stake- holder csoport Jellemzők: társadalmi, gazdasági, struktúra, szervezet, jogi helyzet- attitűd Érdekek, célok és elvárások: ÉrzékenységLehetőségek és hiányok Konklúzió: - szükséges intézkedések - az egyes csoportok kezelése halászok Hagyományosan fontos jövedelemforrás a közösség számára. Kicsi, de aktív szövetkezet Az életmód fennmaradjon. Megáll a jövedelmek csökkenése. Tisztában vannak a külső szennyezések hatásaival a halászati területre. A halászat előnyeit inkább a férfiak élvezik. Tisztában vannak a folyó és a vízgyűjtőterülete lehetőségeivel. Ismerik szennyezett területeket. Támogatják a szennyezés megfékezésére irányuló lépéseket. A tudatosság növelése. Szennyezés ellenőrzési intézkedések x vállalat Fontos gazdasági tényező (lobbi). Szakszervezetek hiánya. Erős befolyás a kormányzatra. A profit maximalizálása. Ellenállás, ha a profit csökkenéséről van szó. Nem veszik tudomásul a szennyvíz hatását az ökoszisztémára. Pénzügyi erőforrások az új technológiákhoz. Erőforrás- megtakarítás a „tiszta” technológiákon keresztül. A tudatosság növelése. Gondolják át a projekt hatását a vállalat image-re. háztar- tások A legtöbb háztartás a folyóba engedi a szennyvizet. Hozzáférés a vízhálózatokhoz. Valaki gyűjtse össze a szemetet. Nincsenek tudatában annak, hogy mi a szennyvíz hatása az ökoszisztémára Hajlandóság arra, hogy fizessenek a szolgáltatásokért. A tudatosság növelése. A környezeti érzékenység növelése.

17 Stratégiaalkotás Határozzuk meg, mi kerüljön a projektbe (célkitűzéscsoport) Készítsünk stratégiát! (Szorosan összefüggő célkitűzések csoportja) –Gondoljuk át, hogy megvalósíthatók-e! Véglegesítsük a konkrét és az általános célkitűzést, valamint az eredményeket!

18 Stratégia elemzés

19 Tervezési szakasz Logikai keretmátrix készítése (LFA) LFA funkciói: Elemzés Tervezés Monitoring Értékelés

20 Logikai keretmátrix Célorientált tervezési és menedzsment eszköz, mely –lehetőséget ad a projekt hatásmechanizmusának megismerésére, –a célokhoz rendelt mutatószámokon (indikátorok) keresztül –a projekt által létrejövő közvetlen eredmények –és közvetett hatások nyomon követésére. Célkitűzés-meghatározás kulcsszerepe van a –tervezésben –monitorozásban –értékelésben

21 Logframe Beavatkozási logika (stratégia) IndikátorokIndikátorok forrása Feltételezések Átfogó célok Konkrét célok Eredmények Tevékenységek eszközökköltségek előfeltétel

22 Miért jött létre a projekt (beavatkozási logika) Mit kíván elérni (beavatkozási logika, indikátorok) Hogyan kívánja elérni (tevékenységek, eszközök) Milyen külső tényezők fontosak a sikerhez (feltételezések) Hol találhatók a projekt méréséhez szükséges információk (indikátorok forrása) Milyen eszközök szükségesek (eszközök) Mennyibe kerül a projekt (költségek) Milyen előfeltételeket kell teljesíteni, mielőtt a projekt elindul (előfeltételek) A logikai keretmátrix tartalma

23 A projekt beavatkozási logikája Átfogó cél Konkrét célok Eredmények Tevékenységek Felhasznált eszk. Fizikai és nem-fizikai erőforrások, amelyek az elkezdett tevékenységekhez szükségesek A projekt részeként végrehajtott tevékenységek az eredmények elérése érdekében Az elkezdett tevékenységek eredményei A projekt lényegi célja, mint ami fenntartható haszonnal bír a célcsoport számára Átfogó cél, amihez a projekt hozzájárul

24 A program és a projekt célstruktúrájának összefüggése Átfogó cél Program célja Eredmények Tevékenységek Átfogó cél Projekt célja Eredmények Tevékenységek

25 Logikai keretmátrix lépésről-lépésre ELEMZ É SI F Á ZIS  1. l é p é s: stakeholder elemz é s  2. l é p é s: probl é maelemz é s  3. l é p é s: c é lkitűz é s- elemz é s TERVEZÉSI FÁZIS  4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása  5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása  6. lépés: az indikátorok azonosítása  7. lépés: tevékenységütemezés  8. lépés: költségvetés készítése

26 Horizontális politikák alkalmazása Környezetvédelem Esélyegyenlőség Fenntarthatóság


Letölteni ppt "A PCM módszerei, technikái. Céljai: Átláthatóságot biztosít Nyomon követhetőséget biztosít Mérhetőséget biztosít."

Hasonló előadás


Google Hirdetések