Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Projekt-tervezés. 2 A projekt-tervezés blokk Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Projekt-tervezés. 2 A projekt-tervezés blokk Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek."— Előadás másolata:

1 1 Projekt-tervezés

2 2 A projekt-tervezés blokk Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek elemzése Logikai keretmátrix

3 3 A projekt Egy adott kiindulóhelyzetből Adott időtartamon belül Adott eszközökkel Egy specifikus célt elérni kívánó Tevékenységsorozat A támogatások legkisebb eleme, azok az eszközök (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú átfogó cél eléréséhez

4 4 Probléma- felismerés Stratégia- alkotás, tervezés Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring Értékelés Korrekciók Probléma- felismerés Stratégia- alkotás, tervezés Stratégia- alkotás, tervezés Program kidolgozás Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring Végrehajtás Monitoring Értékelés Korrekciók Értékelés Korrekciók Probléma- felismerés Szakpolitika Projekt Program A CIKLUS-ELMÉLET

5 5 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

6 6 A jó projekt ismérvei releváns kereslet-vezérelt cél-orientált megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők költségvetése reális munkamegosztása világos kockázatai ismertek fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

7 7 Mi a Projekt Ciklus Menedzsment? „A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán oly módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és elvárásainak, akiknek a projekthez érdeke fűződik, illetve ezen igényeken és elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.”... „A projektmenedzsment kifejezést a folyamatban lévő tevékenységek szervezés szempontjából történő megközelítésének leírására is használjuk” (idézet: Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA 1996)

8 8 Projektmenedzsment egyszerűbben: a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

9 9 A PCM előtti EU-s tapasztalatok  zavaros stratégiai keretek  kínálat-vezérelt projektek  gyenge helyzetelemzés  tevékenységorientált tervezés  bemérhetetlen hatások  felmerülő igények figyelmen kívül hagyása  rövid távú gondolkodás  nem várt kockázatok  eredmények követhetetlensége  tapasztalatok beépülésének hiánya  pontatlan projektdokumentumok

10 10 A PCM előnyei  Standard formátum, strukturált megjelenés  Átlátható elemzés  Cél-orientált tervezés  Mérhető hatások megjelenítése  Költség – ráfordítás optimum kialakíthatósága  Fenntarthatóság  Visszacsatolás lehetősége - programfejlesztés

11 11 A PCM alkalmazásai pénz megtakarítása az átláthatóság fokozása a munkaerő csökkentése új munkahelyek teremtése az információáramlás gyorsítása lobbyzás a fejlesztés szereplőinek motiválása a munkamegosztás javítása a kockázatok csökkentése a projekt szereplőinek kontrollálása a projekt PR-jának erősítése

12 12 Vázlatos pénzügyi terv Döntés a Szaktanácsadás szükségességről Döntés az eredmények további használatáról a programozás során Prioritások, Szektorok, időütemezés Előrehaladási és ellenőrzési jelentés Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni A Projekt Ciklus: Fő Dokumentumok és Döntések Appraisal Programming Értékelés Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni Ország stratégiai terv Elő- megvalósíthatósági tanulmány Projekt Identifikációs Lap Értékelő tanulmány Programozás Identifikálás MegvalósításKidolgozás Finanszírozás Döntés a tervek szerinti folytatásról, vagy változtatni azon (mid- term evaluation) Döntés a PÜ. alapokról Finanszírozási terv Megvalósíthatósági tanulmány A kulcs döntések, a szükséges információk és felelősök minden fázisban meghatározottak A ciklus egyes fázisai progresszívak Új programozás körvonalazódik az értékelés alapján Finanszírozási megállapodás

13 13 A projektciklus LezárásLezárás MeghatározásMeghatározás DöntésDöntés TervezésTervezés Előzetes értékelés MegvalósításMegvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

14 14 A projekt készítésnek logikai lépései 1.A projekt hátterének és általános céljának vázlatos ismertetése 2.A projekt megvitatása és indoklása a szervezeten belül és mindazokkal, akiknek a projekthez érdeke fűződik 3.A projekthez kapcsolódó politikákat tartalmazó legfontosabb dokumentumok meghatározása (nemzeti / EU rendeletek és programok) 4.A projekt konkrét céljainak és eredményeinek meghatározása 5.A projekt kimenetének, bemenetének és előfeltevéseinek meghatározása 6.Előzetes projektismertetés készítése 7.A projekt költségeinek és forrásainak előzetes becslése 8.Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal

15 15 Projekt-tervezési módszerek SWOT elemzés –Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti Problémafa – Célfa elemzés Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) –Személyek és személyek csoportjai –amelyeket ÉRINT –akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA –a megvalósuló projekt –Kulcstényező a kommunikáció! Logikai keretmátrix (Logframe) módszer –A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz –Az érintettek bevonása a készítés folyamatába –Alternatívák elemzését teszi lehetővé –Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti –A kockázatok elemzését lehetővé teszi

16 16 SWOT elemzés A SWOT négy kategóriája  Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.  Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.  Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.  Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

17 17 Projekt cél Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) A SWOT logikája Helyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. politikai, kulturális stb.

18 18 SWOT ERŐSSÉGEKGYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

19 19 SWOT „A” ERŐSSÉGEK Gyártási tapasztalat Új, mindenféle normának megfelelő saját üzemépület Kiépült infrastruktúra Hulladékhasznosítás Tartós beszállítói kapcsolat Egységes vezetés GYENGESÉGEK Kapacitás a maximumnál Elavult géppark Szűkös dolgozói létszám Alacsony szintű közvetlen piaci kapcsolat Kedvező konjunktúra Bővülő keresleti tendencia Átlag feletti munkanélküliség M5 autópálya melletiség LEHETŐSÉGEK Lakóövezeti környezet Több hasonló típusú vállalkozás a környéken Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

20 20 SWOT „B” ERŐSSÉGEK 9 éves szakmai tapasztalat Bővítéshez alkalmas terület Széles áruskála Stabil beszállítói háttér Kiterjedt üzleti kapcsolatok Piaci alapú, következetes üzleti stratégia GYENGESÉGEK Határozott idejű telephely bérlet Szűkös eladótér Kiegészítő lakásfelszerelési tárgyakat nem forgalmaz 10% feletti munkanélküliség M3 mellettiség 200000 fős vonzáskörzet Bővülő keresleti tendencia LEHETŐSÉGEK Budapest 30 km-re Fejlődő kisvállalkozások, kisebb méretű üzletek a térségben Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

21 21 PCM - LKM PCM: A projekt különböző fázisaiban Jól meghatározott vezetői tevékenységek és Döntéshozatal LKM: Program - projekt tervezési, vezetői, értékelési metodika A részvételt, átláthatóságot és célorientáltságot javító eszközök használata Döntéshozatal és megvalósítási folyamat előre meghatározott módon Projekt management metodika és eszközök

22 22 Átfogó célok A projekt célja Eredmények TevékenységekEszközökKöltségek Előfeltételek A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések A logikai keretmátrix Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

23 23 Elemzési fázis problémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése célkitűzés-elemzés - célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

24 24 Probléma elemzés  Azonosítás –SWOT-ból –VAGY Ötletroham  Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása  Végeredmény: Probléma-fa

25 25 célfa  „Transzformált” problémafa = célfa – Ok-okozatból - eszköz-cél lesz  A logika igazolása  A fa átalakítása a logikai keretmátrixba: – szintek számának csökkentése, – kapcsolódó célok csoportosítása, – erőforrás-elemzés. Célelemzés

26 26 hatáshatás CÉLKITŰZÉS FA PROBLÉMAFA

27 27 PROBLÉMAFA értékesítési nehézségek Korszerűtlen termék Gyenge marketing Elavult termelőeszköz Alulképzett Munkaerő Információ hiány Szakember hiány OK Okozat

28 28 CÉLFA Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Korszerű termelőeszköz Jól képzett munkaerő Jól működő információs csatorna Szakemberek Alkalmazása, képzése

29 29 CÉLFA Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Korszerű termelőeszköz Jól képzett munkaerő Jól működő információs csatorna Szakemberek Alkalmazása, képzése STRATÉGIA elemzési feladat: -a rendelkezésre álló idő és források függvényében a kívánt eredmények eléréséhez vezető utak / célcsoportok kiválasztása - -a projekt általános stratégiájának meghatározza

30 30 Problémafa – Célfa ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

31 31 A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) hátrányt szenvedők előnyt élvezők probléma kezelés partnerségi kör projekt megvalósítás >> kompenzáció A projekt érintettjeinek elemzése

32 32 ÉRINTETT (Stakeholder) Azon szervezetek, személyek  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  akik részt vesznek a projektben,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei  a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.

33 33 Érintettek Fajtái: Társadalom - helyi közösség- kormány Tulajdonosok – alkalmazottak - versenytársak, Szállítók – vásárlók Jellemzői: Jelentőségük a projekt sikerét tekintve változó, melyet direkt,vagy indirekt módon befolyásolnak Összekötő szerepet töltenek be, szószólók, tárgyalók A projekt környezeti folyamat kísérik figyelemmel Megéri jó véleményt kialakítani a projektről a „külvilág” felé. - Lobbizás

34 34 A érintettek elemzésének lépései  Az érintettek azonosítása  Információgyűjtés az érintettekről  Az érintettek céljainak azonosítása  Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése  Az érintettek stratégiájának meghatározása  Az érintettek viselkedésének elemzése  Az érintettek rangsorolása  Cselekvési terv kidolgozása

35 35 A projekt érintettjeinek elemzése EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG NAGY KÖZEPES KICSI BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI: BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E

36 36 ÉRINTETTEK elemzése ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

37 37 PARTNERSÉG  Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek  Partnerség építés Miért van szükség partnerekre?  Információszerzés  Többféle szaktudás egyesítése  Innováció, ötletek forrása, új látásmód  Visszajelzés a saját munkáról  Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége

38 38 A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: –a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis, –az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix) Tervezési fázis Logikai keretmátrix

39 39 Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek EszközökKöltségek Előfeltételek A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Projekt elemek összhangja a logikai keretmátrixban Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

40 40 Átfogó cél A Projekt célja Eredmények Tevékenysége k Beavatkozási Stratégia 1 2 3 4 Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) 15 13 11 9 források/esz közök Az információ forrása az indikátorokhoz 16 14 12 10 költségek Feltételezések 8 7 6 5 Előfeltételek Logframe mátrix elkészítésének menete

41 41 Átfogó cél A Projekt célja Eredmények Tevékenysé- gek Beavatkozási logika magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. a célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése Kedvező piaci részesedés korszerű termékelőállítással Korszerű gyártósor és raktár Piacképes termék Építés, Gépbeszerzés, Útépítés, infrastruktúra kiépítés

42 42 Feltételek Feltételek: a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni. Feltételek szintjei: a beavatkozási logikával összhangban Feltételek meghatározásának célja: a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat. a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.

43 43 FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE Átfogó cél Projekt cél Eredmények Tevékenységek FELTÉTELEZÉSEK ELŐFELTÉTELEK + + + + + +

44 44 A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Teljesülni fog? Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGENNEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való- színűleg megvalósíthatatlan A feltételezések logikája

45 45 Tevékenységek Eredmények Output mutatók A mutatók forrásai A projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Átfogó cél Hatás- mutatók A mutatók forrásai Eszközök Költségek Beavatkozási logika A mutatók forrásai Objektív módon mérhető mutatók

46 46 Beavatkozási logika INPUTOK BEAVATKOZÁSOK OUTPUT Indikátor (Áruk és szolgáltatások) EREDMÉNY Indikátor Közvetlen és középtávú hatások HATÁS Indikátor Hosszú távú hatások Átfogó célok Projekt célja Eredmé- nyek Program célokProgram célok

47 47 Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények  mennyiségi (db, fő, m, m 2, m 3, tonna, Ft, %, stb.),  minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző),  vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Indikátorok és forrásaik Forrásai: hivatalos statisztikák, önálló adatgyűjtés

48 48 SMART kritériumok Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable: mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic: relevánsak, reálisak Time-based: időhöz kötött Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények QQTTP kritériumok  Quantity: mennyiségi változás  Quality: minőségi változás  Time: időben változó  Target group: fejlesztések célcsoportja  Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

49 49

50 50 Műszaki kiviteli terv Építési engedély Sikeres közbeszerzési eljárás, Kiszolgáló infrastruktúra kész Saját forrás 15% Bankhitel 35% Pályázati forrás 50% 4 db gépbeszerzés 15000óra Segédmunka 110 óra projektmenedzser munka 6000m3 betonozás..stb Szerelőcsarnok átalakítás, gépsor beszerzés és üzembe- helyezés Raktárépítés Változatlan Környezetvédelmi, Eü-i és munkavédelmi előírások Fizikai lemérés Szakmunkás bizonyítvány Használatbavételi engedély 1500 db/nap kifogástalan termék kibocsátás 15 fő szakvégzettséggel 1500 m2 raktár Modern technológiát képviselő gyártósor Jól képzett 15 munkás Korszerűraktár Viszonylag stabil makrogazdasági és jogi piac-szabályozási környezet Gazdaságstatisztikai adatok A vállalkozás piaci részesedése 5%-kal növekszik Kedvező piaci részesedés Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése Korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban Területi KKV statisztikai adatok A beavatkozási logika Objektíven Igazolható Indikátorok Az ellenőrzés információforrása Feltételezések


Letölteni ppt "1 Projekt-tervezés. 2 A projekt-tervezés blokk Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések