Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr."— Előadás másolata:

1 Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr. Heil Péter elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Eljárások általános jellemzői  Nagy költségvetésű, nagy értékű beszerzések (elsősorban Kohéziós Alap, illetve más infrastrukturális beruházások) közösségi értékhatárok felett  Kisebb költségvetésű, vagy több résztevékenységből álló projektek beszerzései közösségi értékhatárok alatt

3 I. Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektekben  költségtúllépés,  ajánlati dokumentációk minőségi problémái,  bíráló bizottság összetétele,  hiánypótlás a közbeszerzési eljárásban,  ajánlatok hiányosságai

4 1. Költségtúllépés  a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és a szerződéskötés nem halogatható, azok fix napokhoz kötöttek.  Ha a beérkezett ajánlatok értéke magasabb, mint a rendelkezésre álló keret, de várható hazai forrásból a kiegészítés, az eredményhirdetés megtartható. Szerződéskötésig azonban mindenképpen rendezni kell a felülvizsgálatot.  Ha nincs elegendő forrás mégsem: előre nem látható, és elháríthatatlan okra hivatkozva elállhat az ajánlatkérő a szerződéskötéstől. Kbt.99.§ (3)

5 2. Ajánlati dokumentáció minőségi problémái  pénzügyi-gazdasági alkalmasság (az üzemi eredmény nem mindig releváns)  gyakran túlzott mértékű a tapasztalattal kapcsolatos elvárás  építési beruházás referenciákból nem derül ki az alkalmasság  javasolt lenne az elkészült építési tenderekhez mérnök ár megadása

6 3. Bíráló bizottság  Előfordulhat, hogy a KSZ és IH együttesen kisebbségben marad  Felelősségvállalás problémája gyakran felmerül  Túlzott félelem egy-egy ajánlattevő kizárásától

7 4. Hiánypótlás  a Kbt. a módosítást (2006.01.15) követően már lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérők meghatározzák, milyen körben biztosítanak hiánypótlást – ezáltal szűkíthetik a hiánypótlással érintett dokumentumok körét  Tapasztalat: nem élnek ezzel a lehetősséggel és teljes körben biztosítják a hiánypótlást.

8 5. Ajánlatok minősége Általánosságban:  nem megfelelő színvonalúak  sok az ellentmondás  gyakoriak a hiányosságok

9 II. Az NFÜ szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban  14/2004 (VIII. 13.) TNM-FMM-FVM- GKM-PM együttes rendelet  Támogató részvétele eltérő a SA és a KA esetében  SA: EKKE részvétele nem kötelező, zömében utólagos ellenőrzés  KA: EKKE részt vesz, előzetes minőségbiztosítás, jelenlét a bírálat során

10 Közbeszerzési eljárás a KA projektek lebonyolítása során Az eljárásban részt vevők:  KA kedvezményezett, lebonyolító testület (ajánlatkérő)  NFÜ (EKKE – Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység)  Közreműködő szervezet (GKM, KvVM)

11 Minőségbiztosítás – az eljárás előkészítése Ajánlati felhívás Ajánlati dokumentáció Részvételi felhívás EÖT Éves statisztikai összegzés Kedvezményezett, lebonyolító testület előzetesen megküldi jóváhagyásra a közreműködő szervezetnek

12 Közreműködő szervezet gondoskodik:  Minőség-ellenőrzés  Független szakértő (szakértői pool)  Jelentést az EKKE is megkapja

13 Bíráló bizottság  Közreműködő szervezet hagyja jóvá  Elnökét és titkárát a közreműködő szervezet jelöli (nem szavazó tagok)  Szavazó tagok: közreműködő szervezet, kedvezményezett vagy lebonyolító testület által delegált személyek (páratlan)  KA IH szavazó tagot delegálhat

14 EKKE feladata  Megfigyelőként vesz részt  Független közbeszerzési szakértői jelentést készít  Szabálytalanság észlelése esetén jelzi a BB elnökének  Közreműködő szervezet kifejti álláspontját a jelentéssel kapcsolatban

15 Közreműködő szervezet további feladatai  Pályázati dokumentáció felülvizsgálata költségtúllépés esetén  Vállalkozási szerződés előzetes ellenjegyzése

16 Együttes rendelet módosítása  Várhatóan novemberben hatályba lép  SA esetében  az ellenőrzés szigorítása (szabálytalanságok nagy száma)  1 mrd Ft feletti költségvetésű projektek közösségi értékhatárokat meghaladó beszerzéseinél „KA típusú” eljárás az IH döntése alapján

17 KA esetében:  A ksz a felhívás és a dokumentáció jóváhagyását megelőzően egyeztetés tart az EKKE, a kedvezményezett (lebonyolító testület) és a ksz részvételével  Az egyeztetést követően az EKKE minőségbiztosítási összefoglaló jelentést készít  A kedvezményezett (lebonyolító testület) 12 hónapnál nem régebbi pénzügyi tervet megküldi a ksz-nek:  cél a költségtúllépés elkerülése  Közreműködő szervezet csak akkor fejti ki álláspontját az EKKE jelentésével kapcsolatban, ha azzal nem ért egyet  Ha a döntéshozó nem ért egyet a BB javaslatával, ennek indoklását megküldi az EKKE és a ksz részére  Vállalkozási szerződés módosítását megelőzően ki kell kérni az EKKE véleményét  Közbeszerzési szabályzat megküldése a ksz részére

18 Tervezett változások a 2007-2013. időszakban  Nincs külön eljárás SA és KA esetében  erősebb kontroll és részvétel az 1 mrd Ft-t meghaladó támogatású projektek esetében (jelenlegi „KA típusú” eljáráshoz hasonlóan)  Előrehaladási jelentésekben teljes körű információszolgáltatás a közbeszerzési eljárásról, dokumentumok megküldése  Kbt. megsértésének észlelése esetén a ksz felhívja a kedvezményezett figyelmét, aki köteles írásban választ adni  Közösségi értékhatárokat meghaladó értékű közbeszerzések megkezdése előtt értesíteni kell az eljárásról a közreműködő szervezetet

19 Köszönöm a figyelmet! Dr. Heil Péter közösségi támogatások koordinálásért felelős elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. heil.peter@meh.hu Tel: 239-4772 Fax: 329-2092


Letölteni ppt "Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések