Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21."— Előadás másolata:

1 Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés

2 Ellenőrzési rendszer Közös alap: nemzetközi standardok
Támogatások ellenőrzési rendszere Államháztartási kontroll Európai Számvevőszék Európai Bizottság Második szintű ellenőrzés Ellenőrzési Hatóság – Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) Külső ellenőrzés Állami Számvevőszék Kormányzati ellenőrzés Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés a belső kontrollrendszer: Belső ellenőrzés Hitelesítési folyamat – első szintű ellenőrzés Igazoló Hatóság Irányító Hatóság Közreműködő Szervezet Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE)

3 Európai Bizottság 2012. október – 2012/HU/REGIO/J2/1161/1. sz. horizontális közbeszerzési audit a magyar tagállam irányítási és ellenőrzési rendszerének működése tekintetében Megállapítás: Diszkriminatív feltétel az építési és mérnöki közbeszerzési eljárások esetén az ajánlati szakaszban a Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal való rendelkezés kötelező előírása, a műszaki szakemberek tekintetében a magyar szakmai nyelvismeret előírása. EUB kötelezte a magyar hatóságokat a gyakorlat megszüntetésére, a jövőbeli elkerülésére, valamint 5 % mértékű átalánykorrekció végrehajtására.

4 Európai Bizottság Korrekció vetítési alapja:
Minden február 1-jét megelőzően megkötött, közösségi értékhatárt meghaladó szerződésre vonatkozó és az EUB-hez már benyújtott költségigazolásokban szereplő költségtételekre, Az elszámolhatósági időszak végéig benyújtásra kerülő, február 1-jét megelőzően megkötött, közösségi értékhatárt meghaladó szerződés jövőben igazolandó költségtételei. Korrekció: Összesen 296 db vállalkozási/megbízási szerződés érintett, melynek összértéke 1060,4 Mrd Ft (EU rész: 835,2 Mrd Ft, melynek 5%-a 41,8 Mrd Ft).

5 Európai Bizottság 2013. szeptember – 2013/HU/REGIO/C2/1199/1. sz. horizontális közbeszerzési audit (KÖZOP-TIOP) a magyar tagállam irányítási és ellenőrzési rendszerének működése tekintetében Vizsgálat tárgya: 20 db vállalkozási/megbízási szerződés került kiválasztásra Jelenleg: adatszolgáltatási szakasz

6 EUTAF 2013. évi tevékenysége
2012. évi rendszerellenőrzés célja Annak megállapítása, hogy a KÖZOP irányítási és ellenőrzési rendszerének változásai és működése összhangban van-e a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal, valamint a rendszer elemei, folyamatai biztosítják-e a támogatások jogszerű, szabályszerű és a támogatási célnak megfelelő felhasználását, A megelőző évek rendszerellenőrzés javaslatai megvalósulásának ellenőrzése. A rendszervizsgálat tárgyát képező követelményeknek, céloknak való megfelelés, a folyamatok és kontrollok tesztelése érdekében 24 tesztprojekt került kiválasztásra.

7 EUTAF 2013. évi tevékenysége
2012. évi rendszerellenőrzés eredménye Az Operatív Programok minősítése során használt 4 fokozatú rendszerben a KÖZOP a „2”-es, „Működik, de néhány javításra szükség van” minősítést kapta. Az ellenőrzés súlyos, rendszerszintű, közösségi finanszírozást befolyásoló működési hibát nem tárt fel. A rendszerellenőrzés során feltárt és végrehajtandó pénzügyi korrekciót nem írt elő. Szabálytalansági eljárás lefolytatását 1 esetben írta elő intézkedésként az EUTAF a rendszerellenőrzéssel kapcsolatban.

8 EUTAF 2013. évi tevékenysége
Mintavételes ellenőrzések a évben Kockázatelemzés alapján 22 projekt került kiválasztásra mintavételes ellenőrzés érdekében. 13 jelentéstervezet megküldése még folyamatban van, 9 megküldött jelentéstervezet közül 8 esetben nem merült fel szabálytalanság, 1 esetben 1890,- Ft összegű elmaradt kamatrész megfizetése került elrendelésre

9 Külső szervezetek ellenőrzései – KÖZOP 2013.
– évi zárszámadás ellenőrzése 2014. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat véleményezését megalapozó ellenőrzés A 4-es metró beruházási folyamatainak (1023) utóellenőrzése Magyar Államkincstár Szabályszerűségi és célvizsgálatok az NFÜ megbízásából Tényfeltáró vizsgálatok és látogatások Hitelesítési jelentések ellenőrzése

10 NFÜ BEEKF ellenőrzései KÖZOP 2013.
Az NFÜ BEEKF által évben lefolytatott ellenőrzések száma: 4 A fenntartási időszak feladatainak végrehajtásának ellenőrzése, A módosított SLA rendszer működésének ellenőrzése és a évi vizsgálat utóellenőrzése, A piaci ár ellenőrzésének gyakorlata a közreműködő szervezeteknél, valamint az erre kialakított módszertan vizsgálata, A programozási időszakban támogatást nyert kedvezményezetteknek az államháztartási törvényről szóló évi CXCV. törvény 50. § (1) c) pontja szerinti átláthatósági utóellenőrzése

11 HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK
IH által: C szint Időszakosan Kockázatelemzés alapján kiválasztott projekteknél KSZ Műszaki Osztály által: B szint Éves terv alapján, minden projektet évente legalább egyszer (megvalósítás és fenntartás alatt is) FEM, mint külső szakértő által: A szint Éves és Havi terv alapján, a projekteket a kivitelezési szakaszban heti, tervezés és MT havi rendszerességgel, a kooperációkhoz igazodva. Fenntartási időszak alatt évi legalább egy alkalommal. Minden élő KÖZOP projekteknél

12 KÖZOP IH – „C” szintű ellenőrzés
1/2013. Főigazgatói Utasítás a „C” szintű helyszíni ellenőrzésről Cél: A beruházások támogatási szerződésnek megfelelő előrehaladásának nyomon követése, a közpénzfelhasználás szabályszerűségének biztosítása, a feltárt hiányosságok gyors korrigálása Ellenőrzések száma: 2013-as évben összesen 36 db ”C” helyszíni ellenőrzésre került sor: - 13 db közutas projekt, - 21 db vasúti projekt - 2 db Várbazár Szabálytalansági eljárások: 4 db (2 eljárás folyamatban van, 2 esetben megállapításra került, hogy nem történt szabálytalanság.)

13 Köszönöm a figyelmet! KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21.


Letölteni ppt "Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések