Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21."— Előadás másolata:

1 Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21.

2 Ellenőrzési rendszer Közös alap: nemzetközi standardok Támogatások ellenőrzési rendszereÁllamháztartási kontroll Európai Számvevőszék Európai Bizottság Második szintű ellenőrzés Ellenőrzési Hatóság – Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) Külső ellenőrzés Állami Számvevőszék Kormányzati ellenőrzés Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés a belső kontrollrendszer: Belső ellenőrzés Hitelesítési folyamat – első szintű ellenőrzés Igazoló Hatóság Irányító Hatóság Közreműködő Szervezet Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE)

3 Európai Bizottság 2012. október – 2012/HU/REGIO/J2/1161/1. sz. horizontális közbeszerzési audit a magyar tagállam irányítási és ellenőrzési rendszerének működése tekintetében Megállapítás: Diszkriminatív feltétel az építési és mérnöki közbeszerzési eljárások esetén az ajánlati szakaszban a Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal való rendelkezés kötelező előírása, a műszaki szakemberek tekintetében a magyar szakmai nyelvismeret előírása. EUB kötelezte a magyar hatóságokat a gyakorlat megszüntetésére, a jövőbeli elkerülésére, valamint 5 % mértékű átalánykorrekció végrehajtására.

4 Európai Bizottság Korrekció vetítési alapja: Minden 2013. február 1-jét megelőzően megkötött, közösségi értékhatárt meghaladó szerződésre vonatkozó és az EUB-hez már benyújtott költségigazolásokban szereplő költségtételekre, Az elszámolhatósági időszak végéig benyújtásra kerülő, 2013. február 1- jét megelőzően megkötött, közösségi értékhatárt meghaladó szerződés jövőben igazolandó költségtételei. Korrekció: Összesen 296 db vállalkozási/megbízási szerződés érintett, melynek összértéke 1060,4 Mrd Ft (EU rész: 835,2 Mrd Ft, melynek 5%-a 41,8 Mrd Ft).

5 Európai Bizottság 2013. szeptember 23-27. – 2013/HU/REGIO/C2/1199/1. sz. horizontális közbeszerzési audit (KÖZOP-TIOP) a magyar tagállam irányítási és ellenőrzési rendszerének működése tekintetében Vizsgálat tárgya: 20 db vállalkozási/megbízási szerződés került kiválasztásra Jelenleg: adatszolgáltatási szakasz

6 EUTAF 2013. évi tevékenysége 2012. évi rendszerellenőrzés célja Annak megállapítása, hogy a KÖZOP irányítási és ellenőrzési rendszerének változásai és működése összhangban van-e a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal, valamint a rendszer elemei, folyamatai biztosítják-e a támogatások jogszerű, szabályszerű és a támogatási célnak megfelelő felhasználását, A megelőző évek rendszerellenőrzés javaslatai megvalósulásának ellenőrzése. A rendszervizsgálat tárgyát képező követelményeknek, céloknak való megfelelés, a folyamatok és kontrollok tesztelése érdekében 24 tesztprojekt került kiválasztásra.

7 EUTAF 2013. évi tevékenysége 2012. évi rendszerellenőrzés eredménye Az Operatív Programok minősítése során használt 4 fokozatú rendszerben a KÖZOP a „2”-es, „Működik, de néhány javításra szükség van” minősítést kapta. Az ellenőrzés súlyos, rendszerszintű, közösségi finanszírozást befolyásoló működési hibát nem tárt fel. A rendszerellenőrzés során feltárt és végrehajtandó pénzügyi korrekciót nem írt elő. Szabálytalansági eljárás lefolytatását 1 esetben írta elő intézkedésként az EUTAF a rendszerellenőrzéssel kapcsolatban.

8 EUTAF 2013. évi tevékenysége Mintavételes ellenőrzések a 2013. évben Kockázatelemzés alapján 22 projekt került kiválasztásra mintavételes ellenőrzés érdekében. 13 jelentéstervezet megküldése még folyamatban van, 9 megküldött jelentéstervezet közül 8 esetben nem merült fel szabálytalanság, 1 esetben 1890,- Ft összegű elmaradt kamatrész megfizetése került elrendelésre

9 Külső szervezetek ellenőrzései – KÖZOP 2013. ÁSZ – 2012. évi zárszámadás ellenőrzése -2014. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat véleményezését megalapozó ellenőrzés -A 4-es metró beruházási folyamatainak (1023) utóellenőrzése Magyar Államkincstár -Szabályszerűségi és célvizsgálatok az NFÜ megbízásából -Tényfeltáró vizsgálatok és látogatások -Hitelesítési jelentések ellenőrzése

10 NFÜ BEEKF ellenőrzései KÖZOP 2013. Az NFÜ BEEKF által 2013. évben lefolytatott ellenőrzések száma: 4 A fenntartási időszak feladatainak végrehajtásának ellenőrzése, A módosított SLA rendszer működésének ellenőrzése és a 2012. évi vizsgálat utóellenőrzése, A piaci ár ellenőrzésének gyakorlata a közreműködő szervezeteknél, valamint az erre kialakított módszertan vizsgálata, A 2007-2013 programozási időszakban támogatást nyert kedvezményezetteknek az államháztartási törvényről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) c) pontja szerinti átláthatósági utóellenőrzése

11 HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK IH által: C szint – Időszakosan – Kockázatelemzés alapján kiválasztott projekteknél KSZ Műszaki Osztály által: B szint – Éves terv alapján, minden projektet évente legalább egyszer (megvalósítás és fenntartás alatt is) – Kockázatelemzés alapján kiválasztott projekteknél FEM, mint külső szakértő által: A szint – Éves és Havi terv alapján, a projekteket a kivitelezési szakaszban heti, tervezés és MT havi rendszerességgel, a kooperációkhoz igazodva. Fenntartási időszak alatt évi legalább egy alkalommal. – Minden élő KÖZOP projekteknél

12 KÖZOP IH – „C” szintű ellenőrzés 1/2013. Főigazgatói Utasítás a „C” szintű helyszíni ellenőrzésről Cél: A beruházások támogatási szerződésnek megfelelő előrehaladásának nyomon követése, a közpénzfelhasználás szabályszerűségének biztosítása, a feltárt hiányosságok gyors korrigálása Ellenőrzések száma: 2013-as évben összesen 36 db ”C” helyszíni ellenőrzésre került sor: - 13 db közutas projekt, - 21 db vasúti projekt - 2 db Várbazár Szabálytalansági eljárások: 4 db (2 eljárás folyamatban van, 2 esetben megállapításra került, hogy nem történt szabálytalanság.)

13 Köszönöm a figyelmet! KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21.


Letölteni ppt "Beszámoló a 2013-ban a programot érintő ellenőrzésekről és ezek eredményéről KÖZOP Monitoring Bizottsági ülés 2013.11.21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések