Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének- támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének- támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú."— Előadás másolata:

1 JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének- támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. december 15.

2 2 Ellenőrzés célja NCA működési és szakmai támogatásának rendszere  biztosította-e a társadalmi és civil kapcsolatok eredményes fejlődését, a közfeladatok hatékonyabb ellátását;  megvalósította-e a támogatott civil szervezeteknél a rendeltetésszerű felhasználás, a közhasznú feladatellátás követelményeit;  érvényesítette-e a támogatások szabályszerű engedélyezésének, átláthatóságának jogszabályi előírásait;  hasznosította-e a támogatások hatékonyságát, ellenőrzöttségét célzó számvevőszéki javaslatokat.

3 3 Ellenőrzés köre NCA TanácsKIM (SZMM) Kezelő szerv Támogatott szervezetek Helyszínen ellenőrzöttek Kollégiumok

4 4 Alapprogram rendszerhibája NCA szabályozási és intézményi rendszere, támogatásainak elosztása és felhasználásának kontrollja nem biztosította a társadalmi és civil kapcsolatok eredményes fejlődését, nem járult hozzá a hatékonyabb állami és önkormányzati közfeladatok ellátásához.

5 5 Intézményrendszer hibái NCA szervezete széttagolt, működését a felelősség hozzárendelése nélküli feladatmegosztás és koordinációs hiányosságok jellemezték. Az egymást váltó testületek között dokumentált átadás-átvétel nem volt

6 6 Szabályozás fejlődése Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvénnyel összehangoltan szabályozták Pályázói kifogások kezelését Jogorvoslati eljárás rendjét Beszámolási nyilvánossági előírásokat

7 7 NCA működésének kezdete óta:  forrásmegosztás aránya változatlan;  működési támogatások alapjának meghatározásán nem módosítottak;  egy civil szervezetnek nyújtható támogatás felső határa nem változott. Szabályozás hiányosságai

8 8 NCA forráselosztása

9 9 Támogatási mutatók Adatok: millió Ft-ban Megnevezés 2008. év2009. év2010. év Összesen MűködésiSzakmaiMűködésiSzakmaiMűködésiSzakmai Igényelt támogatás 15 7988 92117 5779 74619 3849 26380 689 Megítélt támogatás 4 8151 8185 3101 9734 7031 61120 230 Igényelt/ Megítélt % 328491331494412575399

10 10 Támogatási rendszerhibák Stratégia részeként elmaradt a monitoring rendszerek kialakítása, az indikátorok teljes körű meghatározása. Pályázatok nem fedték le teljesen a törvényi célokat, bírálati követelménye nem biztosított egységességet. Nem éltek a hosszabb távú projekt finanszírozásával, önrész támogatásával, visszatérítendő támogatással. Nem biztosították a támogatások szabályszerű elszámolását, felhasználását, hatékony ellenőrzését. Nem írták elő a támogatási célok megvalósulásának szakmai, hatékonysági értékelésének szempontjait.

11 11 Ellenőrzöttek támogatása

12 12 Működési felhasználások

13 13 Szakmai programok

14 14 Feltárt szabálytalanságok Összértéke: 19 549 ezer Ft Támogatási cél teljesítését nem dokumentálták Elszámolása nem felelt meg a jogszabályoknak Céltól, szerződéstől eltérő felhasználás Szabálytalanul felhasznált NCA támogatás aránya: Helyszíni körben: 16,6 % Kezelő szervnél: 11,0 % MAKE elnöke személyes felelősségének megállapítása

15 15 Feltárt mulasztások  Számviteli törvényben előírt szabályzatok hiánya.  Nem érvényesítették a bizonylati elvet és fegyelmet.  Könyvvezetésben nem biztosították a közpénzek felhasználásának átláthatóságát.  Közhasznú törvényben meghatározott közzétételi kötelezettséget nem teljesítették.  Közhasznúsági jelentésben a támogatásokat nem mutatták be támogatónként, célonként.

16 16 Intézkedési javaslatok Tanácsnak: módosítsa az összevont kiadási jogcímek alkalmazására vonatkozó támogatási elveket, tegyen intézkedést a munkacsoportok hatékony és eredményes működésére, az elmaradt feladatok végrehajtására. Alapkezelőnek: intézkedjen a szabálytalanul felhasznált, elszámolt 9253 ezer Ft támogatás visszafizetésére. Támogatóknak: intézkedjenek a szabálytalanul felhasznált, elszámolt 1841 ezer Ft támogatás visszafizetésére.

17 17 Ellenőrzés hasznosulása A feltárt szabálytalanságok és rendszerhibák a támogatások új intézményi és szabályozási alapokra helyezését indokolja. A Civil tv. kidolgozásánál a jogalkotó a számvevőszéki ellenőrzés több megállapítását már hasznosította: közhasznú minősítés feltételeinek szigorítása; számviteli beszámoló letétbe helyezése; hosszabb távú projektek támogatása, visszatérítendő támogatás, hitelfelvétel engedélyezése. A végrehajtási rendeletekben kell megoldani az átláthatóság, az elszámoltathatóság, valamint az ellenőrizhetőség követelményeit.

18 18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének- támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések