Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Államháztartási belső kontroll standardok A pénzügyminiszter az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 145/A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Államháztartási belső kontroll standardok A pénzügyminiszter az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 145/A."— Előadás másolata:

1 Államháztartási belső kontroll standardok A pénzügyminiszter az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 145/A. §-ának (1) bekezdése alapján közzé tett irányelve alapján

2 Belső kontrollok fogalma Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 2009. január 1-től hatályos módosítása alapján 120/B. § (1) A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat: a) a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre; b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

3 Belső kontrollok fogalma folyt. 120/B. § (2) A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő a)kontrollkörnyezetet, b) kockázatkezelési rendszert, c) kontrolltevékenységeket, d) információs és kommunikációs rendszert, e) monitoringrendszert kialakítani és működtetni.

4

5 1. KONTROLLKÖRNYEZET [Ámr. 145/D. §] 1.1 Célok és szervezeti felépítés  Stratégiai és operatív célrendszer  Áttekinthető szervezeti felépítés 1.2. Belső szabályzatok  Gazdaságos, hatékony és eredményes működést célzó komplex, részletes szabályrendszer  Szabálytalanságkezelési rend

6 1. KONTROLLKÖRNYEZET [Ámr. 145/D. §] 1.3. Feladat-, és felelősségi körök  Alapítói okirat, SZMSZ  Munkaköri leírások, hatáskör és elszámolási kötelezettség  Alá- és fölérendeltségi viszonyok 1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása  Írásban rögzített ellenőrzési nyomvonalak

7 1. KONTROLLKÖRNYEZET [Ámr. 145/D. §] 1.5. Humán-erőforrás  Hozzáértő és megbízható dolgozók  Képzés  Teljesítményértékelés, jutalmazás 1.6. Etikai értékek és integritás  Etikai Kódex  Integritás-alapú szemlélet

8 Sorsz ám Tevékenységek Jogszabály, egyéb normatív rendelkezés Feladatok tartalmi leírása Keletkező dokumentum FelelősökHatáridőEllenőrzésJóváhagyás Pénzügyi teljesítés Könyvvezetésb en való megjelenés 1. Vizsgarend meghatározása Tantervek, MAB követelmény, Felsőoktatási törvény Tanszékenként vizsgabeosztás, vizsgaidőpont kialakítása Vizsgarend képzésenként, hallgatók tájékoztatása a tanulmányi nyilvántartó rendszeren keresztül Tanulmányi osztályvezető Vizsgaidőszak megkezdése előtt 1 hónappal Oktatási főigazgató- helyettes Kari Tanács Nem értelmezhető 2. Vizsgák személyi hátterének biztosítása Tantervek, MAB követelmény, Felsőoktatási törvény Tanszékenként vizsgáztató tanárok biztosítása, írásbeli vizsgán felügyelet ellátása Vizsgarend, vizsgavezető hozzárendeléss el Tanszékvezető, tanszéki osztályvezető Vizsgaidőszak megkezdése előtt 1 hónappal Oktatási főigazgató- helyettes Kari Tanács Nem értelmezhető 2.1. Vizsgák személyi hátterének biztosítása képzésenként Tantervek, MAB követelmény, Felsőoktatási törvény Tanszékenként vizsgáztató tanárok biztosítása, írásbeli vizsgán felügyelet ellátása Vizsgarend, vizsgavezető hozzárendeléss el képzésenként Képzésvezető Vizsgaidőszak megkezdése előtt 1 hónappal Oktatási főigazgató- helyettes Kari Tanács Nem értelmezhető 2.1.1. Vizsgák személyi hátterének biztosítása tárgyanként Tantervek, MAB követelmény, Felsőoktatási törvény Tanszékenként vizsgáztató tanárok biztosítása, írásbeli vizsgán felügyelet ellátása Vizsgarend, vizsgavezető hozzárendeléss el tárgyanként Tantárgyfelelős témafelelős Vizsgaidőszak megkezdése előtt 1 hónappal Oktatási főigazgató- helyettes Kari Tanács Nem értelmezhető 3. Vizsgasorok elkészítése Tantervek, MAB követelmény, Felsőoktatási törvény Vizsgánként vizsgatételek számonkéréshe z Vizsgasorok Tantárgyfelelős témafelelős Vizsgaidőszak megkezdése előtt 1 hónappal Oktatási főigazgató- helyettes Kari Tanács Nem értelmezhető Vizsgarend ellenőrzési nyomvonala (További nyomvonalminták www.pm.gov.hu /Ellenőrzési rendszer/FEUVE/Ellenőrzési nyomvonalminták)www.pm.gov.hu

9 2. K OCKÁZATKEZELÉS Ámr. 145/C. § (1) 2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése  Gondoskodni kell a költségvetési szerv tevékenységeivel kapcsolatos kockázatok felméréséről, illetve összegyűjtéséről.  Hatékony és célszerű, ha a tevékenységekkel mindennapi szinten foglalkozó alkalmazottak és vezetők tapasztalatai felhasználásra kerülnek a felmérés során.  Célszerű a beazonosított kockázati tényezők egy erre a célra kialakított adatbázisban történő rögzítése.  Fontos az alkalmazottak tájékoztatása a szakterületükön beazonosított kockázati tényezőkről.

10 2. K OCKÁZATKEZELÉS Ámr. 145/C. § (1) 2.2. A kockázatok elemzése  Bekövetkezése valószínűsége  A kockázat költségvetési szervre gyakorolt hatása  Kockázati tűréshatár 2.3. A kockázatok kezelése  A kockázatok kezelési módjának meghatározása  Fontos a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető tényezők megelőzése, illetve mielőbbi megszüntetése.  A szabályszerű és hatékony működés  Intézkedések megvalósításának nyomon követéséről.

11 2. K OCKÁZATKEZELÉS Ámr. 145/C. § (1) 2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata  Beazonosított kockázatok évenkénti felülvizsgálata  A kockázatkezelési folyamat elemeinek (kockázatok felmérése, elemzése, kezelése) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata.  A felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok kijavítása 2.5. Csalás, korrupció  Csalás, illetve korrupció, mint kiemelt kockázat.

12 3. K ONTROLLTEVÉKENYSÉGEK Ámr. 145/E. § (1) 3.1. Kontroll stratégiák és módszerek  Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés  Vezetői,szervezeti, jogosultsági,műveleti, számviteli, számszaki, fizikai  Négy szem elve  IT kontroll

13 3. K ONTROLLTEVÉKENYSÉGEK Ámr. 145/E. § (1) 3.2. Feladatkörök szétválasztása  Végrehajtás, ellenőrzés, pénzügyi teljesítés tevékenységek szétválasztása 3.3. A feladatvégzés folytonossága  Munkakör átadás-átvétel

14 4. I NFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Ámr. 145/F. § (1) 4.1 Információ és kommunikáció  Az információ-átadás formáinak meghatározása  Pontos, megbízható, teljes, releváns és közérthető információközlés  Vezetői információs rendszer

15 4. I NFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Ámr. 145/F. § (1) 4.2. Iktatási rendszer  Bekerülés, a rendszerben való tárolás, a rendszerből való kikérés és lekérdezés szabályozása  Rendszer kezelésére jogosult, felelős személyek köre  Bizalmas információk, az állam- és szolgálati vagy egyéb titkok, és a személyes adatok védelme

16 4. I NFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Ámr. 145/F. § (1) 4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése  Szabálytalanságkezelési rend

17 5. M ONITORING Ámr. 145/G. § 5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja  A költségvetési szerv tevékenységeivel kapcsolatos monitoring stratégia kialakítása  Egyes indikátorok megvalósulásának folyamatos monitoringja értékelése és felülvizsgálata  Indikátorértékektől való eltérések okainak felderítése  Az okok megszüntetésére, illetve mérséklésére szolgáló intézkedések megtétele

18 5. M ONITORING Ámr. 145/G. § 5.2. A belső kontrollok értékelése  A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének legalább évenkénti felülvizsgálata és értékelése önértékelés vagy külső értékelő bevonásának segítségével.  Intézkedni kell a feltárt, a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról, a szükséges intézkedések azonnali megtételéről.

19 Elérhetőségünk: PTE Belső Ellenőrzési Szervezet Atárdicsné Dr. Konrád Valéria E-mail: atardicsne.valeria@pte.hu Tel.: 501-500/2429atardicsne.valeria@pte.hu

20 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Államháztartási belső kontroll standardok A pénzügyminiszter az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 145/A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések