Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A KIFIZETÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSEK FOLYAMATA A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETNÉL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A KIFIZETÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSEK FOLYAMATA A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETNÉL."— Előadás másolata:

1 1 A KIFIZETÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSEK FOLYAMATA A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETNÉL

2 2 TÉMAVÁZLAT Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (KIKSZ) szerepe a kifizetési folyamatokban KA projektek kifizetési tapasztalatai KözOP projektekre vonatkozó várható kifizetési eljárásrend főbb elemei Várható jogszabály módosítások

3 3 LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról NFT I. 360/2004.(XII.26.) Korm. rendelet Az NFT OP-k, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a KA projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

4 4 LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÚMFT 255/2006. (XII.8. ) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a KA-ból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről, 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól

5 5 KA PROJEKTEK PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSI TAPASZTALATAI Az eredeti ütemtervekhez képest jelentős műszaki és pénzügyi csúszások, Jelentős költségtúllépések, Tapasztalat, kellő számú szakember hiánya, Jogszabályok és eljárásrendek megfelelő szintű ismeretének hiánya, Bonyolult, sok szereplős folyamat, EMIR okozta problémák, Feladatfinanszírozás rendje, Közbeszerzési törvény és egyéb jogszabályok közötti ellentmondások (pl. fizetési határidő)

6 6 KözOP VÁRHATÓ LEGFONTOSABB PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYAI Jelentős változások a KA-hoz képest: lebonyolítás rendje inkább az NFT I. SA projektekhez hasonló, nem feladat finanszírozott, Szállítói, utó-, vagy vegyes finanszírozás, előleg nyújtható a Kedvezményezett részére, EMIR számla betöltő program használata, pályázati információs rendszer működtetése, Hitelesítési jelentés készítése minden hónap 10. napjáig, Elektronikus működési kézikönyv

7 7 TÁMOGATÁSI ELŐLEG Az IH döntésének és a pénzügyminiszter egyetértésének megfelelően előleg nyújtható. A támogatás előleg folyósítására az Ámr.-ben nevesített esetekben, és mértékben kerülhet sor. A maximálisan igénybe vehető előleg mértéke a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben kerül pontos meghatározásra. Az előleget hazai és közösségi forrásból, az adott intézkedés, illetve projekt szerinti finanszírozási arányban kell nyújtani. Főszabályként előleget kizárólag a tisztán utólagos finanszírozási formát alkalmazó kedvezményezettek esetében lehet nyújtani.

8 8 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Elszámolás a projekt keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. A támogatások folyósítása az alábbi formákban történhet: Utófinanszírozással (számlák utólagos megtérítése a kedvezményezett bankszámlájára), amennyiben a kedvezményezett a már kifizetett számlákkal kíván elszámolni. Feltétele a fizikai és a pénzügyi teljesítés is. Szállítói számlák közvetlen kifizetésével, a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolni. Engedményezéssel, a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése az engedményes (a támogatást megelőlegező intézmény) bankszámlájára történik.

9 9 VÁRHATÓ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 281/2006. korm. rendelet várható módosítása (kedvezményezett-megvalósító) 217/ 1998 korm. rendelet ÁMR (előleg és időközi kifizetések összege jelenleg nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80 %-át, kivéve központi költségvetési szerv esetén, ahol 100%)


Letölteni ppt "1 A KIFIZETÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSEK FOLYAMATA A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETNÉL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések