Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Tőkepiaci és vállalati pénzügyek Tantárgyi tájékoztató és 1. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Tőkepiaci és vállalati pénzügyek Tantárgyi tájékoztató és 1. előadás."— Előadás másolata:

1 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Tőkepiaci és vállalati pénzügyek Tantárgyi tájékoztató és 1. előadás

2 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. A tárgy gazdája Felelős tanszék: Befektetések és vállalati pénzügyi tanszék (Pénzügyi és Számviteli intézet) E283; tel: 482-52-12 Tárgyfelelős: Fazakas Gergely E285; tel: 482-50-88 gergely.fazakas@uni-corvinus.hu Fogadóóra: péntek n10-11

3 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Követelmények - Szeminárium látogatása kötelező - Max. két hiányzást tudunk elfogadni - Kettőnél több hiányzás: helyből UV - Végszükségben 1-1 pótlás másik csoportban - Kötelező házifeladat nincs

4 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Számonkérés -Félévvégi zárthelyi -110 perc -Elfogadás: 51%-tól -10% teszt, 20% elméleti kérdés, 70% feladatok

5 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Számonkérés -Választható: 2 db negyedéves zh -2X 70 perc -Elfogadás: MINDKETTŐ 51%-ot elérje -Ha valamelyik nem sikerül, érvényes jegyet nem kap (elégtelent sem) -1. n.éves zh időpontja: 03.24. péntek (12.30h; 14h; 20h)

6 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Tananyagok Tankönyv: Brealey-Myers: Modern Vállalati pénzügyek, 2005. (7900 Ft) (korábbiak is jók) Példatár: Vállalati pénzügyek példatár (2640 Ft) (korábbiak is jók) Képletgyűjtemény a tőkepiaci és vállalati pénzügyi ismeretekhez

7 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Vizsgára -Vizsgaanyag: Brealey-Myers: 1-19. fejezetek - Előadások és szemináriumok anyagai - Használható a vizsgán: -nem programozható számológép -bejegyzésektől mentes képletgyűjtemény

8 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. 1. előadás A vállalati pénzügyek szerepe; alapszámítások; járadékok

9 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. I. A vállalati pénzügyek szerepe Hogy néz ki a vállalat pénzügyes szemmel?

10 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. A vállalat A E D

11 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. A vállalati érték A: Assets (eszközök) E: Equity (Sajáttőke, tulajdonosi tőke) D: Debt (Kötelezettségek, idegen tőke) L: Liabilities (Források) L = E + D V = Value (Mérlegfőösszeg) V = A = L

12 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Vállalati pénzügyek feladatai A. Vállalatértékelés-eszközértékelés: vagyon (eszköz) értékelése mennyit ér? Mérés: PV (Jelenérték-számítás) Vállalat - projekt reális értéke: a hátralévő pénzáramlások jelenértéke (PV)

13 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Vállalati pénzügyek feladatai B. Projektértékelés: döntések értékelése megéri-e? = tulajdonosok vagyona nő? mérés: NPV (Nettó jelenérték-számítás) Érdemes-e beruházni? Érdemes-e tőkét bevonni? NPV = PV(+ pénzek) + PV(- pénzek) = Vagyonnövekedés

14 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Vállalati pénzügyes feladatai Feladat: A. ÉRTÉKNÖVELŐ döntéseket hozni Értéknövelés = sajáttőke növelése B. Kapcsolattartás a vállalat reálpiacai és a pénzügyi piacok között (Befektetés és finanszírozás)

15 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Pénzügyi vezető feladatai: –Tervezés –Beruházási-befektetési döntések –Finanszírozási döntések –Finanszírozás (kapcsolat a tőkepiacokkal) –Likviditás –Pénzügyi beszámolók –Teljesítménymérés, kontrolling

16 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Pénzügyi vezető szemlélete Reálszféra: ágazatspecifikusak a döntések Pénzügyi szempontból: értékmaximalizálás - eszközoldali döntések (befektetések) - forrásoldali döntések

17 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. II. Alapszámítások Két pénzáramlás-tagból alapszámítások: Hozam, Jelenérték, Jövőérték, Megtérülési idő

18 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Cash-flow -Értékelés: Pénzáramlások a relevánsak -C t -Alapértelmezés: t: évben -Flow -Nettó (adók, járulékos elemek) -Nominális -Várható értékek -Előjeles érték

19 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Eredmény -Számviteli eredmény- (nyereség- ) kategóriák Def: Pénzügyi eredmény: cash-flowk egyenlege Def: ∏ = ∑C t (1) -Előjeles -Nominális -Várható érték -Nettó

20 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Hozam - Def: egységnyi befektetett tőkére jutó eredmény -Jelölés: r (rate of return; rate of interest) Def: r = ∏ / C 0 (2) - Előjeles

21 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Hozam - alapértelmezések -Nettó (adózás utáni) -Nominális (inflációval nem korrigált) -Várható (ex ante; becsült érték) -Milyen időszakra adjuk meg a hozamot? a. Befektetési időtávra b. Sztenderd időszakra (évre) -Éves hozam

22 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Kamatozási rendszerek -Egyszerű kamat (névleges; nominal; időarányos; lineáris): C t = C 0  (1 + k  t)(5) k: névleges kamatláb -Kamatos kamat (tényleges; effektív; hozam): C t = C 0 (1+r) t (6)

23 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Kamatlábak, hozamok - Névleges kamatláb ≡ k - Hozam ≡ r -„Kamatláb”: t < 1 ≡ k t > 1 ≡ r

24 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Kamatlábak a magyar gyakorlatban Betéti kamatláb – EBKM - „Kamatláb” Hitelfelvét kamatlába – THM - kamatos kamatozás (r)

25 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Alapszámítások Alapképlet: C t = C 0 (1+r) t Para- méter Módszer CtCt Jövőérték (Kamat- számítás) C0C0 Jelenérték rBelső megté- rülési ráta tMegtérülési idő

26 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Jövőérték - jelenérték FV t = C t = C 0 (1+r) t -Mennyit ér lejáratkor a betett összegem? -FV(Futures Value) : számított érték PV = C 0 = C t / (1+r) t (9) -Mennyi a reális mai értéke a jövőbeni követelésemnek? -PV (Present Value) -r: alternatív hozam

27 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Faktorok Kamatfaktor = KF(t; r) = (1+r) t = C t / C 0 Diszkontfaktor = DF(t; r) = 1/ (1+r) t = C 0 / C t

28 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Belső megtérülési ráta - IRR = r = t √(C t / C 0 ) – 1(12) - Hány százalékos éves hozammal / kamatlábbal egyenértékű befektetésem?

29 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Megtérülési idő DT = t = lg(C t / C 0 ) / lg (1+r)(13) Hány év alatt éri el a befektetésem a kitűzött értéket?

30 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Áttérés egyik kamatozási rendszerről a másikra -Egyszerű kamatozás: kamatozási periódus = befektetési időszak -Kamatos kamatozás: kamatozási periódus rögzített (alapértelmezés: év) -m periódusok száma évente r = (1+k/m) m -1 (15)

31 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Logaritmikus hozam -Periódus csökkentése: m →∞ r = (1+k/m) m -1 → e k -1(16) (folytonos kamatozás) i = k = ln(1+r) (18) (logaritmikus hozam; milyen névleges kamatlábbal érhető el adott hozam folytonos kamatozás mellett

32 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Nettó hozam -T: adókulcs (tax-key) -N 0 r = B 0 r * (1-T) Pl. Mekkora a nettó hozam, ha a bruttó hozam 20% és az adókulcs 10%?

33 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Nettó hozam - példa N 0 r = B 0 r * (1-T) N 0 r = 20% * (1 – 0,1) = 18%

34 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Reálhozam pi : infláció 1+pi: fogyasztói árindex r reál = (1+r nom ) / (1+pi) – 1 (20a) r reál  r nom – pi(21) Pl. A nominális hozam 10%, az infláció 4%, mekkora a reálhozam értéke?

35 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Reálhozam - példa r reál  r nom – pi = 10% - 4% = 6% r reál = (1+r nom ) / (1+pi) – 1 = 1,1 / 1,04 – 1 = = 5,77%

36 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. III. Járadékok -Rendszeres pénzáramlás-sorozat -Járadék-köz állandó -Alapértelmezések: -C i állandó -Éves járadékköz -C 1 -r állandó

37 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Örökjáradék -t végtelen PV = C 1 / (1+r) + C 2 / (1+r) 2 + … = C i / r = C 1 / r(3) Pl. Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető nettó bevétel 1M Ft, ez örökké így marad, és az elvárt hozam minden lejáratra évi 8%?

38 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Örökjáradék - példa PV = C i / r = 1M / 0,08 = 12,5 M

39 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék -t végtelen -g = C t+1 / C t – 1 PV = C 1 / (r – g)(4) Pl. Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető nettó bevétel 1M Ft, ez minden évben a végtelenig évi 5%-kal fog emelkedni, és az elvárt hozam minden lejáratra évi 8%?

40 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék - példa PV = C 1 / (r – g) = 1M ( 0,08 – 0,05) = = 33,33 M

41 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Annuitás - t véges -g = 0 PV = C i / r * (1 – (1 / (1+r) t )) = = C 1 / r * (1 – (1 / (1+r) t ))(5) PV = C i * AF (t; r) = C 1 * AF (t; r)(6)

42 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Annuitás Pl. Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető nettó bevétel 1M Ft minden évben a következő 10 évben, és az elvárt hozam minden lejáratra évi 8%?

43 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Annuitás - példa PV = C i / r * (1 – (1 / (1+r) t )) = = 1M / 0,08 * (1 – (1 / (1,08) 10 )) = = 12,5M * (1 – 0,463) = 6,71M PV = C i * AF (t=10; r=8%) = = 1M * 6,71 = 6,71M


Letölteni ppt "Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08. Tőkepiaci és vállalati pénzügyek Tantárgyi tájékoztató és 1. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések