Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tőkepiaci és vállalati pénzügyek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tőkepiaci és vállalati pénzügyek"— Előadás másolata:

1 Tőkepiaci és vállalati pénzügyek
Tantárgyi tájékoztató és 1. előadás Fazakas Gergely: Bevezető előadás

2 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
A tárgy gazdája Felelős tanszék: Befektetések és vállalati pénzügyi tanszék (Pénzügyi és Számviteli intézet) E283; tel: Tárgyfelelős: Fazakas Gergely E285; tel: Fogadóóra: péntek n10-11 Fazakas Gergely: Bevezető előadás

3 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Követelmények - Szeminárium látogatása kötelező - Max. két hiányzást tudunk elfogadni - Kettőnél több hiányzás: helyből UV - Végszükségben 1-1 pótlás másik csoportban - Kötelező házifeladat nincs Fazakas Gergely: Bevezető előadás

4 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Számonkérés Félévvégi zárthelyi 110 perc Elfogadás: 51%-tól 10% teszt, 20% elméleti kérdés, 70% feladatok Fazakas Gergely: Bevezető előadás

5 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Számonkérés Választható: 2 db negyedéves zh 2X 70 perc Elfogadás: MINDKETTŐ 51%-ot elérje Ha valamelyik nem sikerül, érvényes jegyet nem kap (elégtelent sem) 1. n.éves zh időpontja: péntek (12.30h; 14h; 20h) Fazakas Gergely: Bevezető előadás

6 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Tananyagok Tankönyv: Brealey-Myers: Modern Vállalati pénzügyek, (7900 Ft) (korábbiak is jók) Példatár: Vállalati pénzügyek példatár (2640 Ft) (korábbiak is jók) Képletgyűjtemény a tőkepiaci és vállalati pénzügyi ismeretekhez Fazakas Gergely: Bevezető előadás

7 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Vizsgára Vizsgaanyag: Brealey-Myers: fejezetek - Előadások és szemináriumok anyagai Használható a vizsgán: nem programozható számológép bejegyzésektől mentes képletgyűjtemény Fazakas Gergely: Bevezető előadás

8 A vállalati pénzügyek szerepe; alapszámítások; járadékok
1. előadás A vállalati pénzügyek szerepe; alapszámítások; járadékok Fazakas Gergely: Bevezető előadás

9 I. A vállalati pénzügyek szerepe
Hogy néz ki a vállalat pénzügyes szemmel? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

10 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
A vállalat A E D Fazakas Gergely: Bevezető előadás

11 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
A vállalati érték A: Assets (eszközök) E: Equity (Sajáttőke, tulajdonosi tőke) D: Debt (Kötelezettségek, idegen tőke) L: Liabilities (Források) L = E + D V = Value (Mérlegfőösszeg) V = A = L Fazakas Gergely: Bevezető előadás

12 Vállalati pénzügyek feladatai
A. Vállalatértékelés-eszközértékelés: vagyon (eszköz) értékelése mennyit ér? Mérés: PV (Jelenérték-számítás) Vállalat - projekt reális értéke: a hátralévő pénzáramlások jelenértéke (PV) Fazakas Gergely: Bevezető előadás

13 Vállalati pénzügyek feladatai
B. Projektértékelés: döntések értékelése megéri-e? = tulajdonosok vagyona nő? mérés: NPV (Nettó jelenérték- számítás) Érdemes-e beruházni? Érdemes-e tőkét bevonni? NPV = PV(+ pénzek) + PV(- pénzek) = Vagyonnövekedés Fazakas Gergely: Bevezető előadás

14 Vállalati pénzügyes feladatai
A. ÉRTÉKNÖVELŐ döntéseket hozni Értéknövelés = sajáttőke növelése B. Kapcsolattartás a vállalat reálpiacai és a pénzügyi piacok között (Befektetés és finanszírozás) Fazakas Gergely: Bevezető előadás

15 Pénzügyi vezető feladatai:
Tervezés Beruházási-befektetési döntések Finanszírozási döntések Finanszírozás (kapcsolat a tőkepiacokkal) Likviditás Pénzügyi beszámolók Teljesítménymérés, kontrolling Fazakas Gergely: Bevezető előadás

16 Pénzügyi vezető szemlélete
Reálszféra: ágazatspecifikusak a döntések Pénzügyi szempontból: értékmaximalizálás - eszközoldali döntések (befektetések) - forrásoldali döntések Fazakas Gergely: Bevezető előadás

17 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
II. Alapszámítások Két pénzáramlás-tagból alapszámítások: Hozam, Jelenérték, Jövőérték, Megtérülési idő Fazakas Gergely: Bevezető előadás

18 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Cash-flow Értékelés: Pénzáramlások a relevánsak Ct Alapértelmezés: t: évben Flow Nettó (adók, járulékos elemek) Nominális Várható értékek Előjeles érték Fazakas Gergely: Bevezető előadás

19 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Eredmény Számviteli eredmény- (nyereség- ) kategóriák Def: Pénzügyi eredmény: cash-flowk egyenlege Def: ∏ = ∑Ct (1) Előjeles Nominális Várható érték Nettó Fazakas Gergely: Bevezető előadás

20 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Hozam - Def: egységnyi befektetett tőkére jutó eredmény Jelölés: r (rate of return; rate of interest) Def: r = ∏ / C0 (2) - Előjeles Fazakas Gergely: Bevezető előadás

21 Hozam - alapértelmezések
Nettó (adózás utáni) Nominális (inflációval nem korrigált) Várható (ex ante; becsült érték) Milyen időszakra adjuk meg a hozamot? a. Befektetési időtávra b. Sztenderd időszakra (évre) Éves hozam Fazakas Gergely: Bevezető előadás

22 Kamatozási rendszerek
Egyszerű kamat (névleges; nominal; időarányos; lineáris): Ct = C0  (1 + k  t) (5) k: névleges kamatláb Kamatos kamat (tényleges; effektív; hozam): Ct = C0(1+r)t (6) Fazakas Gergely: Bevezető előadás

23 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Kamatlábak, hozamok - Névleges kamatláb ≡ k - Hozam ≡ r „Kamatláb”: t < 1 ≡ k t > 1 ≡ r Fazakas Gergely: Bevezető előadás

24 Kamatlábak a magyar gyakorlatban
Betéti kamatláb – EBKM - „Kamatláb” Hitelfelvét kamatlába – THM - kamatos kamatozás (r) Fazakas Gergely: Bevezető előadás

25 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Alapszámítások Para-méter Módszer Ct Jövőérték (Kamat-számítás) C0 Jelenérték r Belső megté-rülési ráta t Megtérülési idő Alapképlet: Ct = C0(1+r)t Fazakas Gergely: Bevezető előadás

26 Jövőérték - jelenérték
FVt = Ct = C0(1+r)t Mennyit ér lejáratkor a betett összegem? FV(Futures Value) : számított érték PV = C0 = Ct / (1+r)t (9) Mennyi a reális mai értéke a jövőbeni követelésemnek? PV (Present Value) r: alternatív hozam Fazakas Gergely: Bevezető előadás

27 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Faktorok Kamatfaktor = KF(t; r) = (1+r)t = Ct / C0 Diszkontfaktor = DF(t; r) = 1/ (1+r)t = C0 / Ct Fazakas Gergely: Bevezető előadás

28 Belső megtérülési ráta
- IRR = r = t√(Ct / C0) – 1 (12) - Hány százalékos éves hozammal / kamatlábbal egyenértékű befektetésem? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

29 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Megtérülési idő DT = t = lg(Ct / C0) / lg (1+r) (13) Hány év alatt éri el a befektetésem a kitűzött értéket? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

30 Áttérés egyik kamatozási rendszerről a másikra
Egyszerű kamatozás: kamatozási periódus = befektetési időszak Kamatos kamatozás: kamatozási periódus rögzített (alapértelmezés: év) m periódusok száma évente r = (1+k/m)m-1 (15) Fazakas Gergely: Bevezető előadás

31 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Logaritmikus hozam Periódus csökkentése: m →∞ r = (1+k/m)m-1 → ek-1 (16) (folytonos kamatozás) i = k = ln(1+r) (18) (logaritmikus hozam; milyen névleges kamatlábbal érhető el adott hozam folytonos kamatozás mellett Fazakas Gergely: Bevezető előadás

32 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Nettó hozam T: adókulcs (tax-key) N0r = B0r * (1-T) Pl. Mekkora a nettó hozam, ha a bruttó hozam 20% és az adókulcs 10%? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

33 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Nettó hozam - példa N0r = B0r * (1-T) N0r = 20% * (1 – 0,1) = 18% Fazakas Gergely: Bevezető előadás

34 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Reálhozam pi : infláció 1+pi: fogyasztói árindex rreál = (1+rnom) / (1+pi) – 1 (20a) rreál  rnom – pi (21) Pl. A nominális hozam 10%, az infláció 4%, mekkora a reálhozam értéke? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

35 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Reálhozam - példa rreál  rnom – pi = 10% - 4% = 6% rreál = (1+rnom) / (1+pi) – 1 = 1,1 / 1,04 – 1 = = 5,77% Fazakas Gergely: Bevezető előadás

36 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
III. Járadékok Rendszeres pénzáramlás-sorozat Járadék-köz állandó Alapértelmezések: Ci állandó Éves járadékköz C1 r állandó Fazakas Gergely: Bevezető előadás

37 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Örökjáradék t végtelen PV = C1 / (1+r) + C2 / (1+r)2 + … = Ci / r = C1 / r (3) Pl. Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető nettó bevétel 1M Ft, ez örökké így marad, és az elvárt hozam minden lejáratra évi 8%? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

38 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Örökjáradék - példa PV = Ci / r = 1M / 0,08 = 12,5 M Fazakas Gergely: Bevezető előadás

39 Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék
t végtelen g = Ct+1 / Ct – 1 PV = C1 / (r – g) (4) Pl. Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető nettó bevétel 1M Ft, ez minden évben a végtelenig évi 5%-kal fog emelkedni, és az elvárt hozam minden lejáratra évi 8%? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

40 Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék - példa
PV = C1 / (r – g) = 1M ( 0,08 – 0,05) = = 33,33 M Fazakas Gergely: Bevezető előadás

41 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Annuitás - t véges g = 0 PV = Ci / r * (1 – (1 / (1+r)t)) = = C1 / r * (1 – (1 / (1+r)t)) (5) PV = Ci * AF (t; r) = C1 * AF (t; r) (6) Fazakas Gergely: Bevezető előadás

42 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Annuitás Pl. Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető nettó bevétel 1M Ft minden évben a következő 10 évben, és az elvárt hozam minden lejáratra évi 8%? Fazakas Gergely: Bevezető előadás

43 Fazakas Gergely: Bevezető előadás 2006.02.08.
Annuitás - példa PV = Ci / r * (1 – (1 / (1+r)t)) = = 1M / 0,08 * (1 – (1 / (1,08)10)) = = 12,5M * (1 – 0,463) = 6,71M PV = Ci * AF (t=10; r=8%) = = 1M * 6,71 = 6,71M Fazakas Gergely: Bevezető előadás


Letölteni ppt "Tőkepiaci és vállalati pénzügyek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések