Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapvető pénzügyi számítások. Fogalmak I.  Kamat: az a többlet, amit a kockázatvállalásért és a fogyasztásról történő lemondásért kapunk.  Kamatláb:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapvető pénzügyi számítások. Fogalmak I.  Kamat: az a többlet, amit a kockázatvállalásért és a fogyasztásról történő lemondásért kapunk.  Kamatláb:"— Előadás másolata:

1 Alapvető pénzügyi számítások

2 Fogalmak I.  Kamat: az a többlet, amit a kockázatvállalásért és a fogyasztásról történő lemondásért kapunk.  Kamatláb: a kamat százalékos aránya a befektetett tőkéhez viszonyítva.  Kamattényező: megmutatja, hogy 1 Ft jelenbeli pénz mennyit ér egy év múlva.  Reál kamat: Inflációt meghaladó kamat.  Névleges kamatláb (n) –Infláció (i) = reálkamat (r) 1 + n  Precízebb számítás: 1 + r = ———— 1 + i  Egy befektetés nominális, vagy névleges kamatlába megmutatja, hogy a befektetett pénzünk egységére mekkora többlet pénzösszeget kapunk / ígérnek egy év alatt.  Egy befektetés reálkamatlába a befektetett tőke vásárlóerejének százalékos növekedése, a nominális kamatnak az inflációtól megtisztított mértéke.  Kamatmarzs: A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. A bank ebből képezi a saját nyereségét és a törvény által előírt tartalékot.

3 Fogalmak II.  Diszkont: az a pénzmennyiség, amivel kevesebbet fizetünk most, mint amit az időszak végén kapunk (levont kamat).  Diszkontláb: a diszkont százalékos aránya a jövőbeli értékhez viszonyítva.  Diszkonttényező: 1 Ft jövőbeli pénz mennyit ér most. A diszkonttényező mindig kisebb, mint a hozzá tartozó kamattényező.  A kamattényező és a hozzátartozó diszkonttényező szorzata: 1!!!  IRR (Belső megtérülési ráta): A belső megtérülési ráta (IRR) az a kamatláb, amely mellett a befektetés pénzáramlásainak jelenértéke nulla. Két beruházás közül az a kedvezőbb, amelynek magasabb a belső megtérülési rátája (ugyanolyan futamidő esetén).

4 Jövőérték A pénzügyi számítások, döntéshozatal egyik alapvető eszköze, melynek lényege, hogy egy jelenbeli időpontban keletkező pénzáramlást vagy pénzáramlási elemet a piaci kamatláb segítségével a jövőre vetít, jövőbeli értéket határoz meg. A jövőérték számítás a kamatos kamat számításának alapja. FV= C 0 x (1 + r) n

5 Kamat  Kamatos kamatozásnál fontos szempont a tőkésítések száma!  A tőkésítések számának növekedésével nő a hozam!  Példa:  Éves kamat 12%,negyed évesi tőkésítés mellett mekkora hozamot eredményez?  Negyed éves időarányos kamat mértéke:  12% / 4= 3%  1 évre járó kamat mértéke (EBKM)  (1 + 0,03) 4 = 1,1255  EBKM (egységesített betéti kamatlábmutató)= 1,1255 -1 = 0,1255 12,55%  Végtelen tőkésítés esetén:  C n = C 0 * e n*r  ahol: C n : az n. év végén (időszak végén) esedékes pénzösszeg  C 0 a jelenlegi pénzösszeg  r: a kamatláb  n: az évek száma (időszakok száma)  e: a természetes logaritmus alapja (e= 2,718)

6 Jelenérték A pénzügyi számítások, döntéshozatal egyik alapvető eszköze, melynek lényege, hogy egy későbbi időpontban keletkező pénzáramlást vagy pénzáramlási elemet a piaci kamatláb segítségével a jelenre vetít (diszkontál), jelenbeli értéket határoz meg. PV = C n / (1 + r) n  Egy pénzáramlás jelenértékét úgy számítjuk ki, hogy minden jövőbeni pénzbevétel jelenértékét külön-külön kiszámoljuk, majd a kapott eredményeket összeadjuk.  Egy jövőbeli pénzbevétel jelenértéke (PV) az az összeg, amelyet most kell befektetnünk adott kamatláb mellett ahhoz, hogy később azzal a bevétellel megegyező pénzünk legyen.  Két különböző paraméterekkel rendelkező befektetés közül azt érdemes választani, amelyiknek nagyobb a nettó jelenértéke.  A jelenérték számítás nem más, mint a kockázatmentes hozammal való összehasonlítás!

7 Jelenérték 2.  PV > 0 o.k.  PV < 0 NEM o.k.  PV 1 > PV 2 > 0 PV 1

8 1. példa  Axa VIP betét számlán 500.000 Ft elhelyezése esetén (feltételezve, hogy a kamat szint nem változik), mennyi megtakarítása lesz az ügyfélnek 1 év múlva? Mennyi az EBKM? (2009. szeptember 6.)  Havi tőkésítést feltételezünk!  Minden járulékos költségtől eltekintünk (adók, tranzakciós költségek, stb.)! betéti összegéves kamat mértéke a teljes összegreEBKM 0 - 500 000 Ft7,50% ? 500 001 - 5 000 000 Ftjelenleg 7,50% (mindenkori MNB-alapkamat mínusz 0,5%) ? 5 000 001 - 30 000 000 Ft13,25%14,09% 30 000 000 Ft felettjelenleg 7,50% (mindenkori MNB-alapkamat mínusz 0,5%)7,76%

9 1. példa megoldás  Havi időarányos kamat mértéke:  7,5% / 12= 0,00625  1 évre járó kamat mértéke (EBKM)  (1 + 0,00625) 12 = 1,0776  EBKM = 1,0776 -1 = 0,0776 7,76%  Megtakarításunk 1 év múlva:  500.000 * 1,0776 = 538.800

10 2. példa  A Államadóság Kezelő Központ diszkont kincstárjegy kibocsátását tervezi (futamidő: 1 év). A lejáratkori vételi ár 10.000 Ft. Az ígért hozam 8%.  Mennyi a diszkont kincstárjegy kibocsátási ára?  Mennyi az állam papír kibocsátási ára, ha a futamideje 5 év?  Államkötvény

11 2. példa megoldás PV = C n / (1 + r) n  Diszkont kincstárjegy:  10.000 / (1 + 0,08) = 9259,26 Ft  Államkötvény:  10.000 / (1 + 0,08) 5 = 6.805,83 Ft

12 3. példa  Egy vállalkozás egy gépsor megvásárlását tervezi. A két lehetséges alternatíva az alábbi pénzáramlásokat biztosítja. Feltételezve, hogy a kockázatmentes kamatláb 10%, melyik gépsor megvétele mellett döntene? 0.1.2.3.4.5. "A" gép-8666-510 "B" gép-18108962

13 3. példa megoldás  PV(1):  PV(2) 0.1.2.3.4.5. -8,006,00 -5,0010,00 -8,005,454,964,51-3,426,21 9,72 0.1.2.3.4.5. -18,0010,008,009,006,002,00 -18,009,096,616,764,101,24 9,80

14 IRR  Belső megtérülési ráta  Az a kamatláb, amely mellett a befektetés pénzáramlásainak jelenértéke nulla. Két beruházás közül az a kedvezőbb, amelynek magasabb a belső megtérülési rátája (ugyanolyan futamidő esetén).

15 4. példa  Egy 5 éves befektetés rendre a következő éves hozamokat ígéri. Mennyi a befektetés belső megtérülési rátája? 1.2.3.4.5. 12%20%8%11%9%

16 4. példa megoldás  A befektetés 5 éves hozama:  1,12 * 1,2 * 1,08 * 1,11 * 1,09 = 1,756  75,6%  IRR:  1,756 (1/5) = 1,1192  11,92%

17 Örökjáradék  Örökjáradék  Olyan befektetés, amely rögzített nagyságú pénzáramlást biztosít a végtelenségig.  A múlt században elsősorban államkötvényeknél elterjedt forma, amely lejárat nélküli adósságlevél volt, cserébe a normál kamatszintnél magasabb hozamot biztosított. PV = C / r  Növekvő örökjáradék: PV = C / (r – g)  „g” az évenként esedékes pénzáramok növekedési üteme

18 5. példa  Mennyit kell most fizetnünk egy az idők végezetéig tartó évi 1 millió forintos járadékért, ha a kamatláb 4%?  Mennyit kell fizetnünk ugyanezért a járadékért, ha azt akarjuk, hogy a járadéktag évente 2%-al növekedjen?

19 5. példa megoldás PV = C / r Örökjáradék 1.000.000 / 0,04 = 25.000.000 PV = C / (r – g) Növekvő örökjáradék 1.000.000 / (0,04 – 0,02) = 50.000.000

20 Annuitás  Olyan véges időtartamig fizetett/kapott járadék, melynek minden részlete megegyezik.  Tipikus példája: jelzáloghitelek  PV =

21 Annuitás  PV = C x AF  PV = Annuitás Faktor

22 6. példa  Egy vállalkozás 72M hitelt vett fel az alábbi kondíciókkal:  Kamatláb: Fix 16%  Futamidő: 10 év  Törlesztés: évente 1 alkalommal év végén.  Mennyi az éves törlesztőrészlet?  Mennyi az 1. évi törlesztőrészletben lévő kamat, illetve tőke?

23 6. példa megoldás  Törlesztőrészlet:  AF = 4,833  72.000.000 / 4,833 = 14.897.579 Ft  Az első részletben:  Kamat összege 72.000.000 * 0,16 = 11.502.000 Ft  Tőke 3.377.579 Ft  Összesen14.897.579 Ft

24 7. példa  Mekkora a Nyugdíjpénztárból kapott járadék nagysága, ha a pénztár tag számláján 5M forint található és 10 éves határozott időtartamos járadékot választ?  A kockázatmentes kamatláb 12%, a járadéköz 1 hónap?

25 7. példa megoldás  Képletbe helyettesítve  5M = (x / 0,01) – x / [0,01 * (1,01) 120 ]  AF = 69,71  X = 71.725

26 8. példa  Egy vállalat 10 éves futamidőre vesz fel 50M fejlesztési hitelt. A fizetendő kamat éves 18%, a tőketörlesztés évente esedékes. Első részletet a 3. év végén esedékes.  Mennyi a törlesztőrészlet?

27 8. példa megoldás 1. Valójában egy 8 éves futamidejű hitelről beszélünk! 2. Felhalmozott tőketartozás: 1. 8.000.000 x 1,18 x 1,18 = 69.620.000 3. PV = C x AF 1. 69.620.00 = C x 4,078 2. C = 17.072.094

28 Jelenérték mutató vetélytársai 1. Megtérülési idő 2. Könyv szerinti átlag hozam 3. IRR

29 Jelenérték számítás tulajdonságai  A pénz időértékét figyelmen kívül hagyó befektetési szabályok NEM megalapozottak!  Egy mai forint többet ér, mint egy egy holnapi forint.  Szubjektivitás kerülendő!  Döntéshozó ízlése  Alkalmazott számviteli rend  Jelenlegi tevékenység  Jelenértéket mindig ma esedékes pénzmennyiségben mérjük, ezért összeadható!  NPV(A+B) = NPV(A) + NPV (B)

30 Megtérülési idő  A beruházás megtérülési idejét úgy kapjuk meg, hogy megszámoljuk, hány év alatt éri el az összes várható nettó jövedelem az eredeti befektetés összegét.

31 Megtérülési idő Beruházási program Pénzáramlás (eFt) Megtérülési idő C(0)C(1)C(2)C(3)Pv; r=10% A-2 0002 000001-182 B-2 0001 000 5 00023 492 C-2 00002 0005 00023 409 D-2 0001 000 100 000274 867

32 Problémák  Nem veszi figyelembe a megtérülési időn túli bevételeket!  Mi legyen a maximum „még” elfogadott megtérülési idő?  Elég hosszú megtérülési idő esetén:  Negatív jelenértékű befektetéseket elfogadunk  Pozitív jelenértékű befektetéseket elvetünk  Optimális időtáv =

33 Könyv szerinti átlagos hozam  A könyv szerinti hozamot úgy kell kiszámolni, hogy a program megvalósításából származó átlagos – amortizáció és adózás utáni – várható nyereséget el kell osztani a beruházás könyv szerinti értékével.  Ezt utána össze kell hasonlítani valamilyen külső viszonyszámmal. (Pl.: ágazat könyv szerinti átlagos hozamával)

34 Könyv szerinti átlagos hozam  A beruházás átlagos nettó könyv szerinti értéke = 4.500 0. év1. év2. év3. év Beruházás bruttó könyv szerinti értékeértéke9 000 Fölhalmozott amortizáció03 0006 0009 000 Beruházás nettó könyv szerinti értéke9 0006 0003 0000

35 Könyv szerinti átlagos hozam 1. év2. év3. év Pénzáramlás6 0005 0004 000 Amortizáció3 000 Nettó eredmény3 0002 0001 000  Átlagos éves eredmény = 2.000  Könyv szerinti átlagos hozam = 2.000 / 4500 = 0.44

36 Problémák  Nincs időérték elv, csak az átlagot vizsgálja!  A késői bevételeket nagy súllyal veszi figyelembe.  Számviteli nyereség értéken alapul  Nem a valós pénzáramlásokon alapul

37 IRR  Az a diszkontráta, amely mellett a nettó jelenérték 0.  Akkor lehet elfogadni egy beruházást, ha a tőke alternatív költsége kisebb, mint az IRR.

38 Problémák  Hitelnyújtás vagy hitelfelvétel  Többféle megoldás  Egymást kölcsönösen kizáró lehetőségek  Rövid és hosszú távú kamatlábak eltérnek

39 IRR  Több hiba lehetőség, mint a megtérülési idő és az éves átlagos könyv szerinti hozam módszerénél!  Mégis megbízhatóbb!  Előbbieknél ad hoc szabályok (Pl.: választott megtérülési idő stb.)


Letölteni ppt "Alapvető pénzügyi számítások. Fogalmak I.  Kamat: az a többlet, amit a kockázatvállalásért és a fogyasztásról történő lemondásért kapunk.  Kamatláb:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések