Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nevelési-oktatási program előzményei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nevelési-oktatási program előzményei"— Előadás másolata:

1 A nevelési-oktatási program előzményei
Fábián Mária szakmai vezető (Támop ) Oktatási Hivatal XXI. századi köznevelés – Nyitókonferencia Budapest

2 A pedagógiai rendszer A kutatás előzményei, indokoltsága
A kutatás eredményei

3 A pedagógiai rendszer fogalmának kialakulása
Nemzetközi kitekintés A pedagógiai rendszer fogalmának értelmezése a hazai oktatáspolitikai dokumentumokban, szakirodalomban A pedagógiai rendszer elemei a hazai innovációs törekvésekben

4 Nemzetközi kitekintés
Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Németország, Hollandia és Finnország A feltárt sajátosságok három kérdéscsoport köré voltak csoportosíthatók: Milyen oktatáspolitikai szándék húzódik meg a változtatási szándék mögött? Kik a fejlesztés kezdeményezői és gazdái? Milyen tartalmi elemei vannak a fejlesztésnek?

5 A hazai oktatáspolitikai dokumentumok, szakirodalom
1993. évi LXXIX. közoktatási törvény– a jogszabály 1999-ben történt módosításakor –, 95. § (1) j) Pála, 2006 Havas, 2003

6 A pedagógiai rendszer elemei a hazai innovációs törekvésekben
ÉKP – Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (Jámbor–Márky, 2010) az AKG – Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Márkus, 2010) Waldorf-iskolák (Balogh és mtsai, 2010) az Educatio Kht. által elkészített kompetenciaalapú programcsomag (Kaló–Magyar, 2010)

7 Összegzés Azonosságok alternatíva kurrikulum jelleg
pedagógusképzés és - továbbképzés taneszközök korszerű pedagógia

8 Összegzés Különbségek Kiterjedtség mértéke
Előíró, ajánló, teljességre törekvő, keretet adó

9 Összegzés nevelési/pedagógiai koncepció, célrendszer
startégia egy vagy több tervezetének leírása alkalmazható taneszközök és az értékelés eszközeinek köre kipróbálás - korrekciók pedagógusok felkészítése folyamatos értékelés, tanácsadás

10 A pedagógiai rendszer fejleszté-sének, bevezetésének feltételei
Fejlesztés- informatikai felület Akkreditáció Bevezetés Finanszírozhatóság és fenntarthatóság Hatás- és beválásvizsgálat Szakértői hálózat - képzések

11 A pedagógiai rendszer és a NAT
Új NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet) 6§-a (1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki.

12 A pedagógiai rendszer és a NAT
(2) A nevelési-oktatási program részei: a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentum, mely összefoglalja, elméletileg megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul; a tanulási-tanítási program, amely olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szellemében kifejti a rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat időkereteit, javasolt módszereit és eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, utal továbbá az értékelés módjára és eszközeire; a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-tanítási programot alkotó elemek részletes kifejtése;

13 A pedagógiai rendszer és a NAT
eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók és lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kitűzött célok elérését; az értékelés és eszközei, amelyek illeszkednek az a)–d) pontokban leírtakhoz, elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését, az elért tudásszint mérését; célzottan fejlesztett továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a pedagógusokat a konkrét program alkalmazására; támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása

14 Köszönöm a figyelmet! Fábián Mária szakmai vezető
A kutatás eredményei, tanulmányai a oldalon olvashatók.


Letölteni ppt "A nevelési-oktatási program előzményei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések