Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nevelési-oktatási program előzményei Fábián Mária szakmai vezető (Támop 3.1.1.) Oktatási Hivatal XXI. századi köznevelés – Nyitókonferencia Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nevelési-oktatási program előzményei Fábián Mária szakmai vezető (Támop 3.1.1.) Oktatási Hivatal XXI. századi köznevelés – Nyitókonferencia Budapest."— Előadás másolata:

1 A nevelési-oktatási program előzményei Fábián Mária szakmai vezető (Támop 3.1.1.) Oktatási Hivatal XXI. századi köznevelés – Nyitókonferencia Budapest 2013.02.27.

2 A pedagógiai rendszer A kutatás előzményei, indokoltsága A kutatás eredményei

3 A pedagógiai rendszer fogalmának kialakulása Nemzetközi kitekintés A pedagógiai rendszer fogalmának értelmezése a hazai oktatáspolitikai dokumentumokban, szakirodalomban A pedagógiai rendszer elemei a hazai innovációs törekvésekben

4 Nemzetközi kitekintés Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Németország, Hollandia és Finnország A feltárt sajátosságok három kérdéscsoport köré voltak csoportosíthatók: Milyen oktatáspolitikai szándék húzódik meg a változtatási szándék mögött? Kik a fejlesztés kezdeményezői és gazdái? Milyen tartalmi elemei vannak a fejlesztésnek?

5 A hazai oktatáspolitikai dokumentumok, szakirodalom 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény– a jogszabály 1999-ben történt módosításakor –, 95. § (1) j) Pála, 2006 Havas, 2003

6 A pedagógiai rendszer elemei a hazai innovációs törekvésekben ÉKP – Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (Jámbor–Márky, 2010) az AKG – Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Márkus, 2010) Waldorf-iskolák (Balogh és mtsai, 2010) az Educatio Kht. által elkészített kompetenciaalapú programcsomag (Kaló– Magyar, 2010)

7 Összegzés Azonosságok alternatíva kurrikulum jelleg pedagógusképzés és - továbbképzés taneszközök korszerű pedagógia

8 Összegzés Különbségek Kiterjedtség mértéke Előíró, ajánló, teljességre törekvő, keretet adó

9 Összegzés nevelési/pedagógiai koncepció, célrendszer startégia egy vagy több tervezetének leírása alkalmazható taneszközök és az értékelés eszközeinek köre kipróbálás - korrekciók pedagógusok felkészítése folyamatos értékelés, tanácsadás

10 A pedagógiai rendszer fejleszté- sének, bevezetésének feltételei Fejlesztés- informatikai felület Akkreditáció Bevezetés Finanszírozhatóság és fenntarthatóság Hatás- és beválásvizsgálat Szakértői hálózat - képzések

11 A pedagógiai rendszer és a NAT Új NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet) 6§-a (1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki.

12 A pedagógiai rendszer és a NAT (2) A nevelési-oktatási program részei: a)a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentum, mely összefoglalja, elméletileg megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul; b)a tanulási-tanítási program, amely olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szellemében kifejti a rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat időkereteit, javasolt módszereit és eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, utal továbbá az értékelés módjára és eszközeire; c)a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás- tanítási programot alkotó elemek részletes kifejtése;

13 A pedagógiai rendszer és a NAT d)eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók és lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kitűzött célok elérését; e)az értékelés és eszközei, amelyek illeszkednek az a)–d) pontokban leírtakhoz, elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését, az elért tudásszint mérését; f)célzottan fejlesztett továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a pedagógusokat a konkrét program alkalmazására; g)támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása

14 Köszönöm a figyelmet! Fábián Mária szakmai vezető fabian.maria@oh.gov.hu A kutatás eredményei, tanulmányai a http://www.educatio.hu/tamop311/a_projekt_felepitese/2_pil ler/2_pillerinfo http://www.educatio.hu/tamop311/a_projekt_felepitese/2_pil ler/2_pillerinfo oldalon olvashatók.


Letölteni ppt "A nevelési-oktatási program előzményei Fábián Mária szakmai vezető (Támop 3.1.1.) Oktatási Hivatal XXI. századi köznevelés – Nyitókonferencia Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések