Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Egész nap iskola?! – a pilot program bemutatása Varga Attila Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Egész nap iskola?! – a pilot program bemutatása Varga Attila Budapest."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Egész nap iskola?! – a pilot program bemutatása Varga Attila Budapest 2013. február 27.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Miről szól az előadás?  Háttér  A fejlesztés folyamata  A fejlesztés területei

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 1  egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg,  26§ (3) Amennyiben az általános iskola egész napos iskolaként működik, pedagógiai programjának része valamely, az oktatásért felelős miniszter által kiadott, vagy saját maga által kidolgozott és e törvényben meghatározottak szerint jóváhagyott nevelési-oktatási program

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jogszabályi háttér 110/2012. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  A nevelési-oktatási program részei: • pedagógiai koncepció, • a tanulási-tanítási program,; • a tanítási-tanulási egységek leírása, • eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók • az értékelés és eszközei • célzottan fejlesztett továbbképzési programok • támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása.

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Nemzetközi háttér  Extended schools (Nagy-Britannia)  Ganztagsschulen (Németország)  Komprehenzív iskola (Finnország)  All-Day, All-Year Schools, Full-service schools (Egyesült Államok)  „egész iskolás megközelítés” (AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA következtetései a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról 2010. november 19 (2010/C 327/05)

6 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Elméleti háttér  Cél: –a nevelési folyamat koherenciája térben és időben, minden kommunikációs csatornán –összhang a rejtett tanterv és a nevelés gyakorlata között Átfogó alapelvek: –Komplexitás –Integráció –Interdiszciplinaritás –Holisztikus megközelítés

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 7

8 8 1. változat Kerete az RJR-modell alapján (ráhangolódás, jelentésteremtés, reflexiók). Felhasznált idő 7.45 – 8.30 45 perc Modulok: bevezetés, ráhangolódásR + R összesen: 75 perc 8.30 – 10.00 (90 perc) Tanóra Tanóra összesen: 150 perc 10.00 – 11.00 (60 perc) Modulok: Sport – pihenés 11.00 – 12.30 (90 perc) Egyéni menü: differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni (házi) feladat adás. Egyéni, közvetlenül köthetően a tanórához: 90 perc Együtt a tanórákkal 240 perc, azaz 5 hagyományos tanóra 12.30 – 13.30 (60 perc) Ebéd, szabadidő 13.30 – 14.30 60 perc Modulok: tudomány, művészet Modulok összesen: 120 perc+ R+R 75 perc. Együtt: 195 perc, azaz 4 hagyományos tanóra 14.30 – 15.30 (60 perc) Tanóra 15.30 – 16.00 (30 perc) Modulok – zárás

9 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A fejlesztés folyamata •Meglévő programok elemzése •Működő gyakorlatok feltárása •Hatásvizsgálat és beválásmérés Kutatás •Partnerintézményekkel való együttműködés •Akciókutatás Fejlesztés •Nevelési-oktatási programok •Fejlesztési know-how Innováció

10 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A fejlesztés területei • Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának fejlesztése: • alsó tagozat • komplex művészeti nevelés • természettudományos nevelés • gyakorlati életre nevelés • felzárkóztatás (felső tagozat) • Az ökoiskola nevelési-oktatási programjának fejlesztése • A tanórán kívüli foglalkozások gyakorlatainak összegyűjtése, tematizálása és közzététele a gyakorlatok átvételének nyomon követése

11 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának fejlesztése - alsó tagozat  Célok: • alapkészségek megerősítése • egyéni differenciálás lehetőségének megteremtése • felzárkóztatás • tehetséggondozás

12 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A felzárkóztatás nevelési-oktatási programjának kidolgozása az általános iskola és a szakképzés közötti átmenet biztosítására  Milyen módszerekkel (szervezeti/szemléleti változásokkal, társadalmi /szakmai támogatással) lehet eredményesebbé tenni az általános iskolai felzárkóztató jellegű programokat?  Hogyan lehet a tanulói eredményesség növelése érdekében erősíteni az eltérő iskolafokozatokban működő intézmények hálózati együttműködését/tanulását/tudásmegosztását?

13 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Természettudományos nevelés. MIT?  Felfedeztető tanulás (IBL): • A tanuló hétköznapjaiból vett problémák • Természettudományos gondolkozásmód megismerése, modellalkotás • Kapcsolatok keresése (művészetek, gyakorlati élet, fenntarthatóság) • Pillérei: –Vizsgálódás, tapasztalatszerzés –Problémamegoldás –Önálló munka –Kommunikáció (érvelés, vita, az eredmények bemutatása)

14 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az ökoiskola nevelési-oktatási programjának fejlesztése  Fenntarthatóságra nevelés –  egész iskolás megközelítés •Szervezeti kultúra •Hálózati tanulás •Környezetbarát infrastruktúra •Együttműködés •Kommunikáció •Helyi közösség •Rendszergondolkodás •Élményközpontúság

15 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Komplex művészeti nevelés  Cél a tanulók komplex személyiségfejlődése:  kreativitás,  problémamegoldás,  önkifejezés,  önismeret  társas kultúra.  A sikeres fejlesztés érdekében a komplex művészeti nevelés nevelési-oktatási programjának kifejlesztését megelőzően feltétlenül vizsgálni kell a jelenlegi oktatási környezet komplex művészeti nevelést segítő és gátló elemeit (pl. tartalmi szabályozók, tanári felkészültség és attitűd, iskolai feltételek).

16 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának fejlesztése- gyakorlati életre nevelés  Fenntarthatóság • Fenntartható környezet • Fenntartható egészség • Fenntartható gazdálkodás  Tervezés = előre gondolkodás = prevenció Környezettudatosság = közösségi gondolkodás  Ritmusok beépülése – ünnepek, hagyományok körforgásának szépsége, fontossága

17 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A tanórán kívüli foglalkozások gyakorlatainak összegyűjtése, tematizálása és közzététele a gyakorlatok átvételének nyomon követése  Horizontális megközelítés: • A fogalom definiálása a használhatóság szempontjából • Tanórán kívüli jó gyakorlatok gyűjtése • Jó gyakorlatok mérhetővé tétele, nyomon követése • Az adaptációs folyamat segítése • Az új jó gyakorlatok közzététele, on-line felület kialakítása • A közösségi szolgálat vizsgálata  (esettanulmányok, működő gyakorlatok)

18 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Varga Attila varga.attila@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Egész nap iskola?! – a pilot program bemutatása Varga Attila Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések