Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógus-életpályamodell, a minősítés rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógus-életpályamodell, a minősítés rendszere"— Előadás másolata:

1 A pedagógus-életpályamodell, a minősítés rendszere
Kotschy Beáta 2013.

2 A minősítési rendszer céljai
A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására A szakmai fejlődés elősegítése Az értékelésben a minőségi munka előtérbe kerülése Egysége minősítési szempontrendszer kialakítása Intézményi és közoktatási szinten a közoktatás eredményesebbé tétele

3 A minősítési rendszer felépítése
A pedagógusok életpályájának szakaszai Minősítő vizsga, minősítő eljárás A minősítés kritériumrendszere A minősítő eljárás módszerei, eszközei A minősítés forrásai Az értékelés módja A minősítés eljárásrendje

4 Kompetenciák,sztenderdek, indikátorok
Mit jelent a kompetencia, milyen elemekből áll? (EMMI rendelet, magyar Közlöny sz.) A kompetenciák fejlődés- a pedagógus szakmai fejlődése A kompetenciák fejlettségi szintje (sztenderdjei) és az életpályamodell összefüggései Hogyan ismerjük fel a kompetenciaszintet a gyakorlatban - indikátorok

5 Példák a kompetenciák és az indikátorok összefüggésére
3. kompetencia: Szakmódszertani és szaktárgyi tudás  Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.  Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.  Fogalomhasználata pontos, következetes.  Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).  A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.  A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.  A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.  Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.  Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.

6 Az információszerzés forrásai, a portfólió
A portfólió fogalma: A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember, tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Fajtái: Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió Papíralapú portfólió - e-portfólió Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója

7 A portfólió - folytatás
A portfólió funkciói: A portfólió a pedagógus fejlődésének folyamatát bemutató információk forrása! A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül! A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg. A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.

8 A portfólió struktúrája, javasolt tartalmi elemei
- Szakmai önéletrajz - Nevelő-oktató munka dokumentumai - A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása/ dokumentumai - Önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai - Az intézmény rövid bemutatása - A szakmai életút értékelése   Külső szakemberek értékelése

9 A portfólió dokumentumai- példák
2.a) Pedagógiai alaptevékenységek dokumentumai és önreflexiói A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai Pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, elemzése; iskolai tanórák / óvodai csoportfoglalkozások tervei, tématerv, egy téma feldolgozásához kapcsolódó, összefüggő óratervek megvalósításának dokumentumai Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások megvalósításának dokumentumai A tanulás támogatása Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek bemutatása, tanulás-szervezés elemei, A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Pl. különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) szakkör, fakultáció, egyéni/csoportos fejlesztési tervek A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, és/vagy osztályfőnöki/csoportvezetői tevékenység, Pl. tanórán kívüli aktivitás

10 A minősítés értékelési rendszere
Az egyes szintek eléréséhez különböző elvárások fogalmazódnak meg (60%, 75%, 85%-os teljesítmény) Az egyes forrásoknak különböző súlyuk van a pontszámok kialakításánál: Portfólió és „védése” % Óralátogatás és megbeszélése % Az iskolai előzetes értékelések %

11 Köszönöm a figyelmet és a türelmet!


Letölteni ppt "A pedagógus-életpályamodell, a minősítés rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések