Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Törvényességi Felügyeleti Főosztály"— Előadás másolata:

1 Törvényességi Felügyeleti Főosztály
A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás megváltozott szabályairól, valamint aktuális jogalkalmazási kérdésekről Előadó: Dr. Kása Róbert mb. főosztályvezető Törvényességi Felügyeleti Főosztály

2 Az írásbeli kapcsolattartásról
A vonatkozó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.). A nemzeti jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet . A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet (Korm. r.). Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet.

3 Az írásbeli kapcsolattartásról
2014. január 1. napjától, a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A §-a alapján, a Nemzeti Jogszabálytár önálló (zárt) informatikai felületen biztosítja a kormányhivatal, valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást.

4 Az írásbeli kapcsolattartásról
A Njt.-ben két felület használandó. 1. Önkormányzati rendeletek közzététele Az októberi jegyzői értekezlet témája volt ennek az ismertetése. A rendelettár rendszerének V2.0 változatának indítása március 6-án ütemezett. Az itt lévő rendeletek publikusak az interneten! 2. A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás Az ide feltöltött anyagokat csak a kormányhivatal megfelelő jogosultsággal rendelkező referensei és a KIM láthatja. Folyamatosan fejlesztik, bővülni fognak a funkciói. Kétirányú, hiteles kommunikációt biztosít.

5 Az írásbeli kapcsolattartásról
23/2012. (IV.25.) KIM rendelet 1. és 2. §-a alapján: a kihirdetett önkormányzati rendelet feltöltendő az Njt. rendelettárába – egységes szerkezetben (…) – kihirdetést követő 3 munkanapon belül; a Képviselő-testület, bizottság, társulási tanács, részönkormányzat, (nemzetiségi önkormányzat) testületi ülésének jegyzőkönyve feltöltendő az Njt. törvényességi felügyelettel összefüggő kapcsolattartást szolgáló felületére – az ülést követő 15 napon belül. A jegyzőkönyv minden Mötv. 52. §-a szerinti eleme (előterjesztések és az aláírt rendeletek is) feltöltendő „hiteles” formátumban.

6 Az írásbeli kapcsolattartásról
A Korm. r. 5. § (1) – (2) bekezdése alapján az Njt.-ben nem kötelező feltölteni: az Mötv § (1) bek. d), e), g), h), j) pontjában és az Mötv § (1) bekezdésében szabályozott felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó iratokat. Az előbbiekből következően az Njt.-ben kötelezően feltöltendő: az Mötv § (1) bek. a), b), c), f), i), k), l), pontokban szabályozott felügyeleti eszközök, és az Mötv § (2) bekezdése alapján tett javaslat.

7 Az írásbeli kapcsolattartásról
Kötelezően feltöltendők az Mötv.-ben felsoroltak közül a következő felügyeleti intézkedések: 1. a törvényességi felhívás; javaslat; 2. a képviselő-testület, társulási tanács összehívásának kezdeményezése, összehívása; 3. javaslat az önkormányzati rendelet AB-általi felülvizsgálatára; 4. javaslat az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezésére; 5. fegyelmi eljárás kezdeményezése a polgármesterrel, jegyzővel szemben; 6. törvényességi felügyeleti bírság; 7. a hivatalosan kiadmányozott szakmai segítségnyújtás és információkérés.

8 Az írásbeli kapcsolattartásról
Az Njt. informatikai rendszerében kötelezően feltöltendő okiratok esetében a feltöltéssel az irat kézbesítettnek minősül a Korm. r. 5. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján! A feltöltés keletkezteti a joghatást, és a feltöltés időpontjától kezdődnek a törvényi határidők (számításának szabályai a 6. §-ban); az elektronikuslevél megnyitójának a felelőssége a címzettnek történő továbbítás.

9 Aktuális jogalkalmazási kérdések
Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvény módosította az Mötv.-t. Kiemelendő, hogy az Mötv. 108/A. §-a helyébe új előírás lépett, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén, ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja, a kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról.

10 Aktuális jogalkalmazási kérdések
Az Mötv. 81. § (3) bekezdés új k) pontja alapján a jegyző hatásköre bővült, a talált dolgok nyilvántartása kapcsán. Módosult a közös önkormányzati hivatal létrehozásának szabályozása (Mötv. 85. §). A közös önkormányzat hivatal létrehozása érdekében a megállapodás pótlása a bíróság által soron kívüli eljárásban történhet (Mötv § (6) bekezdése). Módosult a területszervezési döntések szabályozása az Mötv 96. §-ában, az egyéni választókerület határának módosítását érintő területszervezési kezdeményezés esetében.

11 Aktuális jogalkalmazási kérdések
A Magyar Közlöny 2014/26. (II. 24.) számában jelent meg a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. tv. melyben új hatáskört kapott a Kormányhivatal (hatályos II. 25. napjától). A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény új 103/B. §-a alapján a helyi földbizottság felett a kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol. (A hivatkozott törvény módosítja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényt és a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényt is.)

12 Várható célvizsgálatok
I. negyedévben (már folyamatban): Belső ellenőrzési kézikönyv megléte, felülvizsgálata és tartalma. A belső ellenőrzés szabályai az SZMSZ-ben. II. negyedévben: Vagyonkezelői jog létesítése (Mötv §). Nemzetiségi önkormányzatok vagyonleltára, vagyon használatának, működtetésének szabályai (Njt § c) és d) pontja). Vagyonelemek nyilvántartása, vagyonkimutatás.

13 Várható célvizsgálatok
III. negyedévben illetve addig folyamatosan: A I félévében elfogadott rendeletek előkészítése a jogalkotási és jogszabály-szerkesztési követelményeknek megfelelt-e? 1. A felhatalmazás jogosultja, tárgya és keretei. 2. Előzetes hatásvizsgálat lefolytatása, indokolási kötelezettség teljesítése. 3. Bevezető rész - véleményezők rögzítése. 4. A felhatalmazó, feladatkört meghatározó jogszabályi rendelkezés megjelölése. 5. Együttes ör. esetén (társulás) a kijelölt képvtest. 6. Hatálybaléptetések, hatályon kívül helyezések megfelelő szabályozása (módosító rendeleteknél is).

14 Várható célvizsgálatok
IV. negyedév: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása, közszolgáltatási szerződés megkötése. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek jogszerűsége, a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő aktualizálása megtörténte-e. (Ez gyakorlatilag utóellenőrzésnek is tekinthető.)

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Törvényességi Felügyeleti Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések