Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás megváltozott szabályairól, valamint aktuális jogalkalmazási kérdésekről Előadó: Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás megváltozott szabályairól, valamint aktuális jogalkalmazási kérdésekről Előadó: Dr."— Előadás másolata:

1 1 A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás megváltozott szabályairól, valamint aktuális jogalkalmazási kérdésekről Előadó: Dr. Kása Róbert mb. főosztályvezető Törvényességi Felügyeleti Főosztály

2 2 Az írásbeli kapcsolattartásról A vonatkozó jogszabályok:   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.).   A nemzeti jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet.   A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet (Korm. r.).   Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet.

3 3 Az írásbeli kapcsolattartásról   2014. január 1. napjától,   a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A §-a alapján,   a Nemzeti Jogszabálytár önálló (zárt) informatikai felületen biztosítja   a kormányhivatal, valamint a helyi önkormányzat közötti,   a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást.

4 4 Az írásbeli kapcsolattartásról A Njt.-ben két felület használandó. 1. Önkormányzati rendeletek közzététele Az októberi jegyzői értekezlet témája volt ennek az ismertetése. A rendelettár rendszerének V2.0 változatának indítása 2014. március 6-án ütemezett. Az itt lévő rendeletek publikusak az interneten! 2. A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás Az ide feltöltött anyagokat csak a kormányhivatal megfelelő jogosultsággal rendelkező referensei és a KIM láthatja. Folyamatosan fejlesztik, bővülni fognak a funkciói. Kétirányú, hiteles kommunikációt biztosít.

5 5 Az írásbeli kapcsolattartásról 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet 1. és 2. §-a alapján:   a kihirdetett önkormányzati rendelet feltöltendő az Njt. rendelettárába – egységes szerkezetben (…) – kihirdetést követő 3 munkanapon belül;   a Képviselő-testület, bizottság, társulási tanács, részönkormányzat, (nemzetiségi önkormányzat) testületi ülésének jegyzőkönyve feltöltendő az Njt. törvényességi felügyelettel összefüggő kapcsolattartást szolgáló felületére – az ülést követő 15 napon belül.   A jegyzőkönyv minden Mötv. 52. §-a szerinti eleme (előterjesztések és az aláírt rendeletek is) feltöltendő „hiteles” formátumban.

6 6 Az írásbeli kapcsolattartásról A Korm. r. 5. § (1) – (2) bekezdése alapján az Njt.- ben nem kötelező feltölteni:   az Mötv. 132. § (1) bek. d), e), g), h), j) pontjában és   az Mötv. 133. § (1) bekezdésében szabályozott felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó iratokat. Az előbbiekből következően az Njt.-ben kötelezően feltöltendő:   az Mötv. 132. § (1) bek. a), b), c), f), i), k), l), pontokban szabályozott felügyeleti eszközök, és   az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján tett javaslat.

7 7 Az írásbeli kapcsolattartásról Kötelezően feltöltendők az Mötv.-ben felsoroltak közül a következő felügyeleti intézkedések: 1. a törvényességi felhívás; javaslat; 2. a képviselő-testület, társulási tanács összehívásának kezdeményezése, összehívása; 3. javaslat az önkormányzati rendelet AB-általi felülvizsgálatára; 4. javaslat az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezésére; 5. fegyelmi eljárás kezdeményezése a polgármesterrel, jegyzővel szemben; 6. törvényességi felügyeleti bírság; 7. a hivatalosan kiadmányozott szakmai segítségnyújtás és információkérés.

8 8 Az írásbeli kapcsolattartásról Az Njt. informatikai rendszerében kötelezően feltöltendő okiratok esetében a feltöltéssel az irat kézbesítettnek minősül a Korm. r. 5. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján!   A feltöltés keletkezteti a joghatást, és   a feltöltés időpontjától kezdődnek a törvényi határidők (számításának szabályai a 6. §-ban);   az elektronikuslevél megnyitójának a felelőssége a címzettnek történő továbbítás.

9 9 Aktuális jogalkalmazási kérdések Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosította az Mötv.-t. Kiemelendő, hogy az Mötv. 108/A. §-a helyébe új előírás lépett, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén, ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja, a kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról.

10 10 Aktuális jogalkalmazási kérdések   Az Mötv. 81. § (3) bekezdés új k) pontja alapján a jegyző hatásköre bővült, a talált dolgok nyilvántartása kapcsán.   Módosult a közös önkormányzati hivatal létrehozásának szabályozása (Mötv. 85. §).   A közös önkormányzat hivatal létrehozása érdekében a megállapodás pótlása a bíróság által soron kívüli eljárásban történhet (Mötv. 140. § (6) bekezdése).   Módosult a területszervezési döntések szabályozása az Mötv 96. §-ában, az egyéni választókerület határának módosítását érintő területszervezési kezdeményezés esetében.

11 11 Aktuális jogalkalmazási kérdések A Magyar Közlöny 2014/26. (II. 24.) számában jelent meg a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. tv. melyben új hatáskört kapott a Kormányhivatal (hatályos 2014. II. 25. napjától). A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény új 103/B. §-a alapján a helyi földbizottság felett a kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol. (A hivatkozott törvény módosítja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt is.)

12 12 Várható célvizsgálatok I. negyedévben (már folyamatban):   Belső ellenőrzési kézikönyv megléte, felülvizsgálata és tartalma. A belső ellenőrzés szabályai az SZMSZ-ben. II. negyedévben:   Vagyonkezelői jog létesítése (Mötv. 109. §).   Nemzetiségi önkormányzatok vagyonleltára, vagyon használatának, működtetésének szabályai (Njt. 113. § c) és d) pontja).   Vagyonelemek nyilvántartása, vagyonkimutatás.

13 13 Várható célvizsgálatok III. negyedévben illetve addig folyamatosan: A 2014. I félévében elfogadott rendeletek előkészítése a jogalkotási és jogszabály- szerkesztési követelményeknek megfelelt-e? 1. A felhatalmazás jogosultja, tárgya és keretei. 2. Előzetes hatásvizsgálat lefolytatása, indokolási kötelezettség teljesítése. 3. Bevezető rész - véleményezők rögzítése. 4. A felhatalmazó, feladatkört meghatározó jogszabályi rendelkezés megjelölése. 5. Együttes ör. esetén (társulás) a kijelölt képvtest. 6. Hatálybaléptetések, hatályon kívül helyezések megfelelő szabályozása (módosító rendeleteknél is).

14 14 Várható célvizsgálatok IV. negyedév:   Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása, közszolgáltatási szerződés megkötése.   Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek jogszerűsége, a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő aktualizálása megtörténte-e. (Ez gyakorlatilag utóellenőrzésnek is tekinthető.)

15 15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 A törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás megváltozott szabályairól, valamint aktuális jogalkalmazási kérdésekről Előadó: Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések