Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jogalkotás elmélete és gyakorlata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jogalkotás elmélete és gyakorlata"— Előadás másolata:

1 A jogalkotás elmélete és gyakorlata
Gáva Krisztián – közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár

2 Mikor kell jogot alkotni?
A Belső Jogalkotási eljárás fázisai Problémafelismerés, -meghatározás A kiindulási helyzet elemzése Az okok elemzése A jogszabály céljának meghatározása és értékelése Lehetőségek a cél érdekében Alternatív lehetőségek értékelése a célok alapján Döntés és ennek megalapozása Az eredmény ellenőrzése

3 Külső jogalkotási eljárás a kormányzatban

4 A jogalkotásról szóló törvény

5 A jogszabályok előkészítése

6 Jogszabály szakmai tartalmának és jogrendszerbe illeszkedésének biztosítása
előkészítő feladata: szakmai tartalom kialakítása, figyelembe véve a 2. § (4) bekezdésében meghatározott elveket igazságügyért felelős miniszter feladata: a 2. § (4) bekezdésben meghatározott elvek érvényesítése törvények, kormányrendelet – együttes előterjesztés (?) miniszteri rendelet – IM véleményének kötelező kikérése – vétójog (csak alkotmányossági és uniós jogi szempontok) – Kormány dönt önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete - IM véleményének kötelező kikérése

7 Előzetes hatásvizsgálat 1.
a jsz előkészítője – a jsz feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit eredményéről a döntéshozót tájékoztatni kell

8 Előzetes hatásvizsgálat 2.
a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jsz valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait a jsz megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, a jsz alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet

9 A jogszabály-előkészítés további szabályai
indokolási kötelezettség: jsz tervezetéhez a jsz előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait jsz-tervezetek véleményezése: ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jsz-ok tervezetét véleményezhesse, a jsz előkészítője köteles megküldeni előzetes bejelentési kötelezettség: miniszter útján, akkor is, ha nem a Kormány az előterjesztő; MNB elnök és önálló szabályozó szerv vezetője közvetlenül

10 A jogrendszer folyamatos felülvizsgálata

11 Utólagos hatásvizsgálat
miniszter, MNB elnök, önálló szabályozó szerv vezetője, jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a jsz-ok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jsz-ok utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal

12 A jogszabályok tartalmi felülvizsgálata
miniszter, MNB elnök, önálló szabályozó szerv vezetője, jegyző a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jsz keretében az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszerbe nem illeszkedő, a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jsz címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító jsz-i rendelkezések hatályon kívül helyezésére vagy módosítására kerüljön sor

13 Kihirdetés, közzététel, Nemzeti Jogszabálytár

14 A Magyar Közlöny Magyarország hivatalos lapja
elektronikus dokumentumként, az a hiteles egységes szerkezetű szöveg nem tehető közzé időbélyegző, nyilvános kulcsok szerkesztő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által normatív utasításban kijelölt személy

15 Kihirdetés, közzététel 1.
jsz-t ki kell hirdetni a Magyar Közlönyben önk.r. kihirdetése helyben szokásos módon közjogi szervezetszabályozó eszközt közzé kell tenni a Magyar Közlönyben, kivétel minősített adatot tartalmazó k. sz. e. fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének n. u. helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének n. h. polgármester és jegyző n. u.

16 Kihirdetés, közzététel 2.
aláírás - helyettesíthetőség az aláírást követően a kihirdetésről, közzétételről a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a kézhezvételt követően haladéktalanul gondoskodik

17 Jogszabályok megjelölése a kihirdetés során
Törvény Kihirdetésének éve, sorszáma, törvény elnevezés, törvény címe Más jogszabály Jogszabály megalkotójának megjelölése, sorszáma, kihirdetésének napja, jogszabály elnevezése és címe Részletszabályok: a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

18 Helyesbítés 1. ha a jsz Magyar Közlönyben megjelent szövege eltér a jsz aláírt szövegétől a jsz aláírója (törvény esetén k.e. vagy Ogy elnöke) kezdeményezi az eltérés helyesbítését a jsz a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő 10. munkanapon helyesbíthető (ezt követően csak módosítás) a helyesbítést a Magyar Közlönyben kell közzétenni

19 Helyesbítés 2. Magyar Közlöny 2011/147. szám (2011. december 8.)

20 Helyesbítés 3. Önkormányzati rendelet esetén
ha az önk.r. kihirdetett szövege eltér az önk.r. aláírt szövegétől a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését az önk.r. a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő 10. munkanapon helyesbíthető (ezt követően csak módosítás) az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önk.r. kihirdetésével azonos módon gondoskodik

21 Nemzeti Jogszabálytár 1.
2012. január 1-től a Kormány által meghatározott honlapon működő, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető elektronikus jogszabálygyűjtemény egységes szerkezetű szövegeket tartalmaz

22 Nemzeti Jogszabálytár 2.
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet jogszabályok (kiv. önk rendeletek) a) hatályos jogszabályok: lekérdezési időállapot + megelőző 5 év időállapotai + következő 3 időállapot b) jövőben hatályos: első 3 időállapot c) már nem hatályos: megelőző 5 évben hatályban volt jsznak a hatályvesztést megelőző időállapotát kérelemre: bármely, az elmúlt 20 évben hatályos jogszabály bármely időállapotáról 2013-tól az önkormányzati rendeletek is bekerülnek!

23 Végrehajtási jogszabályok
az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

24 Kérdés?


Letölteni ppt "A jogalkotás elmélete és gyakorlata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések