Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA"— Előadás másolata:

1 A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA
Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

2 A polgármesterek jogállása
Melyek a jogállás elemei? A jogviszony létrejötte A jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek A jogviszony megszűnése

3 A polgármesteri jogviszony
választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony= Foglalkoztatási jogviszony választással SZMSZ módosítással (3000-nál kevesebb lakosú településen)

4 Milyen szabályok érvényesülnek?
Pttv. (1994. évi LXIV.tv.) Ktv. (1992. évi XXIII.tv.) Mt. (1992. évi XXII.tv.) Önk.r. Közszolgálati Szabályzat

5 Jogok és kötelezettségek rendszere
Általános díjazás juttatások, fegyelmi és kártérítési felelőség Sajátos a jogviszony létrejötte, megszűnése, a munkáltatói jogkör, közjogi felelősség, összeférhetetlenség

6 Munkáltatói jogkör gyakorlása
Alapvető munkáltatói jogok: Foglalkoztatási jogviszony, illetmény, tiszteletdíj meghatározása, fegyelmi és kártérítési felelősség megállapítása, összeférhetetlenség kimondása Át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör! Egyéb munkáltatói jogkör: átruházható Ügyviteli feladatok: jegyző

7 A polgármester jogállása
Főállású Társadalmi megbízatású

8 A polgármesterek jogállása Hajdú-Bihar megyében

9 Az alpolgármester jogállása
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.

10 Az alpolgármesterek jogállásbeli különbsége
Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

11 Az alpolgármesterek jogállása
Főállású vagy Társadalmi megbízatású Képviselő vagy Nem képviselő Az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

12

13

14 Az alpolgármesterek jogállása
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester felett a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogkört, Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester.

15 A polgármester díjazása
A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt. A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (38650 Ft.) és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg:

16 Település lakosságszáma
Főállású polgármester illetményének meghatározására szolgáló szorzószámok Település lakosságszáma Szorzószám - 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7,0-9,0 lakosú település esetén 8,5-11,0 lakosú település esetén 11,0-12,5 nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén 12,5-13,5 a fővárosi kerületi önkormányzat esetén 13,5-14,5 a megyei jogú városi önkormányzat és megyei önkormányzat esetén 14,0-15,0 a fővárosi önkormányzat esetén 15,0-16,5

17

18 Legalacsonyabb illetmény: 270. 550 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb illetmény: Ft

19 Legalacsonyabb illetmény: 328. 500 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb illetmény: Ft

20 Legalacsonyabb illetmény: 425. 150 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb illetmény: Ft

21 Legalacsonyabb illetmény: 502. 450 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb illetmény: Ft

22 Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának számítása
Település lakosságszáma Szorzó-szám - 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5-4,5 lakosú település esetén 4,5-6,5

23

24 Legalacsonyabb tiszteletdíj: 120. 000 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb tiszteletdíj: Ft

25 A főállású alpolgármesterek díjazása
A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét és illetményének emelését a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester illetményét.

26 A társadalmi megbízatású alpolgármesterek díjazása
település lakosságszáma Szorzószám nem kötelező 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5-4,5 kötelező lakosú település esetén 4,5-6,5 3000 lakos felett 6,5

27 Legalacsonyabb tiszteletdíj : 10. 000 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb tiszteletdíj : Ft

28 Legalacsonyabb tiszteletdíj : 24. 750 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb tiszteletdíj : Ft

29 Legalacsonyabb tiszteletdíj: 24. 750 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb tiszteletdíj: Ft Legalacsonyabb illetmény: Ft Átlag: Ft Legmagasabb illetmény: Ft

30 A költségátalány A polgármestert, választása szerint (ha nem a költsége megtérítését kéri) költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg.

31

32 Legalacsonyabb költségátalány : 28. 990 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb költségátalány : Ft

33 Legalacsonyabb költségátalány : 49. 275 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb költségátalány : Ft

34 Legalacsonyabb költségátalány : 85. 030 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb költségátalány : Ft

35 Legalacsonyabb költségátalány : 156. 500 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb költségátalány : Ft

36 Az alpolgármester költségátalánya
Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg

37 Legalacsonyabb költségátalány : 16. 000 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb költségátalány : Ft

38 Legalacsonyabb költségátalány: 6. 000 Ft
Átlag: Ft Legmagasabb költségátalány : Ft

39 A polgármester jogviszonyának megszűnése
Pttv. 2. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik: a) az új polgármester megválasztásával, b) a képviselő-testülete feloszlatásával, c) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával, d) halálával, e) lemondással, f) az összeférhetetlenség kimondásával, g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, h) választójoga elvesztésével, i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, (változás: az eskü letételének megtagadása nem szünteti meg a jogviszonyt)

40 Az alpolgármesteri jogviszony megszűnése
Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek, b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló ülésén új alpolgármester megválasztásával, c) továbbá az (1) bekezdés b), d-j) pontjaiban foglalt esetekben: b.) a képviselő-testület feloszlatásával, d) halálával, e) lemondással, f) az összeférhetetlenség kimondásával, g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, h) választójoga elvesztésével, i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

41 Az alpolgármesteri jogviszony megszűnésének új szabálya
Ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

42 Meddig tart az alpolgármester megbízatása?
Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.

43 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések