Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály."— Előadás másolata:

1 A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

2 A polgármesterek jogállása Melyek a jogállás elemei? A jogviszony létrejötte A jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek A jogviszony megszűnése

3 A polgármesteri jogviszony választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony= Foglalkoztatási jogviszony választással SZMSZ módosítással (3000-nál kevesebb lakosú településen)

4 Milyen szabályok érvényesülnek? Pttv. (1994. évi LXIV.tv.) Ktv. (1992. évi XXIII.tv.) Mt. (1992. évi XXII.tv.) Önk.r. Közszolgálati Szabályzat

5 Jogok és kötelezettségek rendszere Általános díjazás juttatások, fegyelmi és kártérítési felelőség Sajátos a jogviszony létrejötte, megszűnése, a munkáltatói jogkör, közjogi felelősség, összeférhetetlenség

6 Munkáltatói jogkör gyakorlása Alapvető munkáltatói jogok: Foglalkoztatási jogviszony, illetmény, tiszteletdíj meghatározása, fegyelmi és kártérítési felelősség megállapítása, összeférhetetlenség kimondása Át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör! Egyéb munkáltatói jogkör: Egyéb munkáltatói jogkör: átruházható Ügyviteli feladatok: Ügyviteli feladatok: jegyző

7 A polgármester jogállása Főállású Társadalmi megbízatású

8 A polgármesterek jogállása Hajdú-Bihar megyében

9 Az alpolgármester jogállása A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő- testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.

10 Az alpolgármesterek jogállásbeli különbsége Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő- testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

11 Az alpolgármesterek jogállása Főállású Főállású vagy Társadalmi megbízatású Társadalmi megbízatású Képviselő Képviselő vagy Nem képviselő Nem képviselő Az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

12

13

14 Az alpolgármesterek jogállása Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester felett a képviselő- testület gyakorolja a munkáltatói jogkört, Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester.

15 A polgármester díjazása A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt. A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (38650 Ft.) és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg:

16 Település lakosságszáma Szorzószám - 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7,0-9,0 - 1000-2999 lakosú település esetén 8,5-11,0 - 3000-10 000 lakosú település esetén 11,0-12,5 - 10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén 12,5-13,5 - a fővárosi kerületi önkormányzat esetén 13,5-14,5 - a megyei jogú városi önkormányzat és megyei önkormányzat esetén 14,0-15,0 - a fővárosi önkormányzat esetén 15,0-16,5 Főállású polgármester illetményének meghatározására szolgáló szorzószámok

17

18 270. 550 Ft Legalacsonyabb illetmény: 270. 550 Ft 304. 480 Ft Átlag: 304. 480 Ft 347. 900 Ft Legmagasabb illetmény: 347. 900 Ft

19 328. 500 Ft Legalacsonyabb illetmény: 328. 500 Ft 397. 697 Ft Átlag: 397. 697 Ft 463. 800 Ft Legmagasabb illetmény: 463. 800 Ft

20 425. 150 Ft Legalacsonyabb illetmény: 425. 150 Ft 481. 259 Ft Átlag: 481. 259 Ft 521. 800 Ft Legmagasabb illetmény: 521. 800 Ft

21 502. 450 Ft Legalacsonyabb illetmény: 502. 450 Ft 517. 896 Ft Átlag: 517. 896 Ft 579. 750 Ft Legmagasabb illetmény: 579. 750 Ft

22 Település lakosságszáma Szorzó- szám - 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5-4,5 - 1000-2999 lakosú település esetén 4,5-6,5 Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának számítása

23

24 120. 000 Ft Legalacsonyabb tiszteletdíj: 120. 000 Ft Átlag: 154. 789 Ft 257. 400 Ft Legmagasabb tiszteletdíj: 257. 400 Ft

25 A főállású alpolgármesterek díjazása A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét és illetményének emelését a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester illetményét.

26 A társadalmi megbízatású alpolgármesterek díjazása település lakosságszáma Szorzószám nem kötelező 1000-nél kevesebb lakosú település esetén2,5-4,5 kötelező 1000-2999 lakosú település esetén 4,5-6,5 3000 lakos felett6,5

27 10. 000 Ft Legalacsonyabb tiszteletdíj : 10. 000 Ft 43. 695 Ft Átlag: 43. 695 Ft 96. 625 Ft Legmagasabb tiszteletdíj : 96. 625 Ft

28 24. 750 Ft Legalacsonyabb tiszteletdíj : 24. 750 Ft 53. 560 Ft Átlag: 53. 560 Ft 224. 170 Ft Legmagasabb tiszteletdíj : 224. 170 Ft

29 24. 750 Ft Legalacsonyabb tiszteletdíj: 24. 750 Ft 179. 159 Ft Átlag: 179. 159 Ft 251. 225 Ft Legmagasabb tiszteletdíj: 251. 225 Ft 483. 100 Ft Legalacsonyabb illetmény: 483. 100 Ft 521. 550 Ft Átlag: 521. 550 Ft 560. 000 Ft Legmagasabb illetmény: 560. 000 Ft

30 A költségátalány A polgármestert, választása szerint (ha nem a költsége megtérítését kéri) költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő- testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%- ának megfelelő összeg.

31

32 28. 990 Ft Legalacsonyabb költségátalány : 28. 990 Ft 51. 916 Ft Átlag: 51. 916 Ft 104. 370 Ft Legmagasabb költségátalány : 104. 370 Ft

33 49. 275 Ft Legalacsonyabb költségátalány : 49. 275 Ft 68. 414 Ft Átlag: 68. 414 Ft 127. 560 Ft Legmagasabb költségátalány : 127. 560 Ft

34 85. 030 Ft Legalacsonyabb költségátalány : 85. 030 Ft 93. 424 Ft Átlag: 93. 424 Ft 156. 540 Ft Legmagasabb költségátalány : 156. 540 Ft

35 156. 500 Ft Legalacsonyabb költségátalány : 156. 500 Ft 156.517Ft Átlag: 156.517 Ft 156. 535 Ft Legmagasabb költségátalány : 156. 535 Ft

36 Az alpolgármester költségátalánya Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%- ának megfelelő összeg Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%- ának megfelelő összeg

37 16. 000 Ft Legalacsonyabb költségátalány : 16. 000 Ft 21. 325 Ft Átlag: 21. 325 Ft 33. 625 Ft Legmagasabb költségátalány : 33. 625 Ft

38 6. 000 Ft Legalacsonyabb költségátalány: 6. 000 Ft 37. 501Ft Átlag: 37. 501 Ft 112. 000 Ft Legmagasabb költségátalány : 112. 000 Ft

39 A polgármester jogviszonyának megszűnése Pttv. 2. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik: a) az új polgármester megválasztásával, b) a képviselő-testülete feloszlatásával, c) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával, d) halálával, e) lemondással, f) az összeférhetetlenség kimondásával, g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, h) választójoga elvesztésével, i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, (változás: az eskü letételének megtagadása nem szünteti meg a jogviszonyt)

40 Az alpolgármesteri jogviszony megszűnése Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek, b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló ülésén új alpolgármester megválasztásával, c) továbbá az (1) bekezdés b), d-j) pontjaiban foglalt esetekben: b.) a képviselő-testület feloszlatásával, d) halálával, e) lemondással, f) az összeférhetetlenség kimondásával, g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, h) választójoga elvesztésével, i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

41 Az alpolgármesteri jogviszony megszűnésének új szabálya Ha a képviselő- testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja Ha a képviselő- testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

42 Meddig tart az alpolgármester megbízatása? –Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.

43 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JOGÁLLÁSA Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések