Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Áfa törvény változásai 2010.Január 01.. Miről is lesz szó? 1.a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének újra kodifikálása 2.az összesítő nyilatkozattal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Áfa törvény változásai 2010.Január 01.. Miről is lesz szó? 1.a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének újra kodifikálása 2.az összesítő nyilatkozattal."— Előadás másolata:

1 Az Áfa törvény változásai 2010.Január 01.

2 Miről is lesz szó? 1.a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének újra kodifikálása 2.az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos módosítások / ART / 3.Egyéb módosítások 4.Külföldi adóalanyok ÁFA visszatérítése

3 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Alkalmazási hatály - belföldön teljesített…. Kérdés, hogy mitől minősül egy szolgáltatás belföldön teljesítettnek?????? A teljesítés helye dönti el. Áfa törvény 36- 49.§ Mi volt eddig a szabályozás  áttekinthetetlen, sok a kivétel

4 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye A módosítások okai Egyszerűsítési szándék Az adóztatás minél inkább a fogyasztás helyéhez legyen kötve A 2008/8/EK és a 2008/117/EK irányelvek, melyek módosították a 2006/112/EK HÉA irányelvet  több lépcsőben

5 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Eldöntendő, hogy adóalany, illetve azzal egy tekintet alá eső adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személy e az igénybevevő, vagy nem!!!!!!!  ez határozza meg a teljesítés helyét Ki az adóalany, ill. vele egy tekintet alá eső? /36.§/ Belföldinél feltétel:rendelkezik e ( vagy kell e rendelkeznie) közösségi adószámmal Másik tagállambelinél feltétel: rendelkezik e ( vagy kell e) az Irányelvnek megfelelő áfa-azonosító számmal

6 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Így adóalanyként viselkedik: 10 ezer eurós értékhatárt meghaladó személyek ( 20§ (1) d;), vagy ha nem haladta meg, de választotta az adókötelezettséget Egyéb szabályok: Tárgyi hatályon kívüli szolgáltatást is végzők, kivéve ha saját maga, v alkalmazottai magánszükségleteire veszi igénybe Nem vonatkozik az új közlekedési eszközt és az ingatlant értékesítőkre (eseti adóalanyok) általában kiv: ha kimondottan a gk, vagy ingatlan értékesítési tevékenységéhez veszi igénybe

7 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Fő szabály – adóalanyok esetén/37.§(1)/: A szolgáltatást igénybevevő székhelye, telephelye, ennek hiányában állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye. Kereskedelmi képviselet=állandó telephely Miként lehet meggyőződni a partner adóalanyi minőségéről? Másik tagállami  közösségi adószám kontrollja 3. országbeliek  pl. az őt nyilvántartásba vett hatóság igazolásával Fő szabály-nem adóalanyok esetén/37.§(2): a szolgáltatást nyújtó székhelye

8 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - kivételek 1; Adóalanyok és nem adóalanyok részére nyújtott szolg. teljesítés helyére vonatkozó spec, szab-ok a; ingatlanhoz kapcsolódód szolg-ok / 39.§/ - az ingatlan fekvése a döntő - különösen: =ingatlanközvetítői =ingatlan szakértői =kereskedelmi szálláshely-szolg =vagyonértékű jogok átengedése =építési munkák előkészítése, elvégzése, összehangolása

9 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - kivételek b; éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolg./45.§/ -ténylegesen ahol nyújtják – kivétel, ha közlekedési eszköz fedélzetén nyújtják a közösségen belül:ekkor az indulás helye c;Teljesítés helye=ahol ténylegesen történik/42.§/ - kulturális, tudományos, művészeti, oktatási - szórakoztatási és sportszolg-ok -más ezekhez hasonló szolgáltatások – különösen a kiállítások, bemutatók, vásárok szervezése -mindezekhez járulékosan kapcs szolg-ok

10 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - kivételek d; közlekedési eszköz rövid időtartamú bérbeadása / 44.§ / -telj.helye:ahol ténylegesen a bérbevevő birtokába adják -rövid időtartam= vizinél 90, egyéb esetén 30 napot meg nem haladó használat -ezen túli: hosszú időtartamú  fő szabály e; személy szállítása esetében / 40.§ / -az útvonal, amit ténylegesen megtesznek

11 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - kivételek 2. Nem adóalanyok részére nyújtott szolg-ok teljesítési helyének különös rendelkezései a; más nevében és javára eljáró közvetítő  ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van /40§/ b; közösségen belülinek nem minősülő fuvar  az útvonal, amit a szolgáltatás során megtesznek/41.§(1)/ c; termék közösségen belüli fuvarozása  ahol az indulási hely van /41.§(2)-(4)/

12 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - kivételek d; teljesítés helye=ahol ténylegesen teljesítik/43.§/ - személy szállításához, termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások - szakértői értékelés, ami közvetlenül a termékre irányul - kivétel az ingatlan - terméken – ide nem értve az ingatlan – végzett munka

13 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - kivételek e; közösség területén kívül letelepedett, ennek hiányában lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalany személyek bizonyos vásárolt szolgáltatásai esetében a teljesítési helye=ahol ez található / 46.§ / - szellemi alkotáshoz fűződő jogok átengedése - reklámszolgáltatás - tanácsadás, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói, tolmácsi és más ehhez hasonló szolgáltatások

14 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - kivételek - adatok feldolgozása, információ közlése - munkaerő kölcsönzése - banki, biztosítási, pénzügyi szol-ok - termék – ide nem értve az ingatlant és a közlekedési eszközt – bérbeadása - telekommunikációs, rádiós és televíziós szolg. - elektronikusan nyújtott szolg-ok - földgázcsővezeték- és villamosenergiaelosztó- hálózatokhoz való csatlakoztatás biztosítása, vmint hálózatokon keresztűli továbbítás biztosítása, ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások

15 1. A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Alanyi adómentességet választott adóalanyok /193,195§/ - az értékesítéseihez képest speciális szabályok lesznek érvényesek - a szolg vevője nem belföldi adóalany, akkor itt is a vevő székhelye lesz a teljesítés helye, s a fordított adózás lép életbe - az AM a megrendelő  ő fizeti meg az adót, de belföldön, viszont nincs levonási joga - ha közösségen belüli a partner, akkor kell kérnie közösségi adószámot, s lesz adatszolgáltatási kötelezettsége is

16 1.A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye - lesz levonási joga a nyújtott szolgáltatásokhoz kötődő beszerzései vonatkozásában Az adófizetési kötelezettség keletkezése A 2009-es szabály nem lesz érvényes  helyette a szolgáltatás tényállásszerű megvalósulásának az időpontjában keletkezik / 60.§ (5) / A levonás ezzel azonos időpontban keletkezik A levonási joggal számla hiányában egyéb okirat is elegendő, amely a fiz.adó megállapításához elégséges

17 1.A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Az adófizetésre kötelezett személye /137/A,140.§/ A szolgáltatást igénybe vevő adóalany, vagy közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személy. A fenti feltétele: a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le a teljesítés helye szerinti tagállamban Letelepedett, de a telephely nem érintett a szolgáltatás nyújtásában= nem letelepedett  az igénybevevő lesz az adófizetésre kötelezett Ellenben, ha érintett benne a telephely  a belföldi telephely számítja fel az ÁFÁ-t Belföldi székhelyű, akinek van másik tagállambeli telephelye, belföldi székhelyűnek nyújt szol-t, nem érdekes, hogy a telephely érintett e  itthon áfá-s

18 1.A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések / módosító törvény 61.§(3) és 68.§ / Azokra kell először alkalmazni, ahol a teljesítés, vagy – ha a fizetendő adót a teljesítés előtt kell megállapítani – a fizetendőadó-megállapítási kötelezettség dec.31. utáni Ez a teljesítési helyre és az adófizetési kötelezettség keletkezésére egyaránt alkalmazni kell A teljesítés helyére új szabályok vannak, s volt ÁFÁ-s előleg  az áfa kötelezettség megszűnik  az előleghez kötődő áfa kötelezettség megszűnik  korábbi bizonylatot korrigálni a kettős adófizetés miatt

19 2.Az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos változások /ART/ 2008/8/EK és a 2008/117/EK irányelvhez kapcsolódó jogharmonizációs törekvés az indoka  az ART kiegészül egy 8.sz.melléklettel A nyilatkozat gyakoriságának a szabályai Mi a jelen: negyedévente+nem lehet éves bevalló a közösségi adószámmal rendelkező+csak termékértékesítésekre és beszerzésekre Január 1-től a bevallási gyakorisághoz igazodik,de nem lehet éves

20 2.Az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos változások /ART/ Negyedévesről havira át kell térni  maga után vonja az adatszolgáltatás gyakoriságának a változását is A szolgáltatásokra is alkalmazni kell 01.01-től Ha nincs közösségi kereskedelme  nem kell 0-s nyilatkozatot beadni Kizárólag elektronikus úton nyújtható be  aki nem volt erre kötelezett a 31.§(2) alapján, az innentől mindenét elektronikusan teljesíti

21 2.Az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos változások /ART/ 2. Speciális gyakorisági szabály ÁFA alanyoknak Áttérési kötelezettség negyedévesről havira, ha 100 000 eurós küszöbértéket meghaladja A küszöbérték-átlépés időszakát követő első hónaptól A bevallás gyakoriságot nem fogja érinteni 2009-től indul a figyelési időszak  2009-ben egy negyedévben is átlépte, akkor kapásból havi MNB 2004.05.01-i 252.19 ft-os árfolyamát kell alkalmazni

22 2.Az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos változások /ART/ Visszatérhet negyedévesre, ha az áttérést követő 4 negyedév egyikében sem haladja meg a 100 000 eurót 3.Speciális adóalanyok spec gyakorisági szabálya Kik ezek: közösségi adószámmal rendelkező - nem adóalany jogi személy - kizárólag adólevonásra nem jog tev-t folyt. - kompi feláras -alanyi adómentes - eva alanya

23 2.Az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos változások /ART/ Csak arról a hónapról, amikor van közösségi forgalma, tárgyhót követő hó 20-a+bevallás is

24 3. Egyéb módosítások 1.Az adóalap utólagos csökkentése az ügylettől való elállás miatt / 77.§(2) és 78.§ (1)/ Áfa tv. 10.§ a; szerinti termékértékesítés  nem fizetés miatt elállnak a felek az ügylettől Miként kezeljük ezt az ÁFA rendszerében bevallási és bizonylati szinten? - a felek az ügylet megkötése előtti állapotot állítják helyre  érvényteleníteni kell az eredeti számlát

25 3. Egyéb módosítások - ha az előző nem lehetséges  az ügyfelet a felek a meghiúsulás bekövetkeztéig hatályosként elismerik  az eredeti számla adattartalmát módosítani kell a helyzet rendezésének megfelelően 2. Termékexporthoz kapcsolódó szolgáltatások /102.§ (1) b; és mód.tv. 61.§ (5)/ A mentesség feltétele az, hogy legyen egy termékértékesítés, ami határt lép, s ehhez kapcsolódjon.

26 3. Egyéb módosítások Probléma: értékesítés nélkül 3.országba szállított termékhez kötődően a szolg. nem adómentes ( pl.futárpostai szolgáltatás)‏ Január 1-től feloldja a módosítás ezt a problémát: a mentesség feltétele csak az, hogy a Vámhatóság kiléptesse Hatálybalépés:kiviteli eljárás alá vonás 01.01. után történik

27 3. Egyéb módosítások 3. Ingatlanértékesítés adókötelessé tételére vonatkozó szabályok /88.§ (4)+mód.tv.67.§/ Hatályos szabályok: adómentes; választható az adókötelezettség; minden ingatlantípusra kiterjed;5 évig nem térhet el tőle Új: lakóingatlanra a többitől eltérően választható Aki korábban élt a választás lehetőségével, az a hatálybalépést követő 30 napon belül választhat

28 3. Egyéb módosítások 4. Adókötelezettség választására vonatkozó adóhatósági tájékoztatás /142.§ (5)/ Napjaink problematikája, hogy a vevő nem tudja, mit választott az eladó Ezt feloldja a januártól hatályos módosítás  nem minősül adótitoknak 5. Az adólevonási jog tárgyi feltételei a fordított adózás kapcsán /127.§ (1) b;/ A 60.§ állapítja meg a fizetési kötelezettséget, de sokszor még nincs számla; azért fizetni kell

29 3. Egyéb módosítások A tárgyi feltétel hogy biztosított legyen, nem kötelező a számla  elég egy egyéb olyan okirat, amely a fizetendő ÁFA megállapításához szükséges Ez nem vonatkozik a közösségen belüli termékbeszerzésre; kell továbbra is a számla a levonási jog érvényesítéséhez 6.Irányelv rendelkezéseinek megfelelő számla elfogadása /168.§ (3)/ A HÉA irányelv a 226-231, valamint a 238-240 cikkei tartalmaznak kötelező előírást a számla kellékeire

30 3. Egyéb módosítások Belföldi adóalany másik tagállambelitől kap számlát, ami szükséges a levonási jogához A módosítás egyértelművé teszi, hogy minden olyan okiratot számlának kell tekinteni, amely tartalmában megfelel a kibocsátó tagállamának joga szerint az irányelv hivatkozott rendelkezéseinek

31 3. Egyéb módosítások 7. Utazásszervezési tevékenység / 206.§ (1) c;/ Az utas fogalma bővül. Minden olyan szervezet, aki a saját nevében megrendelt út költségeit nem hárítja tovább.  ő a végső fogyasztó Ehhez nyilatkoznia kell az utazásszervező részére Átmeneti rendelkezés: ha jan. 1. előtt volt előleg, akkor a régi szabály. Akor is, ha az utazás utána történik.

32 4. Külföldi adóalanyok ÁFA visszatérítése 2008/9/EK irányelv Meg lesznek különböztetve a feltételek szerint, hogy a Közösségen belül letelepedett, vagy 3. országbeli kéri Mindkettő részére a visszatérítési kérelem beadására nyitva álló határidő egyaránt a tárgyévet követő év szeptember 30-a Feltétel: belföldön ne legyen letelepedett, ne nyújtson szolgáltatást, ne végezzen termékértékesítést

33 4. Külföldi adóalanyok ÁFA visszatérítése További feltétel: a visszatérítés tagállamában ne legyen adólevonási tilalom; kizárólag adóköteles bevételszerző tevékenységhez használja; arányosításnál a letelepedés tagállama szerinti szabályokat kell alkalmazni Közösség másik tagállamában letelepedett Kizárólag elektronikus formában nyújtható be, papíralapon kizárólag december 31-ig Elektronikus formátumot a 2008/9/EK tanácsi irányelv 8. és 9. cikke szabályozza

34 4. Külföldi adóalanyok ÁFA visszatérítése Benyújtani kizárólag a letelepedés szerinti tagállamban lehet, az ottani hatósághoz  továbbítja a visszaigénylés szerinti tagállam hatóságához  vizsgálja, hogy határidőben lett e benyújtva Ha nem  elutasítja haigen  elbírálja Innen kezdve van négy hónapos határidő. Elektronikusan csatolni kell a számlákat. Szükség esetén kiegészítő adatok kérhetőek.

35 4. Külföldi adóalanyok ÁFA visszatérítése Határozat is elektronikus úton lesz közölve.  fellebbezést már közvetlenül a visszatérítés tagállama szerinti hatósághoz kell benyújtani. A visszautalási határidő a kérelem elbírálásától számított 10 munkanap. A külföldi bankszámlára utalás költségei a kérelmezőt terhelik. A visszatérítés időszaka nem lehet hosszabb, mint egy év és rövidebb, mint 3 hónap

36 4. Külföldi adóalanyok ÁFA visszatérítése 3. Országban letelepedett adóalany Papíralapon, ugyan úgy szeptember 30-ig. A visszatérítés tagállama szerinti hatósághoz Amennyiben akarja, elektronikusan is megteheti, de akkor meg kell jelölnie egy elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó címet

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Áfa törvény változásai 2010.Január 01.. Miről is lesz szó? 1.a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének újra kodifikálása 2.az összesítő nyilatkozattal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések