Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusok etikai kódexe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusok etikai kódexe"— Előadás másolata:

1 Pedagógusok etikai kódexe
Készítették: Veress Boglárka Vig Erzsébet-Enikő

2

3 Erkölcs: Etika: Etikett:
Valaki vagy valami magatartását irányító, annak megítélését segítő, társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összessége, illetve ezek megvalósulása Etika: Erkölcstan Erkölcsi szabályok összessége Etikett: A társadalmi érintkezés formáinak megszabott rendszere

4 Az imént elmondottak függvényében, szerintetek mit takarhat a pedagógusetika kifejezés?

5 XX. sz.- „erénykatalógusok”=„kívánságlisták” Theodor Rutt listája
1. nevelési kényszer 2. önzetlen szeretet 3. ismeret és tudás 4. tanítani tudás 5. cél és út 6. pedagógiai tapintat 7. diák megismerése és a rá való tekintet

6 Etikai kódex pedagógusoknak
Nem tér ki a jogi eszközökkel szabályozott területekre. Az államnak és az iskolafenntartóknak megfogalmazott követelményei Megalkotásának és terjesztésének célja=>igazodási pontok Összetartozás, megbecsülés Iskola partnerei

7 1. A kódex érvényességi köre
Ajánlás Munkakör, munkaköri leírás 2. A pedagógus személyiségével, munkavégzettségével, pályájával kapcsolatos etikai normák Önfejlesztés (szakterület, emberről, szakmai ismeretek, jártasságok, készségek gyarapítása, általános műveltség), önképzés Egészség

8 Pályakezdő pedagógus Vezető Teljes személyiségével való hatni tudás Hibázhat Legnépesebb értelmiségi csoport Természettisztelő, környezettudatos Szerepvállalásinak elkülönítése A nevelésügy fejlődése

9 3. A nevelő-oktató munka etikai normái
A. Valamennyi közoktatási intézményben Tisztelet tanúsítás a tanulónak Figyelem a tanuló képességei iránt A tanuló érdekei szem előtt Törődik növendékeivel Érvényre juttatja a nevelési elveket, eljárásokat Konfliktusok helyes kezelése, segítségnyújtás

10 Foglalkozik növendékeivel (szülők)
Segít a pályaválasztásban, szociális, mentális problémákban Volt növendékek Tervének megvalósulásait figyelemmel kíséri Készül órákra Nyitott Tájékozódik, napirenden van az eseményekkel

11 B. Az óvodákban Kívánságok korlátozása Figyel mozgás-és pihenésigény C. Az iskoláskorban Tananyag megértés, elsajátítása, gyakoroltatása, fejlesztése, alkalmazása, rendszerezése, ellenőrzése, értékelése Felkészíti a vizsgákra, versenyekre, nyilvános szereplés Felkészült tankönyv és taneszközök kiválasztásában

12 4. A gyermekkel való kapcsolat etikai normái
Mester-növendék kapcsolat (elfogadó) Vezető, nevelő szerep Kérdések- nevelőtestülettel egységben Személyiségük hitelessége Értékelés során gazdag eszköztárat használ Fegyelmezés, büntetés Magánélet, állampolgári problémák kizárva Intim testi kapcsolat NEM Tanulót magáncélú munkára nem kérhet Saját gyereke

13 5. A szülőkkel való kapcsolat etikai normái
Egyenrangú személyek partneri kapcsolata Kölcsönös tisztelet, megbecsülés Szülői értekezletek Családlátogatás, fogadóórák Családi információkkal bíró vonatkozások Jó hírnévhez fűződő jogok Pénzgyűjtési igények Ajándék Szülők munkája saját célra Szociális segítségnyújtás kezdeményezése Szülők között nem tesz különbséget

14 6. A pedagógus szakmai kapcsolatainak etikai normái
Értékek tisztelete, kollégák megbecsülése, fejlődés iránti fogékonyság, pedagógushivatás iránti elkötelezettség Intézményi szervezet tagja Kollegiális munkakapcsolat Szakmai megállapításainak hangot ad Szakmai viták Részt vesz az intézmény közéletében Méltómódon képviseli intézményét Kiáll kollégája mellett Az intézmény és a szakma jó hírneve Vezető és vezetett kapcsolata

15 7. További szakmai etikai normák
Kölcsönös tisztelet a nem pedagógus beosztású dolgozókkal Magántermészetű információk → titoktartás Intézmény belső életével kapcsolatos információk → szolgálati titkok Nevelői szolidaritás Nem csorbítja intézménye, szakmája hírnevét Pedagógiai kutatás, kísérlet Önkritika Értékelési mutatók Etikailag vitatható cselekmények → szakmai etikai bizottság

16 A kódexhez két függelék kapcsolódik:
A pedagógus elvárásai A pedagógusok jogai és kötelezettségei


Letölteni ppt "Pedagógusok etikai kódexe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések