Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pécsi tudományegyetem neveléstudományi Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pécsi tudományegyetem neveléstudományi Intézet"— Előadás másolata:

1 Pécsi tudományegyetem neveléstudományi Intézet
Tanárszakos hallgatók élettörténetei, Kompetencia-alapú tanárképzés Di Blasio Barbara Szent István Egyetem, Pedagógiai Kar Szarvas, április

2 problémafelvetés Az életútnak sajátos és buktatókkal tarkított szakasza a pályaválasztás és azt követően a kezdeti egyetemi évek időszaka. Érdemes feltárni azokat a személyes okokat, tényezőket,  különös tekintettel a tanári pályaválasztás motivációira  amelyek az élettörténetek tükrében retrospektív módon bukkannak felszínre. A kompetenciák fejlesztésének lehetőségei. Új tudományos paradigmák szintézisének (posztmodern diskurzus, kvalitatív és kevert kutatási módszertanok, narrativitás és pedagógia kapcsolata) neveléstudományi kutatásban való alkalmazhatósága.

3 A kutatás célja Célom, hogy rámutassak az adat-vizualizációval támogatott adatbányászati módszerek alkalmazhatóságára a sokdimenziós neveléstudományi problémák kutatásában. Kutatásom másik célja, a pedagóguspálya választás motívumainak a narratív identitás oldaláról történő megközelítése.

4 Elméleti keret

5 Hipotézisek 1. Adatbányászati és adat-vizualizációs eszközökkel támogatott kevert kutatási módszerrel az élettörténeti szövegek jól vizsgálhatók. 2. A tanári pálya iránti érdeklődés vagy a „fakultás-személyiség” létezésének hátterében ismétlődő élettörténeti elemek, prediktív mozzanatok találhatók. 3. A fiatal személy pályaválasztási szándékát saját személyes kompetenciáinak ismerete befolyásolja.

6 Adatbányászat a Tartalomelemzésben
Felhasznált algoritmusok: Relációk automatikus keresése Döntési fák Adatvizualizáció: Egy felület a felhasználó és az algoritmusok között, amely az intuíciónkat támogatja.

7 Eredmények (1) Kutatásomban a narratív identitás szempontjából legfontosabb integratív külső és belső erők: Önismeret Az élettel való megelégedettség A gyermekkor megítélése Anya és gyermek kapcsolata Cél- és jövőorientáltság (a jövőt érintő reményteli várakozás) Konfliktusmegoldás Alkalmazkodóképesség Párkapcsolat

8 Eredmények (2) A „fakultás-személyiség” jellemzői: (Allport, Hegedüs, Holland) Falusi lakóhely Nem pesszimista Tekintélyhez való viszonyulás elfogadó vagy konszenzusra törekvő Konfliktusait megoldja Boldogtalan vagy konfliktussal teli gyermekkor Édesanyjával a kapcsolata kiváló

9 Eredmények (3) A személyes kompetenciák ismerete befolyásolja a pályaválasztást. (Super) Szociális kompetenciáik kiválóak Kommunikációs kompetenciájuk kiváló Biztos jövőorientáltságuk van és elégedettek az életükkel Biztos (?) önismerettel rendelkeznek

10 A tanári hatékonyság kérdése
Kitekintés A tanári hatékonyság kérdése Személyes kompetenciák (közöttük az önismeret) realizálása az önhatékonyság. Az élettörténet integratív hatással bír a személyiség működése tekintetében.

11 Kompetenciák A KKK-ban rögzített kompetenciafejlesztés szükségszerűen vállalt feladat. Feladata a pedagógusképzésben kialakuló új paradigma (reflektív és kutatásalapú tanári gyakorlat) támogatása és irányítása.

12 Kompetenciák (2.) A tanári kompetenciákat három nagy csoportba rendezhetjük: 1. A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos. 2. A tanítási folyamattal kapcsolatos, 3. és a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódóak.

13 A kompetenciák fejlesztése, hangsúlyozása támogatja
a kutatásalapú tanárképzés megvalósulását, mely terveink szerint felkészít a tudományos igényű megismerésre, problémamegoldásra, folyamattervezésre, pedagógiai értékelésre, szakmai együttműködésre, és tudatos önfejlesztésre.

14 Minderre felkészítjük-e a hallgatókat?
Dilemmák 1. Az oktató felkészültsége. 2. Az időbeosztás nehézsége. 3. A kompetenciák kérdésköre. 4. Valóban mérhető-e a változás az egyén személyes és szakmai meggyőződésében és gyakorlatában, hogyan? 5. A ma iskolája nem egyszerűen a tanulás-tanítás, nevelés színtere, hanem nagyon bonyolult társadalmi problémák kibontakozásának helyszíne is. Minderre felkészítjük-e a hallgatókat?


Letölteni ppt "Pécsi tudományegyetem neveléstudományi Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések