Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell Mentális iránytű a közoktatásban TÁMOP- 4.1.2.-08/1/B-2009-0003 Pécs, 2011.05.13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell Mentális iránytű a közoktatásban TÁMOP- 4.1.2.-08/1/B-2009-0003 Pécs, 2011.05.13."— Előadás másolata:

1 A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell Mentális iránytű a közoktatásban TÁMOP- 4.1.2.-08/1/B-2009-0003 Pécs, 2011.05.13.

2 A releváns összekapcsolásnak köszönhetően feltárul a jelentés. (Farkas János nyomán)

3 Miről tanúskodnak a legfrissebb nemzetközi kutatások? A tanítás legfontosabb tényezője: maga a pedagógus A tanároknak szükségük van a folyamatos szakmai támogatásra – fejlesztő értékelésre, visszacsatolásra McKinsey-jelentés OECD – TALIS kutatás

4 1. rész A STEP 21 TANÓRADIAGNOSZTIKAI MODELL BEMUTATÁSA

5 Mottó … azaz miképpen lehet biztosítani azt, hogy fejlődésük a társadalmilag kívánatos irányba folyjék, és az olyan alapvető társadalmi célokat, mint például az eredményesség, a minőség és a hatékonyság, vagy az igazság és a méltányosság, e rendszerekben érvényre lehessen juttatni.” Halász Gábor: Az oktatás kormányzásának jövője „A jövő egyik nagy nyitott kérdése …, hogy milyen irányítási, vezetési és kormányzási módszerek alkalmazásával lehetséges fenntartani a társadalmi ellenőrzést e rendszerek növekvő komplexitású világa felett…

6 A STEP 21 modell A STEP 21 modell átfogó egységes értékelési keretrendszer: 1.Rendszerszinten: az ágazat (benne az ágazati irányítás) működésének minősége 2.Intézményszinten: az iskola (benne a szervezet) működésének minősége 3.Személyes szinten: a tanóra (benne a pedagógus munkájának) minősége írható le általa. Ld.: STEP 21 tanóra-diagnosztika

7 A STEP 21 tanóra-diagnosztika Komplex, újgenerációs szakértői rendszer, pedagógusbarát értékelési eljárás és módszer: 1.támogatja a tanórai pedagógiai jelenségek megértését, 2.a tanulók és a pedagógus magatartásának, tanulási és tanítási teljesítményének elemzését, 3.a pedagógus, a mentor és a szakértő együttműködését.

8 A STEP 21 tanóra-diagnosztika felhasználói tartalmai és eszközei 1.Tanóra-megfigyelési indikátorrendszer: Szakmai komponensek összehangolt rendszere a tanítási óra működőképességére optimalizálva 2.Diagnosztikai eljárásrend: A tanóra, valamint a tanórai pedagógus-magatartás és tanítási teljesítmény értékelésének illetve fejlesztésének szakmai protokollja

9 A STEP 21 tanóra-diagnosztika felhasználói tartalmai és eszközei 3.Informatikai háttér: Honlapszerűen felépített, felhasználóbarát elektronikus felület – többek közt szöveges és számszerű értékelést, illetve grafikai ábrázolást tesz lehetővé 3.Papíralapú dokumentációs csomag: Kinyomtatható, egyszerűen használható eszközrendszer, amely tartalmazza a modell indikátorait és a standard értékelő állításokat

10 A modell újszerűsége (1) Sajátos összetételénél fogva a STEP 21 tanóra-diagnosztikai indikátorrendszer egyaránt alkalmas: 1.helyzetfeltárásra, 2.fejlesztő értékelésre és 3.szakaszzáró (minősítő, szummatív) értékelésre is.

11 A modell újszerűsége (2) A figyelem középpontjában: a tanóra működőképessége áll Ezzel összefüggésben elemezzük a pedagógus tanulásirányítási kompetenciáját, beleértve az általa legitimált tanórai együttműködési kultúrát, tanítási és tanulási teljesítményt, illetve a pedagógus és a tanulók hosszabb távon megfigyelhető fejlődését - fejlesztését. A tanóra mint működő konstrukció van előttünk, amelynek története: jelene – múltja - jövője van.

12 A modell újszerűsége (3) A tanóra működőképességének feltárását ún. kauzális hatómodell szolgálja A kooperativitás, a professzionalitás és az innovativitás 3 dimenzióját 7-7 értékkritérium fedi le. Az egyes értékkritériumok: társadalmilag releváns elvárások AKKOR teljesülnek, HA a nekik megfelelő szakmai komponensek jelen vannak és optimálisan működnek – azaz dinamikus egyensúlyban vannak a tanórán.

13 A komponensek releváns összekapcsolásának köszönhetően ún. koordinált információkhoz jutunk. A konceptuális szemüvegen keresztül plasztikusan feltárul előttünk, és érthetővé válik számunkra a tanóra jelenségvilága.

14 AZ INDIKÁTORRENDSZER FELÉPÍTÉSE - A szoftver jellegzetes oldalai - 2. rész

15 Mottó … Donald Schön „a tanárt mint munkájára folyamatosan reflektáló szakembert állította középpontba, akinek munkája éppen e folyamatos reflexiók révén javítható… „ Nagy Mária: A tanárok „hangja”, osztálytermi viselkedésük „… maga a tanár válik saját munkája hatékonyságának kutatójává …

16

17

18

19

20 Tanóra-diagnózis & Pedagógusprofil Fókuszban: a tanóra KOOPERATIVITÁS - PROFESSZIONALITÁS Konkrét tanítási órák elemzése – értékelése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása Fókuszban: a pedagógus KOOPERATIVITÁS - PROFESSZIONALITÁS - INNOVATIVITÁS Tanítási teljesítmény elemzése-értékelése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása egy adott pályaszakasz vagy fejlesztési projekt végén.

21 Alkalmazási tapasztalatok (1) A pedagógusok vágynak a korrekt, egyénre szabott fejlesztő visszajelzésekre, és élvezik a világos fogalmakkal operáló szakmai kommunikációt A diagnózisok hitelesen azonosítják erősségeiket és gyengeségeiket, az értékelő beszélgetések növelik önismeretüket, inspirálják őket a fejlődésre

22 Alkalmazási tapasztalatok (2) A tanóra kritikus tényezői Kooperativitás/ reflektivitás, konstruktivitás Professzionalitás/ hatékonyság, adaptivitás Innovativitás/ hatásosság fenntarthatóság-kiterjeszthetőség A tanóra (a tanítás) minőségéről alkotott kép közel 100 tanóra megfigyelése alapján egybevág a legfrissebb nemzetközi és hazai vizsgálatok tapasztalataival:

23 Gyakori kérdések 1.Van-e jelentősége annak, hogy minden kritériumhoz azonos számú elem (7-7) tartozik? 2.Miért éppen 7 elemű egységekből építkezik a modell? 3.Lehet-e változtatni az egyes indikátorok tartalmán?

24 1. Van-e jelentősége annak, hogy minden kritériumhoz azonos számú elem (7-7) tartozik? Igen. A szakértői rendszer 2-3. szintjére jellemző azonos elemszám (7-7) a kritériumok rendszerbeli egyenrangúságát, egyensúlyát garantálja: azt tehát, hogy egyik szempont se uralkodhasson aránytalanul a kritérium-rendszeren belül. A felhasználó dönti el, hogy adott időszakban minek van számára prioritása, ill. a diagnózis alapján mit indokolt fejlesztenie.

25 2. Miért éppen 7 elemű egységekből építkezik a modell? A 7 eleműség kognitív pszichológiai fedezetét a mentális modellek elmélete (sémaelmélet) adja. A modell tulajdonképpen a „mesterfokon” dolgozó pedagógus kognitív sémáiból építkezik.

26 3. Lehet-e változtatni az egyes indikátorok tartalmán? Részben igen. A rendszer standard indikátorai - értékelő kijelentései személyre/ tanórára szabhatók, átírhatók, részletezhetők. Továbbfejlesztésük, finomításuk, felhasználói célhoz igazításuk a következetes belső rendszerlogika megtartása mellett lehetséges.

27 A STEP 21 TANÓRA-DIAGNOSZTIKA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 3. rész

28 Alkalmazhatóság a pedagógusképzésben Pedagógusképzés Tantárgyi kereteken belül Felkészülés a nevelési feladatokra A tanítás tervezése Közoktatási minőségfejlesztés stb. A gyakorlati félév során Tanítási kompetenciák fejlesztése Szakmai szemléletmód és kommunikáció fejlesztése stb. Mentorképzés Tantárgyi kereteken belül Tanóra-megfigyelés Óraelemzés A mentorálás módszertana stb. A gyakorlati képzésben Saját tanítási kompetencia felmérése Szakmai kommunikáció fejlesztése Tanóra-megfigyelési és elemzési készség fejlesztése stb.

29 Alkalmazhatóság a pedagógus-továbbképzésben Pedagógus-továbbképzés Egyéni tanári kompetencia- fejlesztés Csoportos, osztályszintű illetve tantestületi tanulásirányítási, szervezési, módszertani megoldások kidolgozása stb. Tantestületi belső képzés Előadás, tréning Tanóra-megfigyelések Mentorok továbbképzése Szupervízió Tréning – mentori tevékenység módszertani támogatása

30 Alkalmazhatóság az iskolafejlesztésben Tantermi helyzetfeltárás Tantermi pedagógiai problémák azonosítása Tanári sikerek feltárása Tanári nehézségek hátterének feltárása Pedagógus-értékelés Pedagógus - karrier támogatása Pályakezdő pedagógusok mentorálása Gyakorló pedagógusok fejlesztő értékelése Szakaszzáró/ minősítő értékelés bármely pályaszakaszon

31 Alkalmazhatóság a helyi és országos irányításban Szakértői ellenőrzés Az intézmény tanórai pedagógiai munkájának minősítése A pedagógiai programnak és egyéb sztenderdeknek való megfelelés ellenőrzése Tanácsadói szolgáltatás Jó gyakorlatokra alapozott tanácsadás Gyengeségekre alapozott tanácsadás Csoportos tanácsadás Egyéni tanácsadás (critical friend) Kutatás Kritériumalapú összehasonlító elemzés - stratégiai döntés-előkészítés

32 1.Egyéni szakmai cél (Pl.: Pedagógus kezdeményezése önfejlesztés érdekében) 2.Tehetséggondozás óvodától középiskoláig (Pl.: TÁMOP - tehetségprojektek) 3.Mentor-program a gyakorlati képzés támogatása érdekében (Pl.: TÁMOP Mentor-program) Alkalmazhatóság fejlesztési projektekben

33 A STEP 21 modell alkalmazhatósága a Mentor-programban (1) MENTOROK Mentor-tanárok kiválasztása tanóra- megfigyelés útján Tanítási képességeik karbantartása, fejlesztése Objektív önértékelés Értékelési kompetencia fejlesztése Szupervízió educoaching TANÁRJELÖLTEK Gyakorló tanárjelöltek tanítási óráinak elemzése, értékelése Fejlesztő visszajelzés adása – fejlődésük nyomonkövetése Szakmai kommunikáció fejlesztése

34 A STEP 21 modell alkalmazhatósága a Mentor-programban (2) A PEDAGÓGUSJELÖLT „AKKREDITÁCIÓJA” Az indikátorrendszerben világosan elkülöníthetőek a tanterembe lépéshez szükséges alapvető készségek, képességek. Minden kritérium 1-2. eleme ún. „küszöbindikátor”, amely a) egyfelől minimális fejlesztési követelményként b) másfelől a tanításra való alkalmasság szintjelzőjeként (pályaalkalmassági kritériumként) alkalmazható.

35 A STEP 21 modell hozzáadott értéke 1.Jól kommunikálható alapelvek (3 alapelv) 2.Társadalmi - szakmai diskurzusra alkalmas kritériumok (3x7=21 értékkritérium) 3.Koherens és konzisztens indikátorrendszer (7x7=49x3= 149 értékelő állítás) 4.Indikátor- kritérium - alapelv szinten aggregálható, számszerű értékek 5.Grafikus megjelenítés: összehasonlítható egyéni értékek 6.Személyre szabott szöveges értékelés (tanóra-diagnózis vagy pedagógusprofil) 7.Könnyen, gyorsan kezelhető papíralapú verzió 8.Központi szerverről biztonságosan elérhető informatikai verzió 9.Jelszóval védett (egyénre - csoportra - intézményre korlátozható) felület- illetve adatelérés 10.Másodelemzésre, kutatásra alkalmas, migrálható anonim adattömeg

36 Elméleti háttér és további tartalmi információk: www.educontrol.shp.hu honlapon!

37 Köszönöm a figyelmet! Monoriné Papp Sarolta iskolafejlesztési tanácsadó oktatáskutató www.educontrol.shp.hu sarolta.monori@gmail.com


Letölteni ppt "A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell Mentális iránytű a közoktatásban TÁMOP- 4.1.2.-08/1/B-2009-0003 Pécs, 2011.05.13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések