Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK VENDGÉLÁTÁS SZERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS I. c. tárgy BSC képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK VENDGÉLÁTÁS SZERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS I. c. tárgy BSC képzés."— Előadás másolata:

1 SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK VENDGÉLÁTÁS SZERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS I. c. tárgy BSC képzés

2 2 A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan motiválhatók a szervezet tagjai a teljesítmény fokozására? Hogyan motiválhatók a szervezet tagjai a teljesítmény fokozására?

3 3 MENEDZSMENT IRÁNYZATOK 1. Klasszikus korszak (Tudományos menedzsment) 1. F.W. Taylor 2. H. Fayol 3. M.Weber 4. H. Ford 2. Emberközpontú (humán) irányzatok 1. Emberi viszonyok tana (E.Mayo, D.Mc.Gregor) 2. Szervezeti magatartástudomány (S.Freud, K.Lewin, C.Barnard, H.Simon) 3. Integrációs szemléletű irányzatok 1. Rendszerelmélet 2. Tranzakciós költségelmélet 3. Kontingencia vagy szituációelmélet 1. Technológiai iskola 2. Nagyság iskolája 3. Külső környezet iskola 4. Erőforrás-függés elmélet 5. Intézményi elmélet

4 4 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/1 Midvale Steel Company, Philadelphia - esztergályosok munkájának megfigyelése, elemzése, időszükségletének mérése a napi teljesítmény előírása érdekében Midvale Steel Company, Philadelphia - esztergályosok munkájának megfigyelése, elemzése, időszükségletének mérése a napi teljesítmény előírása érdekében menedzsment princípiumok: menedzsment princípiumok: a munka minden elemét pontosan meg kell tervezni a munka minden elemét pontosan meg kell tervezni tudományosan kell a dolgozót kiválasztani, betanítani, fejleszteni tudományosan kell a dolgozót kiválasztani, betanítani, fejleszteni a menedzserek felügyeljék a tervezett munkafolyamatok megvalósítását a menedzserek felügyeljék a tervezett munkafolyamatok megvalósítását munka és felelősség megosztás a menedzserek és a munkások között munka és felelősség megosztás a menedzserek és a munkások között Frederick Winslow Taylor (1856-1915)

5 5 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/2 Simonds Rolling Mashine Company és Bethlehem Steel Company-nál dolgozott: Simonds Rolling Mashine Company és Bethlehem Steel Company-nál dolgozott: mukamegosztás, munkakörök kialakítása, mukamegosztás, munkakörök kialakítása, pihenőidők - kifáradásmentes munkavégzés pihenőidők - kifáradásmentes munkavégzés egyéni ambíciók táplálása egyéni ambíciók táplálása darabbéres fizetési rendszer darabbéres fizetési rendszer a norma feletti teljesítés ösztönzése bértöbblettel a norma feletti teljesítés ösztönzése bértöbblettel munkairodák: programozó, technológus, munkanormás, minőségellenőr, karbantartó, stb. munkairodák: programozó, technológus, munkanormás, minőségellenőr, karbantartó, stb. Eredmény: magasabb mennyiségi teljesítmény, magasabb szintű munkamorál Eredmény: magasabb mennyiségi teljesítmény, magasabb szintű munkamorál Frederick Winslow Taylor (1856-1915)

6 6 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/3 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Alapvető munkái: 1903. Üzemvezetés 1903. Üzemvezetés 1911. A tudományos vezetés 1911. A tudományos vezetés 1. Ember = gazdasági ember Érzelmektől mentes, pénzért dolgozik (PÉNZ! - munkateljesítmény) 2. Munkafolyamat elszemélytelenített mechanizmus, dologi-technikai viszonyok komplexuma, az ember is dolog, a „gép tartozéka” 3. Motiváció – egyéni teljesítmény szerint differenciált, anyagi ösztönzés 4. Vállalat – zárt rendszer, a környezetet figyelmen kívül hagyja 5. Módszerek: 1. Munkamegosztás, egységesítés, szabványosítás 2. Feladat szerinti vezetés, funkcionális irányítás

7 7 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/4 TAYLORIZMUS Interdiszciplináris irányzat: 1. Műszaki tudományok 2. Matematikai módszerek 3. Számvitel (gazdasági számítások) 4. Munkafiziológia Taylor tevékenységének segítői: Frank és Lillien Gilbreth Henry Gantt

8 8 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/5 A klasszikus szervezet elmélet megalapozója, gyakorló francia menedzser könyvében (az igazgatás elmélete) szisztematikusan össze- foglalta saját öt évtizedes gyakorlatának tanulságait. A klasszikus szervezet elmélet megalapozója, gyakorló francia menedzser könyvében (az igazgatás elmélete) szisztematikusan össze- foglalta saját öt évtizedes gyakorlatának tanulságait. Menedzsement elveket fogalmazott meg Menedzsement elveket fogalmazott meg Elsőként fogalmazta meg a menedzseri funkciókat - máig ezt használjuk Elsőként fogalmazta meg a menedzseri funkciókat - máig ezt használjuk Henri Fayol (1841-1925)

9 9 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/6 Vállalatok tevékenységi körei: Vállalatok tevékenységi körei: Műszaki, Kereskedelmi, Pénzügyi, Műszaki, Kereskedelmi, Pénzügyi, Biztonsági, Számviteli Biztonsági, Számviteli Igazgatási (a vállalat átfogó cselekvési tervét, kialakítsa a szervezetét, koordinálja és összehangolja az erőfeszítéseit) Igazgatási (a vállalat átfogó cselekvési tervét, kialakítsa a szervezetét, koordinálja és összehangolja az erőfeszítéseit) Igazgatási tevékenység Igazgatási tevékenység Tervezés, szervezés, közvetlen irányítás Tervezés, szervezés, közvetlen irányítás Koordinálás és ellenőrzés Koordinálás és ellenőrzés Henri Fayol (1841-1925)

10 10 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/7 Munkamegosztás: minél mélyebb a specializáció, annál hatékonyabb a munka Munkamegosztás: minél mélyebb a specializáció, annál hatékonyabb a munka Tekintély: a menedzseri feladatok ellátásához tekintélyre van szükség, ennek formális és személyes forrása van Tekintély: a menedzseri feladatok ellátásához tekintélyre van szükség, ennek formális és személyes forrása van Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a működési szabályokat Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a működési szabályokat Az utasítás egysége: egy beosztottat egy menedzser irányítson Az utasítás egysége: egy beosztottat egy menedzser irányítson Érdekek prioritása: az egyén érdeke nem kerülhet szervezet érdeke elé Érdekek prioritása: az egyén érdeke nem kerülhet szervezet érdeke elé Ellenszolgáltatások: a szervezet és az egyén szempontjából egyaránt igazságos legyen Ellenszolgáltatások: a szervezet és az egyén szempontjából egyaránt igazságos legyen Fayol vezetési elvei:

11 11 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/8 Az irányítás egysége: a hasonló feladatokat ugyanaz a menedzser irányítsa Az irányítás egysége: a hasonló feladatokat ugyanaz a menedzser irányítsa Centralizáció: a hatalmat és a hatásköröket a menedzseri hierarchia csúcsán kell koncentrálni Centralizáció: a hatalmat és a hatásköröket a menedzseri hierarchia csúcsán kell koncentrálni Skálás irányítási lánc: az irányítási lánc minden fokozatán megfelelő hatáskörök szükséges, amelyet mindig be kell tartani Skálás irányítási lánc: az irányítási lánc minden fokozatán megfelelő hatáskörök szükséges, amelyet mindig be kell tartani Rend: a megfelelő erőforrások a megfelelő helyen és időben álljanak rendelkezésre Rend: a megfelelő erőforrások a megfelelő helyen és időben álljanak rendelkezésre Méltányosság: a menedzser legyen udvarias és méltányos beosztottaival Méltányosság: a menedzser legyen udvarias és méltányos beosztottaival Stabilitás: a beosztottak nagymértékű elvándorlása nem kívánatos Stabilitás: a beosztottak nagymértékű elvándorlása nem kívánatos Kezdeményezés: a dolgozók kezdeményezéseit támogatni kell Kezdeményezés: a dolgozók kezdeményezéseit támogatni kell Közösségi szellem: a team munka, a közösségi szellem érték, ezért ösztönözni kell. Közösségi szellem: a team munka, a közösségi szellem érték, ezért ösztönözni kell. Fayol vezetési elvei:

12 12 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/9 Henri Fayol (1841-1925) 1. Egyszemélyes vezetés Irodai munkák szervezése, irányítása 2. Tevékenységi körök: 1. Műszaki 2. Kereskedelmi 3. Pénzügyi 4. Biztonsági 5. Számviteli 6. Vezetési 3. Felső vezetés szervezése, vezetési funkciók: 1. Tervezés 2. Szervezés 3. Közvetlen irányítás 4. Koordinálás 5. Ellenőrzés

13 13 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/10 FAYOLIZMUS (14 vezetési elv) A vezetés az elvek rugalmas alkalmazása a különböző körülmények között. 1. Munkamegosztás 2. Tekintély-felelősség 3. Fegyelem 4. Az egyszemélyi vezetés 5. Az irányítás egysége 6. A részérdek az általános érdek része 7. A dolgozók bérezése 8. A centralizáció 9. A hierarchia 10. A rend 11. A méltányosság 12. A munkaerőállomány stabilitása 13. A kezdeményezés 14. A dolgozók egysége Fayol tanainak követői: Bogdanov Hennig (folyamatok szervezése) Mellerowitz (számvitel) Weber (bürokrácia elmélet)

14 14 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/11 Max Weber (1864-1920) Bürokráciaelmélet A bürokrácia a lehető legjobb szervezeti forma A bürokrácia a lehető legjobb szervezeti forma A bürokrácia alkalmas arra, hogy A bürokrácia alkalmas arra, hogy Stabilitásban, Stabilitásban, Fegyelemben, Fegyelemben, Megbízhatóságban felülmúljon minden más szervezeti formációt. Megbízhatóságban felülmúljon minden más szervezeti formációt.

15 15 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/12 „WEBERIZMUS” A racionálisnak tekintett „ideális” szervezet jellemzői: 1. Munkamegosztás 2. Szabályozottság 3. Hierarchia 4. Aktaszerűség (írásbeliség) 5. Szakmai hozzáértés (hivatástudat) 6. Személytelenség, tárgyilagosság Weber a saját bürokrácia elméletének ipari illusztrálását látta Taylor tevékenységében. Weber munkássága a modern szociológia kezdete.

16 16 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/13 Henry Ford (1863-1947) Taylor munkaszervezési elveit a legteljesebb mértékben alkalmazta a gyakorlatban. „FORDIZMUS” jellemzői: 1. Üzemszervezés („mozgó szalag” = futószalag) 2. Nagyüzemi termelés, tömegtermelés 3. Anyagáramlás 4. Időtervezés, időrendi irányítás

17 17 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/1 Elton Mayo (a Harvard Business School kutatója) Chicago –ATT Western Electric Company Hawthorne-i üzemében kisérletek: Üzemi munkateljesítmény vizsgálatok, tesztek, Üzemi munkateljesítmény vizsgálatok, tesztek, Mélyinterjúk, Mélyinterjúk, Csoportbefolyások elemzése. Csoportbefolyások elemzése. Kutatási eredmények: A növekvő teljesítmény alapja a jó csoportmunka, a motiváció, a felügyelet módja A növekvő teljesítmény alapja a jó csoportmunka, a motiváció, a felügyelet módja A munkateljesítmény függ a dolgozók érzelmi beállítottságától A munkateljesítmény függ a dolgozók érzelmi beállítottságától A munkacsoportok belső informális struktúrája és normája meghatározó szerepű. A munkacsoportok belső informális struktúrája és normája meghatározó szerepű.

18 18 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/2 „MAYOIZMUS” eredményei: 1. Formális – informális normák különbözősége 2. A motiváció nem csak anyagi, hanem emberi is lehet 3. Az informális munkacsoport fontos szervezeti tényező 4. Inkább a „demokratikus” vezetés, mint az autokratikus 5. Munkateljesítmény függ a munkahelyi elégedettségtől 6. Kommunikációs csatornák, participáció –segítenek a vezetésben 7. A vezetés technikai és szociális együtt 8. Szociálpszichológiai szükségletek kielégítése javítja a teljesítményt

19 19 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/3 1. Az EMBERI VISZONYOK TANA képviselői: E.Mayo E.Mayo Mary Parker Follett Mary Parker Follett D. McGregor D. McGregor Kurt Lewin Kurt Lewin A csoport szerepe: Az üzemen belüli formális csoport informális csoport is Üzemen kívül is él, összetart A csoportélet növeli a munkatermelékenységet Csoportbérezés Jellemzők: Részvétel Alapegység: csoport A bizalom a tekintély alapja Kommunikáció Felelősségérzet

20 20 Douglas Mc Gregor X és Y elmélete (összehasonlítás) 1. Klasszikus iskola (X elmélet) Az emberben idegenkedés van a munkával szemben. Az emberben idegenkedés van a munkával szemben. A vezetés ezt ellensúlyozza A vezetői kényszer és ellenőrzés fontos A vezetői kényszer és ellenőrzés fontos Az átlagembert irányítani kell Az átlagembert irányítani kell 2. Human Relation (Y elmélet) Az ember nem idegenkedik a munkától Elkötelezettség, saját irányítás Jutalom reménye Felelősségérzet Alkotóképesség, lelemény képzelőerő alaptulajdonsága az embernek A vállalatok az ember szellemi potenciálját csak részben használják ki.

21 21 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/5 Kurt Lewin Csoportnormák,kulturális normák felolvasztása, Csoportnormák,kulturális normák felolvasztása, Változás megvalósítása Változás megvalósítása Megváltozott magatartás befagyasztása Megváltozott magatartás befagyasztása Chester Barnard Az emberi kooperáció, a kommunikáció a szervezet sikerének alapja – közös cél érdekében Az emberi kooperáció, a kommunikáció a szervezet sikerének alapja – közös cél érdekében Célelérés közösségben Célelérés közösségben Egyensúly (ösztönzésre, teljesítményre) Egyensúly (ösztönzésre, teljesítményre) Herbert Simon Emberi döntéshozatal – Emberi döntéshozatal – Korlátozottan racionális döntések Korlátozottan racionális döntések A döntés nem állapot, hanem folyamat A döntés nem állapot, hanem folyamat 2.SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/1

22 22 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/6 Maslow szükséglet-elmélete 1. Fiziológiai 2. Biztonsági 3. Társadalmi hovatartozás 4. Társadalmi elfogadottság 5. Önmegvalósítás Herzberg kétfaktoros elmélete 1. Motivátorok: beállítottságot befolyásolnak, elégedettséget teremtenek Teljesítmény, Teljesítmény, Elismerés, Elismerés, Felelősség Felelősség Előrejutás Előrejutás 2. Higiéniai faktorok: a munkaszituációt jelzik, elégedetlenséget mutatnak Bér, Bér, Munkafeltételek, Munkafeltételek, Kompetens felettes Kompetens felettes 2.SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/2

23 23 Klasszikus és HR felfogás összehasonlítása Minden feladatra van legjobb módszer Minden feladatra van legjobb módszer Részletesebb munkamegosztás, nagyobb teljesítmény Részletesebb munkamegosztás, nagyobb teljesítmény Legjobb módszert a vezető ismeri Legjobb módszert a vezető ismeri A termelékenységet csak a műszaki tényezők befolyásolják A termelékenységet csak a műszaki tényezők befolyásolják Motiváció csak pénzzel Motiváció csak pénzzel Amit nem ellenőriznek azt nem hajtják végre Amit nem ellenőriznek azt nem hajtják végre Legjobb módszer a dolgozótól is függ Munkamegosztás egyhangúsága  kisebb termelés A dolgozó tudja a legjobb módszert Lélektani tényezők is döntőek Felelősségérzet és önállóság növeli a teljesítőképességet

24 24 Empirikus irányzat Központi témája sikeres vezetők személyiségének és módszereinek kutatása. Központi témája sikeres vezetők személyiségének és módszereinek kutatása. "A vezetés művészet" "A vezetés művészet" Az irányzat képviselői és eredményeik: Drukker, Sloan, Newman Az irányzat képviselői és eredményeik: Drukker, Sloan, Newman A vezetés nem tudomány – hanem gyakorlat” A vezetés nem tudomány – hanem gyakorlat” „Management sciences” „Management sciences”

25 25 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/1 A vállalkozás Szociotechnikai rendszer, Szociotechnikai rendszer, Nyílt rendszer, ami a környezetével szoros kapcsolatban van Nyílt rendszer, ami a környezetével szoros kapcsolatban van 1. Rendszerelmélet 1. Rendszeranalízis 2. Rendszerszintézis 2. Tranzakciós költségelmélet 1. Piaci tranzakciók, szerződések 2. Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések 3. Kontingencia vagy szituációelmélet (nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony) 1. Technológiai iskola 2. Nagyság iskolája 3. Külső környezet iskola (organikus és mechanikus szervezet) 4. Erőforrás-függés elmélet 5. Intézményi elmélet

26 26 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/2 1. Rendszerelmélet 1. Rendszeranalízis részekre bontás, specializációk elemzése részekre bontás, specializációk elemzése 2. Rendszerszintézis „tudományok közötti mozgalom”, az interdiszciplinaritásra törekvés 2. Tranzakciós költségelmélet 1. Piaci tranzakciók, szerződések 2. Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések A piaci vagy menedzseri ügyletek között alternatív viszony van: vagy a piacon kezdeményeznek, vagy a szervezeten belül. Ennek a döntésnek egyenes következménye a piac és a hierarchia közötti választás. A megoldás az információs korlátoktól függ.

27 27 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/3 3. Kontingencia vagy szituációelmélet (nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony) 1. Technológiai iskola A vállalat szervezeti felépítésének főbb jegyeit (horizontális és vertikális) az alkalmazott technológia befolyásolja. 2. Nagyság iskolája A szervezeti méret befolyásolja a szervezet struktúráját. 3. Külső környezet iskola Organikus - mechanikus szervezet jellemzés alakul ki, és a szervezet igazodik a külső környezethez. 4. Erőforrás-függés elmélet A tulajdonosok, a szállítók, a vevők vagy más piaci szereplők befolyása meghatározó. 5. Intézményi elmélet Az erős állam – mint meghatározó környezeti szereplő – hatása döntő lehet a szervezet működésére.

28 28 A MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK A MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK A NAGYÜZEMI TERMELÉS KIALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK EREDMÉNYEI, A NAGYÜZEMI TERMELÉS KIALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK EREDMÉNYEI, AZ EMBER – GÉP(TERMÉK) – KÖRNYEZET EGYENSÚLYA PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁT KERESIK, AZ EMBER – GÉP(TERMÉK) – KÖRNYEZET EGYENSÚLYA PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁT KERESIK, A SZERVEZET ÉS AZ EGYÉN HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÍVÁNJÁK MEGOLDANI. A SZERVEZET ÉS AZ EGYÉN HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÍVÁNJÁK MEGOLDANI. MI AZ IGAZSÁG?

29 29 FOGALOMTÁR IRÁNYZATOK, ISKOLÁK IRÁNYZATOK, ISKOLÁK KLASSZIKUS KORSZAK KLASSZIKUS KORSZAK TAYLORIZMUS TAYLORIZMUS FAYOLIZMUS (14 VEZETÉSI ELV) FAYOLIZMUS (14 VEZETÉSI ELV) „FORDIZMUS” „FORDIZMUS” „WEBERIZMUS” „WEBERIZMUS” EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZATOK EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZATOK Az EMBERI VISZONYOK TANA Az EMBERI VISZONYOK TANA „MAYOIZMUS” „MAYOIZMUS” DOUGLAS MC GREGOR X ÉS Y ELMÉLETE DOUGLAS MC GREGOR X ÉS Y ELMÉLETE SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY KURT LEWIN KURT LEWIN HERBERT SIMON HERBERT SIMON MASLOW SZÜKSÉGLET-ELMÉLETE MASLOW SZÜKSÉGLET-ELMÉLETE HERZBERG KÉTFAKTOROS ELMÉLETE HERZBERG KÉTFAKTOROS ELMÉLETE INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZATOK RENDSZERELMÉLET RENDSZERANALÍZIS RENDSZERSZINTÉZIS TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGELMÉLET PIACI TRANZAKCIÓK, SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÓI (MENEDZSERI) TRANZAKCIÓK, SZERZŐDÉSEK KONTINGENCIA VAGY SZITUÁCIÓELMÉLET TECHNOLÓGIAI ISKOLA NAGYSÁG ISKOLÁJA KÜLSŐ KÖRNYEZET ISKOLA ERŐFORRÁS-FÜGGÉS ELMÉLET INTÉZMÉNYI ELMÉLET

30 30 KÉRDÉSEK 1. Menedzsment irányzatok, iskolák? 2. A klasszikus korszak legfontosabb képviselői? 3. Taylor elvei hol érvényesülnek napjainkban? 4. Fayol munkásságának legfontosabb érvényesülési területe? 5. Minek a megalkotása fűződik Ford nevéhez? 6. Weber bürokrácia-elmélete? 7. Mi jellemzi az emberközpontú irányzatokat? 8. Az emberi viszonyok tanának kik a legfontosabb képviselői? 9. Mayo munkásságának eredményei? 10. Douglas Mc Gregor X és Y elmélete? 11. Kik a szervezeti magatartástudomány jelentős képviselői? 12. Elemezze Maslow szükséglet- elméletét? 13. Mutassa be Herzberg kétfaktoros elméletét? 14. Mi jellemzi az integrációs szemléletű irányzatokat? 15. A rendszerelmélet a szervezetekben? 16. Mit jelent a tranzakciós költségelmélet? 17. Mi jellemzi a kontingencia vagy szituációelméletet? 18. Mit jelent a technológiai iskola? 19. Mi a nagyság iskolája? 20. Mi a külső környezet iskola? 21. Mit jelent az erőforrás-függés elmélet? 22. Hogyan értelmezi az intézményi elméletet?

31 31 Köszönöm a figyelmet. Katona Mária agrol-online.hu+36-20-9-803-102


Letölteni ppt "SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK VENDGÉLÁTÁS SZERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS I. c. tárgy BSC képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések