Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU vasúti csomagok MÁV Rt.. Tartalom 1. rész: Az EU jogszabályai 2. rész: Gyakorlati megvalósítás a DB Netz AG szervezetében és a németországi vasúti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU vasúti csomagok MÁV Rt.. Tartalom 1. rész: Az EU jogszabályai 2. rész: Gyakorlati megvalósítás a DB Netz AG szervezetében és a németországi vasúti."— Előadás másolata:

1 EU vasúti csomagok MÁV Rt.

2 Tartalom 1. rész: Az EU jogszabályai 2. rész: Gyakorlati megvalósítás a DB Netz AG szervezetében és a németországi vasúti közle- kedésben 3. rész: Gyakorlati megvalósítás a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág szervezetében és a magyar- országi vasúti közlekedésben MÁV Rt.

3 1. rész Az EU jogszabályai MÁV Rt.

4 Az Európai Parlament tette meg a kezdőlépést Az 1993-as egységes európai piac előkészületei a közlekedési piac liberalizációjához vezettek Az Európai Parlament bírósági intézkedést kért az Európai Tanács ellen, mivel az elmulasztotta adaptálni az Egyezményekben lefektetett intézkedéseket Az Európai Igazságügyi Bíróság 1985. V. 22-i ítélete: - liberalizálják a kormányok a közlekedési piacot, ennek hatására a tagállamok kormányai közös döntést hoztak (Milánó, 1985. 06. 28-29.) - fokozatosan szüntessék meg a közúti szállítás területén alkalmazott kereskedelmi kedvezményeket - hatálytalanítsák az áruszállítási díjszabásokat mind a közúton, mind a folyamin - vezessenek be reformokat az állami tulajdonú vasúti forgalomba EU napirend élén a dereguláció

5 MÁV Rt. A 91/440/EK irányelv indította el a folyamatot. A közlekedéspolitika vezérmotívuma „Európa vasútjainak versenyképessé tétele” Vasúti rendszerek átrendeződése Európában Az európai vasutak teljesítményét az alábbiak szerint kívánták növelni: - kereskedelmi függetlenség elérése a kormány döntéshozó testületétől - pénzügyi helyreállítás, szanálás végrehajtása - a vállalkozóvasút és a pályavasút legalább számvitelileg történő szétválasztása - a vasúthálózatok megnyitása a nemzetközi kombinált szállítások és a nemzetközi csoportosulások előtt. A 91/440/EK irányelv tette meg az első lépéseket a vasúti szektor piacának meg- nyitásában

6 MÁV Rt. Az új három irányelv még nagyobb versenyhelyzetet teremtett: Az Első Vasúti Csomag továbbfolytatta a vasúthálózatok megnyitásának ügyét 2001/12/EK irányelv: módosította a 91/440/EK irányelvet - kiterjesztette a nemzetközi áruszállítási útvonalakat, megalkotva a Transz-Európai Áruszállítási Hálózatot (TERFN) Az Első Vasúti Csomag azonnali eredményeket hozott az európai pályavasutak számára 2001/13/EK irányelv: módosította a 95/18/EK irányelvet - vállalkozóvasutakra vonatkozóan bevezetésre kerül az EU-szerte érvényes engedély (license) 2001/14/EK irányelv: a 95/19/EK irányelv helyett - menetvonalak készítésének- és szétosztásának szabályozása, valamint a menetvonal-elosztó, -értékesítő testületek felállítása.

7 MÁV Rt. Az új irányelv megteremti a műszaki harmonizációt. Az Első Vasúti Csomag növeli az interoperabilitást. 2001/16/EK irányelv: a 96/48/EK irányelv alapjait követve. - létrehozza az ún. Interoperabilitás Műszaki Előírásait (TSI) - megalakítja a TSI adaptációjára az ún. 21. Cikk-Bizottságot Kiterjeszti ezeket az elveket a hagyományos vasútrendszerekre is - átmenetileg csak a TERFN-hálózatra vonatkozóan. Az inter- operabilitás kiterjed a hagyományos vasúti rendszerekre

8 MÁV Rt. A liberalizáció és az interoperabilitás halad a maga útján. A Második Vasúti Csomag folytatja az Első Vasúti Csomag által megkezdett munkát 2004/50/EK és 2004/51/EK irányelvek folytatják és felgyorsítják az Első Vasúti Csomag intézkedéseit Az árufuvarozás liberalizációja időben felgyorsul: - nemzetközi árufuvarozásban: a tagállamok vasúthálózata 2006. január 01-től teljes megnyitásra kerül - kabotázs forgalomban: ennek megfelelően egy évvel későbben. A 2001/16/EK. hagyományos vasúthálózatok interoperabilitása irányelv ki fog terjedni a teljes hagyományos hálózatra, így a TSI megteremtésének a koordinációját már nem az AEIF (European Association for Railway Interoperability) szervezetével végzik. Új lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi áru- szállításban

9 MÁV Rt. A vasútbiztonságról szóló új 2004/49/EK irányelv harmonizált európai szabályok sorát kívánja fokozatosan bevezetni. A Második Vasúti Csomag az előző csomagot egy közös biztonsági koncepcióval egészíti ki. 2004/49/EK irányelv fenntartva a vasút hagyományosan magas szintjét, az alábbiakkal kívánja garantálni Európaszerte: - szabályozza a vasútbiztonsági felelősséget - az új nemzeti biztonsági szabványok érdekében kijelöli a közös biztonsági célokat, folyamatokat - bevezeti a biztonságirányítási rendszert - bevezetésre kerül a vasútbiztonsági tanúsítvány, mely EU- szerte érvényes, egyenlőre csak a biztonságirányítási rendszerre. Az összehangolt biztonsági szabályok megkönnyítik Európában a vasúti hozzáférést

10 MÁV Rt. A EK 2004/881. számú rendelete új szervezet megalakítását tűzi ki, mely a biztonsággal és az interoperabilitással foglalkozik. A Második Vasúti Csomag megalakítja az Európai Vasúti Ügynökséget (ERA) Az Európai Vasúti Ügynökség mint műszaki támogató testület garantálja az interoperabilitás és a vasútbiztonság érdekében hozott intézkedéseket főleg a tagállamok vasútjainak (átmenetileg függetlenített) szakembereiből fog állni a testület, valamint a kisebb részt az európai intézmények köztisztviselőiből székhelye Észak-Franciországban, Lillében és Valenciennesben lesz. Az ERA ösztönzi az európai vasút- harmonizációt

11 MÁV Rt. A személyszállítás is részesüljön a versenyhelyzet előnyeiből, illetve a mozdonyvezetők tanúsítványt fognak kapni. A Harmadik Vasúti Csomag a személyszállítás liberalizációját és az Európai Mozdonyvezetői Jogosítványt kívánja elérni a mozdonyvezetőknek Az EK-Bizottságban két új irányelv-javaslatot vitatnak meg: 2010. október 01-től a nemzetközi személyvonatoknál is megindulhat a verseny fokozatosan kötelezővé fogják tenni az Európai Mozdonyvezetői Jogosítványt: - 2010-ig a nemzetközi forgalomban résztvevők számára - 2015-től már minden mozdonyvezető részére. Új lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi személy- szállításban

12 MÁV Rt. A minőségellenőrzés fontos, de mindenesetre körültekintően kell eljárni és figyelni kell, hogy milyen gazdasági következményei lehetnek a vasutakra. A Harmadik Vasúti Csomag mind a személyszállításban, mind az áruszállításban minőségi szabványokat fog alkotni. Az Európai Bizottság szabályzatokat érintő, jelenlegi javaslatai kiterjesztett jogokkal ruházzák fel mind a személyszállításban, mind az árufuvarozásban résztvevőket. Az árufuvarozást illetően: - bevezeti a szabványosított minőségjegyeket, amihez történő megfelelősség esetén kötelező jutalmazást vezet be viszonzásként - a pályavasutakat teszik fokozatosan felelőssé az ügyfeleikért. A személyszállítást illetően: - késések és „fekvemaradások” esetén az utazóközönséget jelentős visszatérítési igény illeti meg - a pályavasutak kiemelten felelősek a kompenzációért. A pályavasutak- nak nemsokára meggyőző nemzetközi megoldással kell előállniuk a minőség- ellenőrzést illetően.

13 Die Bahn 2. rész Gyakorlati megvalósítás a DB Netz AG szervezetében és a németországi vasúti közlekedésben

14 A vasúti reform 2. szakasza (1999. 01. 01-től) Die Bahn A takarékos vállalkozásra történő szervezeti átállás lépésről lépésre ment végbe. A pályavasút is valós részét képezi a vállalkozói szférának ÁtszervezésÁtalakításFelosztásEgyesülés DB DR Szövetségi Vasúti Vagyon Szervezeti tagozódás pályavasút vonatüzemeltetés kiszolgáló üzleti tevékenységek Általános célú egységek szuverén feladatok személyzeti ügyek adósságkezelés Deutsche Bahn AG Holding DB Regio AG DB Reise & Touristik AG DB Cargo AG DB Station & Service AG DB Netz AG A vasúti reform 1. szakasza (1994.01.01-től) Deutsche Bahn AG Szervezeti tagozódás pályavasút árufuvarozás személyszállítás → regionális → távolsági Általános célú egységek szuverén feladatok személyzeti ügyek adósságkezelés Szövetségi Vasúti Hivatal szuverén feladatok, főleg biztonság, tanúsítvány, illetve hálózat hozzáférés vizsgáló szervek

15 A pályavasút 2003. évi adatai Die Bahn Az EU-ban a DB Netz AG a legnagyobb infrastruktúra szolgáltató szervezet Üzemeltetett vonalhossz összes vonalhossz35.593 km ebből (54.45%) villamosítva19.378 km Kereskedelmi forgalom összesen3.774 millió € menetvonal km-ben988,2 millió menetvonalkm ebből (7.12%) a külső megrendelőké: 273 millió € 70,4 millió menetvonalkm Alkalmazotti létszám 2003. 12. 31-i zárólétszám44.080 fő

16 Jogi háttér: Németországban minden vasút- vállalatnak és pályavasútnak ki kell neveznie egy forgalombiztonsági felügyelőt (EBL). Die Bahn A vasútüzem biztonságát a forgalombiztonsági felügyelő ellenőrzi A forgalombiztonsági felügyelő feladata és felelőssége a DB Netz Ag-nál (kivonat): a vasútbiztonság jogszabályának (mint az EBA felügyeleti szerv rendeletgyűjteményének) a betartatása a szabályok és előírások alkalmazásának figyelemmel kisérése a vasútüzem biztonságos üzemelésének érdekében utasítások adása az üzembiztonsággal kapcsolatos dolgokban tanácsokkal látja el a Testületét. Az EBA, mint felügyeleti szerv és a forgalom- biztonsági felügyelők együtt dolgoznak a DB Netz biztonságos üzeméért

17 286 külső vasútvállalat üzemel már naponta a DB Netz AG teljes hálózatának több mint az 50%-án Die Bahn Igazi versenyhelyzet a vasúton. külső vasútvállalatok millió menetvonal-kilométere vasútvállalatok db száma

18 Die Bahn Intézkedések, a diszkriminációmentes hozzáférés garantálásához. Diszkriminációmentes tervezés, -alkalmazás és - árképzés Diszkriminációmentes menetvonal kiosztás: semelyik vasútvállalat nem élvez előnyöket, nincs megkülönböztetés, egyenlő bánásmód van Diszkriminációmentes meghatározása a műszaki kritériumoknak: a gördülő állománnyal szemben támasztott műszaki elvárások nem léphetnek túl azon, ami még a biztonságos futáshoz szükséges A titoktartás szavatolása, más vasútvállalat vagy 3. ügyfél számára nem szolgáltatják ki az ügyfél bizalmas adatait. A feltételek diszkriminációmentes megtervezése és –értelmezése (pl.: nincsen külön betartandó szabályok az egyes vasútvállalatok számára) Minden fontos információt időben tudomására hoznak a vasútvállalatoknak, ami a pályahozzáféréssel kapcsolatos

19 Die Bahn Menetrendkészítés. Menetrendváltozás 18 hónap 16 hónap 9 hónap 8 hónap 5 hónap 6 hónap Az EIBV szerinti eljárás További módosítások közzététele Árak vagy egyéb kritériumok módosulása A benyújtott igényeken alapuló menetvonal ajánlat Vasútvállalat dönt, hogy elfogadja vagy sem a kiajánlt menetvonalat Paraméter- tervező konferencia Meghirdetik a vasútvállalatoknak az infrastruktúra paramétereinek a várható változásait. A menetidő-minták átadása A megjelentett infrastruktúra módosításokra alapuló kalkulációk Menetvonal-igény benyújtásának határideje

20 Die Bahn Konstrukciós prioritásokat minden ügyfélre nézve azonos módon alkalmazzák. A prioritások segítek az infrastruktúrát minél optimálisabban kihasználni. 1. Az igényt határidőre vagy utána adták le? 2. A kért menetvonal szerződésesen lekötött vagy egy teljesen új? 3. A kért menetvonal összhangban van-e a vonal különleges jellemzőivel? 4. A kért menetvonal eseti vagy ütemes közlekedésre használnák-e? 5. Egy vagy több menetrendi időszakra szól-e?

21 Die Bahn A 2004-es menetvonal kiosztás: diszkriminációmentes menetrend A 46.700 menetvonal-igényből mindössze kb. 200 igényelt konfliktusmegoldást. 1 200 10.000 46.700 Összes menetvonal-igény Megoldható elosztási konfliktus. Prioritási szabályok alapján megoldott és végül elfogadott elosztási konfliktus. Ajánlattétel alkalmazása, de nem került rá sor visszalépés miatt.

22 Die Bahn A vasútvállalatnak jogi előfeltételeket kell teljesíteniük és a DB Netz AG műszaki pályahasználati kritériumait. Technológia Szakmai tudás Pénzügyi megfelelőség Megbízhatóság Személyzet A vasúti törvény, munka-és társadalmi jog, biztonsági- és környezetvédelmi szabályzat, a DB Netz AG műszaki üzemeltetésének és idevágó rendeleteinek, szabályzatának ismerete Megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező dolgozók: a hatályos szabályok, rendeletek betartásának az alapja. Pénzügyi megfelelés: baleset esetén a 3. fél által által nyújtott biztosítás, ami fedez minden lehetséges kárt. Szavatolni kell, hogy a forgalmi dolgozók megfelelően képzettek-e, és a feladataikat egészségileg képesek ellátni, a minimum korhatárt betartották náluk, valamint a mozdonyvezetők vonalismerettel rendelkezzenek. A járműveknek meg kell felelniük a Vasútépítési- és Működési Szabályzatnak (EBO), így a DB Netz AG-nak el kell őket fogadni, de meg kell felelniük a DB NEtz által szabott hozzáférési elvárásoknak is.

23 Die Bahn A Pályahasználati Szerződésbe belevették a DB Netz AG és az ügyfél különleges megállapodását Pályahasználati Szerződés Tájékoztatás AdatvédelemMódosítások Lemondás IdőtartamFüggelékek SzolgáltatásokDíjak

24 Die Bahn A DB Netz kínálata menetvonalakból, alap- és kiegészítő szolgáltatásokból áll. Minden, amire az ügyfélnek szüksége van. Menetvonalak árufuvarozási gyorsteher teher szatellit vonali teher személyszállítási ütemes turista expressz Alap- szolgáltatások Az állomások helyi szolgálta- tásai a vonat- összeállítás és tárolási kapaci- tás. Kiegészítő szolgáltatások grafikonos menetábra helyszínrajzok üzemirányítás ügyfélszolgálati segítség a tervezés folya- matában elektronikus statisztikák készítése

25 Die Bahn 1999 óta a DB Netz AG figyelemmel kíséri ügyfeleinek az elégedettségét. Mindig szem előtt tartva 5 fontos tényezőt. Ügyfél elégedettség Tájékoztatási politika A befolyásoló tényezők és az általános megelégedettség közti kapcsolat Forgalmi teljesítmény Értékesítési részleg ügyfélszolgálata Termék portfolió Menetrend szerkesztés

26 Die Bahn A hálózat ismertetése az Interneten. Általános szabályok, határidők, a kapacitás elosztás és díjszámítás folyamata, kritériumai Támogató információk az infrastruktúra kapacitás használatáról Részletes információk a vasúti hálózatról (műszaki paraméterek, biztosítóberendezések típusa, engedélyezett sebesség, villamosítottság stb.) A hálózat ismertetőben megtalálható:

27 Die Bahn Németország nemcsak hogy tökéletesen teljesítette az EU jogi elvárásait, hanem a kiegészítő szövetségi törvényalkotásával még felül is múlta. A fontosabb lépések összegzése és alapjai Pálya- használati szerződés Szerződéses viszony Menet- vonal rend Menet- vonal szer- kesztés Menet- vonal kínálat Általános feltételek és díjszabások a Vasúti infra- struktúra használatá- hoz (ABN) Eljárás Üzleti feltételek Nemzeti (szövetségi) jogEurópai jog Vasútról szóló törvény (14. §) Vasúti Infra- struktúra Kezelési Szabályzat (EIVB) 91/440/EK dírektíva módosította a 2001/12/EK dírektíva (10.cikkely)

28 RFF Tartalmazza a karbantartási költséget az infrastruktúra díjakkal (millió €)

29 RFF 1400 tonnás tehervonat infrastruktúra díja (€/vonatkm)

30 Pályahasználati szerződések A Network Rail és a vasútvállalatok tárgyalják meg a pályahasználati egyezményt A vasútvállalatok közvetlenül a jogalkotóktól kérik, hogy vezessék be a pályahasználati egyezményt A szabályalkotó elfogadja (Vasúttv. 18.szakasz) A szabályalkotó bevezeti (Vasúttv. 17. szakasz) Az Egyezmény megadja a használati engedélyt a hozzáféréshez Magába foglalja a Hálózati Szabályzatot A Network Rail és a vasútvállalatok megtárgyalják a módosításokat A szabályalkotó elfogadja (Vasúttv. 22. szakasz A szabályalkotó bevezeti (Vasúttv. 22.A. szakasz

31 Pályahasználati szerződések az Egyesült Királyságban Teljesítmény-ellenőrző rendszer a rendszer meghatározza a jogcímet és a járulékos felelősséget. A június 03-án átdolgozott pályahasználati szerződés magában foglalja már a Késési Attribútumokat („kódtáblázatot”) Menetrendváltozás az érvényes menetrend megváltoztatásának a módja az Útiránytervező- és meghatározó Szabályzat Hálózatváltás Mi a hálózatváltás? Általában annak a hálózatnak a növekedése vagy csökkenése, amelynek anyagi kihatása van a hálózat-üzemeltetésre vagy a hálózaton közlekedő vonatok üzemeltetésére. Forgalmi akadályok zavaró események és leküzdésük, HAVARIA-tervek stb. közlekedés szabályozása Pályahasználati viták és megoldásukra vonatkozó szabályok a viták megoldására szóló lehetséges szabályokból egy menü áll rendelkezésre (közvetítés, egyeztetési eljárás, szakértő vagy szabályhozó meghatározása) Pályahasználati szerződések az Egyesült Királyságban

32 A PKP Lengyel Vasútpálya Társaság szervezeti felépítése PKP Főiroda Felügyelőtanács PKP Lengyel Vasútvonal Társaság Igazgatói Testülete Regionális Osztályok Forgalom- irányító Központ Vasútőr Igazgatóság Diagnosz- tikai és Geodéziai Központ Pálya- mechanikai Telep Összesen 39 szervezeti egység Vasútpálya Telepek Közgyűlés

33 Az Első Vasúti Csomag megvalósítása Lengyelországban vasúttársaságok licencengedélye vasúti infrastruktúra kapacitás-allokáció pályahasználati szerződések biztonsági tanúsítványok interoperabilitás

34 Svéd Vasúti Ügynökség (SRA) Biztonsági Szabályzat alkotó alap szabályozások, tanúsítványok, jármű engedélyezés, pályarendszerek, közlekedésbiztonsági utasítások súlyos balesetek, veszélyes események okainak vizsgálata, elemzése stb. Menetvonal-allokációs szabályalkotó szabványok és törvényszigorító szabályozások fellebbezési lehetőség a Banverket döntéseivel szemben

35 A biztonság jogi alapjai a törvény képezi a jogi kereteket a Svéd Vasúti Ügynökség a részleteket leszabályozza mind az infrastruktúra-kezelőnek, mind a vasút- vállalatoknak ezen szabályokat be kell tartaniuk.

36 Biztonsági balesetvizsgálat a Svéd Vasúti Ügynökség a központi hatóság balesetvizsgálati szabványok Svéd Balesetvizsgáló Testület

37 Reform megvalósítva ÖBB Szolgáltatások Kft. Szolgáltatások az ÖBB Holding Rt. valamennyi részüzeme számára. személyügy számlázás beszerzés informatika ÖBB Holding Rt. ÖBB Személy- forgalmi Rt. Személy- forgalom vasút/busz Rail Cargo Ausztria Rt. Árufuvarozás ÖBB Infrastruktúra- üzemeltető Rt. Forgalomirányí- tás, vasúthálózat. Infrastruktúra biztosítása és kar- bantartása. Forgalomtervezés és tolatás. Trasszeladás. Pályahasználati díj bevezetése. Szövetség Feladatok: a részjogok kidolgozása, az ÖBB átszervezése, egységes stratégiai kialakítás ÖBB Infrastruktúra Építő Rt. PE & HL Rt. Létesítmény- vagyon. Erőművek. SCHIG ÖBB Ingatlan- menedzsment Kft. ÖBB Vontatás Kft. ÖBB Műszaki Szerviz Kft.

38 Az ÖBB Infrastruktúra-üzemeltető Rt. feladatai Vasút-átalakítási törvény 2003, 26.§. forgalomtervezés lényegi funkciók – trasszkiutalás egy a szükséglethez igazodó és biztonságos vasúti infrastruktúra készenlétben tartása, üzemeltetése és fenntartása - gondozás - ügyelet - karbantartás rendszerkompetens pályák tolatás

39 A jövőbeni ÖBB Infrastruktúra-üzemeltető Rt. feladatai Pályahozzáférés szerződéses szabályozás a vasútvállalatokkal (pályahasználati szerződés, trassz-szerződés) vasútvállalatok engedélyezése (műszaki, szervezeti) az infrastruktúra-használati díj megállapítása trasszkonstrukció One-Stop-Shop (OSS) vonatközlekedés lebonyolítása (minőség, biztonság) váltók- és jelzők állítása

40 ÖBB Infrastruktúra-üzemeltető Rt. stratégiája Az infrastruktúra vállalkozói létrehozója és üzemeltetőjeként, az átszervezés, növekedés és innováció révén a biztonságot, gazdaságosságot és gyorsaságot tekintve Európa vezető infrastruktúra-üzemeltető vállalatainak egyikévé váljon. Hálózati / forgalmi stratégia: az infrastruktúra piacorientált továbbfejlesztése a hálózat-stratégia differenciálása, törzs- és kiegészítő hálózat tolatószolgálat új kialakítása automatizálás és racionalizálás a forgalomban (5 üzemirányító központ) Fenntartási stratégia: a fenntartási- és zavarmentes színvonal piac/ ügyfélorientált kiépítése létesítményeken túlnyúló, eljárás orientált karbantartás versenyképes, piacorientált vasútépítő szolgáltató kiépítése a külső szolgáltatás-ajánlat továbbfejlesztése technika- és az eljárások optimalizálása és standardizálása

41 MÁV Rt. Reformfolyamat az EU-ban Intézményileg szétvált Holding szerkezet Az infratsruktúra szervezeti és főkönyvi elkülönülése 1. Oszlop 2. Oszlop minimális hozzáférés minimális hozzáférésen túlmutató

42 3. rész Gyakorlati megvalósítás a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág szervezetében és a magyarországi vasúti közlekedésben MÁV Rt.

43 A vasúti reform 2. szakasza (2003. 01. 01-től) A takarékos vállalkozásra történő szervezeti átállás lépésről lépésre megy végbe. A pályavasút is valós részét képezi a vállalkozói szférának ÁtszervezésÁtalakításFelosztás MÁV Rt. Ingatlan- gazdálkodási Üzletág A vasúti reform 1. szakasza (1993.01.01-től) MÁV RT. Szervezeti tagozódás pályavasút árufuvarozás személyszállítás gépészet ingatlangazdálkodás Általános célú egységek szolgáltató személyzeti ügyek pénzügy Leányvállalatok járműjavítók vasútépítők informatika egyéb Személyszállítási Üzletág Árufuvarozási Üzletág Gépészeti Üzletág Pályavasúti Üzletág MÁV MÁV RT. Szervezeti tagozódás 1. Vállalkozóvasút árufuvarozás személyszállítás gépészet forgalom 2. Pályavasút pályafenntartás távközlő- és biztosí- tóberendezés erősáram Önálló Főnökségek járműjavítók

44 A Pályavasúti Üzletág 2003. évi adatai Statisztika Üzemeltetett vonalhossz összes vonalhossz7474 km ebből (35.16%) villamosítva2628 km összes üzleti vonatkm99,67 millió km Külső ügyfelek ? menetvonalkm Alkalmazotti létszám 2003. 12. 31-i zárólétszám22849 fő MÁV Rt.

45 A vasútvállalatnak jogi előfeltételeket kell teljesíteniük és a GKM pályahasználati kritériumait. Technológia Szakmai tudás Pénzügyi megfelelőség Megbízhatóság Személyzet A meg kell felelniük a 15/2002. KöVIM és 51/2004. GKM rendeletnek, valamint az O.1. számú Oktatási Utasításban előírt vonatkozó szakvizsgák követelményeinek. Megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező dolgozók: a hatályos szabályok, rendeletek betartásának az alapja. 66/2003. (X.21.) GKM-PM együttes rendeletének. Szavatolni kell, hogy a forgalmi dolgozók megfelelően képzettek-e, megfelelnek a pályaalkalmassági követelményeknek, a foglalkoztatás minimális követelményeinek, valamint a forgalomban résztvevők kellő helyismerettel rendelkezzenek. A járműveknek meg kell felelniük a 15/2002. KöVIM és 51/2004. GKM rendeletnek, de meg kell felelniük a Pályavasúti Üzletág által a Pályahasználati Szerződésben megfogalmazott, a hozzáférés minimális műszaki elvárásainak is. MÁV Rt.

46 A Pályahasználati Szerződés tartalma Pályahasználati Szerződés Tájékoztatás Adatvédelem MódosításokLemondás Időtartam MellékletekSzolgáltatások Díjak MÁV Rt.

47 A Hálózati Üzletszabályzat megtalálható az Interneten. A Hálózati Üzletszabályzatban megtalálható: Általános szabályok, határidők, a kapacitás elosztás és díjszámítás folyamata, kritériumai Támogató információk az infrastruktúra kapa- citás használatáról Részletes információk a vasúti hálózatról (mű- szaki paraméterek, biztosítóberendezések típusa, engedélyezett sebesség, villamosítottság, engedé- lyezett tengelyterhelés stb.) MÁV Rt.

48 EU direktívák leképezése a MÁV Rt. szervezetére A fontosabb lépések összegzése és alapjai Nemzeti jog Európai jog 1993. évi vasútról szóló törvény 15/2002. KöVIM rendelet 91/440/EK direktíva módosította a 2001/12/EK direktíva Pálya- használati szerződés Menet- vonal rend Menet- vonal szer- kesztés Menet- vonal kínálat Üzleti feltételek Hálózati Üzlet- szabályzat (HÜSZ) T E R V E Z E T 34/2003. 66/2003. GKM-PM rendelet 67/2003. 103/2003. GKM rendelet

49 MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág szervezeti ábra Marketing Főosztály Forgalmi Igazgatóság Főigazgató Kontrolling Főosztály Pálya- és Mérnöki Létesítmények Igazgatósága Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Igazgatóság Üzemfelügyeleti Osztály Technológiai Osztály Üzemirányítási Osztály Elemzési- és Kontrolling Osztály Tervezési Osztály Területi TEB Központok Pályagazdál. Osztály Mérnöki Létesítmények Osztály Távközlőber. Osztály IRÁNYÍTÁS VÉGREHAJTÁS Üzemirányító Központ Forgalmi Területi Központok Erősáramúber. Osztály Biztosítóber. Osztály Területi PMLI Központok MÁV Rt.

50 Pályavasúti Üzletág fő feladatai –Vasúthálózat biztonságos üzemeltetése –Diszkriminációmentes szolgáltatás nyújtása a vasútvállalatok felé –A megrendelt menetvonalakon a vonatok közlekedtetése a Hálózati Üzletszabályzatnak megfelelően –A teljesítmények mérése és a pályahasználati díj beszedése Ezeket a feladatokat meghatározott társadalmi-, gazdasági- és közlekedéspolitikai célok figyelembevételével látja el. MÁV Rt.

51 A Pályavasút működési környezetének műszaki vonatkozásai −Sebességkorlátozások a 7800 kilométeres vonalhálózat több mint 60%-án −A felsővezetéki hálózat 2/3-a felújításra vár −A meghatározó vasúti csomópontok, rendező- pályaudvarok közel felén személyzetigényes, korszerűtlen biztosítóberendezés üzemel −A 30 évnél öregebb jelfogós berendezések aránya eléri a 80%-ot, míg elektronikus biztosítóberendezésből csak 4 került telepítésre MÁV Rt.

52 A Pályavasút működési környezetének műszaki következményei −Nehezen betartható menetrendek és vasútüzemi technológiák −Operativitás az üzemi folyamatok irányításában és végrehajtásában −Magas létszámigény, kedvezőtlen hatékonyság −A biztonsági folyamatban a kívánatosnál több személyfüggő elem van −Az interoperabilitás technikai feltételeinek elhúzódó kialakítása MÁV Rt.

53 A Pályavasút fő piaci kihívásai −Versenyképessé válni a pályák megnyitása során, megfelelni a liberalizált piac kihívásainak −Megőrizni az elért piaci pozíciókat −Európai szintű szolgáltatások nyújtása a vasútvállalatok részére −A működés racionalizálásával és a fajlagos költségek csökkentésével, valamint a hatékonyság javításával a források megteremtése a szolgáltatásfejlesztéshez −A hálózat optimalizálása a piaci igényekhez MÁV Rt.

54 A Pályavasúti Üzletág fő tevékenységei - A Vasúti Pályakapacitás Elosztó Kft. Megrendelése alapján a menetvonal igények fogadása - Menetrendszerkesztés - Vasútüzemi technológia készítése, karbantartása - Közreműködés a kapacitás-elemzésben és a szűk keresztmetszetek feltárásában - Interoperabilitás, együttműködés a vasútvállalatokkal: Pályahasználati szerződések megkötése Tájékoztatás a teljesítményekről, adatszolgáltatás - Forgalom-lebonyolítás, üzemirányítás a biztonság és hatékonyság követelményeinek betartásával - A vasúti pálya és tartozékainak fenntartása, üzemeltetése - A PÜ. szolgáltatásainak menedzselése, minőségbiztosítás MÁV Rt.

55 A Pályavasúti Üzletág stratégiai céljai −Piaci alapú versenyképesség, melynek két alapvető összetevője a szolgáltatásminőség és a folyamathatékonyság −A pályaüzemeltetés és a fejlesztés hatéko- nyabb, racionálisabb, EU előírások szerinti működése MÁV Rt.

56 Köszönöm figyelmüket! MÁV Rt.


Letölteni ppt "EU vasúti csomagok MÁV Rt.. Tartalom 1. rész: Az EU jogszabályai 2. rész: Gyakorlati megvalósítás a DB Netz AG szervezetében és a németországi vasúti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések