Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasúti számviteli információrendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasúti számviteli információrendszer"— Előadás másolata:

1 Vasúti számviteli információrendszer
Borító Győr, Október 21 Preislerné dr. Cserhalmi Dóra

2 Tartalom Bevételek, ráfordítások, eredmény
A vasúti tevékenység eszközei és forrásai A kincstári vagyonkezelés sajátosságai Számviteli információrendszer jellemzői Gazdálkodásirányítási Információs Rendszer Üzletágak számviteli elkülönítése Beszámolórendszer

3 A MÁV Rt. bevétele, költsége és eredménye (MFt)

4 A MÁV Rt. eszközei

5 A MÁV Rt. forrásai

6 A kincstári vagyonkezelés sajátosságai
a vasúti pályát és tartozékait az állam bocsátja a vasúttársaság rendelkezésére a társaság eszközei között kell kimutatni forrása az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség az eszközállomány bővítésére juttatott költségvetési pénzeszközök felhasználása az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségeket növeli

7 A kincstári vagyonnal kapcsolatos elszámolási kötelezettség
I. A vagyonnal Alapkövetelmény: Eszközök = Források Számviteli törvény és a kincstári vagyonkezelési szabályzat alapján Visszapótlási kötelezettség teljesítése Amortizáció és egyenleg befizetési kötelezettség a vagyonkezelői jog megszűnésekor II. A kincstári vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenység eredményével Bevételek Elkülönített Költségek és ráfordítások nyilvántartása

8 Számviteli információrendszer jellemzői
Gazdasági események több szempont szerinti rögzítése és nyilvántartása Főkönyvi számla Szervezet (költséghely) Tevékenység (közvetlen és közvetett költségviselő) Pályaszakasz Főkönyvek üzleti szegmensenként Konszolidációs főkönyv Speciális jogosultsági rendszer az egyes egységek saját adataikhoz férnek hozzá a területi és szakági központok látják a hozzájuk rendelt egységek adatait is 8

9 A MÁV GIR integrációs kapcsolatai

10 SZÁMVITELI ELKÜLÖNÍTÉS
Tartalom Célja Követelményei Fogalma Eredményterméke Szabályozása Működése

11 Számviteli elkülönítés célja
Belső célok Üzleti érték növelése Működőképesség fenntartás Döntési kompetencia erősítése Kontroll a belső működés és költség-hatékonyság felett Külső célok Külső elvárások teljesítése Európai unió Tulajdonos Állami hatóságok Átlátható működés, finanszírozás

12 A számviteli elkülönítés követelményei I
A számviteli elkülönítés követelményei I. A vasutakra vonatkozó EU-irányelvek szerint 91/440. A vasutak fejlesztéséről a közlekedési szolgáltatás elkülönítése az infrastruktúra-működtetéstől (mely lehet egy társaságon belül is) - a két tevékenység elkülönített irányítása, elkülönített számlák 2000/12. A 91/440. Irányelv módosításáról elkülönített nyereség és veszteség elszámolások, valamint elkülönített mérlegek készüljenek az egyes szállítási tevékenységek és az infrastruktúra számára a tevékenységek egyikéért kapott közpénzek nem utalhatók másik területre (keresztfinanszírozás tilalma) - az elszámolások tükrözzék ezt a tiltást

13 A számviteli elkülönítés követelményei II. A 34/2003. (V
A számviteli elkülönítés követelményei II. A 34/2003.(V.28) GKM-PM rendelet szerint a szegmensek eszközeinek, forrásainak (humánerőforrásainak) elkülönítése eszköz, forrás és eredmény számlák elkülönített vezetése az elkülönített szervezetek egymás közötti szolgáltatásainak elszámolása mérleg és eredménykimutatás készítése - elkülönített üzleti terv és beszámoló rendszer

14 Számviteli elkülönítés Fogalma: az egyes üzleti szegmensek önálló működésének társaságon belüli modellje. Mit különítünk el? Tevékenységeket eszközöket és forrásokat bevételeket és ráfordításokat Miért? Hogyan? Nyitómérleg Elkülönített számlavezetés Egymás közötti szolgáltatások elszámolása -bevételek és ráfordítások, -követelések és kötelezettségek Hogy kimutassuk a szegmensek Üzleti értékét Működésének eredményét Finanszírozási igényét

15 Számviteli elkülönítés eredményterméke
Üzleti szegmensenkénti beszámolórendszer Eredmény-kimutatás (jövedelmezőség) Mérleg (vagyoni helyzet) Cash-flow (finanszírozás) Az elkülönítésre épülő irányítási rendszer Üzleti tervezés Kontrolling rendszer Érdekeltségi rendszer

16 Számviteli elkülönítés szabályozása
Külső 1993.évi XCV. Törvény a vasutakról 34/2003. GKM-PM rend. a vasúti tevékenységek számviteli elkülönítéséről 105/2003.(VII.18.) Korm. rendelet az államháztartási szervek és közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról MÁV Rt 6/2003. Üzletágak számviteli elkülönítése 7/2003. Számviteli szabályzat 67/2003. A belső szolgáltatások elszámolása 21/2004. Belső teljesítményi szolgáltatási szabályzat

17 Számviteli elkülönítés működése
Tartalom Elkülönített üzletágak Eszközök és források Bevételek, ráfordítások Belső szolgáltatások Belső díjak Üzleti eredmény Beszámolórendszer

18 EU szerinti működési modell
Központi irányítás és szolgáltatások Áruszállítás Vasúti infrastruktúra szolgáltatás Személyszállítás Vontatási és jármű-karbantartási szolgáltatás VPE KFT

19 Elkülönített üzleti területek
Központi irányítás és szolgáltatás Áruszállítás Vasúti (PHMSZ) Személyszállítás infrastruktúra (Forg.) Vontatás és Járműkarbantartás szolgáltatás (TEB)

20 Eszközök és források elkülönítése
Az üzletág mérlegébe kerül: A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök, a szerződéseiből származó külső és belső követelések és kötelezettségek, a tranzakcióihoz kapcsolódó időbeli elhatárolások, az eszközeihez, tevékenységeihez célzottan felvett hitelek, kapott költségvetési juttatások - a fentiek által meghatározott saját tőke

21 Üzletágak eszközei és forrásai

22 Bevételek és ráfordítások elsődleges elkülönítése
- vevőnek számlázott szolgáltatás - működéshez, fejlesztéshez kapott költségvetési juttatás - egyéb bevételek Ráfordítások - felhasznált anyag, elismert szolgáltatás - eszközök ráfordításai (értékcsökkenés, bér és járulékok) - egyéb ráfordítások

23 Üzletágak közötti belső elszámolások
Bevételek a szolgáltatóknál Ráfordítások a megrendelőnél Alaptevékenység belső szolgáltatásai infrastruktúra-szolgáltatások vontatási szolgáltatások Jármű-karbantartási / kiadási szolgáltatások belső szállítási szolgáltatások Egyéb megrendelt belső szolgáltatások kisebb javítások, gép- és járműkölcsönzés, stb. Központi szolgáltatások humánszolgáltatás, oktatás, jóléti szolgáltatások beszerzési, környezetvédelmi, egészségügyi szolgáltatások pénzügyi, számviteli szolgáltatások épület-üzemeltetés stb.

24 Belső szolgáltatások folyamatábrája
Sze-mély- és áru-szállí-tó üzlet-ágak és társa-ságok KÖZ-PON-TI IRÁ-NYÍ-TÁS ÉS SZOL-GÁL-TA-TÁS Pályavasút Társasági szolgáltatások díja Pályahasználati díj + egyéb szolgáltatások díja Kocsivizsgálat Tolatás Vonat továbbítási díj Vontatási szolgáltató üzletág Társasági szolgáltatások díja Jármű karbantartási díj Társasági szolgáltatások díja

25 Belső szolgáltatások díjképzése
Típusai Költség típusú Feltétele: teljes önköltség<piaci ár Piaci típusú Hazai piacon elfogadható Optimálisan elérhető Dokumentálandó Eljárási mód Havonta teljesítmény alapján elszámolandó évente felülvizsgálandó díjképzési (árképzési) szabályzatban rögzítendő

26 Belső szolgáltatási díjak elszámolása
Központ Társasági sz.(7) Társasági sz.(2) Társ.sz.(2) Társ sz.(5). Infra- struktúra Személyszállítás Vontatás Infra- struktúra PHD (2) Vontatás PHD (66) Személyszállítás VD (47) Áruszállítás Áruszállítás PHD (32) VD(15) Kocsi-vizsgálati és tolatási díj (14)

27 Üzletágak eredménykimutatása
Értékesítés nettó árbevétele Egyéb elsődleges bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Elszámolt belső bevételek Fedezet I. (hozamok összesen) - Felhasznált anyagok és anyagjellegű szolgáltatások - Eszközök, humánerőforrások ráfordításai (Écs, Bérjellegű ráfordítások) - Egyéb (elsődleges) ráfordítások - Elszámolt belső ráfordítások (társüzemi szolgáltatások) Fedezet II. (üzemi eredmény) - Elszámolt belső ráfordítások (központi szolgáltatások) Fedezet III. (üzleti eredmény) Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Fedezet IV. (Mérleg szerinti eredmény)

28 Üzletágak bevételei, ráfordításai és eredménye

29 Számviteli beszámolórendszer
Éves beszámoló SZT szerint a társaság egészére vonatkozó éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cashflow, kiegészítő melléklet) IFRS szerint Üzleti szegmensek bemutatása a kiegészítő mellékletben (mérleg, eredmény-kimutatás, cashflow, kiegészítő információk) Üzleti jelentés Üzletértékelés mutatószámrendszerének bemutatása üzletáganként (BSC) Összehasonlító értékelő rendszer (Benchmarking)


Letölteni ppt "Vasúti számviteli információrendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések