Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasúti számviteli információrendszer Győr, 2005. Október 21 Preislerné dr. Cserhalmi Dóra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasúti számviteli információrendszer Győr, 2005. Október 21 Preislerné dr. Cserhalmi Dóra."— Előadás másolata:

1 Vasúti számviteli információrendszer Győr, 2005. Október 21 Preislerné dr. Cserhalmi Dóra

2 Tartalom Bevételek, ráfordítások, eredmény A vasúti tevékenység eszközei és forrásai A kincstári vagyonkezelés sajátosságai Számviteli információrendszer jellemzői Gazdálkodásirányítási Információs Rendszer Üzletágak számviteli elkülönítése Beszámolórendszer

3 A MÁV Rt. bevétele, költsége és eredménye (MFt)

4 A MÁV Rt. eszközei

5 A MÁV Rt. forrásai

6 A kincstári vagyonkezelés sajátosságai a vasúti pályát és tartozékait az állam bocsátja a vasúttársaság rendelkezésére a társaság eszközei között kell kimutatni forrása az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség az eszközállomány bővítésére juttatott költségvetési pénzeszközök felhasználása az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségeket növeli

7 A kincstári vagyonnal kapcsolatos elszámolási kötelezettség I. A vagyonnal –Alapkövetelmény: Eszközök = Források –Számviteli törvény és a kincstári vagyonkezelési szabályzat alapján –Visszapótlási kötelezettség teljesítése –Amortizáció és egyenleg befizetési kötelezettség a vagyonkezelői jog megszűnésekor II. A kincstári vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenység eredményével –Bevételek Elkülönített –Költségek és ráfordítások nyilvántartása I. A vagyonnal –Alapkövetelmény: Eszközök = Források –Számviteli törvény és a kincstári vagyonkezelési szabályzat alapján –Visszapótlási kötelezettség teljesítése –Amortizáció és egyenleg befizetési kötelezettség a vagyonkezelői jog megszűnésekor II. A kincstári vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenység eredményével –Bevételek Elkülönített –Költségek és ráfordítások nyilvántartása

8 Számviteli információrendszer jellemzői 8  Gazdasági események több szempont szerinti rögzítése és nyilvántartása  Főkönyvi számla  Szervezet (költséghely)  Tevékenység (közvetlen és közvetett költségviselő)  Pályaszakasz  Főkönyvek üzleti szegmensenként  Konszolidációs főkönyv  Speciális jogosultsági rendszer  az egyes egységek saját adataikhoz férnek hozzá  a területi és szakági központok látják a hozzájuk rendelt egységek adatait is

9 A MÁV GIR integrációs kapcsolatai

10 SZÁMVITELI ELKÜLÖNÍTÉS Tartalom Célja Követelményei Fogalma Eredményterméke Szabályozása Működése

11 Számviteli elkülönítés célja Belső célok Üzleti érték növelése Működőképesség fenntartás Döntési kompetencia erősítése Kontroll a belső működés és költség-hatékonyság felett Külső célok Külső elvárások teljesítése Európai unió Tulajdonos Állami hatóságok Átlátható működés, finanszírozás

12 A számviteli elkülönítés követelményei I. A vasutakra vonatkozó EU-irányelvek szerint 91/440. A vasutak fejlesztéséről -a közlekedési szolgáltatás elkülönítése az infrastruktúra- működtetéstől (mely lehet egy társaságon belül is) - a két tevékenység elkülönített irányítása, elkülönített számlák 2000/12. A 91/440. Irányelv módosításáról -elkülönített nyereség és veszteség elszámolások, valamint -elkülönített mérlegek készüljenek az egyes szállítási tevékenységek és az infrastruktúra számára -a tevékenységek egyikéért kapott közpénzek nem utalhatók másik területre (keresztfinanszírozás tilalma) - az elszámolások tükrözzék ezt a tiltást

13 A számviteli elkülönítés követelményei II. A 34/2003.(V.28) GKM-PM rendelet szerint -a szegmensek eszközeinek, forrásainak (humánerőforrásainak) elkülönítése -eszköz, forrás és eredmény számlák elkülönített vezetése -az elkülönített szervezetek egymás közötti szolgáltatásainak elszámolása -mérleg és eredménykimutatás készítése - elkülönített üzleti terv és beszámoló rendszer

14 Számviteli elkülönítés Fogalma: az egyes üzleti szegmensek önálló működésének társaságon belüli modellje. Mit különítünk el? 1.Tevékenységeket 2.eszközöket és forrásokat 3.bevételeket és ráfordításokat Miért? Hogyan? 1.Nyitómérleg 2.Elkülönített számlavezetés 1.Egymás közötti szolgáltatások elszámolása -bevételek és ráfordítások, -követelések és kötelezettségek Hogy kimutassuk a szegmensek 1.Üzleti értékét 2.Működésének eredményét 3.Finanszírozási igényét

15 Számviteli elkülönítés eredményterméke Üzleti szegmensenkénti beszámolórendszer Eredmény-kimutatás (jövedelmezőség) Mérleg (vagyoni helyzet) Cash-flow (finanszírozás) Az elkülönítésre épülő irányítási rendszer Üzleti tervezés Kontrolling rendszer Érdekeltségi rendszer

16 Számviteli elkülönítés szabályozása Külső 1993.évi XCV. Törvény a vasutakról 34/2003. GKM-PM rend. a vasúti tevékenységek számviteli elkülönítéséről 105/2003.(VII.18.) Korm. rendelet az államháztartási szervek és közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról MÁV Rt 6/2003. Üzletágak számviteli elkülönítése 7/2003. Számviteli szabályzat 67/2003. A belső szolgáltatások elszámolása 21/2004. Belső teljesítményi szolgáltatási szabályzat

17 Számviteli elkülönítés működése Tartalom Elkülönített üzletágak Eszközök és források Bevételek, ráfordítások Belső szolgáltatások Belső díjak Üzleti eredmény Beszámolórendszer

18 EU szerinti működési modell Központi irányítás és szolgáltatások Áruszállítás Vontatási és jármű- karbantartási szolgáltatás Személyszállítás Vasúti infrastruktúra szolgáltatás Vasúti infrastruktúra szolgáltatás VPE KFT

19 Elkülönített üzleti területek Központi irányítás és szolgáltatás Áruszállítás Vasúti (PHMSZ) Személyszállítás infrastruktúra (Forg.) Vontatás és Járműkarbantartás szolgáltatás (TEB)

20 Eszközök és források elkülönítése Az üzletág mérlegébe kerül: -A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök, -a szerződéseiből származó külső és belső követelések és kötelezettségek, -a tranzakcióihoz kapcsolódó időbeli elhatárolások, -az eszközeihez, tevékenységeihez célzottan felvett hitelek, kapott költségvetési juttatások - a fentiek által meghatározott saját tőke

21 Üzletágak eszközei és forrásai

22 Bevételek és ráfordítások elsődleges elkülönítése Bevételek - vevőnek számlázott szolgáltatás - működéshez, fejlesztéshez kapott költségvetési juttatás - egyéb bevételek Ráfordítások - felhasznált anyag, elismert szolgáltatás - eszközök ráfordításai (értékcsökkenés, bér és járulékok) - egyéb ráfordítások

23 Üzletágak közötti belső elszámolások Bevételek a szolgáltatóknálRáfordítások a megrendelőnél 1.Alaptevékenység belső szolgáltatásai –infrastruktúra-szolgáltatások –vontatási szolgáltatások –Jármű-karbantartási / kiadási szolgáltatások –belső szállítási szolgáltatások 2.Egyéb megrendelt belső szolgáltatások –kisebb javítások, –gép- és járműkölcsönzés, stb. 3.Központi szolgáltatások –humánszolgáltatás, oktatás, jóléti szolgáltatások –beszerzési, környezetvédelmi, egészségügyi szolgáltatások –pénzügyi, számviteli szolgáltatások –épület-üzemeltetés stb.

24 Belső szolgáltatások folyamatábrája KÖZ- PON- TI IRÁ- NYÍ- TÁS ÉS SZOL- GÁL- TA- TÁS Sze- mély- és áru- szállí- tó üzlet- ágak és társa- ságok Pályavasút Vontatási szolgáltató üzletág Társasági szolgáltatások díja Vonat továbbítási díj Pályahasználati díj + egyéb szolgáltatások díja Tolatás Kocsivizsgálat Jármű karbantartási díj

25 Belső szolgáltatások díjképzése Típusai Költség típusú Feltétele: teljes önköltség { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2062226/slides/slide_25.jpg", "name": "Belső szolgáltatások díjképzése Típusai Költség típusú Feltétele: teljes önköltség

26 Infra- struktúra Vontatás Személyszállítás Áruszállítás Központ Infra- struktúra Vontatás Személyszállítás Áruszállítás Társasági sz.(7) PHD (66) PHD (32) Társasági sz.(2) Társ.sz.(2) VD (47) VD(15) Kocsi-vizsgálati és tolatási díj (14) PHD (2) Társ sz.(5). Belső szolgáltatási díjak elszámolása

27 Üzletágak eredménykimutatása Értékesítés nettó árbevétele Egyéb elsődleges bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Elszámolt belső bevételek Fedezet I. (hozamok összesen) - Felhasznált anyagok és anyagjellegű szolgáltatások - Eszközök, humánerőforrások ráfordításai (Écs, Bérjellegű ráfordítások) - Egyéb (elsődleges) ráfordítások - Elszámolt belső ráfordítások (társüzemi szolgáltatások) Fedezet II. (üzemi eredmény) - Elszámolt belső ráfordítások (központi szolgáltatások) Fedezet III. (üzleti eredmény) Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Fedezet IV. (Mérleg szerinti eredmény)

28 Üzletágak bevételei, ráfordításai és eredménye

29 Számviteli beszámolórendszer Éves beszámoló SZT szerint a társaság egészére vonatkozó éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cashflow, kiegészítő melléklet) IFRS szerint Üzleti szegmensek bemutatása a kiegészítő mellékletben (mérleg, eredmény-kimutatás, cashflow, kiegészítő információk) Üzleti jelentés -Üzletértékelés mutatószámrendszerének bemutatása üzletáganként (BSC) -Összehasonlító értékelő rendszer (Benchmarking)


Letölteni ppt "Vasúti számviteli információrendszer Győr, 2005. Október 21 Preislerné dr. Cserhalmi Dóra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések