Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekttervezés módszertana

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekttervezés módszertana"— Előadás másolata:

1 A projekttervezés módszertana
A helyzetelemzés tartalma és módszertana SWOT analízis, Problémafa, célfa PCM, LogFrame Ponácz György Márk SAKK-tréner 2/B modul

2 Projektmenedzsment módszertan
Projekt, projekttervezés, projektmenedzsment, projektciklus-menedzsment értelmezése PCM Logical Framework Approach LFA Logical Framework Matrix LFM Best practice - legjobb gyakorlat alkalmazása Pályázati követelményrendszerhez igazítás: az Európai Bizottság 1992-ben elfogadta, hogy a PCM lesz a projektek tervezésének és végrehajtásának fő eszköze.

3 Projektciklus ábrázolása

4 Logikai keretmódszer LFA
Helyzetelemzés (stakeholderelemzés, források elemzése, problémák és lehetőségek) Célok és lehetséges stratégia kidolgozása és elemzése Projekt stratégia megtervezése A megvalósítás tervezése Munka-és erőforrástervezés Fundamentális logika: együttműködés a kedvezményezettekkel, probléma-és szükségletalapú megközelítés, célorientált megközelítés.

5 Stakeholder elemzés, mátrix
A stakeholder csoport leírása Érdekek és a problémákhoz való viszony Kapacitás és változtatási hajlandóság A csoport meggyőzésének, elérésének eszközei, lehetséges akciók

6 Milyen állapotot szeretnénk elérni?
Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között Eredmények: Milyen állapotot szeretnénk elérni? Probléma: Jelenlegi helyzet ELTÉRÉS

7 A probléma meghatározása
Szükséglet, probléma meghatározása A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása A projekt iránti szükséglet igazolása Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre?

8 A helyzetelemzés eszköze - a SWOT
Az aktuális helyzet leírására épül A helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosít Megalapozza a stratégia felé való továbblépést Osztályozás Erősségek (belső - pozitív) Gyengeségek (belső - negatív) Lehetőségek (külső - pozitív) Veszélyek (külső - negatív)

9 A SWOT elemzés

10 A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása
Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMA-FA A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek A válaszok, megoldások logikai architektúrája ugyanaz, mint a problémáké - CÉL-FA

11 A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa
Problémaelemzés az elemzés tárgyának és keretének meghatározása helyzetfelmérés problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása OKOZAT OK

12 A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa
Célelemzés a problémák átfordítása célokká a problémafa „tükörképének” megalkotása EREDMÉNY FELTÉTEL

13 A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példa
Stratégia-elemzés a rendelkezésre álló idő és erőforrások függvényében az eszközök és célcsoportok meghatározása - projektek azonosítása

14 A most ismertetett módszertan…
a problémamegoldó ember módszere jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz egy lácra fűzi fel a tervezést és a végrehajtást ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot … és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt (megkövetelt?) módszertani eszköze

15 Egy kis történelem

16 A PCM elterjedésének indokai
Tapasztalatok zavaros stratégiai keretek kínálat-vezérelt projektek (arra írunk projektet, amire pénz van) gyenge helyzetelemzés tevékenységorientált tervezés mérhetetlen hatások célcsoportok igényeinek figyelmen kívül hagyása rövid távú gondolkodás nem várt kockázatok eredmények követhetetlensége a költségek nem álltak arányban a kapott előnyökkel tapasztalatok beépülésének hiánya pontatlan projektdokumentumok A PCM előnyei strukturált megjelenés kereslet-vezérelt megoldások fejlett elemzés cél-orientált tervezés mérhető hatások hangsúly a minőségen összpontosítás a fenntarthatóságra standard formátum 1992 EU … és nálunk mi a helyzet?

17 A PCM mint megvalósítási eszköz
Cél: az érintettek hozzák meg a döntéseket a döntések releváns információkra épüljenek a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe Programozás Értékelés Identifikáció Megvalósítás Kidolgozás Finanszírozás

18 Projekt ciklus - egy másik megközelítés
Szükségletek meghatározása Célok kialakítása Projekt tervezés Projekt megvalósítás Projekt monitoring és értékelés Visszacsa -tolás Korlátok

19 A tervezés módszere - Logframe
A logikai keretmódszer garantálja: a valós problémákra épülést a célok strukturáltságát a mérhetőséget a kockázatok felmérését a projektterv következetességét Tervezési módszer? Projektmenedzsment Projektértékelés

20 A logikai keretterv A logframe módszer több, mint maga a mátrix!

21 A logikai keretmódszer mint projekttervezési eszköz
Lépései: 1. Projekt-identifikáció Problémaelemzés Célelemzés Stratégiaelemzés 2. Logikai keretmátrix kidolgozása beavatkozási logika indikátorok és forrásaik források feltételezések

22 A logframe mátrixot megalapozó bevatkozási logika

23 A logframe mátrix A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt Inputok
Tevékenységek Outputok Eredmények és Hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

24 A logframe mátrix

25 Beavatkozási stratégia - definíciók
Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt hozzájárul Az a cél, amit a projekt időtartamának végére, vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni (ideálisan mindig csak egy van) A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives ) PROJEKT CÉLJA (project purpose VÁRT EREDMÉNYEK ( Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK Activities

26 Beavatkozási stratégia - egy példa
A probléma-, cél- és stratégia elemzésből adódik A stratégiai cél biztosítja a programhoz való kapcsolódást Projekt-cél mindig csak egy van 1. épületek felújítása 2. innovatív, a térség adottságait hasznosítani képes népesség betelepülése 3. fiatalok számára vonzó komfortos lakások biztosítása 4. felújított régi lakóházak 5. épületek vásárlása 6. építészeti értékek védelme

27 A feltételezések Értelmezése:
a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők Szintjei: a beavatkozási logikával összhangban Jelentősége: a projektek kockázatának felmérése a végrehajtás során segíti a monitoringot

28 Logikai kapcsolatok a beavatkozási stratégia és feltételezések között
Objektíven igazolható eredményességi mutató Ellenőrzés forrásai és eszközei Projekt leírás Feltételezések ÁTFOGÓ CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) ELŐFELTÉTELEK

29 Feltételek elemzése

30 Indikátorok - Definíció
Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli A projekt monitoring kontextusában: a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze

31 Indikátorok - horizontális logika
CÉL INDIKÁTOR INFORMÁCIÓ FORRÁSA A jó indikátorok – a SMART kritériumok Specific Konkrét Measurable Mérhető Achievable Elérhető, rendelkezésre áll Realistic Reális Time-based Időhöz kötött

32 Output, eredmény és hatásindikátorok Példák a Bizottság indikatív módszertana alapján
Tevékenység Output Eredmény Hatás IT képzés munka-nélkülieknek képzési órák száma a speciális szakképesítést megszerző résztvevők száma azon résztvevők száma, akik a képzést követő 2 éven belül munkához jutottak Export tanácsadási program KKV-knak támogatott vállalkozások száma újonnan exportálóvá váló vállalkozások száma a külföldi eladások %-os aránya a támogatott vállalkozások forgalmi adataiban, a támogatás után 18 hónappal Regionális utak minőségének javítása épített regionális utak hossza km-ben ESS csökkenése létrehozott és megőrzött munkahelyek bruttó/nettó száma Turisztikai szálláshelyek fejlesztése létrehozott vagy fejlesztett férőhelyek (ágyak) száma vendégek megelégedettsége (%, külön férfiak és nők) kiváltott hozzáadott érték éves szinten

33 Logikai keretmátrix tervezése

34 A logikai keretmátrix - egy példa Városi szennyvízhálózat építése
Projekt leírása Objektíven igazolható eredményességi mutatók (indikátorok) Monitoring forrásai és eszközei Feltételezések Átfogó célok Hatás indikátorok Monitoring Vízbázisok védelme. A környezeti terhelés csökkentése A települési életfeltételek javítása. A befogadó felszíni víz minőségének javulása Szabálytalan közműpótló berendezések számának csökkenése Vándorlási különbözet alakulása. Környezetvédelmi Felügyelőség Kimutatásai Önkormányzati építésügyi hatóság KSH Projekt célja Eredmény indikátorok (result indicators) Feltételezések és kockázatok Szennyvízcsatorna-ellátottság növelése, a szennyvíz kezelés és elvezetés hatékonyságának javítása. 400 új rákötés Szennyvíztisztító kihasználtság növekedése Üzemeltetés fajlagos költségeinek csökkenése Polgármesteri Hivatal Városfejl.O. Városüzemeltetési Csop. Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft. Ipari szennyvízkezelés megoldása. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és működtetése. Térségi gazdaság megerősödése. Várt eredmények (outputs) Indikátorok (output indicators) Kiépült gerincvezeték Kiépült bekötővezetékek. Kiépült szennyvízátemelők. m gerincvezeték 550 db bekötővezeték 8 átemelő telep Átadás-átvételi jegyzőkönyv Építési napló Üzembe helyezési engedély Lakossági önerő megléte/hiánya Lakosság környezettudatos gondolkodása Tevékenységek Eszközök Szennyvíz gerincvezeték lefektetése Bekötővezeték építése Szennyvíz átemelők kialakítása Saját erő megléte Támogatás Pénz-költségek Sikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli tervek. Előfeltételezések Engedélyezési dokumentáció Szakhatósági hozzájárulások Támogatási források

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projekttervezés módszertana"

Hasonló előadás


Google Hirdetések