Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAHELYEM BÉREZÉSI RENDSZERE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAHELYEM BÉREZÉSI RENDSZERE"— Előadás másolata:

1 MUNKAHELYEM BÉREZÉSI RENDSZERE

2 Cégadatok A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
határozatlan időtartamra alakult január 1-jén, mint a Magyar Posta Vállalat általános jogutódja Székhely: Budapest, XII., Krisztina krt. 6–8 Alapító: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter (Budapest, VII., Dob u. 75–81.) A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

3 Cégadatok Alaptőke: 13 483 027 ezer forint Alaptevékenység:
nemzeti postai tevékenység egyetemes postai szolgáltatás a Magyar Köztársaság területén Ügyvezető szerv Igazgatóság Vezérigazgató dr. Szabó Pál

4 Cégadatok Alkalmazottainak száma: több mint 44.000
A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről a következő hazai jogszabályok rendelkeznek: 2003. évi CI. törvény a postáról 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

5 A munka ösztönzése A bér
A bérpolitika azoknak az intézményeknek, módszereknek, intézkedéseknek az összessége, melyek a bérezési viszonyok befolyásolását, alakítását szolgálják.

6 Az ösztönző rendszerek funkciói
Ösztönző rendszer azon szabályok és eljárások összessége, melyek segítésével meghatározható, hogy az egyes dolgozók mennyi fizetést kaphatnak és milyen egyéb ellenszolgáltatásban részesülhetnek.

7 Az ösztönző rendszerek funkciói
Legfontosabb funkciói: a megfelelő dolgozó biztosítása, a munka elvégzése, a szükséges dolgozók megtartása. Egyéb célok: a munkaidő ledolgozása (jelenléti bér), jutalmazás az eredményhez való hozzájárulás mértékében, fejlesztés ösztönzése, rugalmas munkavégzés, előlépés. Legyen rugalmas a rendszer, hogy kövesse a gyors változásokat.

8 A fizetés Külső befolyásoló tényezői: törvények,
országos megállapodások, munkaerőpiac, kormányzati irányelvek, piaci helyzet, más vállalatok. Belső tényezők is: jövedelmezőség, belső megállapodások, karrierlehetőségek, a szervezet értékei, stb.

9 a méltányosságot befolyásoló tényezők lehetnek: erőfeszítés, idő,
A méltányos fizetés A munka oldaláról : a méltányosságot befolyásoló tényezők lehetnek: erőfeszítés, idő, munkakörülmények, gyakorlat, képzettség, felelősség, kockázat, hozzáállás A javadalmazás felől: bér, munkával való elégedettség, beosztás, beosztásból származó előnyök, munkaidő kedvezmény. A jó bérpolitika jellemzői: kielégítő és méltányos ellenszolgáltatás legyen a dolgozó idejéért, munkájáért, szakértelméért, legyen eszköz a vezetőnek dolgozói jutalmazásához, motiválásához, legyen rugalmas.

10 A bérrendszer elemei alapbér pótlék jutalom prémium

11 Bérrendszerek, bérformák
Alapbér A munkavállalók bérét a Kollektív Szerződés (KSz) melléklete szerint kell megállapítani. A fizikai munkavállalókat teljesítmény, óra-, vagy havibéres, a szellemi munkavállalókat havibéres bérformában lehet alkalmazni.

12 Bérrendszerek, bérformák
A munkavállalók alapbérének összegét a ténylegesen betöltött munkakör, a „Munkaköri besorolási kézikönyv”-ben a munkakörére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlati idő, munkakészség, munkaeredmény és magatartás határozza meg.

13 Bérrendszerek, bérformák
A rendkívüli munkavégzés ellenértéke alapbéren felül 50%-os mértékű pótlék illeti meg. Készenlét, ügyelet díjazása a készenlétben eltöltött idő minden órájára az egy órára eső személyi alap- bérének 30%-a illeti meg. Munkahelyen töltendő ügyelet esetében a munkavállalót óránként az egy órára eső személyi alapbérének 50%-a illeti meg.

14 Bérrendszerek, bérformák
Érkezés-indítási átalány ügyeleti átalányt Ft/hó A munkával nem töltött idők díjazása (Mt , Mt. 151/A. 5) A heti pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka ellenértéke (Mt S)

15 Bérrendszerek, bérformák
Távolléti díj számításával kapcsolatos eljárás (Mt ‚ Mt. 151/A. ) 13. havi alapbér fizetése A munkáltató a 13. havi személyi alapbér fizetésére bértömeget különít el. A jogosultak körét és a kifizetés konkrét feltételeit az érdekképviseletekkel évente megkötött bérmegállapodás határozza meg.

16 Bérpótlékok Bérpótlékok (Mt. 145. 5—146. S)
A jogszabályban meghatározottakon kívül folyósított bérpótlékokat, a pótlék folyósításának feltételeit és mértékét, valamint a pótlékban részesülők körét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

17 Az egyes bérpótlékok Éjszakai munka pótléka [Mt. 146. (1)]
Éjszakai munkavégzés (a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés) esetén a munkavállalót 15%-os bérpótlék is megilleti. Pénzkezelési pótlék A pénzkezelési pótlék havi összege munkakörönként eltérő, a pénzkezelés rendszeressége és a kezelt pénzmennyiség nagysága alapján: a) 700Ft/hó b) 1100Ft/hó c) 1700Ft/hó d) 2200Ft/hó

18 Az egyes bérpótlékok Oktatási pótlék
mértéke :munkanaponként tanulók esetén: a napi alapbér 6-21% Biztonsági pótlék szolgálatonként 500 Ft biztonsági pótlék fizetendő. Pénzszállító járat esetén a nem fegyveres járatos, gépkocsivezető 200 Ft/tő/ szolgálat pótlékban részesítendő.

19 Az egyes bérpótlékok Munkahelyi pótlék
Távolsági járaton szolgálatot ellátó munkavállalót munkahelyi pótlék illeti meg. A pótlék mértéke minden távol töltött óra figyelembevételével, közúti járatoknál 50Ft. Műszakpótlék a) a délutáni műszakban végzett munka után járó törzsbér 20%-a b) az éjszakai műszakban végzett munka után járó törzsbér 40%-a, c) a megszakítás nélküli munkarendben végzett munka után járó havi törzsbér 10%-a a délutáni, illetve az éjszakai pótlékon felül. A több műszakos munkahelyeken második műszak esetén a törzsbér 10%-a, harmadik műszak esetén a törzsbér 25%-a.

20 Az egyes bérpótlékok Nyelvtudási pótlék
a) alapfokú nyelvvizsga esetén az alapbér 5-10%-a b) középfokú nyelvvizsga esetén az alapbér 10-15%-a c) felsőfokú nyelvvizsga esetén az alapbér 15-20%-a. Több nyelvvizsga esetén a maximálisan adható nyelvpótlék mértéke az alapbér 20%-a. Rakodási pótlék A járatos nélkül közlekedő járatokon a gépjárművezető óránként 300 Ft rakodási pótlék illeti meg. Takarítási pótlék A nem takarítói munkakörben foglalkoztatott munkavállalót a takarítandó alapterülettől függően Ft.-/hó pótlék illeti meg:

21 Maslow-i motivációs elmélet
a hiány elve: csak a kielégítetlen szükséglet ösztönöz a fokozatosság elve: egy szükséglet csak akkor aktivizálódik, ha az alatta levő szükségletek már ki vannak elégítve Eszerint az emberi szükségleteknek öt szintje van: • 5. szint: önmegvalósítás szükséglete, • 4. szint: elismerés szükségessége, önértékelés, önbecsülés szükséglete, • 3. szint: szociális szükségletek, a közösséghez tartozás igénye, barátság, szeretet, • 2. szint: biztonsági szükségletek, ideértve az anyagi biztonságot, a biztos munkahelyet, • 1. szint: létszükségletek, fiziológiai szükség (étel, lakás, ruha).

22 A munkaerő motiválása a magyar posta rt-nél
munkakörülmények, a munkahely presztízse, becsület, biztonság (1. és 2. szint kielégítése) szociális juttatások és költségtérítések (1. és 2 szint) Az anyagi juttatások (alapbér, bérpótlékok) Vannak nem anyagi ösztönzők is (pl. kitüntetés) Maslow-modell 3. szintjét is érintik. teljesítménytől függő bérelemek

23 Az eredményes bérgazdálkodás ösztönzés
Érték a teljesítmény, a minőség (ösztönző rendszerekben bukkan fel ) a szaktudás, a felelősség, a problémamegoldás képessége (ez az alapbérekben, a munkakör-értékelésen alapuló bér-tarifákban jelenik meg) a hűség (törzsgárda, kitüntetés, VBKJ, lakáskölcsön, fizetési előleg, ezeknél feltétel a hosszabb munkaviszony), a mobilitás, a pihenés, a tudás, a képzettség fejlesztésére való hajlandóság, a megbízhatóság és a szolidaritás.

24 Az eredményes bérgazdálkodás ösztönzés
Az eredményes, hatékony bérgazdálkodás Biztosítson ösztönzést az üzleti stratégia megvalósítására, Feleljen meg a hatékonysági, gazdaságossági szempontoknak, érvényesítse a költség-haszon elvet, Legyen igazságos, egyértelmű és közérthető, Motiválja az alkalmazottakat a jövő teljesítményeire, Mérsékelje a szükségtelen munkaerő-forgalmat.

25 A teljesítménytől, minőségtől függő ösztönzők
Termékpontrendszer 2004. áprilisától termékpontra számítja át a tevékenységeket, a dolgozónak a pontok alapján történik a kifizetés Célja:hogy minél egyszerűbbé és átláthatóbbá váljék az értékesítéssel kapcsolatos jutalékok elszámolása. Eközben érdekeltté tenni a dolgozókat a postai termékek és szolgáltatások értékesítésében. Pontos és gyors adatszolgáltatás mellett pedig segítséget nyújt a teljesítmény nyomon követésében.

26 A teljesítménytől, minőségtől függő ösztönzők
Az akciópontrendszer :kifejezetten a versenyek alatt elért teljesítmények elismerésére. A rendszer előnyei: megszűnt a dolgozónkénti jutalékszámítási kötelezettség) megkönnyíti a dolgozók személyes értékelését, a tervteljesítés eszköze (tervezhető többletjövedelem a dolgozóknál), motiválóan hat a dolgozókra, helyi felhasználású motivációs kerethez juttathatja a postahelyet.

27 A teljesítménytől, minőségtől függő ösztönzők
Egységes kézbesítésminőségi ösztönzési rendszer A cél: a kiemelt települések esetén, a főváros és agglomerációjában, valamint a megyeszékhelyeken és megyei jogú városok kézbesítési minőségének javítása, a nem kiemelt települések esetén a címzetlen reklámkiadványok minőségi kézbesítésének és az üzletszerzésnek a támogatása.

28 A teljesítménytől, minőségtől függő ösztönzők
A felvételi terület ösztönzése Az egy hónapra jutó keretösszeg 80%-a havontaa minőségi munkavégzés ösztönzésére megy, míg a 20% évi egyszeri alkalommal, a szakmai felkészültségért fizethető ki. Nem részesülhet minőségi ösztönzőből, akinél a helyi ellenőrzés hiányosságot tár fel, pénztári eltérése van, vagy ha tárgyhóban 10 munkanapot meghaladóan távol volt a munkavégzéstől. A szakmai felkészültséget egyénenként mérik, és munkavállalónak 80%-os megfelelést kell elérnie.

29 A teljesítménytől, minőségtől függő ösztönzők
Csomagkézbesítői és küldemény-feldolgozói teljesítmény minőségi pótlékai A pótlékok célja: teljesítmény növelés, minőségi munkavégzés javítása. A csomagkézbesítési tevékenység: legalább 70%-os a kézbesítésre kiosztott csomagok háznál történt kézbesítésének aránya A feldolgozási tevékenység : a pótlék 98%-os teljesítmény esetén adható. Ugyanakkor a tévirányított küldemények után is jár pénz, amennyiben a tévirányítások aránya 0,5% alatt van.

30 A VBKJ, mint ösztönző A VBKJ, mint ösztönző
A Magyar Posta Rt. Humán stratégiájának egyik eleme: 2005. január 1-től választható béren kívüli juttatások rendszere A rendszer három legfontosabb alappillére: az önrendelkezés, az egyéni igény szerinti választás, a költségek hatékony felhasználása.

31 A VBKJ, mint ösztönző A 2008-as évre a VBKJ keret teljes munkaidős dolgozók esetében Ft/fő. A munkavállalók 10 csomag közül választhatnak. A tartalmi elemei Egészségpénztári hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Évi három alkalommal adható, termékre szóló utalvány Internet utalvány Iskolakezdési támogatás Magyar Turizmus Kártya Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás Üdülési csekk

32 Egyéb szociális és jóléti jellegű juttatások
Társasági üdültetés, lakáskölcsön támogatás, rászorultság alapján adható temetési segély, nagycsaládos segély, szociális segély, rendkívüli segély, albérleti hozzájárulás, kulturális és sporttámogatások, alapítványi támogatások, foglalkozás-egészségügyi ellátás, éles látást biztosító szemüveg, munkásszálló bérlés, munkábajárási költségtérítés, munkaruha juttatás.

33 Az összeg minden ötödik év betöltésekor emelkedik.
Jutalmazások Törzsgárda jutalom Az összeg minden ötödik év betöltésekor emelkedik. 15 év esetén bruttó Ft, 50 év bruttó Ft.

34 Jutalmazások Társasági hatáskörben adható elismerések és az azokhoz járó jutalmak „Postai Életműdíj” Ft „Postáért” Érem arany fokozata Ft „Postáért” Érem ezüst fokozata Ft „Postabiztonságért” érem Ft Vezérigazgatói Dicséret Ft

35 Jutalmazások Szakmai elismerések, Nívódíjak
Év postása fair play díj Ft Év postavezetője Ft Év értékesítője Ft Év kézbesítője Ft „Hírlapszolgálatért” érem Ft

36 „Balesetmentes közlekedésért” járó elismerés
Jutalmazások „Balesetmentes közlekedésért” járó elismerés Teljesített km jutalom összege Ft Ft

37 Egyéb juttatások Fizetési előleg: adómentesen adható,
a mindenkori SZJA törvényben meghatározott feltételek szerint, amennyiben a kérelmező rendelkezik folyamatos egy éves postai munkaviszonnyal, és nem áll fenn fizetési előleg tartozása. Egy évben csak egy alkalommal adható.

38 Záró gondolat „Komoly felelősségünk van a gondunkra bízott hatalmas állami vagyon megőrzésében. A holnap kihívására készül a Posta.”


Letölteni ppt "MUNKAHELYEM BÉREZÉSI RENDSZERE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések