Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkakör-értékelés. 2 Az előadás vázlata  munkakör-értékelés alapjai  munkakör-értékelés módszerei  munkakör-értékelés szempontjai  munkakör-értékelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkakör-értékelés. 2 Az előadás vázlata  munkakör-értékelés alapjai  munkakör-értékelés módszerei  munkakör-értékelés szempontjai  munkakör-értékelés."— Előadás másolata:

1 Munkakör-értékelés

2 2 Az előadás vázlata  munkakör-értékelés alapjai  munkakör-értékelés módszerei  munkakör-értékelés szempontjai  munkakör-értékelés és munkaköri leírás kapcsolata  munkakör-értékelés alkalmazása  képesség- és kompetencia alapú struktúrák  bérpiaci érték alapú struktúrák

3 3 Munkakör-értékelés alapjai Olyan értékelési folyamat, amelynek során megállapítható, hogy egy munkakörnek mekkora a relatív súlya az adott szervezetben. Problémák:  nem mérhető az eredményhez való hozzájárulás  mérhetőség esetén problémás a kapcsolódó munkakörök hatása Követelmények:  érvényesség  megbízhatóság Folyamata  értékelő csoport kialakítása  etalon munkakörök és munkakör-családok elemzése  rangsor és szintek meghatározása a szervezetben ?

4 4

5 5 A munkakör-értékelés módszerei

6 6 Rangsorolás Összehasonlító eljárás, amelyben a vizsgált munkakört egy másik munkakörhöz viszonyítjuk.  egyszerű besorolási módszer A vizsgált munkakört a referencia-munkakörökhöz viszonyítjuk.  páros összehasonlítás A munkaköröket párosával hasonlítjuk össze. Egyszerű eljárás, kevés előkészítést igényel, főként kisebb szerve- zetekben alkalmazzák.

7 7 A nagyobb súlyú munkakörök 1, a kisebbek 0, az egyforma súlyúak 1-1 pontot kapnak. ( 50 munkakörnél 1225 db, 100 munkakörnél 4950 db, 200 munka- körnél db összehasonlítás.)

8 8 Tényező összehasonlítás A mintamunkakörök kiválasztása után meghatározzuk a munka- köröket jellemző legfontosabb tényezőket faktorok súlyo- zása munkakörök rangsora.  bemeneti faktorok Képzettség, szakismeret, gyakorlat stb.  kimeneti faktorok Felelősség, döntési hatáskör stb.  átalakítási faktorok Kreativitás, problémamegoldás stb.

9 9

10 10 Munkakör-osztályozás Alapja egy osztályozási rendszer, amelyben adott szempont-rendszer vagy paraméterek leírása alapján osztályokat képezünk, amelyekhez munkaköri értékeket rendelhetünk összevetés besorolás. Pl. közszolgálati, közalkalmazotti dolgozók besorolási rendszere  egyszerű, az értékelés különösebb képzést nem igényel

11 11

12 12 Pontozásos módszerek Minden munkaköri jellemző különböző lehetséges szintjeit egy ská- lához rendelik hozzá, ahhoz pedig pontszámértékeket rendelnek munkaköri pontszámot munkakör besorolása.  részletes előtanulmányokat igényel  egyedi vizsgálatokat igényel  alkalmazása nagy szervezetekben célszerű

13 13

14 14 Hay módszer Meghatározza az adott munkakör jellegzetes profilját és konkrét számértékkel fejezi ki a munkakör értékét. 3 fő faktor (8-8 jellemző):  tudás  problémamegoldás  felelősség A skálák fokozataihoz definíciók tartoznak Hay –pontszám.

15 15 A munkakör-értékelés szempontjai  az értékelés céljának meghatározása  költség/haszon elemzés  érdekegyeztető mechanizmusok tervezése teljes részvétel részvétel a fizetési rendszer kidolgozásában hatáskör a menedzsmenté  tájékoztatási rendszer kialakítása  kifogásolás lehetőségének megteremtése

16 16 Munkakör-értékelés alkalmazása Előkészítő eljárás nem szükséges  kis szervezeteknél  ahol már alkalmazták  munkakör flexibilis Standardok – minta munkakörök  összes munkakör 10-30%-át kell bevonni  gyakorlott személy végezze Mintaértékelés lefolytatása  egy bizottság minden szinten  eltérő összetételű bizottságok a szinteken Karbantartás  ha a munkakör változik újraértékelés

17 17

18 18 Munkakör-értékelés: Képesség- és kompetencia alapú struktúrák Célja  folyamatos tanulás elismerése  ösztönzés új kompetenciák megszerzésére  képességek különbségeiből adódó viták kezelése Jellemzése  elbírálás felettes vagy képzés által  főként a KKV-re jellemző  alapos dokumentáltság és felkészültség szükséges

19 19

20 20 Munkakör-értékelés: Bérpiaci érték alapú struktúrák Értékelés alapja az adott munkakörben elérhető munkaerő-piaci bér. Lépései:  bérpiaci adatok gyűjtése  a rangsor vizsgálata  rangsor kiterjesztése Jellemzői:  egyre népszerűbbek  adatok pontossága meghatározó  versenytársi döntéseknek való kiszolgáltatottság

21 21 A munkaköri leírás A munkakör elemzésének eredménye a munkaköri leírás, ami rögzíti a munkakört betöltő személy feladatait, a szervezeten belüli helyét és a munkamegosztásban játszott szerepét. A munkaköri leírás munkajogi dokumentum, a munkaszerződés és a szervezeti és működési szabályzat melléklete. Készítésének célja a munkakör jellemzőinek, feltételeinek, a rendszeresen végzendő tevékenységeknek a meghatározása, a munkakörök egymástól való elhatárolása. A gyakorlatban és az elméletben egyaránt különböző felfogások találhatók a munkaköri leírás fogalmával, jelentőségével és felépítésével kapcsolatban. Jól használható a következő definíció: –A munkaköri leírás egy adott munkakör feladatait jeleníti meg, megadva a célkitűzéseket, a hatás- és felelősségi köröket is. –A munkaköri leírás személytől független, azaz a mindenkori betöltőjére való tekintet nélkül adja meg annak szükséges alkalmasságát, feladatait, hatáskörét és felelősségét.

22 22 Követelmények a munkaköri leírással szemben Egyértelmű: tisztán kiderülnek belőle a feladatok, kötelezettségek, célkitűzések és vezetési kapcsolatok. Teljes körű: nem tartalmaz technikai hibákat, nincsen benne kihagyás, hozzátevés, túlzás és elhanyagolás. Elég részletes: tartalmazza a munka minden lényeges elemét és sajátosságát, de nem terjengősebb az indokoltnál. Érthető: nyelvileg kifogástalan, bárki számára értelmezhető. Tárgyilagos: Nem előzi meg az értékelést befolyásoló előítélet. Egységes: formanyomtatvány használatával biztosítható az egységesség. Minden a helyére kerül, nem feledkezünk meg fontos részletekről.

23 23 A munkaköri leírás jelentősége Világossá teszi az alá- és fölérendeltségi viszonyokat és utasítási jogokat. Elkerülhetővé teszi a dupla feladatvégzést, illetve megakadályozza az el nem végzést. Részletesen behatárolja a felelősségi köröket. Elkerülhetővé teszi a személyi feszültségeket. Biztosítja a folyamatok célszerű teljesítését. Láthatóvá teszi a szervezés hiányosságait. (mit felejtettek el) Alapul szolgálnak a munkakör betöltőjének saját feladatai megszervezéséhez. Szervezeti változás esetén megkönnyíti az átállást. Lehetővé teszi az alkalmazott számára feladatainak jellegét, terjedelmét, jelentőségét. Megkönnyíti az álláshirdetés megfogalmazását, a jelölt megítélését. Segíti a teljesítményértékelést, az ösztönzési rendszert és a továbbképzést.

24 24 A munkaköri leírás előnyei 1.A beosztott számára: –Rögzíti azokat a mindennapi eseteket, amelyekben önállóan kell cselekednie. –Cselekvési szabadságot kap akár főnökével szemben is. –Egyértelműen rögzíti a felelősségét, így biztonságot ad számára. –Ismeri saját és kollégái cselekvési területét. –Tudja, hogy kitől kaphat utasításokat. –Alapot ad arra, hogy önmagát tudja ellenőrizni. –Teljesítménye elbírálásánál a főnöke nem járhat el önkényesen –Segíti a betanulásban.

25 25 A munkaköri leírás előnyei 2. 2.A vezető számára: –Megadja azt a biztonságot, hogy beosztottja nem vonhatja ki magát a felelősségre vonás alól. –Szükség esetén „helyére teheti” a kollégát. –Nem lépi túl a hatáskörét. –Segíti az új dolgozó betanításában. –Segít az alkalmazott értékelésében. –Segít a követelmények és a teljesítmény közötti aránytalanság megszüntetésében. –Időt takarít meg, nem kell egy sor részletkérdéssel törődnie. 3.A szervezet számára: –Mozgósítani tudja az emberi tartalékokat. –Világossá teszi, hogy kinek köszönhetők az eredmények. (Nem minden a főnök érdeme) –Objektívvé teszi a szervezeten belüli kapcsolatokat. –Pozitív szerepet játszik a munkahelyi légkör javításában. –Csökkentheti a fluktuációt. –Megadja a továbbképzések alapjait. –Fontos szerepet játszik a munkaügyi viták rendezésében.

26 26 A munkaköri leírás szokásos formája Azonosítók –Ezt az első oldal tetején kell feltüntetni, és a következő adatokat tartalmazza: vállalat (intézmény) osztály a munkaköri leírás száma a munkavállaló neve születési helye és ideje anyja neve lakcíme A munkakör neve Függelmi kapcsolatai Meg kell jelölni a munkáltatói jogkör gyakorlóját és a közvetlen felettest. Beosztottai Ha vannak, fel kell tüntetni a beosztásukat és/vagy nevüket.

27 27 A munkaköri leírás szokásos formája 2. Követelmények (munkaköri specifikáció) Fel kell sorolni, hogy a munkakör betöltőjének legalább milyen ismeretekkel, képességekkel, tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és milyen egyéb követelményeknek kell megfelelnie. Itt jutottunk el annak megállapításához, hogy milyen legyen az a személy, aki betölti az állást. Rögzíteni kell a minimálisan szükséges iskolai végzettséget és szakmai képzettséget, az elvárt gyakorlati időt. Azt is meg kell határozni, hogy szükségesek-e olyan személyi képességek, mint az együttműködés, az empátia, a meggyőzés, a kockázatvállalás, a stressztűrés, stb. Részletes feladatai Rögzíteni kell, hogy a munkavállalónak melyek a munkakörhöz kapcsolódó feladatai. Hatáskör: –Vezetés: engedélyez, ellenőriz, értékel, utasít, képvisel, megbíz. –Szakmai: elkészít, kidolgoz, elemez, tervez, szervez. –Ügykezelés. átvesz, iktat, tárol, adatot kezel.

28 28 A munkaköri leírás szokásos formája 3. Munkamódszer –Szabályok, eljárások, etikai kódex. Jogkörök –Javaslattétel, előterjesztés, véleményezés, döntés, aláírás, utalványozás. Felelősség –Emberekért, anyagiakért, folyamatokért, információkért, eredményért. Kapcsolattartás: –A szervezeten belül és kívül: funkcionális, véleményezési, jelentési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, igénylési. Egyéb kellékek: –Hatálybalépés, érvényesség, aláírás.

29 29 Minta a munkaköri leírás elkészítéséhez Munkaköri leírás ………………….részére 1. A munkakör megnevezése 2. A munkakör célja 3. Közvetlen felettese 4. Beosztottai 5. Helyettesítés 6. Követelmények: (munkaköri specifikáció) Iskolai végzettség Szakmai végzettség Gyakorlati idő Személyi tulajdonságok

30 30 Minta a munkaköri leírás elkészítéséhez Feladatai 8. Hatásköre 9. Felelőssége 10. Munkakapcsolatai 11. Munkakörülmények 12. Munkaidő, munkarend 13. Bérezési forma 14. Egyéb körülmények Dátum munkavállalómunkáltatói jogkör gyakorlója

31 31 Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi Felhasznált irodalom

32 32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkakör-értékelés. 2 Az előadás vázlata  munkakör-értékelés alapjai  munkakör-értékelés módszerei  munkakör-értékelés szempontjai  munkakör-értékelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések