Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkakörelemés és -tervezés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkakörelemés és -tervezés"— Előadás másolata:

1 Munkakörelemés és -tervezés
2. előadás Munkakörelemés és -tervezés

2 A munkakörelemzés I. A munkakör fogalma A munkakörelemzés fogalma és
tartalma

3 A munkakörelemzés II. A hagyományos munkakörelemzés:
Munkaköri feladatokat és felelősségeket pontosan meghatározva hozzárendelhetnek egyidejűleg több munkakörbetöltőhöz. A munkafeladatok elvégzését a munkaköri leírásban is rögzítették A menedzsment minden szempontból ellenőrizte a munkavégzést

4 A munkakörelemzés III. A munkakörelemzés folyamata és elemei I.:
A munkakör elemzés céljának meghatározása Teljesítménykövetelmények megállapítása Képzési program céljainak meghatározása Munkakör értékelés Toborzási és kiválasztási információk megszerzése

5 A munkakörelemzés IV. A munkakörelemzés folyamata és elemei II.:
2. Háttérvizsgálat: Szervezet és folyamat elemzés a.áttekintik a a szervezeti kultúrát, üzleti klímát, a rövid és hosszú távú célokat b.tisztázni kell a felelősségi és hatásköri, valamint alá- és fölérendeltségi viszonyokat

6 A munkakörelemzés V. A munkakörelemzés folyamata és elemei III.:
c.Vizsgálni az alkalmazottak általános tudás- és magatartás jellemzőit. d.Megalapozni különböző szintű rendszerfejlesztéseket ( TQM,ISO stb. kialakítása, továbbfejlesztése )

7 A munkakörelemzés VI. A munkakörelemzés folyamata és elemei IV.:
3. Lehetséges elemzési módszer(ek) kiválasztása a. Meglévő munkaköri leírások vizsgála- ta b. Minta munkaköri leírások vizsgálata c. Interjú d. Kérdőív e. Megfigyelés

8 A munkakörelemzés VII. A munkakörelemzés folyamata és elemei V.:
3. Lehetséges elemzési módszer(ek) kiválasztása II. c. Interjú - előre meghatározott kérdések - egyenként v. csoportosan - rendkívül időigényes - felhasználása: teljesítményértékelési standardok kialakításához, képzési igé- nyek meghatározásához

9 A munkakörelemzés VIII. A munkakörelemzés folyamata és elemei VI.:
3. Lehetséges elemzési módszer(ek) kiválasztása III. d. Kérdőív - a legelterjedtebb infó gyűjtés - gyorsabb, könnyebb mint az interjú - standardizált, specifikus infót szolgál- tat az adott munkakörről

10 A munkakörelemzés IX. A munkakörelemzés folyamata és elemei VII.:
Munkakörelemző minta kérdőív: Utasítás: ( Ez a munkaköri leírás elkészítésének kezdő lépése. Pontosan töltse ki a kérdőívet, majd adja át a közvetlen felettesének megtekintésre. Ő majd továbbítja az Ön területéért felelős elemzőnek. ) Név: ( ide a saját nevét írja ) Dátum: ( kitöltés dátuma ) A munkakör megnevezése: ( A munkakör hivatalos megnevezése) Adjon választ az alábbi kérdésekre! Hogyan jellemezné munkája elsődleges célját? Másképpen fogalmazva, miért létezik ez a munkakör? Mi a közvetlen felettesének pozíciója? Sorolja fel azokat a munkaköröket, amelyeket Ön felügyel vagy irányít. Röviden írja le a felügyeleti tevékenységét! Milyen felügyeletet vagy irányítást kap ( ha kap egyáltalán )? Kinek kell beszámolnia? Kitől kap feladatot? Milyen ellenőrzés vonatkozik Önre? Milyen munkakörökkel vagy osztályokkal van szoros munkakapcsolata vagy gyakori kontaktusa? Milyenek ezek a kapcsolatok? Írja le a főbb tevékenységeit ( beleértve a tervezést, időbeosztást, koordinálást stb. )! Beosztásával kapcsolatban milyen képzésben vett részt, vagy milyen tapasztalatokra tett szert, s mennyi időt venne igénybe, hogy egy átlagember szigorú felügyelet nélkül megfelelően végezze el ezt a munkát? Munkaköri leírásában milyen különleges tényezőket kellene szerepeltetnie munkájával vagy annak körülményeivel kapcsolatban ( munkafeltételek, munkaidő, utazások, fizikai követelmények) ? Sorolja fel azokat a feladatokat, amelyeket napi munkája során ellát, és becsülje meg, munkájának hány százalékát tölti ki az egyes feladatok elvégzése?

11 A munkakörelemzés X. A munkakörelemzés folyamata és elemei VIII.:
3. Lehetséges elemzési módszer(ek) kiválasztása V. e. Megfigyelés - teljes mintavételes - részleteket mutat a munka:időzítéséről, gyakoriságáról,összetettségéről,a munkame- netről, a hatékonyságról,a munkafeltételekről,a használt anyagokról - mintavételes munkanapfelvétel

12 A munkakörelemzés XI. A munkakörelemzés folyamata és elemei IX.:
4. Információ gyűjtés 5. Munkafolyamat megfigyelése, elemzése 6. Adatok rendszerezése 7. Úgy nevezett bizottsági áttekintés 8. Utómunkálat: a munkaköri leírások időnkénti frissítése

13 A munkakörelemzés XII. Különböző profil azonos munkakörök
Ú.n. minta ( benchmark ) munkakörök Egységes jellemzőkkel

14 A munkakörelemzés XIII.
8. Eredmények: - új aktualizált munkaköri leírások 9. Utómunkálat: - meghatározni a végeredmények felhasználási módját és - az aktualizálás gyakoriságát - ez garancia a munkaköri leírások pontosságára, s a jövőbeni használhatóságára

15 Munkaköri leírás I. Fogalma:
Dokumentum, amely az adott szervezet előírásainak megfelelő formában rögzíti a munkakört: - azonosítóit (megnevezés, munkakört betöltő neve, felettese) - célját - a fontosabb felelősségeket ( feladatokat ) - a szervezeti elhelyezkedését rögzítő szer- vezeti ábrát - mennyiségi dimenzióit - követelményeit (tudás, készség, tapasztalat )

16 Munkaköri leírás III. Az írott munkaköri leírás felhasználása:
Álláshirdetések A munkakör relatív értéke Teljesítményértékelés Információ a felvételi elbeszélgetésekhez Információ a betanítási programhoz Információ a közvetlen vezető és beosztottja számára

17 Munkaköri leírás IV. Minta munkaköri leírás
Lásd honlapomon:

18 Munkaköri leírás V. Munkakörelemzési problémája: félelem oka:
Fenyegető veszélyek a dolgozókra nézve

19 Munkaköri leírás VI. A munkakör elemzésének problémájának
kiküszöbölése Bevonni a dolgozókat a munkakörelemzés készítésébe + tájékoztatni őket

20 Munkaköri leírás VII. További hiba lehetőségek a munkakörelemzések során Tapasztalatlan munkatárs végzi

21 MUNKAKÖR TERVEZÉS I. A munkakörök olyan struktúrálását jelenti,
amivel törekednek - optimális teljesítmény - dolgozói elégedettség mérésére.

22 MUNKAKÖR TERVEZÉS II. A munkakör tervezés 5 jellegzetes alaptípusai:
Munkaköri specializáció Munkaköri rotáció

23 MUNKAKÖR TERVEZÉS III. 3. Munkakörbővítés cél:
- egy alkalmazott minél több feladatot lásson el - ennek kifinomultabb technikája 4. Munkakör gazdagítás

24 MUNKAKÖR TERVEZÉS IV. 5. Csoport munka – autonóm csoportok
- a munkát nem az egyén, hanem a csoportok szintjén tervezik

25 MUNKAKÖR TERVEZÉS V. 5. Csoport munka – autonóm csoportok ( folyt. )
A csoportmunka célja: - a dolgozói motiváció növelése - a szervezet iránti elkötelezettség elérése - a munkavállaló integrálása

26 MUNKAKÖR TERVEZÉS VI. 5. Csoport munka – autonóm csoportok ( folyt. )
A csoportmunka további céljai: - innovatív feladatok megoldása - vevőorientáció tökéletesítése - költségek + átfutási idők csökkentése - minőség javítása - folyamatok gyorsítása, rugalmasabbá tétele

27 MUNKAKÖR TERVEZÉS VII. 5. Csoport munka – autonóm csoportok ( folyt. )
A csoportok önirányítóvá válnak A tagok maguk választják a vezetőjüket Maguk osztják szét a termelési feladatokat És az érte járó juttatásokat is !!!

28 MUNKAKÖR TERVEZÉS VIII.
5. Csoport munka – autonóm csoportok ( folyt. ) A csoport munka átalakítja a munkavállaló munkáját: Az alsó és a középszintű vezetőknek gond a csoport munka Korábbi befolyásuk megszűnik, függ a csoporttól A vezetői szintet esetenként meg is szüntetik!!!!!

29 MUNKAKÖR TERVEZÉS IX. Új munkakör tervezési módszere
TQM ( Total Quality Management ) Re-engineering ( folyamatok újraszabályozása) Flexibilis gyártórendszerek ( robotika )


Letölteni ppt "Munkakörelemés és -tervezés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések