Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséges gyermek a családban Együtt Rákosmente Tehetségeiért TÁMOP-3.4.3-08/1 Heimann Ilona ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséges gyermek a családban Együtt Rákosmente Tehetségeiért TÁMOP-3.4.3-08/1 Heimann Ilona ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar."— Előadás másolata:

1 Tehetséges gyermek a családban Együtt Rákosmente Tehetségeiért TÁMOP-3.4.3-08/1 Heimann Ilona ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2 heimann.ilona@ppk.elte.hu2 2010. október 6. Bevezetés helyett „Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csudát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint a lángelmét elnyomni, mert az nagyon érzékeny. Azt úgy lehet elnyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.” /Szent-Györgyi Albert /

3 heimann.ilona@ppk.elte.hu3 2010. október 6. Mit tehetünk az elkallódás, a tehetségvesztés ellen? 3”D” 1. „D” A tehetség mibenléte 2. „ D” A tehetségek felismerése, azonosítása 3. „D” Tehetségek gondozása, fejlesztése

4 heimann.ilona@ppk.elte.hu4 2010. október 6. TARTALMI CSOMÓPONTOK A tehetség  A tehetség összetevői, jellemzői  A tehetség definíciója, fajtái  A család szerepe szerepe a tehetséggondozásban a modellek tükrében Mit tehet a szülő tehetség megsegítésében?  A tehetségek felismerése.  A felismerés és azonosítás eszközei.  Felismerés & fejlesztés Problémák

5 heimann.ilona@ppk.elte.hu5 2010. október 6. Örökletesség? Adottság? Kiemelkedő képesség? Szorgalom? Tanulás? Kiemelkedő teljesítmény? Természetfeletti misztikus/isteni erő? Idegrendszerbéli eltérés, ~ őrült/zseni? Magas IQ Mi is a tehetség?

6 heimann.ilona@ppk.elte.hu6 2010. október 6. MI A TEHETSÉG? Öröklődés - szocializáció -tanulás Öröklődés Gének Biológiai öröklődés Örökletes adottságok SZÜLŐK Viselkedés Minta öntudatlan átvétele Utánzás GYERMEK KÉPESSÉG Pedagógusok Nevelés -oktatás Szocio-kulturális öröklődés Szerzettség Czeizel Endre

7 heimann.ilona@ppk.elte.hu7 2010. október 6. Mi a tehetség? IQ ? Népesség % 70 IQ alatt értelmi fogyatékos 2,2-2,3 130 IQ felett kivételes tehetség 2,2-2,3 145 IQ felett minden 1000.ember 0,1-0,13 160 IQ felett Magyarországon kb. 330 ember 175 IQ felett Magyarországon kb 2-3 ember

8 heimann.ilona@ppk.elte.hu8 2010. október 6. Gauss görbe IQ eredmények szóródása

9 heimann.ilona@ppk.elte.hu9 2010. október 6. MI A TEHETSÉG ? Intelligencia? Lewis M. Terman /1877-1956/ amerikai pszichológus Standford egyetem Az intelligencia örökletes jelleg, állandósult személyiségjegy A tehetség= IQ Kiváló testi jelleg több területen, kiválóság; sikeres pályafutás Vizsgálat, kutatás 1921/22 –ben longitudinális vizsgálat kezdete 1528 gyerek körében (3-19 éves, 130 fölötti IQ) 25 éven keresztül, majd munkatársai MI A TEHETSÉG ? Kreativitás? Motiváció? Személyiségjegy? Kreativitás? Motiváció? Személyiségjegy?

10 heimann.ilona@ppk.elte.hu10 2010. október 6. Átlagon felüli képességek Feladat iránti elkötelezetts ég Kreativitás J. Renzulli, 1978 Tehetség

11 heimann.ilona@ppk.elte.hu11 2010. október 6. Többtényezős elméletek, modellek Általános képességek Speciális képességek Nem intellektuális facilizátorok Környezeti tényezők Véletlen tényezők Tannenbaum csillag, 1983.

12 heimann.ilona@ppk.elte.hu12 2010. október 6. Átlagon felüli képességek Intellektuális: általános Logikus gondolkodás Következtetés Figyelem Emlékezet Absztrakció ~specifikus, tanult jelleg Művészi Jó rajzkészség Korai zenei képesség Későbbi írói, rendezői Pszichomotoros, mozgásos Testi ügyesség kézügyesség Szociális- társas Társas kapcsolatok irányítása Kommunikációs-, Empatikus-, Vezetői képességek

13 heimann.ilona@ppk.elte.hu13 2010. október 6. A tehetséges gyermekjellemzői Ismeretszerzés:  nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról,  szókincsük gazdag, és szokatlan kifejezéseket is használnak  beszédük folyamatos, kifejező  gyorsan megjegyzik a tényeket  gyorsan felismerik az ok-okozati viszonyokat  gyorsan tudnak érvényes általánosításokat felállítani  jó megfigyelők  sokat olvasnak, szeretik a felnőtteknek szóló könyveket, atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat  megpróbálják a bonyolult dolgokat megérteni oly módon, hogy áttekinthető egységekre bontják szét,  kritikusan, függetlenül gondolkodnak és értékelik a helyzeteket. A tehetséges gyermek jellemzői

14 heimann.ilona@ppk.elte.hu14 2010. október 6. Feladat iránti elkötelezettség Kíváncsiság Érdeklődés Tudásvágy; tartós és intenzív Becsvágy Szorgalom Énerő, önbizalom teljesítménymotívum Motivált viselkedés az őket érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkoznak, igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani elfoglaltságukat, a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják őket, ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek biztatást, - tökéletességre törekszenek, önkritikusak, szívesen dolgoznak önállóan, magas célokat tűznek ki, és a saját maguk által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszik igénybe, amíg feltétlenül szükséges Kevés külső motiváció

15 heimann.ilona@ppk.elte.hu15 2010. október 6. Kreativitás Magabiztos, független Vállalja :a kockázatot, szélsőséget, másságot, a hagyományokkal való szakítást Magas energiaszint Vállalkozói kedv, mindent kihívást kipróbáló. Felfedező kíváncsiság Múzeum, könyvtár… Gyerekesen játékos, Jó humorérzék Problémák fonák oldalról megközelítése, Kreatív felnőtt: „örök gyerek” Idealizmus és elmélkedés Eszményekért rajongó, képzeletvilágban elmerülő Misztikumokhoz vonzódás Erőteljes művészi és esztétikai érdeklődés Cinikus, sértődékeny, követelőző, udvariatlan, egocentrikus, önfejű, makacs, akaratos, tolakodó Tanárt és szülőt elutasító

16 heimann.ilona@ppk.elte.hu16 2010. október 6. Tehetségek a megjelenés alapján  Szabályos magas tanulmányi szint, siker; könnyed és gyors tanulás  Takart Jó teljesítés /mindent megért/, visszahúzódó; képességei töredékét használja, alulteljesítő  Problémás Viselkedési problémák; agresszivitás, iskolaellenesség /álmodozás; kérdései, következtetései árulkodnak tehetségéről  Kreatív Gyenge teszteredmények, szokatlan kérdésfeltevés, nonkonformizmus

17 heimann.ilona@ppk.elte.hu17 2010. október 6. TEHETSÉGTIPUSOK MATEMATIKAI  Korai érdeklődés: számok, téri-, vizuális játék  Emlékezet: szám, forma, művelet, megoldási mód  Képzelet: vizualizáció  Gondolkodás:rugalmas  Problémakeresés,-kutatás  Megoldások:egyszerűek, elegánsak  Erős feladatelkötelezettség  Típus: logikus /intuitív/ Fiú? Lány? jó zenei képességek ZENEI  Korai érdeklődés: zene, hangok, dallamok  Emlékezet: dallamok, rövid és hosszú távú emlékezete, struktúrák megjegyzése  különös érzékenység a hangokra, zörejekre  Családi halmozódás  Kreativitás  Képességek: Kognitív +motoros + percepció/zenei hallás/  Típus: zenész, komponista …  gyakorlás  Korai fejlesztés

18 heimann.ilona@ppk.elte.hu18 2010. október 6.  Már 2.évesen tudnak felismerhető alakot rajzolni.  Sok részletet ábrázolnak gyermekkorban.  Rajzaik realisztikusak.  Ügyesen másolnak.  Sok időt töltenek a rajzolással.  Szeretik magukat rajzban kifejezni.  Vizuális emlékezetük kiváló.  Jól észreveszik a változásokat a képeken.  Képekben gondolkodnak  Rajzaik újszerűek, ötletesek Tehetséges gyermekek jellemzői Képzőművészeti tehetség

19 heimann.ilona@ppk.elte.hu19 2010. október 6. A tehetséges gyermek jellemzői Szociális viselkedés  sokat foglalkoznak olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó-rossz,  nem tartanak mindenáron a többséggel, nem félnek attól, hogy mások legyenek, mint a többiek,  ha más a véleményük, akkor provokálják a többieket, vállalják a konfliktusokat,  mennek a maguk útján,  nem fogadnak el tekintély-alapon véleményt anélkül, hogy kritikusan átgondolnák, elemeznék,  felelősséget tudnak vállalni, tervezésben és szervezésben megbízhatóak,  általában kijönnek kortársaikkal, bár néha türelmetlenek velük, barátaikat a hasonló képességűek közül választják,  jól tudnak beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel,

20 heimann.ilona@ppk.elte.hu20 2010. október 6. SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Szülő gondoskodómentormenedzserfejlesztődiagnoszta

21 heimann.ilona@ppk.elte.hu21 2010. október 6. Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Iskola Társak Család Tehetség Renzulli- Mönks tehetségmodell, 1992 SZÜLŐ ~ TEHETSÉGMODELL

22 heimann.ilona@ppk.elte.hu22 2010. október 6. SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Mit tehet, tegyen a szülő a szülő?  Fejleszti gyermeke képességeit~szellemi,fizikai, szociális…képességeit  Bátorítja gyermekét az önelfogadásban  Biztosítja az ingergazdag, támogató környezet  Érzelmi biztonságot nyújt  Identifikációs modell közvetít  kíváncsiság gyermeke dolgai iránt  Lehetőséget ad együttes tevékenységre  A tanulás személyi, tárgyi,anyagi feltételeinek biztosítása  Menedzseli gyermeke tehetségének megvalósulását

23 heimann.ilona@ppk.elte.hu23 2010. október 6. MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Kik tekinthetők mentoroknak?  Kiemelkedő szakemberek,  Köztiszteletben álló vezetők  Képzett tehetséggondozók,  Vezető tanárok  Idősebb diákok, testvérek  Szülők  Ösztöndíjak, lehetőségek szervezői  Aki egy személyben tanítója, barátja támogatója, tanácsadója, patrónusa a tehetségnek Kapcsolatuk kölcsönös bizalomra, közös érdeklődésre, elfogadásra,együttes tevékenységre épül

24 heimann.ilona@ppk.elte.hu24 2010. október 6. Facilitátor Optimális feltételeket teremtő Kedvezményekkel jutalommal segítő Egymásra figyelés, másság tisztelete Bizalom, nyitottság Őszinteség, motiváltság Kongruencia Őszinte, hiteles,segítő viselkedés, Kommunikáci ós összhang Egyén belső érzés=külső megnyilvánu- lás Akceptálás elfogadás empátia

25 heimann.ilona@ppk.elte.hu25 2010. október 6. Tehetségek felismerése, felfedezése Hogyan fedezzük fel a tehetségígéreteket? Milyen módszerekkel, eszközökkel történjen azonosításuk? Kik végezzék a tehetségdiagnózist? Milyen életkorban történjen az azonosítás? Milyen biztonsággal ismerhetők fel a tehetségek?

26 heimann.ilona@ppk.elte.hu26 2010. október 6. MÉRŐESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSA tehetségek sokfélesége, képességek mérhetősége, a tehetség időbeni megjelenése, tehetségek közvetlen környezete, mérőeszköz használat

27 heimann.ilona@ppk.elte.hu27 2010. október 6. Tehetségesek felfedezői TANULÓK, GYEREKEK SZÜLŐK tulajdonságlista, összehasonlítás testvérekkel, megfigyelés PEDAGÓGUSOK Óvodapedagógus, tanító, szaktanár, vezetőtanár Osztályfőnök, nevelőtanár Mentor, tanácsadó intézményvezető komplex PSZICHOLÓGUS szakemberek

28 heimann.ilona@ppk.elte.hu28 2010. október 6. AJÁNLOTT MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A gondolkodás jellege / divergens~ konvergens/ Megfigyelőképesség Memória Fantázia / találékonyság, ötletgazdagság / Pontosság Kooperativitás, együttműködési képesség Érdeklődés irányai Tanulás iránti motiváció Céltudatosság Kritikai hajlandóság Önellenőrzési képesség Rugalmasság Engedelmesség, alkalmazkodó képesség Tolerancia más személyek és nézetek iránt Munkavégzésben való önállóság……. Munkatempó, munkamorál

29 heimann.ilona@ppk.elte.hu29 2010. október 6. Tipikus viselkedési formák Tevékenységéhség szerepjáték, show, vezet, kihirdet Kíváncsiság, érdeklődés vizsgál, kérdez, keres, átlát, megjegyez Részt vevő és szorgalmas kezdeményez, bevon, bátorít, bemutat, Felfedező játszik, épít, tervez, kísérletezik, rendez Dús fantázia kitalál, imitál, mímel, új design Képszerűség metafórákat használ, demonstrál Önállóság figyel önmagára, kezdeményez, elmélyülten egyedül dolgozik és megold problémákat Gondolkodó megért, érvel, összekapcsol, megtalál, alkalmaz, felhasznál, magyaráz, összeszedett Mások által elismertség magához vonz másokat, kiválasztott Figyelmes, érzékeny észrevesz, meglát, empatikus, gondos Össze áll a kép szabályszerűséget észrevesz, elméletet gyárt Szókincs, … humor folyékony, felnőtt szavakat használ, kifejező Üstökös szokatlan, látványos viselkedés

30 heimann.ilona@ppk.elte.hu30 2010. október 6. MI HOGYAN CSINÁLJUK? „ Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregedtünk, attól öregszünk meg mert elfelejtünk játszani”

31 heimann.ilona@ppk.elte.hu31 2010. október 6. Problémák és tehetségtípusok Felnőttkori teljesítmény, beválás Azonosítás Gyermekkorban azonosított Gyermekkorban nem azonosított Gyermekkorban azonosított Gyermekkorban nem azonosított Felnőttkorban bevált tehetség Felnőttkorban nem bevált tehetség tehetségígéret Milgram,1993 elkallódott

32 heimann.ilona@ppk.elte.hu32 2010. október 6. Nem tipikus jellemzők, ismerős?  szorongás az iskolai követelményektől,  magányosság, társaktól elszigeteltség,  túlzott érzékenység, félelem a bírálattól,  irreális elvárás önmagától, tökéletességre törekvés,  alacsony önbecslés, önértékelés,  krónikus figyelmetlenség,  álmodozás, magába zárkózás,  házi feladatok nem teljesítése,  kritikusság önmaga és mások irányában,  lázadás a drillszerű és monoton feladatok ellen,  kötelező feladatok lenézése,  egyéni utak követése,  kedélytelenség

33 heimann.ilona@ppk.elte.hu33 2010. október 6. Komplex, rendszer jellegű eszközök Több forrásból származó információk gyűjtése Folyamatos azonosítás Nem intellektuális faktorok figyelembe vétele Kapcsolatok, hálózatépítés, ELTE Azonosítás kulcsszavai, szabályai

34 heimann.ilona@ppk.elte.hu34 2010. október 6. Tehetséges szülő ön?  Gyermeke kérdéseire türelemmel, jó humorral válaszol?  Kimutatja gyermekének, hogy önmagáért és nem eszéért szereti?  Dicsérni valót rendszeresen talál gyermekében?  Elősegíti gyermeke hobbiját könyvek, anyagok kiválasztásával?  Megosztja saját hobbiját, érdeklődését gyermekével?  Elviszi gyermekét múzeumba, színházba, kiállításra…?  Igyekszik gyermekével minél több közös tevékenységet végezni?  Bátorítja gyermekét gondolatainak lejegyzésére?  Megengedi gyermekének a kísérletezést konyhában, garázsban?  Igyekszik gyermekének minél több hivatás lehetőségét megmutatni, de elkerüli a helyette választást?  Gyermeke érdekében mer újabb iskolát és pedagógust keresni?  Elkerüli-e gyermekének túlhajszolását iskolán kívül?

35 heimann.ilona@ppk.elte.hu35 2010. október 6.  Megengedi- e gyermekének, hogy elmélkedéssel és ábrándozással töltse idejét?  Érdekli Önt az, amivel gyermeke foglalkozik?  Lehet gyermekének Öntől eltérő véleménye fontos dolgokban?  Szokott gyermekével rendszeresen játszani?  Azt a mintát mutatja gyermekének, melyet Ön követendőnek tart számára?  Ha akadályba ütközik, tud rugalmas alternatív megoldásokat találni?  Úgy beszél Ön, ahogyan elvárja gyermekétől?  Ellenáll gyermekével való hencegés kísértésének?

36 heimann.ilona@ppk.elte.hu36 2010. október 6. És ki segít a szülőknek? http://www.tehetsegpont.hu/

37 heimann.ilona@ppk.elte.hu37 2010. október 6. Perspektívák az országos és kerületi tehetséggondozás területén NEMZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS A TEHETSÉGSEGÍTÉS INTEGRÁLT NEMZETI PROGRAMJA Magyar Géniusz Program ÚJ TÍPUSÚ MECENATÚRA információ: www.tehetsegpont.hu

38 heimann.ilona@ppk.elte.hu38 2010. október 6. Magyar Géniusz Integrált Program Cél: - tehetségbarát társadalom - tehetségsegítő szakmai kompetenciák!  Tartalom:  Tehetségpontok hálózatépítése – szolgáltató funkció  Képzések – több mint 80 akkreditáció, térítésmentes  Módszertani segítség, tapasztalatok átadása: pl.: Fogalomtár, Tehetségtérkép, jó gyakorlatok kézikönyve, stb.  Fenntarthatóság: Tehetséghitel, Tehetségbónusz, stb.  Források: (generálás, lehívás, koordináció…- )  TÁMOP, TIOP, közvetlen EU források, költségvetés és mások  Tehetség Alap, Szülőföld Alap, régiók, megyék, települési önkormányzatok  Vállalkozói közeg – nagyok és/vagy helyiek, térségiek?!  Kérdés: A Nemzeti Tehetségprogram = 20 év a Géniusz Program = 3 év. utána?!

39 heimann.ilona@ppk.elte.hu39 2010. október 6. Tehetségpontok ma Regisztráció: www.tehetsegpont.huwww.tehetsegpont.hu Alapítók köre, szervezeti formája Tehetségpontok száma Oktatási intézmény143 Oktatási intézmény és civil szervezet31 Önkormányzati szervezet31 Önkormányzati szervezet és civil szervezet5 Kistérségi oktatási és más intézmény7 Kistérségi intézmény és civil szervezet2 Civil szervezet önállóan61 Egyéb formáció8 Összesen288

40 heimann.ilona@ppk.elte.hu40 2010. október 6. Rövid ismeretbővítő, tapasztalatátadó képzések ELTE szervezésében kidolgozott Pedagógusok pszichológusok, mentorok szülők 30 órás ismeretbővítő, / adaptációs programok, képzések ELTE szervezésében kidolgozott Pl. táblás játékok… Öndifferenciáló módszerek hátrányos.. Generációk közötti párbeszéd Integrált Tehetségsegítő Program Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Tehetséges gyerekek a családban és az iskolában Tehetséges szülő -tehetséges pedagógus, tehetséges kortárskapcsolatok (problémák és kezelésük)

41 heimann.ilona@ppk.elte.hu41 2010. október 6. Néhány megfontolás “Ha egy emberrel úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is marad. Ha azonban úgy bánsz vele, mintha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá és nagyobbá fog válni.” (Linda Dillow) „A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen akarat és áldozat nélkül mit sem ér.” (S. Gerrard) „Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején!” (Kung Fu-Ce)

42 heimann.ilona@ppk.elte.hu42 2010. október 6. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tehetséges gyermek a családban Együtt Rákosmente Tehetségeiért TÁMOP-3.4.3-08/1 Heimann Ilona ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések