Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséges gyermek a családban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséges gyermek a családban"— Előadás másolata:

1 Tehetséges gyermek a családban
Együtt Rákosmente Tehetségeiért TÁMOP /1 Heimann Ilona ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2 /Szent-Györgyi Albert /
Bevezetés helyett „Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csudát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint a lángelmét elnyomni, mert az nagyon érzékeny. Azt úgy lehet elnyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.” /Szent-Györgyi Albert / 2010. október 6.

3 Mit tehetünk az elkallódás, a tehetségvesztés ellen? 3”D”
1. „D” A tehetség mibenléte 2. „ D” A tehetségek felismerése, azonosítása 3. „D” Tehetségek gondozása, fejlesztése 2010. október 6.

4 TARTALMI CSOMÓPONTOK A tehetség A tehetség összetevői, jellemzői
A tehetség definíciója, fajtái A család szerepe szerepe a tehetséggondozásban a modellek tükrében Mit tehet a szülő tehetség megsegítésében? A tehetségek felismerése. A felismerés és azonosítás eszközei. Felismerés & fejlesztés Problémák 2010. október 6. 4

5 Mi is a tehetség? Természetfeletti misztikus/isteni
Idegrendszerbéli eltérés, ~ őrült/zseni? Örökletesség? Adottság? Kiemelkedő képesség? Szorgalom? Tanulás? Kiemelkedő teljesítmény? Magas IQ 2010. október 6.

6 Öröklődés - szocializáció -tanulás
MI A TEHETSÉG? Öröklődés - szocializáció -tanulás SZÜLŐK Öröklődés Pedagógusok Nevelés -oktatás Gének Viselkedés Szocio-kulturális öröklődés Minta öntudatlan átvétele Biológiai öröklődés Utánzás Örökletes adottságok Szerzettség GYERMEK KÉPESSÉG 2010. október 6. Czeizel Endre

7 Mi a tehetség? IQ ? Népesség % 70 IQ alatt értelmi fogyatékos 2,2-2,3
130 IQ felett kivételes tehetség 145 IQ felett minden 1000.ember 0,1-0,13 160 IQ felett Magyarországon kb. 330 ember 175 IQ felett Magyarországon kb 2-3 ember 2010. október 6.

8 IQ eredmények szóródása
Gauss görbe 2010. október 6.

9 Kreativitás? Motiváció? Személyiségjegy?
MI A TEHETSÉG ? Intelligencia? Lewis M. Terman / / amerikai pszichológus Standford egyetem Az intelligencia örökletes jelleg, állandósult személyiségjegy A tehetség= IQ Kiváló testi jelleg több területen, kiválóság; sikeres pályafutás Vizsgálat, kutatás 1921/22 –ben longitudinális vizsgálat kezdete 1528 gyerek körében (3-19 éves, 130 fölötti IQ) 25 éven keresztül, majd munkatársai MI A TEHETSÉG ? Kreativitás? Motiváció? Személyiségjegy? 2010. október 6.

10 Tehetség J. Renzulli, 1978 Átlagon felüli képességek
Feladat iránti elkötelezettség Kreativitás Tehetség J. Renzulli, 1978 2010. október 6.

11 Többtényezős elméletek, modellek
Általános képességek Nem intellektuális facilizátorok Speciális képességek Környezeti tényezők Véletlen tényezők Tannenbaum csillag, 2010. október 6.

12 Átlagon felüli képességek
Művészi Jó rajzkészség Korai zenei képesség Későbbi írói, rendezői Pszichomotoros, mozgásos Testi ügyesség kézügyesség Átlagon felüli képességek Intellektuális: általános Logikus gondolkodás Következtetés Figyelem Emlékezet Absztrakció ~specifikus, tanult jelleg Szociális- társas Társas kapcsolatok irányítása Kommunikációs-, Empatikus-, Vezetői képességek 2010. október 6.

13 A tehetséges gyermekjellemzői
Ismeretszerzés: nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról, szókincsük gazdag, és szokatlan kifejezéseket is használnak beszédük folyamatos, kifejező gyorsan megjegyzik a tényeket gyorsan felismerik az ok-okozati viszonyokat gyorsan tudnak érvényes általánosításokat felállítani jó megfigyelők sokat olvasnak, szeretik a felnőtteknek szóló könyveket, atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat megpróbálják a bonyolult dolgokat megérteni oly módon, hogy áttekinthető egységekre bontják szét, kritikusan, függetlenül gondolkodnak és értékelik a helyzeteket. 2010. október 6.

14 Feladat iránti elkötelezettség
Motivált viselkedés az őket érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkoznak, igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani elfoglaltságukat, a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják őket, ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek biztatást, - tökéletességre törekszenek, önkritikusak, szívesen dolgoznak önállóan, magas célokat tűznek ki, és a saját maguk által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszik igénybe, amíg feltétlenül szükséges Kevés külső motiváció Feladat iránti elkötelezettség Kíváncsiság Érdeklődés Tudásvágy; tartós és intenzív Becsvágy Szorgalom Énerő, önbizalom teljesítménymotívum 2010. október 6.

15 Kreativitás Felfedező kíváncsiság Gyerekesen játékos,
Múzeum, könyvtár… Gyerekesen játékos, Jó humorérzék Problémák fonák oldalról megközelítése, Kreatív felnőtt: „örök gyerek” Magabiztos, független Vállalja :a kockázatot, szélsőséget, másságot, a hagyományokkal való szakítást Kreativitás Idealizmus és elmélkedés Eszményekért rajongó, képzeletvilágban elmerülő Cinikus, sértődékeny, követelőző, udvariatlan, egocentrikus, önfejű, makacs, akaratos, tolakodó Tanárt és szülőt elutasító Misztikumokhoz vonzódás Magas energiaszint Vállalkozói kedv, mindent kihívást kipróbáló. Erőteljes művészi és esztétikai érdeklődés 2010. október 6.

16 Tehetségek a megjelenés alapján
Szabályos magas tanulmányi szint, siker; könnyed és gyors tanulás Takart Jó teljesítés /mindent megért/, visszahúzódó; képességei töredékét használja, alulteljesítő Problémás Viselkedési problémák; agresszivitás, iskolaellenesség /álmodozás; kérdései, következtetései árulkodnak tehetségéről Kreatív Gyenge teszteredmények, szokatlan kérdésfeltevés, nonkonformizmus 2010. október 6.

17 TEHETSÉGTIPUSOK MATEMATIKAI
Korai érdeklődés: számok, téri-, vizuális játék Emlékezet: szám, forma, művelet, megoldási mód Képzelet: vizualizáció Gondolkodás:rugalmas Problémakeresés,-kutatás Megoldások:egyszerűek, elegánsak Erős feladatelkötelezettség Típus: logikus /intuitív/ Fiú? Lány? jó zenei képességek ZENEI Korai érdeklődés: zene, hangok, dallamok Emlékezet: dallamok, rövid és hosszú távú emlékezete, struktúrák megjegyzése különös érzékenység a hangokra, zörejekre Családi halmozódás Kreativitás Képességek: Kognitív +motoros + percepció/zenei hallás/ Típus: zenész, komponista … gyakorlás Korai fejlesztés 2010. október 6.

18 Tehetséges gyermekek jellemzői Képzőművészeti tehetség
Már 2.évesen tudnak felismerhető alakot rajzolni. Sok részletet ábrázolnak gyermekkorban. Rajzaik realisztikusak. Ügyesen másolnak. Sok időt töltenek a rajzolással. Szeretik magukat rajzban kifejezni. Vizuális emlékezetük kiváló. Jól észreveszik a változásokat a képeken. Képekben gondolkodnak Rajzaik újszerűek, ötletesek 2010. október 6. 18

19 A tehetséges gyermek jellemzői Szociális viselkedés
sokat foglalkoznak olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó-rossz, nem tartanak mindenáron a többséggel, nem félnek attól, hogy mások legyenek, mint a többiek, ha más a véleményük, akkor provokálják a többieket, vállalják a konfliktusokat, mennek a maguk útján, nem fogadnak el tekintély-alapon véleményt anélkül, hogy kritikusan átgondolnák, elemeznék, felelősséget tudnak vállalni, tervezésben és szervezésben megbízhatóak, általában kijönnek kortársaikkal, bár néha türelmetlenek velük, barátaikat a hasonló képességűek közül választják, jól tudnak beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel, 2010. október 6.

20 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
2010. október 6.

21 SZÜLŐ ~ TEHETSÉGMODELL Átlagon felüli képességek
Iskola Társak Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Tehetség Renzulli- Mönks tehetségmodell, 1992 2010. október 6. Család

22 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
Mit tehet, tegyen a szülő a szülő? Fejleszti gyermeke képességeit~szellemi,fizikai, szociális…képességeit Bátorítja gyermekét az önelfogadásban Biztosítja az ingergazdag, támogató környezet Érzelmi biztonságot nyújt Identifikációs modell közvetít kíváncsiság gyermeke dolgai iránt Lehetőséget ad együttes tevékenységre A tanulás személyi, tárgyi,anyagi feltételeinek biztosítása Menedzseli gyermeke tehetségének megvalósulását 2010. október 6.

23 MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Kik tekinthetők mentoroknak?
Kiemelkedő szakemberek, Köztiszteletben álló vezetők Képzett tehetséggondozók, Vezető tanárok Idősebb diákok, testvérek Szülők Ösztöndíjak, lehetőségek szervezői Aki egy személyben tanítója, barátja támogatója, tanácsadója, patrónusa a tehetségnek Kapcsolatuk kölcsönös bizalomra, közös érdeklődésre, elfogadásra,együttes tevékenységre épül 2010. október 6.

24 Facilitátor Akceptálás elfogadás Kongruencia empátia
Őszinte, hiteles,segítő viselkedés, Kommunikációs összhang Egyén belső érzés=külső megnyilvánu- lás empátia Facilitátor Optimális feltételeket teremtő Kedvezményekkel jutalommal segítő Egymásra figyelés, másság tisztelete Bizalom, nyitottság Őszinteség, motiváltság 2010. október 6.

25 Tehetségek felismerése, felfedezése
Hogyan fedezzük fel a tehetségígéreteket? Milyen módszerekkel, eszközökkel történjen azonosításuk? Kik végezzék a tehetségdiagnózist? Milyen életkorban történjen az azonosítás? Milyen biztonsággal ismerhetők fel a tehetségek? 2010. október 6.

26 MÉRŐESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSA tehetségek sokfélesége,
képességek mérhetősége, a tehetség időbeni megjelenése, tehetségek közvetlen környezete, mérőeszköz használat 2010. október 6.

27 Tehetségesek felfedezői
PSZICHOLÓGUS szakemberek SZÜLŐK tulajdonságlista, összehasonlítás testvérekkel, megfigyelés PEDAGÓGUSOK Óvodapedagógus, tanító, szaktanár, vezetőtanár Osztályfőnök, nevelőtanár Mentor, tanácsadó intézményvezető TANULÓK, GYEREKEK 2010. október 6. komplex 27

28 AJÁNLOTT MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK
A gondolkodás jellege / divergens~ konvergens/ Megfigyelőképesség Memória Fantázia / találékonyság, ötletgazdagság / Pontosság Kooperativitás, együttműködési képesség Érdeklődés irányai Tanulás iránti motiváció Céltudatosság Kritikai hajlandóság Önellenőrzési képesség Rugalmasság Engedelmesség, alkalmazkodó képesség Tolerancia más személyek és nézetek iránt Munkavégzésben való önállóság……. Munkatempó, munkamorál 2010. október 6. 28

29 Tipikus viselkedési formák
Tevékenységéhség szerepjáték, show, vezet, kihirdet Kíváncsiság, érdeklődés vizsgál, kérdez, keres, átlát, megjegyez Részt vevő és szorgalmas kezdeményez, bevon, bátorít, bemutat, Felfedező játszik, épít, tervez, kísérletezik, rendez Dús fantázia kitalál, imitál, mímel, új design Képszerűség metafórákat használ, demonstrál Önállóság figyel önmagára, kezdeményez, elmélyülten egyedül dolgozik és megold problémákat Gondolkodó megért, érvel, összekapcsol, megtalál, alkalmaz, felhasznál, magyaráz, összeszedett Mások által elismertség magához vonz másokat, kiválasztott Figyelmes , érzékeny észrevesz, meglát, empatikus, gondos Össze áll a kép szabályszerűséget észrevesz, elméletet gyárt Szókincs, … humor folyékony, felnőtt szavakat használ, kifejező Üstökös szokatlan, látványos viselkedés 2010. október 6.

30 MI HOGYAN CSINÁLJUK? „ Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregedtünk, attól öregszünk meg mert elfelejtünk játszani” 2010. október 6.

31 Problémák és tehetségtípusok
Felnőttkori teljesítmény, beválás Azonosítás Gyermekkorban azonosított Gyermekkorban nem azonosított Felnőttkorban bevált tehetség Felnőttkorban nem bevált tehetség tehetségígéret elkallódott 2010. október 6. Milgram,1993

32 Nem tipikus jellemzők, ismerős?
szorongás az iskolai követelményektől, magányosság, társaktól elszigeteltség, túlzott érzékenység, félelem a bírálattól, irreális elvárás önmagától, tökéletességre törekvés, alacsony önbecslés, önértékelés, krónikus figyelmetlenség, álmodozás, magába zárkózás, házi feladatok nem teljesítése, kritikusság önmaga és mások irányában, lázadás a drillszerű és monoton feladatok ellen, kötelező feladatok lenézése, egyéni utak követése, kedélytelenség 2010. október 6.

33 Azonosítás kulcsszavai, szabályai
Komplex, rendszer jellegű eszközök Több forrásból származó információk gyűjtése Folyamatos azonosítás Nem intellektuális faktorok figyelembe vétele Kapcsolatok, hálózatépítés, ELTE 2010. október 6. 33

34 Tehetséges szülő ön? Gyermeke kérdéseire türelemmel, jó humorral válaszol? Kimutatja gyermekének, hogy önmagáért és nem eszéért szereti? Dicsérni valót rendszeresen talál gyermekében? Elősegíti gyermeke hobbiját könyvek, anyagok kiválasztásával? Megosztja saját hobbiját, érdeklődését gyermekével? Elviszi gyermekét múzeumba, színházba, kiállításra…? Igyekszik gyermekével minél több közös tevékenységet végezni? Bátorítja gyermekét gondolatainak lejegyzésére? Megengedi gyermekének a kísérletezést konyhában, garázsban? Igyekszik gyermekének minél több hivatás lehetőségét megmutatni, de elkerüli a helyette választást? Gyermeke érdekében mer újabb iskolát és pedagógust keresni? Elkerüli-e gyermekének túlhajszolását iskolán kívül? 2010. október 6.

35 Érdekli Önt az, amivel gyermeke foglalkozik?
Megengedi- e gyermekének, hogy elmélkedéssel és ábrándozással töltse idejét? Érdekli Önt az, amivel gyermeke foglalkozik? Lehet gyermekének Öntől eltérő véleménye fontos dolgokban? Szokott gyermekével rendszeresen játszani? Azt a mintát mutatja gyermekének, melyet Ön követendőnek tart számára? Ha akadályba ütközik, tud rugalmas alternatív megoldásokat találni? Úgy beszél Ön, ahogyan elvárja gyermekétől? Ellenáll gyermekével való hencegés kísértésének? 2010. október 6.

36 És ki segít a szülőknek? http://www.tehetsegpont.hu/ 2010. október 6.
36

37 Perspektívák az országos és kerületi tehetséggondozás területén
NEMZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS A TEHETSÉGSEGÍTÉS INTEGRÁLT NEMZETI PROGRAMJA Magyar Géniusz Program ÚJ TÍPUSÚ MECENATÚRA információ: 2010. október 6.

38 Magyar Géniusz Integrált Program
Cél: - tehetségbarát társadalom - tehetségsegítő szakmai kompetenciák! Tartalom: Tehetségpontok hálózatépítése – szolgáltató funkció Képzések – több mint 80 akkreditáció, térítésmentes Módszertani segítség, tapasztalatok átadása: pl.: Fogalomtár, Tehetségtérkép, jó gyakorlatok kézikönyve, stb. Fenntarthatóság: Tehetséghitel, Tehetségbónusz, stb. Források: (generálás, lehívás, koordináció…-) TÁMOP, TIOP, közvetlen EU források, költségvetés és mások Tehetség Alap, Szülőföld Alap, régiók, megyék, települési önkormányzatok Vállalkozói közeg – nagyok és/vagy helyiek, térségiek?! Kérdés: A Nemzeti Tehetségprogram = 20 év a Géniusz Program = 3 év. utána?! 2010. október 6.

39 Tehetségpontok ma Regisztráció: www.tehetsegpont.hu
Alapítók köre, szervezeti formája Tehetségpontok száma Oktatási intézmény 143 Oktatási intézmény és civil szervezet 31 Önkormányzati szervezet Önkormányzati szervezet és civil szervezet 5 Kistérségi oktatási és más intézmény 7 Kistérségi intézmény és civil szervezet 2 Civil szervezet önállóan 61 Egyéb formáció 8 Összesen 288 2010. október 6.

40 Integrált Tehetségsegítő Program
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Integrált Tehetségsegítő Program 30 órás ismeretbővítő, / adaptációs programok, képzések ELTE szervezésében kidolgozott Pl. táblás játékok… Öndifferenciáló módszerek hátrányos.. Generációk közötti párbeszéd Rövid ismeretbővítő, tapasztalatátadó képzések ELTE szervezésében kidolgozott Pedagógusok pszichológusok, mentorok szülők Tehetséges szülő -tehetséges pedagógus, tehetséges kortárskapcsolatok (problémák és kezelésük) Tehetséges gyerekek a családban és az iskolában 2010. október 6.

41 Néhány megfontolás “Ha egy emberrel úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is marad. Ha azonban úgy bánsz vele, mintha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá és nagyobbá fog válni.” (Linda Dillow) „A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen akarat és áldozat nélkül mit sem ér.” (S. Gerrard) „Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején!” (Kung Fu-Ce) 2010. október 6.

42 Köszönöm a figyelmet! 2010. október 6.


Letölteni ppt "Tehetséges gyermek a családban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések