Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetség, tehetségazonosítás "A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani" (Galilei) 4-16. dia Czirjákné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetség, tehetségazonosítás "A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani" (Galilei) 4-16. dia Czirjákné."— Előadás másolata:

1 Tehetség, tehetségazonosítás "A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani" (Galilei) 4-16. dia Czirjákné Vértesi Marianna klinikai szakpszichológus, tehetségfejlesztő szakértő munkája, mely megtalálható az ineterneten.

2 Ha van sors, hát az nagyon gyorsan elkezdődött....

3

4 Csermely Péter professzor szerint: A tehetség definíciója: A tehetség fogalmát az angol nyelv és más nyelvek sokasága több szóval is illeti: „giftedness” potenciális tehetség, a tehetségígéretet jelöli „talented” a már felismert, a már kifejlődésnek indult tehetséget. „genius” különleges párját ritkító szellemi teljesítményre képes ember vagy zseni A tehetség nem egyenlő a sikerrel. A valóságban a tehetségígéreteknek sajnos csak egy kis részéből lesz felismert, tehetséges. A tehetséggondozónak az is a feladata, hogy ezeket az arányokat javítsa.

5 Renzulli-modell/ majd Renzulli-Monks „ Tehetséges gyerek az, akire mindhárom összetevő jellemző, s ennek következtében képes arra, hogy az emberi tevékenység minden területén fejlődjön.” (Renzulli,1981).

6

7

8 Átlagon felüli képességek különleges teljesítményekre, melyek különböző területeken nyilvánulnak meg. pl.: intellektuális (általános és specifikus) képesség, mely a legkönnyebben mérhető és a legismertebb. Ilyen a logikus gondolkodás, a következtetés, a figyelem, az emlékezet és az absztrakció. művészi pszichomotoros (pl. ahol testi vagy kézügyességre van szükség) szociális tehetség, ha valaki hatékonyan tud cselekedni, társas viszonyokban jól kiismeri magát.

9 A tehetségdefiníció hat eleme: 1. Magas IQ 1. Magas IQ, az általános intellektuális tehetség alkotó elemei: a jó memória, kérdezni tudás, lényeglátás, következtetés, figyelem, kommunikáció, eredeti ötletek, eredetiség. Speciális tehetségfajta Gardner szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális, téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. 3.Kreativitás. 4.Motiváció, szorgalom, kitartás. 5.Érzelmi érettség, kudarctűrés. 5.Érzelmi érettség, kudarctűrés. A tehetség élete szélsőséges és nagyon sok kudarcot hoz a sikerek mellett. 6.Kellő kapcsolatrendszer.

10 Mi a szülő feladata? „A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a társak, mint katalizátorok hatnak.” (Mönks) - Érzelmi stabilitást nyújtson a gyereknek, - Támaszt nyújtani, mellettük állni, s ezzel hozzájárulni a „csodához”, a tehetségígéret kiteljesedéséhez. - Együttlét, szeretet, türelem.

11 Életkori specializáció - szenzitív időszakok Óvodáskor: „érezze jól magát a gyerek az óvodában”. t ehetségfejlesztés megalapozása, érzelmi alapok lerakása, lehetőségek megkínálása

12 Életkori korszak, életkori sajátosságok Alsó tagozat: -megtanítani a gyereket írni, olvasni, számolni, próbálgassa a gyerek képességeit /megerősítés / - „általános intellektuális fejlesztés megalapozása”. Felső tagozat: - általános intellektuális képességek erősítése, általános képességeken elindulni a speciális képességek felé, - lehetőségek megteremtése (5-6. oszt), - programok indítása (6-7. oszt), „kóstoljon bele a gyerek”. Középiskola: az igazi tehetséggondozás időszaka „tehetségfejlesztés”

13 Kreativitás Kreativitás, az intelligencia kiegészítője. A kreatív ember nem konvergens, hanem divergens módon gondolkodik, többféle lehetséges válaszra törekszik. „ Nem alkalmazkodnak, hanem létrehoznak, nem megtanulnak, hanem rátalálnak vagy kitalálnak.” A divergens gondolkodás néhány jellemzője: eredetiség, egy megoldás mennyire egyedi, ritka fluencia azt a könnyedséget, gyakoriságot jelzi, amivel az ötletek, megoldások, asszociációk előjönnek flexbilitás, a szellemi rugalmasság

14 Motiváció Feladatelkötelezettség ( motiváció) ◦ kíváncsiság, érdeklődés, a legfontosabb, pótolhatatlan tényező, legfőbb hajtóereje az ismeretszerzésnek. ◦ szorgalom, kitartás, a kíváncsiság kiegészítője kell, hogy legyen ◦ becsvágy, teljesítményorientáció, a belső erő.

15 Gardner hét egymástól független emberi intellektuális képességet, tehetségterületet különít el: Logikai – matematikai Nyelvi Testi – kinesztetikus Térbeli Zenei Interperszonális Intraperszonális

16 A tehetségek azonosítása A tehetségek azonosítására sokféle módszer használatos: szülői tapasztalat tanári megfigyelés csoportos iskolai, tantárgyi teljesítménytesztek, mérések eredményei háttérvizsgálatok a tanulók tanulási szokásairól, motivációjáról, attitűdjéről szülői klub, esetmegbeszélő csoport


Letölteni ppt "Tehetség, tehetségazonosítás "A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani" (Galilei) 4-16. dia Czirjákné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések