Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó."— Előadás másolata:

1 A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

2 Bevezetés - Sok érték a hazai tehetséggondozásban (speciális területek, gazdagító programok, versenyek stb.) -Egyik fő probléma: hiányzik a rendszerszemlélet -Tehetség-modellek (Mönks-Renzulli, Gagné) -A vezető főbb feladatai a tehetséggondozásban: a program szakmai korrektségének biztosítása személyi feltételek megteremtése tárgyi, dologi feltételek biztosítása

3 Mönks-Renzulli modell

4 Gagné-féle ábra

5 A tehetséggondozó programok felépítésének struktúrája,szakmai követelmények 1. A program célja 2. A programba válogatás 3. A fejlesztés eszközrendszere 4. Személyi feltételek 5. Kapcsolatrendszer, tárgyi feltételek 6. A program eredményei

6 I. A program célja - Korszerű tehetségfogalom - Célmeghatározás adekvát volta (életkor!) -Tehetségterületek pontos megjelölése Gardner rendszere: 1. logikai – matematikai (pl.:matematikai szakkör, IQ-klub, sakk és más logikai tevékenységek, tanulási stratégiák fejlesztése, illetve a máshova nem sorolható közismereti tantárgyakhoz kötődő gazdagító programok); 2. természeti (pl.: mindenféle természettudományos témakörű foglalkozás, természetjárás); 3. nyelvészeti (pl.: anyanyelvi és idegennyelvi programok); 4. testi-kinesztetikus (pl.: sport-programok, tánc-, mozgás- kultúra);

7 5. térbeli-vizuális (pl.: képzőművészeti, filmművészeti foglalkozások, kézügyességet igénylő szakmai tevékenységek, népi mesterségek); 6. zenei (pl.: mindenféle ének-zenei program); 7. interperszonális (pl.: dráma-foglalkozások, színjátszás, kommunikációs foglalkozások, vezetői kompetenciák fejlesztése); 8. intraperszonális (pl.: önismereti foglalkozások).

8 II. A programba válogatás 1.A célkitűzéshez való viszony 2.A beválogatási módszerek adekvát volta 3.Komplexitás a módszerekben tanári jellemzés - tanári jellemzés - tesztek és felmérések - tesztek és felmérések - kérdőívek - általános és tantárgyak szerinti - kérdőívek - általános és tantárgyak szerinti - iskolapszichológusok véleménye - iskolapszichológusok véleménye - szülői jellemzés - szülői jellemzés - tanulótársak jellemzése - tanulótársak jellemzése 4.E munkát végző személy szakmai kompetenciája 5.A beválogatási rendszer rugalmassága

9 III. A fejlesztés eszközrendszere 1.Komplexitás a gazdagításban - a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, - a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.), - megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal), - szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. 2. Gyorsítás

10 3. Differenciálás - változatos formák - a tanórai differenciálás különféle formái, /minél több kiscsoportos ( kooperatív, nívócsoportos ) és egyénre szabott munka!/ - speciális osztály - fakultáció - délutáni foglalkozások /szakkör, blokk, önképzőkör stb./ - hétvégi programok - nyári kurzusok - mentor-program stb 5. Egyéni fejlesztési program 6. Tanácsadás

11 IV. Személyi feltételek megteremtése Géniusz Program: 84 új képzés folyamatos akkreditációja (10-30 óra) -5 nagy tartalmi csoport 1.Pszichológiai, pedagógiai alapok (6) Definíciók, modellek, azonosítás, személyiségjellemzők, alulteljesítés stb. 2.Szerepek a programokban (20) Pedagógus, pszichológus, tanácsadó, koordinátor, mentor, szülő stb.

12 3. Fejlesztő módszerek, eszköztár (18) Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás, komplex programok, projekt-módszerek, kooperatív tanulás, drámapedagógia stb. 4. Speciális szakterületi fejlesztés (30!) Komplex természettudomány, matematika, zene, sport, irodalom, nyelv, informatika, képzőművészetek stb. 5.Környezeti tényezők (10) Iskola, család, társak, társadalom, tehetségpontok! TELJESKÖRŰ FELKÉSZÍTÉS: felsőoktatási posztgraduális képzés (pedagógus szakvizsga, master szint) – DE, Egri Főiskola, ELTE, Nyugat- Magyarországi Egyetem

13 V. Kapcsolatrendszer, tárgyi feltételek -Tárgyi feltételek a programhoz -Belső szervezettség -Külső kapcsolatok (kiemelten a családdal!)

14 VI. A program eredményei -Hatásvizsgálatok (háttértényezők, speciális területek) - Monitoring eszközei és eredményei - A programból kikerülők nyomon követése

15 ÖSSZEGZÉS: KIEMELT FELADATOK 1.RENDSZERSZERŰ ÉS KOMPLEX PROGRAMOK TEHETSÉGESEKNEK 2.SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE 3. A GAZDASÁG IGÉNYEINEK ELEMZÉSE – A TEHETSÉGESEK IRÁNYÍTÁSA 4. A TEHETSÉGESEK FELELŐSSÉGTUDATÁNAK ERŐSÍTÉSE


Letölteni ppt "A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések