Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulás, kommunikáció, nevelés Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulás, kommunikáció, nevelés Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004."— Előadás másolata:

1 Tanulás, kommunikáció, nevelés Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22.

2 A konferencia főbb témakörei (32 szimpóziumban és 15 tematikus blokkban összesen 227 előadás és 42 poszterbemutató) IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22. Nyelvi (anyanyelvi, idegen nyelvi) kompetenciák az uniós csatlakozás tükrében Anyanyelvi oktatás helyzete határon túli magyar iskolákban Idegen nyelvi tudásszint mérésének módszerei, a validitás kérdése Idegen nyelvi kompetenciák (kétszintű érettségi, fordító, szakmai idegen nyelv) Nyelvtanulási képesség mérésének módszerei A kommunikáció elméleti és empirikus kutatásai Kommunikációs nehézségek - megváltozott tanulási feltételek A kommunikáció mint a problémamegoldás eszköze A nyitott tanulási formák szerepe a kommunikációs képesség fejlesztésében

3 A konferencia főbb témakörei (32 szimpóziumban és 15 tematikus blokkban összesen 227 előadás és 42 poszterbemutató) IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22. Képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség Pszichomotoros képességek fejlesztése A modern tesztelmélet szerepe a tudás- és a képességvizsgálatokban A tanulási képesség fejlesztése, aktív tanulói eljárások Tanítási-tanulási stratégiák, az optimális tanulásszervezés módszerei A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszerei Az oktatás időszerű kérdései Kisebbségi oktatás, felzárkóztatás Az értékelés diszfunkcionális tényezői - az értékelés „fekete pedagógiája” A kétszintű érettségi Tantárgyi módszertanok Kooperatív tanulás, projektmódszer A kompetenciafejlesztés időszerű kérdései a középfokú oktatásban (OKI felm.) A felsőoktatás kompetenciaalapú megújításának érdései

4 A konferencia főbb témakörei (32 szimpóziumban és 15 tematikus blokkban összesen 227 előadás és 42 poszterbemutató) IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22. Információs és kommunikációs technológiák, e-learning Virtuális tanulási környezet és a virtuális egyetem modellje Az élethosszig tartó tanulás Sportpedagógia A játékosság és a játék nevelő hatása A testi nevelés új dimenziói

5 A konferencia főbb témakörei (32 szimpóziumban és 15 tematikus blokkban összesen 227 előadás és 42 poszterbemutató) IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22. Folyóirat-szekció A Magyar Pedagógia Educatio Pszichológiai Szemle Iskolakultúra Új Pedagógiai Szemle Oktatás és uniós csatlakozás, összehasonlító pedagógia A technikai nevelés az Európai Unióban Európa és oktatás - a bolognai folyamat A tanárképzés időszerű kérdései a bolognai dekrétum tükrében Összehasonlító pedagógia - történelemtanítás, német és angol nyelvoktatás

6 A konferencia főbb témakörei (32 szimpóziumban és 15 tematikus blokkban összesen 227 előadás és 42 poszterbemutató) IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22. Pedagógusképzés Tanárjelöltek és tanárok gondolkodásának és nézeteinek vizsgálata - reflektív tanárképzési modell (empirikus vizsgálatok) (elnök: Falus Iván; opponens: Perjés István; 4 előadás) Tanárjelöltek pedagógiai gondolkodásának, az osztálytermi jelenségekkel, a tanári tevékenységgel kapcsolatos vélekedésének vizsgálata A tanárjelöltek tanárról alkotott nézeteinek vizsgálata, a tanári énkép változása Az adott pedagógiai szituáció vizsgálata - szándék - tett -hatás (a reflektív tanárképzési modell)

7 A konferencia főbb témakörei (32 szimpóziumban és 15 tematikus blokkban összesen 227 előadás és 42 poszterbemutató) IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22. Pedagógusképzés A tanárképzés alapkérdései - a nevelés szintjei és színterei (elnök: Bábosik István; 5 előadás) A nevelési tényezők és a nevelő hatások összefüggésrendszere, a nevelés szintjei A szakdidaktikai kutatások és a pedagógia kapcsolata - a „didaktikai szituációk elmélete” A gyakorló iskola szerepe a tanárképzésben a tanárjelöltek és a mentorok véleménye alapján Egy régi módszer új szerepben - a gyermekközpontú nevelés

8 A konferencia főbb témakörei (32 szimpóziumban és 15 tematikus blokkban összesen 227 előadás és 42 poszterbemutató) IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004. október 20-22. Pedagógusképzés A tanárképzés gyakorlati műhelyei az egykori Debreceni Egyetemen (elnök: Brezsnyánszky László; opponens: Kelemen Elemér; 4 előadás) A Debreceni Egyetem nagyhírű professzorainak (Karácsony Sándor, Kelemen László) emléke - tudományos iskolateremtés körülményei, a műhely szakmai kisugárzása A tudománytörténeti kutatás aktualitása - a pedagógusképzés útkeresése


Letölteni ppt "Tanulás, kommunikáció, nevelés Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság IV. Országos Neveléstudományi KonferenciaMagyar Tudományos Akadémia 2004."

Hasonló előadás


Google Hirdetések