Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolc, 2011. június 22. Készítette: Csider Andorné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolc, 2011. június 22. Készítette: Csider Andorné."— Előadás másolata:

1 Miskolc, 2011. június 22. Készítette: Csider Andorné

2 Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde tehetségazonosítása  Valljuk, hogy a sikeres intézményi tehetséggondozásnak kritikus kiindulási pontja a tehetségígéretes gyerekek korrekt azonosítása.  Mindegyik tehetségazonosító rendszerünk más-más utat jelöl meg, de komplex felhasználásukkal biztos támpontul szolgálnak az intézményünk tehetségfejlesztő munkájának gyakorlati sikereihez.

3 Bolyai tehetséggondozó program tehetségazonosító gyakorlata 1. 1. Tanulmányi teljesítmény alapján:  magyar nyelv felmérés  matematika felmérés  magyar nyelv év végi tanulmányi eredménye  magyar irodalom év végi tanulmányi eredménye  matematika év végi tanulmányi eredménye  idegen nyelv év végi tanulmányi eredménye  környezetismeret év végi tanulmányi eredménye

4 Bolyai tehetséggondozó program tehetségazonosító gyakorlata 2. 2. Véleménygyűjtés a beválogatáshoz  Az osztály tanulói tehetségrangsort állítanak.  A tanítók matematikából és magyar nyelvből a tanulók által nyújtott alsó tagozatos teljesítményeik alapján egy-egy sorrendet állítanak fel az osztály diákjai között.

5 A magyar-angol kéttannyelvű oktatási program azonosítási módszere  Szülői kérelem iskolába iratkozáskor.  Komplex, objektív mérés 4 év múlva: Szóbeli angolnyelvtudást mérő vizsga eredmény Matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, környezetismeret, angol nyelv 4. osztályos év végi tanulmányi eredmény.

6 Dinamikus-passzív rendszer tehetségműhely célfüggő azonosító módszere  Tanári jelölés.  Szülői támogatás.  Pszichológiai vizsgálatok (motivációs teszt, kreatív szabadidő tevékenység kérdőív, Torrance-féle kreativitás teszt, Rybakoff teszt).  A programba kerülést megelőző félévi illetve év végi készség tantárgyak érdemjegyei minél jobbak legyenek.  Tanulmányi versenyen való részvétel, a versenyen elért eredmény.

7 A célcsoportnak megfelelő beválogatás a „Szín-Vonal” roma tehetséggondozó műhelybe  Önkéntes jelentkezés a programba.  Szülői nyilatkozat az etnikai hovatartozásról.  Egy pedagógus ajánlása a programba.  A programba kerülést megelőző félévi illetve év végi készség tantárgyak eredményei négyesnél nem lehetnek rosszabbak.  Pszichológiai vizsgálatok.  Versenyeredmények.

8 Marimba Tehetséggondozó Műhely szempontrendszer szerinti tehetségazonosítása  A műhelyt vezető pedagógus véleményén alapul a tehetségazonosítás.  Célfüggő, strukturált megfigyeléseket végez a pedagógus.  Azokat a tehetségígéretes gyerekeket választja a programba, akik a megfigyelési szempontok legtöbbjének megfelelnek.

9 A kamarazene gyakorlatával azonosítja a tehetséget 1. A beválogatás kritériumait figyelembe véve kerülnek a programba a tanulók:  A zenei anyagot életkorának megfelelő hangszerkezeléssel szólaltassa meg!  A zenei anyagot egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel szólaltassa meg!  A zenei anyagot kotta- és stílus hűen szólaltassa meg!  A zenei anyagot tagolva, kifejezően szólaltassa meg!  Rendelkezzen a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel!  Legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival!  Rendelkezzen az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával!

10 A kamarazene gyakorlatával azonosítja a tehetséget 2.  Tudjon önállóan hangolni!  Ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan!  Ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését!  A tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására!  Ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat!  Ismerje hangszerének történetét!  Ismerje hangszerének rokon hangszereit!

11 „Tudorka” tehetségműhelybe való válogatás Elvárásként fogalmaztuk meg gyermekkel szemben:  az alapvető személyiségjegyek meglétét  a gyermek örömteli részvételét  zene-tánc iránti érdeklődést  legyen szocializálható új társakkal és felnőttekkel  legyen kiszámítható, hogy végig részt vesz a programban  lehetőleg 5 év feletti legyen

12 További eredményes tanácskozást, a tehetségsegítő munkájukhoz sok sikert kívánok!


Letölteni ppt "Miskolc, 2011. június 22. Készítette: Csider Andorné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések