Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetségazonosítás gyakorlata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetségazonosítás gyakorlata"— Előadás másolata:

1 Tehetségazonosítás gyakorlata
Miskolc, június 22. Készítette: Csider Andorné

2 Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde tehetségazonosítása Valljuk, hogy a sikeres intézményi tehetséggondozásnak kritikus kiindulási pontja a tehetségígéretes gyerekek korrekt azonosítása. Mindegyik tehetségazonosító rendszerünk más-más utat jelöl meg, de komplex felhasználásukkal biztos támpontul szolgálnak az intézményünk tehetségfejlesztő munkájának gyakorlati sikereihez.

3 Bolyai tehetséggondozó program tehetségazonosító gyakorlata 1.
1. Tanulmányi teljesítmény alapján: magyar nyelv felmérés matematika felmérés magyar nyelv év végi tanulmányi eredménye magyar irodalom év végi tanulmányi eredménye matematika év végi tanulmányi eredménye idegen nyelv év végi tanulmányi eredménye környezetismeret év végi tanulmányi eredménye

4 Bolyai tehetséggondozó program tehetségazonosító gyakorlata 2.
2. Véleménygyűjtés a beválogatáshoz Az osztály tanulói tehetségrangsort állítanak. A tanítók matematikából és magyar nyelvből a tanulók által nyújtott alsó tagozatos teljesítményeik alapján egy-egy sorrendet állítanak fel az osztály diákjai között.

5 A magyar-angol kéttannyelvű oktatási program azonosítási módszere
Szülői kérelem iskolába iratkozáskor. Komplex, objektív mérés 4 év múlva: Szóbeli angolnyelvtudást mérő vizsga eredmény Matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, környezetismeret, angol nyelv 4. osztályos év végi tanulmányi eredmény.

6 Dinamikus-passzív rendszer tehetségműhely célfüggő azonosító módszere
Tanári jelölés. Szülői támogatás. Pszichológiai vizsgálatok (motivációs teszt, kreatív szabadidő tevékenység kérdőív, Torrance-féle kreativitás teszt, Rybakoff teszt). A programba kerülést megelőző félévi illetve év végi készség tantárgyak érdemjegyei minél jobbak legyenek. Tanulmányi versenyen való részvétel, a versenyen elért eredmény.

7 A célcsoportnak megfelelő beválogatás a „Szín-Vonal” roma tehetséggondozó műhelybe
Önkéntes jelentkezés a programba. Szülői nyilatkozat az etnikai hovatartozásról. Egy pedagógus ajánlása a programba. A programba kerülést megelőző félévi illetve év végi készség tantárgyak eredményei négyesnél nem lehetnek rosszabbak. Pszichológiai vizsgálatok. Versenyeredmények.

8 Marimba Tehetséggondozó Műhely szempontrendszer szerinti tehetségazonosítása
A műhelyt vezető pedagógus véleményén alapul a tehetségazonosítás. Célfüggő, strukturált megfigyeléseket végez a pedagógus. Azokat a tehetségígéretes gyerekeket választja a programba, akik a megfigyelési szempontok legtöbbjének megfelelnek.

9 A kamarazene gyakorlatával azonosítja a tehetséget 1.
A beválogatás kritériumait figyelembe véve kerülnek a programba a tanulók: A zenei anyagot életkorának megfelelő hangszerkezeléssel szólaltassa meg! A zenei anyagot egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel szólaltassa meg! A zenei anyagot kotta- és stílus hűen szólaltassa meg! A zenei anyagot tagolva, kifejezően szólaltassa meg! Rendelkezzen a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel! Legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival! Rendelkezzen az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával!

10 A kamarazene gyakorlatával azonosítja a tehetséget 2.
Tudjon önállóan hangolni! Ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan! Ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését! A tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására! Ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat! Ismerje hangszerének történetét! Ismerje hangszerének rokon hangszereit!

11 „Tudorka” tehetségműhelybe való válogatás
Elvárásként fogalmaztuk meg gyermekkel szemben: az alapvető személyiségjegyek meglétét a gyermek örömteli részvételét zene-tánc iránti érdeklődést legyen szocializálható új társakkal és felnőttekkel legyen kiszámítható, hogy végig részt vesz a programban lehetőleg 5 év feletti legyen

12 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
További eredményes tanácskozást, a tehetségsegítő munkájukhoz sok sikert kívánok!


Letölteni ppt "Tehetségazonosítás gyakorlata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések