Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tehetséggondozás, kiválasztás, fejlesztés sarokkövei a pedagógiai programban Fővárosi Pedagógiai Napok 2010 Tehetséggondozás az elnyert projektek tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tehetséggondozás, kiválasztás, fejlesztés sarokkövei a pedagógiai programban Fővárosi Pedagógiai Napok 2010 Tehetséggondozás az elnyert projektek tükrében."— Előadás másolata:

1 A tehetséggondozás, kiválasztás, fejlesztés sarokkövei a pedagógiai programban Fővárosi Pedagógiai Napok 2010 Tehetséggondozás az elnyert projektek tükrében Heimann Ilona ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar heimann.ilona@ppk.elte.hu

2 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu2 Célok - kérdések – válaszok A tehetségprobléma sarokkövei Változó idők, változó tartalmak, változó feladtatok és pedagógiai programok. Milyen elvárásoknak kell eleget tenni a tehetségeket (is) tanító, fejlesztő iskoláknak, pedagógusoknak? Hogyan választjuk ki a tehetséges tanulókat? Miként gondozzuk, fejlesszük tanulóinkat?

3 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu3 Problémafókuszok Sakokkövek • Az iskola- a tanárok szerepe a célkitűzések, az új elvárások tükrében •A tehetség azonosítás elvei és gyakorlata •A tehetségfejlesztésben eredményesen használható tantervi modellek, módszerek •A tehetséggondozás tanulása,

4 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu4 Bevezetés helyett „Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csudát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint a lángelmét elnyomni, mert az nagyon érzékeny. Azt úgy lehet elnyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.” /Szent-Györgyi Albert /

5 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu5 Mit tehetünk az elkallódás, a tehetségvesztés ellen? 3”D” 1. „D” A tehetség mibenléte 2. „ D” A tehetségek felismerése, azonosítása 3. „D” Tehetségek gondozása, fejlesztése

6 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu6 Örökletesség? Adottság? Kiemelkedő képesség? Szorgalom? Tanulás? Kiemelkedő teljesítmény? Természetfeletti misztikus/isteni erő? Idegrendszerbéli eltérés, ~ őrült/zseni? Magas IQ Mi is a tehetség?

7 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu7 Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Iskola Társak Család Tehetség Renzulli- Mönks tehetségmodell, 1992 Definíció helyett TEHETSÉGMODELL

8 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu8 Tehetségek felismerése, felfedezése Hogyan fedezzük fel a tehetségígéreteket? Milyen módszerekkel, eszközökkel történjen azonosításuk? Kik végezzék a tehetségdiagnózist? Milyen életkorban történjen az azonosítás? Milyen biztonsággal ismerhetők fel a tehetségek?

9 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu9 Tehetségtipológia Felismerés Dilemák 1 Azonosítás Fejlesztés •A tehetség azonosítás elvei és gyakorlata

10 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu10 Tehetségtípusok Ranschburg Jenő Ranschburg Jenő  tudományos tehetség a természettudományi vagy a társadalomtudományi tantárgyak elsajátításában, nyújt kimagasló teljesítményt,  vezetői tehetség a különböző csoportok, közösségek feladatorientált irányításában kiemelkedő,  pszichomotoros tehetség a sport, mozgásművészet terén kiemelkedő képességű,  művészi tehetség a képző- és zeneművészet területén teljesítménye kiemelkedő.

11 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu11 Tehetségek a megjelenés alapján   Szabályos magas tanulmányi szint, siker; könnyed és gyors tanulás   Takart Jó teljesítés /mindent megért/, visszahúzódó; képességei töredékét használja, alulteljesítő   Problémás Viselkedési problémák; agresszivitás, iskolaellenesség /álmodozás; kérdései, következtetései árulkodnak tehetségéről   Kreatív Gyenge teszteredmények, szokatlan kérdésfeltevés, nonkonformizmus

12 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu12 Gardner elmélete A tehetséget többszörös intelligenciaként értelmezi - logikai- matematikai, - logikai- matematikai, - nyelvi, - nyelvi, - téri- vizuális, - téri- vizuális, - testi- kinesztetikus - testi- kinesztetikus - zenei - zenei - személyi, - személyi, intraperszonális, intraperszonális, interperszonális (társas) interperszonális (társas)  Később ezeket kiegészítette egy nyolcadikkal is, a természeti intelligenciával.

13 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu13 Objektív módszerek  Teljesítménytesztek iskolai eredményesség, iskolai eredményesség, versenyhelyzet eredmény versenyhelyzet eredmény  Pszichológiai tesztek intelligencia, figyelem, emlékezet, kreativitás, motiváció intelligencia, figyelem, emlékezet, kreativitás, motiváció  Szociometria Szubjektív módszerek  Megfigyelés ~ viselkedés, tevékenység  Értékelés ~ kérdőív, interjú – tanári, szülői kortárs vélemény alapján  Azonosító listák ~ szabályos tehetség/ problémás tehetség  Környezettanulmány  Beszélgetés, vita, szerepjáték, projekt,  Esetelemzés

14 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu14 • tehetségek sokfélesége, • képességek mérhetősége, • a tehetség időbeni megjelenése, • tehetségek közvetlen környezete, • mérőeszköz használat • AZONOSÍTÁS FEJLESZTÉS Dilemák 2

15 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu15 Tehetségesek felfedezői TANULÓK, GYEREKEK SZÜLŐK SZÜLŐK tulajdonságlista, összehasonlítás testvérekkel, megfigyelés PEDAGÓGUSOK Óvodapedagógus, tanító, szaktanár, vezetőtanár Osztályfőnök, nevelőtanár Mentor, tanácsadó intézményvezető Komplex PSZICHOLÓGUS szakemberek

16 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu16 Komplex, rendszer jellegű eszközök Több forrásból származó információk gyűjtése Folyamatos azonosítás nem intellektuális faktorok figyelembe vétele Azonosítás kulcsszavai, szabályai

17 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu17 FELADATOK Tehetségazonosítás Tehetségfejlesztés Tehetség tanácsadás Hálózatfejlesztés Új utak, elvárások a tehetséggondozásban ESÉLYESÉLY ÖNMAGÁRATALÁLÁS

18 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu18 Mi a tehetséggondozás célja, feladata? Erős oldal támogatása Gyenge oldal kiegyenlítése Minden terület fejlesztése Megelőzés, légkörjavítás Tanácsadás, foglalkozási terápia ELŐFELTÉTELEK Felfedezés, azonosítás Tervezés Programírás

19 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu19 Elkülönítés iskola kollégium évfolyam osztály tanfolyam egyén homogenitás Felmerülő problémák (énkép, csoporttudat, Gyorsítás Korai beiskolázás Osztályléptetés Teljes vagy részleges évfolyam ugrás Felsőoktatás korai megkezdése Kettős iskolába járás Otthoni tanulás Egyéni tanulási sebesség Felmerülő problémák (Interperszonális,emocionális, szocializációs) Gazdagítás Extracurriculum Horizontális és vertikális fejlesztés tanórán és azon túl, a falakon kívül rendkívüli tantárgy, kurzus tanfolyam, projekt kutatás… Renzulli triász A tehetségfejlesztés útjai •A tehetségfejlesztésben eredményesen használható tantervi modellek, módszerek

20 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu20 GAZDAGÍTÁS TAPASZTALATCSERE •Túlmegy a normál tanterven •figyelembe veszi a tanulók speciális érdeklődéskörét •Figyelembe veszi a tanulók tanulási stílusát •Biztosítja a tanulmányozásban való elmélyülést mélységben tartalomban képesség tempó

21 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu21 Hogyan fejlesszük ? Módszerek Rávezető Tutor/pártfogó Szeminarizálás(emelt szint, gazdagítás) Önálló kutatás Laboratórium Játék, szerepjáték Megbeszélés, vita Munkáltatás Projekt, Ötletbörze, brain storming Csoportmunka,kooperatív munka Hipotétisek Tanulmányi kirándulás Tanulmányi szerződés Közlő Előadás Magyarázat Elbeszélés Megbeszélés Irányított olvasás Programozott oktatás Egyéni tanulás Induktív, facilizáló Tanár magyarázó, értelmező ÖNDIFFERENCIÁLÓÖNDIFFERENCIÁLÓ

22 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu22 Facilitátor Optimális feltételeket teremtő Kedvezményekkel jutalommal segítő Egymásra figyelés, másság tisztelete Bizalom, nyitottság Őszinteség, motiváltság Kongruencia Őszinte, hiteles,segítő viselkedés, Kommunikáció s összhang Egyén belső érzés=külső megnyilvánu- lás Akceptálás elfogadás empátia

23 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu23 Programtervezés alapelvei  Szilárd pedagógiai-pszichológiai, filozófiai alap Minden gyermek/tehetséges tiszteletbe tartása; az iskolai tanulás iránti igények figyelembe vétele; metodikai gazdagság; tehetségesek érdeklődése, motivációja, kreativitása  Helyi társadalmi-, nemzeti-,nemzetközi- és globális igények érvényesülése  Befogadó szemlélet  Iskolarendszer szerves bevonása  A tehetséges személy teljes mivoltára, egyediségére irányuljon  Folyamatos tehetségfejlesztés, permanencia

24 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu24 Tehetséges tanár ön?  Bátorítja függetlenségre tanítványait,  Tanítási stílusa együttműködő, barátságos,  Motiválja tanítványait a mesteri tudás megszerzésére,  Elhárítja a korai kritikákat,  Bátorítja a tanulók rugalmasságát,  Segíti tanítványai önértékelésének kifejlődését,  Minél több információ gyűjtésére késztet,  Ismeri tanulói problémáit és annak megoldásáért kiáll,  Sokféle munkalehetőséget kínál fel és ad lehetőséget ezek feldolgozására,  Segít a kudarccal való megbirkózásban?

25 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu25 „…a tehetségben éppen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan, hogy meglepő. Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör, de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan.” Pilinszky János

26 2010. december 8.Heimann Ilona. heimann.ilona@ppk.elte.hu26 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A tehetséggondozás, kiválasztás, fejlesztés sarokkövei a pedagógiai programban Fővárosi Pedagógiai Napok 2010 Tehetséggondozás az elnyert projektek tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések