Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu."— Előadás másolata:

1 A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében
Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens

2

3 Az előadás tartalma A tehetség Fogalma, összetevői, jellemzői, fajtái,
A tehetség felismerése, azonosítása, A család A tehetség környezeti tényezői A felismerés és azonosítás eszközei Iskola Mit tehet az iskola a tehetséges gyermekért, fiatalokért? Problémák Segítségadás és kérés lehetőségei

4 Szülő - tehetség messiás-mutató különös csillagok,
„Amikor születtem nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.” (Mécs László)

5 Tehetségazonosítás, fejlesztés a család és iskola segítségével
Mit tehet a család, a szülő? Mit tehet az iskola és a pedagógus És hogyan ? Kik lehetnek a segítők? A tehetségazonosítás és fejlesztés komplex folyamat! A család együtt az iskolával és a szakemberekkel tudja felvállalni ezt a feladatot!

6 Mi is a tehetség? Természetfeletti misztikus/isteni erő?
Idegrendszerbeli eltérés, ~ őrült/zseni? Örökletesség? Adottság? Kiemelkedő képesség? Szorgalom? Tanulás? Kiemelkedő teljesítmény? Magas IQ ?

7 A tehetség fogalma "A tehetség olyan velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területen, az átlagosat messze túlhaladó, teljesítményeket tud létrehozni." (Harsányi)

8 A tehetség meghatározásához
A tehetség: definíció… Mindenki tehetséges lehet „csak” meg kell találni, hogy ki – miben az! - bizalom, szeretet, biztonság -

9 Tehetségtípusok Megjelenés alapján
Szabályos magas tanulmányi szint, siker; könnyed és gyors tanulás Takart Jó teljesítés /mindent megért/, visszahúzódó; képességei töredékét használja, alulteljesítő Problémás Viselkedési problémák; agresszivitás, iskolaellenesség /álmodozás; kérdései, következtetései árulkodnak tehetségéről Kreatív Gyenge teszteredmények, szokatlan kérdésfeltevés, nonkonformizmus

10 Átlagon felüli képességek
Intellektuális: általános Logikus gondolkodás Következtetés Figyelem Emlékezet Absztrakció specifikus, tanult jelleg Szociális- társas Társas kapcsolatok irányítása Kommunikációs-, Empatikus-, Vezetői képességek Pszichomotoros Mozgásos Testi ügyesség kézügyesség Művészi Jó rajzkészség Korai zenei képesség Későbbi írói, rendezői

11 Tehetségek és felismerésük
Nyelvi tehetség: orális kifejezőkészség, olvasási tesztekkel mérhető képesség, idegen nyelvben dialektusokat,tájszólást tud utánozni, kreatív írás, írói-költői tehetség, általános verbális képesség

12 Tehetségek és felismerésük
Matematikai tehetségek: kitartás és feladatkötelesség a problémamegoldásokban, korai érdeklődés a számok, téri, vizuális játékok iránt,formulák fontosak, keresi a problémákat, kiváló emlékezete, rugalmas gondolkodása van, kiemelkedően jó a vizuális képzelete, a problémát gyorsan formalizálja és általánosítja, egyszerű, egyenes megoldásokat keres, verbális problémákat is egyenletekben tud megfogalmazni és kezelni. Jó zenei képessége, zenei érdeklődés jellemzi.

13 Tehetségek és felismerésük
Képzőművészeti tehetség: már 2 évesen tudnak felismerhető alakokat rajzolni, sok részletet ábrázolnak gyermekkori rajzaikon, realisztikusan rajzolnak, ügyesen másolnak, sok időt töltenek rajzolással, szeretik magukat rajzban kifejezni, kiváló vizuális emlékezetük, vizuális feladatokban kiválóak, képekben gondolkodnak, rajzaikban újszerű elemek, ötletek mutatkoznak.

14 Tehetségek és felismerésük
Zenei tehetség: már kétéves kor előtt dallamokat énekel, családjában van zenész vagy zenerajongó, különösen érzékeny a hangokra, jó hallása van, könnyen azonosít hangokat, akkordokat, jó ritmusérzéke van, hangerősséget hatásosan tudja változtatni, könnyen emlékszik dallamokra, énekel vagy hangszeren játszik rendszeresen, saját dallamot talál ki, és könnyen átalakítja, korai fejlesztés, gyakorlás, stb.

15 Pszichomotoros, mozgásos Testi ügyesség, kézügyesség
Mozgás és sporttehetségek: testösszetétel, ügyesség, erősség, állóképesség, technika, terhelhetőség, pszichés jellemzők; koncentráció készség, akaraterő, siker- és kudarctűrés Társas, vezetői tehetség: társas helyzet jó megítélése, név- és arcmemória, arckifejezések alapján mentális állapot felismerése, emberi viselkedés megfigyelése, értékelése, társas információk ismerete , szavak mögöttes értelmének felismerése, vezetői adottság, készenlét, verbális intelligencia, konfliktusmegoldó készség és képesség, eredetiség, ítélőképesség, mások szükségletének felismerése, szociabilitás, csoport, és egyéni irányítás készsége

16 Tehetségesek ismertetőjegyei
A tehetséges gyermekek nem egyformák, de akadnak közös jellemzőik! Lelki tulajdonságok Vakmerőség, Örömkészség, Kitartás, Függetlenség, Érvényesülési vágy, Határozott „énképük”, erős identitás érzésük népszerűtlenné teheti őket

17 Tehetségesek ismertetőjegyei
Viselkedés Játékosság, Dominancia, Kalandvágyás, Autoritás el nem elismerése, Szűk keretek elutasítása Szociális viselkedésük, ítéleteik függetlenek

18 Kreativitás Felfedező kíváncsiság Gyerekesen játékos,
Múzeum, könyvtár, média, internet… Gyerekesen játékos, Jó humorérzék Problémák más oldalról megközelítése, Kreatív felnőtt: „örök gyerek” Magabiztos, független Vállalja :a kockázatot, szélsőséget, másságot, a hagyományokkal való szakítást Kreativitás Idealizmus és elmélkedés Eszményekért rajongó, képzeletvilágban elmerülő Cinikus, sértődékeny, követelőző, udvariatlan, egocentrikus, önfejű, makacs, akaratos, tolakodó Tanárt és szülőt elutasító Magas energiaszint Vállalkozói kedv, mindent kihívást kipróbáló. Misztikumokhoz vonzódás Erőteljes művészi és esztétikai érdeklődés

19 Becsvágy, önkritikusak
Motiváció Feladat iránti elkötelezettség jellemzi őket! Kíváncsiság Érdeklődés Tudásvágy; tartós és intenzív,elmélyülten foglalkoznak az őket érintő kérdésekkel Becsvágy, önkritikusak Szorgalom Énerő, önbizalom Teljesítménymotívum belső motiváció nagy, kevés külső motivációra van szükség

20 Képességek megjelenése és az életkor
Művészi és technikai képességek: korai életkorban jelennek meg, de még nem következtethető ebből a tehetség kibontakozása Tudományos tehetség kialakulása: ifjúkor – Kivétel: a matematika, sakk – produktivitás megjelenésével Természettudományi, filozófiai, történeti, nyelvészeti tehetségek: ifjúkor végétől mutatják meg magukat! A tehetség 10 éves korig, tehetségígéret!

21 Többtényezős elméletek, modellek
Általános képességek Nem intellektuális facilizátorok Speciális képességek Környezeti tényezők Véletlen tényezők Tannenbaum csillag,

22 Tehetségmodellek Czeizel „2x4+1” faktoros tehetségmodell, 1997, 2003

23 Öröklődés - szocializáció -tanulás
SZÜLŐK Pedagógusok Nevelés -oktatás Viselkedés Gének Szocio-kulturális öröklődés Minta öntudatlan átvétele Biológiai öröklődés Utánzás Örökletes adottságok SZERZETTSÉG Gyermek képessége Czeizel Endre

24 Mönks- Renzulli tehetségmodell, 1992
Iskola Társak Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Tehetség Család

25 Öröklődés, és a környezet szerepe a tehetséggondozásban
Családi hasonlóság – „közös gének” – Galtoni ősörökség törvénye Czeizel: genetikai adottságok + környezeti hatások interakciója tehetség kibontakozása Minden környezeti faktor lehet pozitív és lehet negatív Alkotáshoz meg kell élni – az alkotásra alkalmas életkort Minden „időben”történik, melyet a család segítő, támogató attitűdje generál

26 MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK
A gondolkodás jellege / divergens- konvergens/ Megfigyelőképesség Memória Fantázia / találékonyság, ötletgazdagság / Pontosság Kooperativitás, együttműködési képesség Érdeklődés irányai Tanulás iránti motiváció, külső belső jellemzők Céltudatosság Kritikai hajlandóság Önellenőrzési képesség Rugalmasság Engedelmesség, alkalmazkodó képesség Tolerancia más személyek és nézetek iránt Munkavégzésben való önállóság……. Munkatempó, munkamorál 26

27 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

28 Család A gyermek adottságainak kibontakozása függ: a családi hatásoktól. Képességek fejlesztése: tudás, motiváció, fegyelem kérdése Család: szülői, anyai hatások, a korai teljesítményekben a szülői bírálat megváltoztatja a gyermek elképzeléseit, formálhatja a jövőt. Szülők nevelési stílusa, megerősítései: akár önbizalom vesztései, kompetencia, ill. inkompetencia kérdése Nevelői attitűdök : emocionális és nevelési folyamat vezetése alapján meleg-engedékeny, hideg-engedékeny, meleg-korlátozó, hideg-korlátozó viszonyulások.

29 Szülő- tehetség kérdése
A szülőnek nincsenek „átörökített nevelési mintái” a tehetséges gyermeke felé jobb helyzetben van a tehetséges gyermekként felnőtt szülő – toleránsabb, beleérzőbb, stb. Szülői inspiráció fontos(anya szerepe – Edison, nagybácsi – Einstein) Kutatások szerint : Nobel-díjasok körében a család összetartó erő, vallás értékadó, - természettudományban tehetségesek – rendezett család, magasan kvalifikált szülői környezet jellemzi - irodalmi és művészi tehetségek gyakran gyermekkori traumákat éltek át.

30 CSALÁD SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
Fejleszti gyermeke szellemi,fizikai, szociális…képességeit Bátorítja gyermekét, önbizalmát fejleszti, erősíti Biztosítja a nyugodt,szeretetteljes támogató környezetet Érzelmi biztonságot nyújt Megfelelő, szociábilis viselkedésmintát ad Értékorientációját formálja Érdeklődik gyermeke tudás, és ismeretvágya iránt Lehetőséget ad együttes tevékenységre A tanulás személyi, tárgyi,anyagi feltételeit biztosítja Támogatja, menedzseli gyermeke életútját, vágyait, céljait

31 Családi, szülői hatások, jellemzők
Több kutatás a születési sorrendről (Galton, Adler, Harris, stb): család első szociális egység, születési pozíció – más interakciós minta, helyzet, a születési pozíciót több tényező befolyásolja, pl. a testvérek neme, életkori különbségek, több szociális változó, nevelési stílus stb. bizonyos kultúrákban, társadalmi elvárások és körülmények között esetében fontos volt és lehet ma is a születési sorrend! időtartam, első és másodszülött gyermekre fordított időmennyiség, több gyermek, kevesebb idő, idősebb gyermek felelőssége, eltérő szociális- nevelési-tanulási tapasztalat.

32 A nevelés alapjai és specialitásai
A személyiségfejlődés az alapvető és összetett igények kielégítése nélkül veszélyeztetett

33 Ranschburg nevelői attitűdök (1993):
meleg- engedékeny, meleg- korlátozó, hideg-engedékeny és hideg- korlátozó nevelői stílus jellemzői Szeretetteljes magatartás: a meleg az elfogadó, Hideg az elutasító: távolságtartó attitűd. Az engedékeny stílusban rugalmas szabályok vannak, A korlátozóban mereven és kötelezően betartott szabályok vannak, melyek megszegéséért erős szankciók járnak

34 Nevelői attitűdök Hideg- engedékeny attitűd : antiszociális agressziót eredményez, nincs modell, szeretetlenség, bűnözésre hajlam Hideg- korlátozó : szülő érzelmi elutasító, fizikai büntetés, szeret, önfeláldozás hangsúlyozása, kompenzáció, ambivalencia, bűntudat a gyermekben, megnövekedett agressziót önmaga ellen fordítja, kudarckerülés, szorongás alakul ki! Meleg-engedékeny: elfogadó, szeretetteljes légkör, szabad kommunikáció, nonkonformitás, kreativitás, sikerkeresés, „szabad tévedni” Meleg-korlátozó: túlgondozás, konformista viselkedés Családi kohézió, érzelmi kötelék szerepe a tehetséges nevelésében

35 Szülő - tehetség Összefüggés van
a szülői háttér és az iskolai teljesítmény között, a szülők szociális pozíciója és gyermekeik iskolai sikeressége között, Szülő sikerorientáltsága, kudarc kerülése a gyermek teljesítményorientáltsága között

36 Szülő sikerorientáltsága, kudarc kerülése
Kezdetek: sikerkeresők – kudarckerülők Sikerkereső- sikerorientált Korai gyermekkorban tanuljuk Moro reflex, védettség, teljes biztonság, bizalom, „bizalomgerjesztő világ” A világ felfedezése: „teljesítőképes és sikeres feladatmegoldó lények vagyunk” Szülők teljesítménymotivációja Dicséret, ösztönzés, motiváció

37 Kudarckerülő Örömteli gyermekvállalás hiánya
Bizonytalan, elutasító, gyengédtelen karba vevés: „a világ nem bizalomkeltő” Olyan elvárások, amelyeknek nem tud megfelelni a gyermek Gyakori elutasítások, büntetések, szidások Túl magas vagy túl alacsony elvárás Kudarckerülő szülők

38 Szülői reakciók Gyermeke kérdéseire türelemmel, jó humorral válaszol?
Kimutatja gyermekének, hogy önmagáért és nem eszéért szereti? Elősegíti gyermeke hobbiját könyvek, anyagok kiválasztásával? Megosztja saját hobbiját, érdeklődését gyermekével? Elviszi gyermekét múzeumba, színházba, kiállításra…? Igyekszik gyermekével minél több közös tevékenységet végezni? Bátorítja gyermekét, gondolatainak lejegyzésére? Megengedi gyermekének a kísérletezést konyhában, garázsban? Igyekszik gyermekének minél több hivatás lehetőségét megmutatni, de elkerüli a helyette választást? Gyermeke érdekében mer újabb iskolát és pedagógust keresni? Elkerüli-e gyermekének túlhajszolását iskolán kívül?

39 Megengedi- e gyermekének, hogy elmélkedéssel és ábrándozással töltse idejét?
Érdekli Önt az, mivel foglalkozik gyermeke? Lehet gyermekének Öntől eltérő véleménye fontos dolgokban? Szokott gyermekével rendszeresen játszani? Azt a mintát mutatja gyermekének, melyet Ön követendőnek tart számára? Ha akadályba ütközik, tud rugalmas alternatív megoldásokat találni? Úgy beszél Ön, ahogyan elvárja gyermekétől? Reálisan értékeli gyermekét?

40 Környezeti tényezők szerepe a tehetséges gyermekek fejlődésében
Család Iskola Társadalmi-, etnikai hovatartozás, Felszereltség Iskolázottság, Települési adottságok Kulturális jellemzők, Tanterv Anyagi, gazdasági helyzet Pedagógiai program Értékrend, életvitel, életmód, Oktatás minősége Családszerkezet, Tanárok képességei Családi szocializáció, minta, Tanárok attitűdje testvérek száma, Tanár-diák kapcsolat Családi nevelés, értékátadás, Tanár-szülő kapcsolat attitűd, Tanári kompetenciák Hátrányos helyzet

41 Iskolai hatások A hatékony iskola jellemzői: professzionális vezetés, közös irányvonalak, célok, tanulási környezet, tanulás- tanítás központúság, átgondolt oktatás, magas elvárások pozitív megerősítése, folyamatos ellenőrzés,tanulói jogok és kötelességek, együttműködés a családdal, tanulószervezet Munkamegosztás a tantestületben, a tanár személyisége, tanácsadók, pszichológusok, mentorok Kutatómunka Tanári stílusok, attitűdök

42 Iskola szerepe a tehetséggondozásban
Óvoda-iskola kapcsolattartása Család-iskola kapcsolattartása Korai azonosítás, fejlesztés lehetőségei Iskola feladata a tehetséggondozásban

43 A tehetségfejlesztés útjai
Elkülönítés iskola kollégium évfolyam osztály tanfolyam egyén homogenitás Felmerülő problémák (énkép, csoporttudat, Gyorsítás Korai beiskolázás Osztályléptetés Teljes vagy részleges évfolyam ugrás Felsőoktatás korai megkezdése Kettős iskolába járás Otthoni tanulás Egyéni tanulási sebesség Felmerülő problémák (Interperszonális,emocionális, szocializációs) Gazdagítás Extracurriculum Horizontális és vertikális fejlesztés Tanórán és azon túl Falakon kívül rendkívüli tantárgy, kurzus tanfolyam, projekt kutatás… Renzulli triász

44 Segítségadás és kapcsolatok a tehetséges gyermekek fejlesztésében
Helyi intézmények: Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Tehetségpontok - www. tehetségpont.hu Magyar Géniusz Integrált Program Géniusz Képzések: R61 Tehetséges szülő, tehetséges pedagógus, kortárscsoportok

45 Szakirodalmi ajánlások
A tehetségfejlesztés pszichológiája (szöveggyűjtemény, Balogh L.- Herskovits M- Tóth L) Debrecen, 1998 Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Tk, Bp. Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban Urbis Kiadó, Bp Bóta Margit: Tehetségnevelés és család Iskolakultúra, sz. Gyarmathy Éva: A tehetség. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2007 Mönks_Ypenburg: A nagyon tehetséges gyerekek Akkor Kiadó, 1998. Heimann Ilona: A család szerepe a tehetséggondozásban , ELTE Fülöp Márta: A versengés szerepe. Új Pedagógia Szemle, november Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker Móra Kiadó, Bp. Magyar Könyvklub, 2005. Ranschburg Jenő: Gepárd-kölykök, Urbis Kiadó, Bp

46 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések