Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens"— Előadás másolata:

1 A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu bodnar@erg.bme.hu

2

3 Az előadás tartalma A tehetség  Fogalma, összetevői, jellemzői, fajtái,  A tehetség felismerése, azonosítása, A család  A tehetség környezeti tényezői  A felismerés és azonosítás eszközei Iskola  Mit tehet az iskola a tehetséges gyermekért, fiatalokért? Problémák Segítségadás és kérés lehetőségei

4 Szülő - tehetség „Amikor születtem nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.” (Mécs László)

5 Tehetségazonosítás, fejlesztés a család és iskola segítségével  Mit tehet a család, a szülő?  Mit tehet az iskola és a pedagógus  És hogyan ?  Kik lehetnek a segítők? A tehetségazonosítás és fejlesztés komplex folyamat! A család együtt az iskolával és a szakemberekkel tudja felvállalni ezt a feladatot!

6 Örökletesség? Adottság? Kiemelkedő képesség? Szorgalom? Tanulás? Kiemelkedő teljesítmény? Természetfeletti misztikus/isteni erő? Idegrendszerbeli eltérés, ~ őrült/zseni? Magas IQ ? Mi is a tehetség?

7 A tehetség fogalma  "A tehetség olyan velünk született adottságokra épülő,  majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képesség,  amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területen,  az átlagosat messze túlhaladó, teljesítményeket tud létrehozni." (Harsányi)

8 A tehetség meghatározásához A tehetség: definíció… Mindenki tehetséges lehet „csak” meg kell találni, hogy ki – miben az! - bizalom, szeretet, biztonság -

9 Tehetségtípusok Megjelenés alapján Szabályos magas tanulmányi szint, siker; könnyed és gyors tanulás Takart Jó teljesítés /mindent megért/, visszahúzódó; képességei töredékét használja, alulteljesítő Problémás Viselkedési problémák; agresszivitás, iskolaellenesség /álmodozás; kérdései, következtetései árulkodnak tehetségéről Kreatív Gyenge teszteredmények, szokatlan kérdésfeltevés, nonkonformizmus

10 Átlagon felüli képességek Intellektuális: általános  Logikus gondolkodás  Következtetés  Figyelem  Emlékezet  Absztrakció  specifikus, tanult jelleg Szociális- társas  Társas kapcsolatok irányítása  Kommunikációs-,  Empatikus-,  Vezetői képességek Művészi  Jó rajzkészség  Korai zenei képesség  Későbbi írói, rendezői Pszichomotoros  Mozgásos  Testi ügyesség  kézügyesség

11 Tehetségek és felismerésük Nyelvi tehetség: orális kifejezőkészség, olvasási tesztekkel mérhető képesség, idegen nyelvben dialektusokat,tájszólást tud utánozni, kreatív írás, írói-költői tehetség, általános verbális képesség

12 Tehetségek és felismerésük Matematikai tehetségek: kitartás és feladatkötelesség a problémamegoldásokban, korai érdeklődés a számok, téri, vizuális játékok iránt,formulák fontosak, keresi a problémákat, kiváló emlékezete, rugalmas gondolkodása van, kiemelkedően jó a vizuális képzelete, a problémát gyorsan formalizálja és általánosítja, egyszerű, egyenes megoldásokat keres, verbális problémákat is egyenletekben tud megfogalmazni és kezelni. Jó zenei képessége, zenei érdeklődés jellemzi.

13 Tehetségek és felismerésük Képzőművészeti tehetség:  már 2 évesen tudnak felismerhető alakokat rajzolni, sok részletet ábrázolnak gyermekkori rajzaikon, realisztikusan rajzolnak, ügyesen másolnak, sok időt töltenek rajzolással, szeretik magukat rajzban kifejezni, kiváló vizuális emlékezetük, vizuális feladatokban kiválóak, képekben gondolkodnak, rajzaikban újszerű elemek, ötletek mutatkoznak.

14 Tehetségek és felismerésük Zenei tehetség: már kétéves kor előtt dallamokat énekel, családjában van zenész vagy zenerajongó, különösen érzékeny a hangokra, jó hallása van, könnyen azonosít hangokat, akkordokat, jó ritmusérzéke van, hangerősséget hatásosan tudja változtatni, könnyen emlékszik dallamokra, énekel vagy hangszeren játszik rendszeresen, saját dallamot talál ki, és könnyen átalakítja, korai fejlesztés, gyakorlás, stb.

15 Pszichomotoros, mozgásos Testi ügyesség, kézügyesség  Mozgás és sporttehetségek: testösszetétel, ügyesség, erősség, állóképesség, technika, terhelhetőség, pszichés jellemzők; koncentráció készség, akaraterő, siker- és kudarctűrés  Társas, vezetői tehetség: társas helyzet jó megítélése, név- és arcmemória, arckifejezések alapján mentális állapot felismerése, emberi viselkedés megfigyelése, értékelése, társas információk ismerete, szavak mögöttes értelmének felismerése, vezetői adottság, készenlét, verbális intelligencia, konfliktusmegoldó készség és képesség, eredetiség, ítélőképesség, mások szükségletének felismerése, szociabilitás, csoport, és egyéni irányítás készsége

16 Tehetségesek ismertetőjegyei A tehetséges gyermekek nem egyformák, de akadnak közös jellemzőik! Lelki tulajdonságok  Vakmerőség,  Örömkészség,  Kitartás,  Függetlenség,  Érvényesülési vágy,  Határozott „énképük”, erős identitás érzésük népszerűtlenné teheti őket

17 Tehetségesek ismertetőjegyei Viselkedés  Játékosság,  Dominancia,  Kalandvágyás,  Autoritás el nem elismerése,  Szűk keretek elutasítása  Szociális viselkedésük, ítéleteik függetlenek

18 Kreativitás Magabiztos, független Vállalja :a kockázatot, szélsőséget, másságot, a hagyományokkal való szakítást Magas energiaszint Vállalkozói kedv, mindent kihívást kipróbáló. Felfedező kíváncsiság Múzeum, könyvtár, média, internet … Gyerekesen játékos, Jó humorérzék Problémák más oldalról megközelítése, Kreatív felnőtt: „örök gyerek” Idealizmus és elmélkedés Eszményekért rajongó, képzeletvilágban elmerülő Misztikumokhoz vonzódás Erőteljes művészi és esztétikai érdeklődés Cinikus, sértődékeny, követelőző, udvariatlan, egocentrikus, önfejű, makacs, akaratos, tolakodó Tanárt és szülőt elutasító

19 Motiváció Feladat iránti elkötelezettség jellemzi őket! Kíváncsiság Érdeklődés Tudásvágy; tartós és intenzív,elmélyülten foglalkoznak az őket érintő kérdésekkel Becsvágy, önkritikusak Szorgalom Énerő, önbizalom Teljesítménymotívum belső motiváció nagy, kevés külső motivációra van szükség

20 Képességek megjelenése és az életkor  Művészi és technikai képességek: korai életkorban jelennek meg, de még nem következtethető ebből a tehetség kibontakozása  Tudományos tehetség kialakulása: ifjúkor –  Kivétel: a matematika, sakk – produktivitás megjelenésével  Természettudományi, filozófiai, történeti, nyelvészeti tehetségek: ifjúkor végétől mutatják meg magukat!  A tehetség 10 éves korig, tehetségígéret!

21 Többtényezős elméletek, modellek Általános képességek Speciális képességek Nem intellektuális facilizátorok Környezeti tényezők Véletlen tényezők Tannenbaum csillag, 1983.

22 Tehetségmodellek  Czeizel „2x4+1” faktoros tehetségmodell, 1997, 2003

23 Gyermek képessége Örökletes adottságok Biológiai öröklődés Gének Öröklődés Utánzás Minta öntudatlan átvétele Viselkedés SZÜLŐK SZERZETTSÉG Szocio-kulturális öröklődés Nevelés -oktatás Pedagógusok Öröklődés - szocializáció -tanulás Czeizel Endre

24 Mönks- Renzulli tehetségmodell, 1992 Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Iskola Család Társak Tehetség

25 Öröklődés, és a környezet szerepe a tehetséggondozásban  Családi hasonlóság – „közös gének” – Galtoni ősörökség törvénye  Czeizel: genetikai adottságok + környezeti hatások interakciója tehetség kibontakozása  Minden környezeti faktor lehet pozitív és lehet negatív  Alkotáshoz meg kell élni – az alkotásra alkalmas életkort  Minden „időben”történik, melyet a család segítő, támogató attitűdje generál

26 MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A gondolkodás jellege / divergens- konvergens/ Megfigyelőképesség Memória Fantázia / találékonyság, ötletgazdagság / Pontosság Kooperativitás, együttműködési képesség Érdeklődés irányai Tanulás iránti motiváció, külső belső jellemzők Céltudatosság Kritikai hajlandóság Önellenőrzési képesség Rugalmasság Engedelmesség, alkalmazkodó képesség Tolerancia más személyek és nézetek iránt Munkavégzésben való önállóság……. Munkatempó, munkamorál

27 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Szülő Gondoskodó, felfedező fejlesztő Mentor, támogató elemző menedzser

28 Család A gyermek adottságainak kibontakozása függ: a családi hatásoktól. Képességek fejlesztése: tudás, motiváció, fegyelem kérdése Család: szülői, anyai hatások, a korai teljesítményekben a szülői bírálat megváltoztatja a gyermek elképzeléseit, formálhatja a jövőt. Szülők nevelési stílusa, megerősítései : akár önbizalom vesztései, kompetencia, ill. inkompetencia kérdése Nevelői attitűdök : emocionális és nevelési folyamat vezetése alapján meleg-engedékeny, hideg-engedékeny, meleg-korlátozó, hideg-korlátozó viszonyulások.

29 Szülő- tehetség kérdése  A sz ü lőnek nincsenek „ á t ö r ö k í tett nevel é si mint á i” a tehets é ges gyermeke fel é  jobb helyzetben van a tehets é ges gyermekk é nt felnőtt sz ü lő – toler á nsabb, bele é rzőbb, stb.  Sz ü lői inspir á ci ó fontos(anya szerepe – Edison, nagyb á csi – Einstein)  Kutatások szerint : Nobel-d í jasok körében a csal á d ö sszetart ó erő, vall á s é rt é kad ó, - term é szettudom á nyban tehetségesek – rendezett csal á d, magasan kvalifik á lt sz ü lői környezet jellemzi - irodalmi és művészi tehetségek gyakran gyermekkori traum á kat éltek át.

30 CSALÁD SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN 1.Fejleszti gyermeke szellemi,fizikai, szociális…képességeit 2.Bátorítja gyermekét, önbizalmát fejleszti, erősíti 3.Biztosítja a nyugodt,szeretetteljes támogató környezetet 4.Érzelmi biztonságot nyújt 5.Megfelelő, szociábilis viselkedésmintát ad 6.Értékorientációját formálja 7.Érdeklődik gyermeke tudás, és ismeretvágya iránt 8.Lehetőséget ad együttes tevékenységre 9.A tanulás személyi, tárgyi,anyagi feltételeit biztosítja 10.Támogatja, menedzseli gyermeke életútját, vágyait, céljait

31 Családi, szülői hatások, jellemzők Több kutatás a születési sorrendről (Galton, Adler, Harris, stb):  család első szociális egység,  születési pozíció – más interakciós minta, helyzet,  a születési pozíciót több tényező befolyásolja, pl. a testvérek neme, életkori különbségek, több szociális változó, nevelési stílus stb.  bizonyos kultúrákban, társadalmi elvárások és körülmények között esetében fontos volt és lehet ma is a születési sorrend!  időtartam, első és másodszülött gyermekre fordított időmennyiség,  több gyermek, kevesebb idő, idősebb gyermek felelőssége,  eltérő szociális- nevelési-tanulási tapasztalat.

32 A nevelés alapjai és specialitásai A szem é lyis é gfejlőd é s az alapvető é s ö sszetett ig é nyek kiel é g í t é se n é lk ü l vesz é lyeztetett

33 Nevelői attitűdök Ranschburg nevelői attitűdök (1993):  meleg- engedékeny, meleg- korlátozó, hideg-engedékeny és hideg- korlátozó nevelői stílus jellemzői  Szeretetteljes magatartás: a meleg az elfogadó,  Hideg az elutasító: távolságtartó attitűd.  Az engedékeny stílusban rugalmas szabályok vannak,  A korlátozóban mereven és kötelezően betartott szabályok vannak, melyek megszegéséért erős szankciók járnak

34 Nevelői attitűdök Hideg- engedékeny attitűd : antiszociális agressziót eredményez, nincs modell, szeretetlenség, bűnözésre hajlam Hideg- korlátozó : szülő érzelmi elutasító, fizikai büntetés, szeret, önfeláldozás hangsúlyozása, kompenzáció, ambivalencia, bűntudat a gyermekben, megnövekedett agressziót önmaga ellen fordítja, kudarckerülés, szorongás alakul ki! Meleg-engedékeny: elfogadó, szeretetteljes légkör, szabad kommunikáció, nonkonformitás, kreativitás, sikerkeresés, „szabad tévedni” Meleg-korlátozó: túlgondozás, konformista viselkedés Családi kohézió, érzelmi kötelék szerepe a tehetséges nevelésében

35 Szülő - tehetség Ö sszef ü gg é s van  a sz ü lői h á tt é r é s az iskolai teljes í tm é ny k ö z ö tt,  a sz ü lők szoci á lis poz í ci ó ja é s gyermekeik iskolai sikeress é ge k ö z ö tt,  Sz ü lő sikerorient á lts á ga, kudarc ker ü l é se a gyermek teljes í tm é nyorient á lts á ga k ö z ö tt

36  Kezdetek: sikerkeresők – kudarckerülők Sikerkereső- sikerorientált  Korai gyermekkorban tanuljuk  Moro reflex, védettség, teljes biztonság, bizalom, „bizalomgerjesztő világ”  A világ felfedezése: „teljesítőképes és sikeres feladatmegoldó lények vagyunk”  Szülők teljesítménymotivációja  Dicséret, ösztönzés, motiváció Szülő sikerorientáltsága, kudarc kerülése

37 Kudarckerülő  Örömteli gyermekvállalás hiánya  Bizonytalan, elutasító, gyengédtelen karba vevés: „a világ nem bizalomkeltő”  Olyan elvárások, amelyeknek nem tud megfelelni a gyermek  Gyakori elutasítások, büntetések, szidások  Túl magas vagy túl alacsony elvárás  Kudarckerülő szülők

38 Szülői reakciók  Gyermeke kérdéseire türelemmel, jó humorral válaszol?  Kimutatja gyermekének, hogy önmagáért és nem eszéért szereti?  Elősegíti gyermeke hobbiját könyvek, anyagok kiválasztásával?  Megosztja saját hobbiját, érdeklődését gyermekével?  Elviszi gyermekét múzeumba, színházba, kiállításra…?  Igyekszik gyermekével minél több közös tevékenységet végezni?  Bátorítja gyermekét, gondolatainak lejegyzésére?  Megengedi gyermekének a kísérletezést konyhában, garázsban?  Igyekszik gyermekének minél több hivatás lehetőségét megmutatni, de elkerüli a helyette választást?  Gyermeke érdekében mer újabb iskolát és pedagógust keresni?  Elkerüli-e gyermekének túlhajszolását iskolán kívül?

39  Megengedi- e gyermekének, hogy elmélkedéssel és ábrándozással töltse idejét?  Érdekli Önt az, mivel foglalkozik gyermeke?  Lehet gyermekének Öntől eltérő véleménye fontos dolgokban?  Szokott gyermekével rendszeresen játszani?  Azt a mintát mutatja gyermekének, melyet Ön követendőnek tart számára?  Ha akadályba ütközik, tud rugalmas alternatív megoldásokat találni?  Úgy beszél Ön, ahogyan elvárja gyermekétől?  Reálisan értékeli gyermekét?

40 Környezeti tényezők szerepe a tehetséges gyermekek fejlődésében Család Iskola Társadalmi-, etnikai hovatartozás, Felszereltség Iskolázottság,Települési adottságok Kulturális jellemzők,Tanterv Anyagi, gazdasági helyzetPedagógiai program Értékrend, életvitel, életmód,Oktatás minősége Családszerkezet,Tanárok képességei Családi szocializáció, minta,Tanárok attitűdje testvérek száma,Tanár-diák kapcsolat Családi nevelés, értékátadás, Tanár-szülő kapcsolat attitűd, Tanári kompetenciák Hátrányos helyzet

41 Iskolai hatások  A hatékony iskola jellemzői: professzionális vezetés, közös irányvonalak, célok, tanulási környezet, tanulás- tanítás központúság, átgondolt oktatás, magas elvárások pozitív megerősítése, folyamatos ellenőrzés,tanulói jogok és kötelességek, együttműködés a családdal, tanulószervezet  Munkamegosztás a tantestületben, a tanár személyisége, tanácsadók, pszichológusok, mentorok  Kutatómunka  Tanári stílusok, attitűdök

42 Iskola szerepe a tehetséggondozásban  Óvoda-iskola kapcsolattartása  Család-iskola kapcsolattartása  Korai azonosítás, fejlesztés lehetőségei  Iskola feladata a tehetséggondozásban

43 A tehetségfejlesztés útjai Elkülönítés iskola kollégium évfolyam osztály tanfolyam egyén homogenitás Felmerülő problémák (énkép, csoporttudat, Gyorsítás Korai beiskolázás Osztályléptetés Teljes vagy részleges évfolyam ugrás Felsőoktatás korai megkezdése Kettős iskolába járás Otthoni tanulás Egyéni tanulási sebesség Felmerülő problémák (Interperszonális,emocionális, szocializációs) Gazdagítás Extracurriculum Horizontális és vertikális fejlesztés Tanórán és azon túl Falakon kívül rendkívüli tantárgy, kurzus tanfolyam, projekt kutatás… Renzulli triász

44 Segítségadás és kapcsolatok a tehetséges gyermekek fejlesztésében Helyi intézmények: Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Tehetségpontok - www. tehetségpont.hu Magyar Géniusz Integrált Program www.geniuszportal.hu Géniusz Képzések: R61 Tehetséges szülő, tehetséges pedagógus, kortárscsoportok

45 Szakirodalmi ajánlások  A tehetségfejlesztés pszichológiája (szöveggyűjtemény, Balogh L.- Herskovits M- Tóth L) Debrecen, 1998  Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Tk, Bp.  Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban Urbis Kiadó, Bp. 2006.  Bóta Margit: Tehetségnevelés és család Iskolakultúra, 1999. 11. sz.  Gyarmathy Éva: A tehetség. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2007  Mönks_Ypenburg: A nagyon tehetséges gyerekek Akkor Kiadó, 1998.  Heimann Ilona: A család szerepe a tehetséggondozásban, ELTE  Fülöp Márta: A versengés szerepe. Új Pedagógia Szemle, 2001. november  Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker Móra Kiadó, Bp. Magyar Könyvklub, 2005.  Ranschburg Jenő: Gepárd-kölykök, Urbis Kiadó, Bp. 2004.

46 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A család és az iskola feladata a tehetséges gyermek felismerésében és fejlesztésében Dr. Bodnár Gabriella habil egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések