Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György"— Előadás másolata:

1 MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György
BGF KVIFK Kisváradi és Társa BT

2 EMBERI SZÜKSÉGLETEK KELETKEZÉSE
Hiányérzet Export Szükséglet Termelés Kereslet Kínálat Import Vásárlóerő Raktár- készlet

3 KERESLET KíNÁLAT EGYENSÚLYA
Mit jelent a kereslet-kínálat egyensúlya?  cikkelemenként  időben  térben  értékesítési feltételekben (ár, hitel, szolgáltatások)

4 Kötelezően elköltendő
JÖVEDELEM MEGOSZLÁS JÖVEDELEM MEGOSZLÁSA: Kötelezően elköltendő jövedelemhányad Szabadon elkölthető jövedelemhányad

5 SZÜKSÉGLETKIELÉGíTÉSI RANGSOR
P i a c- b e f o- l y á- s o- l á s R a n g s o r

6 MARKETING MARKETING ÉS A KÖRNYEZET VISZONYA Környezet VÁLLALKOZÁS

7 MARKETING A környezet elemei:  hatósági +országos +helyi  társadalmi
 gazdasági  lakosság

8 Marketingkommunikáció
PIACBEFOLYÁSOLÁS Marke-ting Kommu-nikáció Marketingkommunikáció

9 PIACBEFOLYÁSOLÁS Piacbefolyásolás: Kommunikatív Nem kommunikatív
elemek reklám termék PR minőség PS mennyiség SP ár CI választék image csomagolás design szervíz, garancia értékesítési kondíciók védjegy

10 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA:  információ átadás (közlés)
 befolyásolás „Belefoglalunk minden olyan eljárást, amellyel az egyik emberi elme, a másikra hat” -Weaver (Shannon-Weaver: A kommunikáció matemetikai elmélete OMIKK 1986) Közösség egyén kapcsolata egyéni csoportos intézményes

11 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ LÉNYEGE:
KOMMUNIKÁCIÓ információ átadás  közlés  befolyásolás Kommunikáció formái: növényi állati emberi technikai előzők kombinációja

12 SZERVEZÉS-VEZETÉS CXXXIV.
KOMMUNIKÁCIÓS MODELL: (SHANNON-WEAVER: IDÉZETT MŰ, MÓDOSíTVA) INFORMÁCIÓ FORRÁS RENDELTETÉSI HELY ADÓ CSATORNA VEVŐ ADOTT JEL VETT JEL KÜLSŐ ZAJ FORRÁS (CSATORNA ZAJA) ÜZENET ÜZENET BELSŐ ZAJ FORRÁS (ELTÉRŐ KÓDOK) VISSZACSATOLÁS

13 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ = HíRKÖZLÉS HíRKÖZLŐRENDSZER SÉMÁJA:
(Shannon-Waever: idézett mű) INFORMÁCIÓ FORRÁS RENDELTETÉSI HELY ADÓ VEVŐ ADOTT JEL VETT JEL ÜZENET ÜZENET ZAJ FORRÁS

14 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET A hírközlés hármas problémája:
a.) milyen pontosan vihetők át a hírközlési szimbólumok? (technikai probléma) b.) az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést (szemantikai probléma) c.) a vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást? (hatékonysági probléma) (Shannon-Waever: idézett mű)

15 Kommunikáció elemei:  adó (forrás)  üzenet  kód  csatorna
 befogadó (vevő, fogyasztó)  hatás szándékos tényleges bumeráng

16 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET Zavarok a kommunikációban:  külső zaj  belső zaj

17 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET Információk fajtái:  szemantikai  esztétikai

18 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET Információ mértékegysége:
általános a 2 kimenetes választás (10 kimenetes esemény nagyon ritka) (0-1, igen-nem kimenet)=1 egység (bit) (kettes alapú lg-sal mérjük) pl: 16 üzenet esetén, 16=24, azaz log2 16 = 4 bitnyi információ

19 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ: Közösség egyén kapcsolata
-egyéni (személyes), -csoportos, -intézményes (tömeg)

20 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET SZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:
 egyéni és társadalmi  közvetlen  kölcsönös viszony „ráhatás” (rokon- ellenszenv)  egymás viselkedésének előrelátása  több síkú +verbális +nonverbális VEVŐ ELADÓ KAPCSOLAT

21 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET CSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:  közvetlen
 több síkú (verbális, nonverbális) A CSOPORT JELLEMZŐI:  jellemző a kommunikáció módja,  csoportnormák  viszonylag tartós egység  közös célok, egyéni célok  funkcionális egység  alá- fölérendeltségi viszonyok  értékekhez igazodnak  csoportok egymás közötti kommunikációja

22 A kommunikáció célja a beállítottság megváltoztatása
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET CSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI: REFERENCIA CSOPORT: amely csoport viselkedési normáit elfogadom, az a referencia csoportom A kommunikáció célja a beállítottság megváltoztatása

23 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:  MINDIG INTÉZMÉNYES
 KÖZVETETT (INDIREKT)  „SZÉTSZÓRT” A KÖZÖNSÉGE  EGYOLDALÚ  KÉT LÉPCSŐS KOMMUNIKÁCIÓ

24 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI:  MOZGÓSíTÁS
 AGITÁCIÓ  VÉLEMÉNY FORMÁLÁS  TÁJÉKOZTATÁS  KRITIKA  OKTATÁS  NEVELÉS  SZÓRAKOZTATÁS

25 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI (ÉRZÉKSZERVI HATÁS ALAPJÁN):
 VERBÁLIS (HALLÁS)  NONVERBÁLIS(LÁTÁS, SZAGLÁS, TAPINTÁS, íZÉRZÉS)

26 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ:
 vokális kommunikáció (az üzenet tartalma)  paranyelv (az üzenet közlésének formája)  hangtulajdonságok  hangbeli jellemzők  hangbeli módositók  hangbeli különállók Hangbeli tulajdonságok: -hangszín -hangterjedelem -e kettő kontrollja Hangbeli jellemzők: -nevetés, sírás, sóhajtás Hangbeli módosítók: -intenzitás, kiterjedés Hangbeli különállók: - „aha”, „öö”, „eh” , izé beépülő szünetek ( relatív, abszolút)

27 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ  testi jellemzők
 kinezikus viselkedés  térérzékelés (proxemika)  környezeti tényezők  testmozgás -emblémák -szemléltetők -érzelemmutatók -szabályozók  készítmények

28 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET HATÁSVÁLTOZTATÁS MECHANIZMUSAI  UTÁNZÁS  AZONOSULÁS  TANITÁS /TANULÁS/  UTASITÁS

29 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ MEGJELENÉSI FORMÁI:  AGITÁCIÓ  PROPAGANDA  MANIPULÁCIÓ

30 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE jellemzői:  Eredmény (nem tevékenység) jelleg  Szubjektiv benyomás  Független a vállalkozás nagyságától  Minden(ki)ről alakul ki vélemény AZ IMAGE ..."/SZUBJEKTIV ÉRTÉKITÉLETEK ÖSSZESSÉGE, S MINT EREDMÉNY LEHET VALÓS, TORZ, ÉS A KETTŐ KEVERÉKE." Sándor Imre: Marketingkommunikáció KJK 1987/

31 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE KETTŐS JELLEGE:  OBJEKTIV  SZUBJEKTIV

32 MARKETINGKMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE FAJTÁI: Gazdasági szféra szerint:  vállalat  termék  védjegy

33 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE FAJTÁINAK ÖSSZEHANGOLÁSA: vállalat termék védjegy

34 MARKETINGKMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE FAJTÁI: Kialakulás módja szerint:  spontán  tervszerű

35 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE FAJTÁI: Idődimenzió szerint:  előzetes /tény, current/  jövőbeli /kivánatos, wish/

36 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE FAJTÁI: Kiinduló pont szerint:  ön (tükör, self)  külső (outside)

37 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
IMAGE KIALAKITÁS FOLYAMATA:  JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE  JÖVŐBELI ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA

38 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE:  ÜZLETPOLITIKA,  VÉDJEGYPOLITIKA  KNOW-HOW, LICENSZ POLITIKA  MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS POTENCIÁL  SZOCIÁLPOLITIKA  VÁLLALATI MUNKASTILUS  KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG  VÁLLALAT NEVE, EMBLÉMÁJA

39 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE
JÖVŐBELI HELYZET MEGHATÁROZÁSA:  MINDEN TERÜLETRE KITERJED  NEM VÁLTOZTATHATÓ RÖVID TÁVON  ÖSSZEHANGOLT TEVÉKENYSÉG

40 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS
 BIZALOM MEGSZERZÉSE  BIZALOM MEGTARTÁSA  KÖRNYEZETET VESZI CÉLBA  A DÖNTÉSI HELYZETBEN LEVŐKET CÉLOZZA  VÁLLALATVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDIK

41 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS
KÉTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉG:  TÁJÉKOZTAT  TÁJÉKOZÓDIK

42 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS
KÉT TERÜLETET ÖLEL FEL:  KÜLSŐ PR  BELSŐ PR KÜLSŐ PR BELSŐ PR

43 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS
ESZKÖZEI: BELSŐ PR:  személyes: tárgyalás, utasitás, stb  csoportos: brigád / műhely/ értekezlet  tömegkomm: vállalati újság, stb.

44 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS
KÜLSŐ PR:  Személyes: tárgyalás, stb  Csoportos: szimpozium, szakmai kiállitás, stb  Tömegkomm: sajtó, TV, rádió, stb

45 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS
PR ÉS A REKLÁM KAPCSOLATA: ELTÉRÉSEK:  Más a cél  Hosszabb távú  Nincs eladási (közvetlen) szándéka  Kétirányú tevékenység  Két területet ölel fel  Nagyobb igazságtartalom

46 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS
AZONOSSÁGOK:  Marketingkommunikáció eszközei  Eszközeik hasonlók (egyet kivéve)

47 SZPONZORÁLÁS I. MECENATURA SZPONZORÁLÁS SZPONZORÁLÁS FOGALMA:  üzleti viszony  együttműködés  anyagi javak jogok, előnyök  kölcsönös előnyök

48 SZPONZORÁLÁS II. TERÜLETEI:  SPORT  KULTÚRA  OKTATÁS  EGÉSZSÉGÜGY  SZOCIÁLIS TERÜLETEK

49 SZPONZORÁLÁS III. CÉLJA:  TERMÉK /CÉG, SZOLGÁLTATÁS/ BEVEZETÉSE  TERMÉK ISMERTSÉGÉNEK NÖVELÉSE  BIZALOM NÖVELÉSE 1:1 SZABÁLY HASONLÓ, MINT A REKLÁM, VAGY A PR HOSPITALITY=FOGADÁS AZ ESEMÉNYEN

50 SZPONZORÁLÁS IV. SZPONZOR FAJTÁK:  NÉV SZPONZOR  FŐ SZPONZOR  MELLÉK SZPONZOR /ARANY, EZÜST, BRONZ TÁMOGATÓ/

51 SZPONZORÁLÁS V. HOGYAN SZPONZORÁLJUNK?  SZPONZOR SZEREPE  SZPONZORÁLT SZEREPE

52 SZPONZORÁLÁS VI. HOGYAN SZPONZORÁLJUNK /SZPONZOR/?
 ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEKBŐL KELL KIINDULNI  MARKETINGSTRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK  SZÁMITÁSBA VEENDŐ TERÜLETEK ELEMZÉSE  KONKRÉT CÉLOK „KIJELÖLÉSE”  KAPCSOLATFELVÉTEL  ÁLLÁSPONTOK EGYEZTETÉSE  MEGÁLLAPODÁS /SZERZŐDÉSKÖTÉS/  MEGJELENÉS AZ ESEMÉNYEN  EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK

53 SZEMÉLYES ELADÁS I. personal selling
FOGALMA: eladó vevő személyes kommunikációja CÉLJA:  INFORMÁLÁS  MEGGYŐZÉS FORMÁI:  SZÓBELI  ÍRÁSBELI

54 SZEMÉLYES ELADÁS II. ELŐNYEI:  GYORS, RUGALMAS REAKCIÓ  KEVESEBB FELESLEGES ERŐFESZÍTÉS  PRIMER INFORMÁCIÓK SZEREZHETŐK  ALACSONY ESZKÖZIGÉNY  TÖBBNYIRE AZONNAL REALIZÁLHATÓ EREDMÉNY

55 SZEMÉLYES ELADÁS III. HÁTRÁNYAI:  MAGAS AZ EGY KONTAKTUSRA ESŐ KÖLTSÉG  JÓL KÉPZETT ELADÓGÁRDA SZÜKSÉGES  IDŐIGÉNYES A CÉLCSOPORT ELÉRÉSE

56 SZEMÉLYES ELADÁS IV. AZ „ELADÓ” SZEMÉLYISÉGE:  SZAKTUDÁS  EMPÁTIA KÉSZSÉG  KAPCSOLATTEREMTŐ KÉSZSÉG  MEGGYŐZŐ ÉRVELÉSI TECHNIKA  MEGNYERŐ KÜLSŐ  VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS  CÉGISMERET  IDEGEN NYELVTUDÁS (HA KELL)

57 SZEMÉLYES ELADÁS V. A SIKERES ELADÁS NÉGY FÁZISA:  SZÜKSÉGLET ELEMZÉS  SZÜKSÉGLET TUDATOSÍTÁS  SZÜKSÉGLET MEGOLDÁS  SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉS

58 DIREKT MARKETING I. KÖZVETLEN KAPCSOLAT:  CÉG CÉG  CÉG FOGYASZTÓ KÖZÖTT

59 DIREKT MARKETING II. KIALAKULÁSÁNAK OKAI:  SOK A HASONLÓ TERMÉK  TÚL SOK A HASONLÓ REKLÁM  INDIVIDUALIZÁLÓDIK A PIAC  HATALMAS TÖMEGŰ REKLÁM (ROMLÓ HATÁSFOK)  HAGYOMÁNYOS MÉDIÁK NAGYON MEGDRÁGULTAK

60 DIREKT MARKETING III. AMBASSADOR MODELL: „NAGYKÖVETEK” TÖRZSVÁSÁRLÓK VISSZATÉRŐ VÁSÁRLÓK ELSŐ VÁSÁRLÓK, KIPRÓBÁLÓK ÉRDEKLŐDŐK ÉRDEKTELENEK, TÁJÉKOZATLANOK

61 DIREKT MARKETING IV. ESZKÖZEI:  DIRECT MAIL  TELEFONMARKETING  TELETEXT  TELEFAX   INTERNET  ÜGYFÉLKÁRTYÁK  VEVŐKLUBOK

62 DIREKT MARKETING V. ÜGYFÉLKÁRTYÁK:  HITELKÁRTYA  ENGEDMÉNY KÁRTYA  KLUBKÁRTYA

63 DIREKT MARKETING VI. KLUBOK:  VIP KLUB  FAN KLUB  ELŐNYKLUBOK  AJÁNLÓK KLUBJA  ÉLETSTÍLUS KLUB

64 DIREKT MARKETING VII. CÍMLISTA VS. ADATBÁZIS ADATBÁZIS TARTALMA:  DEMOGRÁFIAI ISMÉRVEK  ÜGYFÉLTÖRTÉNETI ADATOK  PSZICHIGRÁFIAI ISMÉRVEK  TERMÉKADATOK  MÉDIAINFORMÁCIÓK  KÜLSŐ ADATFORRÁSOK

65 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS I. SALES PROMOTION
Az SP. fogalma: engedmények (különleges ajánlat) az ajánlat tudatosítása a fogyasztóban A vállalati üzletpolitika eszköze Koordinált piacbefolyásoló tevékenység

66 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS II. SALES PROMOTION
SP akció helyszíne szerint:  kitelepüléses akció  kitelepülés nélküli akció

67 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS III. SALES PROMOTION
SP akció lehet:  árengedményes akció  árengedmény nélküli akció

68 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS IV. SALES PROMOTION
Vásárlásösztönzés típusai:  bemutatás (pl. áruminta)  jutalom  kedvezmény  játék  egyéb (kitelepüléses akciók)

69 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS V. SALES PROMOTION
Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: I. Bemutatás -az új termék megismerésének rizikóját csökkenti -értéknövelő szerepű (pl. kisebb csomagolás, kóstoló, stb) - egyet fizet kettőt kap - x %-os árengedmény  játék  egyéb (kitelepüléses akciók)

70 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VI. SALES PROMOTION
Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: II. Jutalom -termék kelendőségének fokozása a cél -termék bevezetésénél is alkalmazható, bár ott nem jellemző -csökkenti az áru értékét (kelendőségét), ha nem megfelelő az ajándék)

71 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VII. SALES PROMOTION
Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: III. Engedmény, kedvezmény - a forgalom növelése a cél - nem növeli a keresletet, csak előrehozza a vásárlásokat - a márkahűség ellen hat - csökkenti a áru értékét

72 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VIII. SALES PROMOTION
Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: IV. Játék - a forgalom növelése a cél - a játék izgalma növeli a vásárlói kedvet gyűjtő akciók nyerési lehetőségek

73 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS IX. SALES PROMOTION
Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: V. Egyéb - a forgalom növelése a cél - több helyszínen történő árusítás pl. kitelepüléses akciók

74 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS X. SALES PROMOTION
Vásárlásösztönzés során figyelembe-veendő jogszabályok: - SzJA törvény - Szerencsejáték törvény

75 REKLÁM I. q A B t PIAC-KUTATÁS, REKLÁM, GYÁRTMÁNY- FEJLESZTÉS,
PR, stb. A B F E N N T A R T Ó R E K L Á M/A/ t BEVEZETŐ REKLÁM/A/ BEVEZETŐ REKLÁM /B/

76 REKLÁM II. FOGALMA:  GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG  FORGALOM NÖVELÉS (ABSZOLÚT, RELATíV)  ISMERTSÉG NÖVELÉS  RÖVID TÁVÚ TEVÉKENYSÉG  MŰVÉSZI TEVÉKENYSÉG

77 REKLÁM III. REKLÁM FUNKCIÓI:  IGÉNYKELTŐ, SZÜKSÉGLETTEREMTŐ  PIACTEREMTŐ  PIACSTABILIZÁLÓ/ PIACBŐVíTŐ

78 REKLÁM IV. REKLÁM FEJLŐDÉSÉNEK OKAI:  ÚJ TERMÉKEK MEGJELENÉSE  KÖZVETVE  KÖZVETLENÜL  TERMELÉSI HÁTTÉR FEJLESZTÉS  KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS FEJLŐDÉSE  TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSE  REKLÁMESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE

79 REKLÁM V. REKLÁM FAJTÁI: ALANYA SZERINT:  EGYÉN (SZEMÉLYRE SZÓLÓ)  CSOPORT, RÉTEG  MINDENKINEK SZÓLÓ

80 REKLÁM VI. REKLÁM FAJTÁI: TÁRGYA SZERINT:  TERMÉK  SZOLGÁLTATÁS  CÉG  ESEMÉNY

81 REKLÁM VII. REKLÁM FAJTÁI: TERÜLETE SZERINT:  HELYI  ORSZÁGOS  NEMZETKÖZI

82 REKLÁM VIII. REKLÁM FAJTÁI: CÉLJA SZERINT:  BEVEZETŐ  FENNTARTÓ  BETERELŐ  ÁTTERELŐ

83 REKLÁM IX. REKLÁM FAJTÁI: STILUSA SZERINT:  RACIONÁLIS  EMOCIONÁLIS

84 REKLÁM X. REKLÁM FAJTÁI: IDŐTARTAMA SZERINT:  ESETI  SZEZONÁLIS  TARTAM

85 REKLÁM XI. REKLÁM FAJTÁI: REKLÁMOZTATÓ SZERINT:  TERMELŐ (SZOLGÁLTATÓ)  KERESKEDŐI

86 REKLÁM XII. REKLÁM FAJTÁI: TERÜLETE SZERINT:  HELYI  ORSZÁGOS  NEMZETKÖZI

87 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY I.
FOGALMA: Minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut, vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól, szolgáltatásaitól (1997. évi XI. törvény)

88 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY II.
MI LEHET VÉDJEGY? szó, szóösszetétel, szlogen, név betű szám ábra, kép sík, vagy térbeli alakzat (áru, csomagolás formája) szín, színösszetétel, fényjel, hologram hang az előbbiek kombinációja

89 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY III.
FOGALMA:  vizuális megjelölés megkülönböztető jelleg kizárólagos rendelkezés utánzás kivédése

90 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY IV.
FUNKCIÓI:  megkülönböztethetőség azonosíthatóság garanciális funkció (minőség) gazdasági verseny eszköze

91 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY V.
VÉDJEGY FAJTÁK:  fő védjegy mellék védjegy defenzív védjegy tartalék védjegy


Letölteni ppt "MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György"

Hasonló előadás


Google Hirdetések