Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György BGF KVIFK Kisváradi és Társa BT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György BGF KVIFK Kisváradi és Társa BT."— Előadás másolata:

1

2 MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György BGF KVIFK Kisváradi és Társa BT

3 EMBERI SZÜKSÉGLETEK KELETKEZÉSE HiányérzetExport SzükségletTermelés Kereslet KínálatImport VásárlóerőRaktár- készlet készlet

4 KERESLET KíNÁLAT EGYENSÚLYA KeresletKínálat Mit jelent a kereslet-kínálat egyensúlya?  cikkelemenként  időben  térben  értékesítési feltételekben (ár, hitel, szolgáltatások)

5 JÖVEDELEM MEGOSZLÁS JÖVEDELEM MEGOSZLÁSA: Kötelezően elköltendő jövedelemhányad Szabadon elkölthető jövedelemhányad

6 SZÜKSÉGLETKIELÉGíTÉSI RANGSOR RangsorRangsor P i a c- b e f o- l y á- s o- l á s

7 MARKETING MARKETING ÉS A KÖRNYEZET VISZONYA VÁLLALKOZÁS

8 MARKETING A környezet elemei:  hatósági +országos+helyi  társadalmi  gazdasági  lakosság

9 PIACBEFOLYÁSOLÁS Marketingkommunikáció Kommu- nikáció Marke- ting

10 PIACBEFOLYÁSOLÁS Piacbefolyásolás: Kommunikatív Nem kommunikatív elemek elemek reklámtermék PRminőség PSmennyiség SPár CIválaszték imagecsomagolás design szervíz, garancia értékesítési kondíciók védjegy védjegy

11 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA:  információ átadás (közlés)  befolyásolás „Belefoglalunk minden olyan eljárást, amellyel az egyik emberi elme, a másikra hat” -Weaver (Shannon-Weaver: A kommunikáció matemetikai elmélete OMIKK 1986) Közösség egyén kapcsolata egyénicsoportosintézményes

12 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ LÉNYEGE: KOMMUNIKÁCIÓ  információ átadás  közlés  befolyásolás Kommunikáció formái: növényiállatiemberitechnikai előzők kombinációja

13 SZERVEZÉS-VEZETÉS CXXXIV. KOMMUNIKÁCIÓS MODELL: (SHANNON-WEAVER: IDÉZETT MŰ, MÓDOSíTVA) INFORMÁCIÓ FORRÁS ADÓ CSATORNAVEVŐ RENDELTETÉSI HELY ÜZENET ADOTT JEL KÜLSŐ ZAJ FORRÁS (CSATORNA ZAJA) VETT JEL BELSŐ ZAJ FORRÁS (ELTÉRŐ KÓDOK) VISSZACSATOLÁS ÜZENET

14 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ = HíRKÖZLÉS HíRKÖZLŐRENDSZER SÉMÁJA: (Shannon-Waever: idézett mű) INFORMÁCIÓ FORRÁS ADÓ ZAJ FORRÁS VEVŐ RENDELTETÉSI HELY ÜZENET ADOTT JEL ÜZENET VETT JEL

15 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET A hírközlés hármas problémája: a.) milyen pontosan vihetők át a hírközlési szimbólumok? (technikai probléma) b.) az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést (szemantikai probléma) c.) a vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást? (hatékonysági probléma) (Shannon-Waever: idézett mű)

16  adó (forrás)  üzenet  kód  csatorna  befogadó (vevő, fogyasztó)  hatás  szándékos  tényleges  bumeráng Kommunikáció elemei:

17 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET Zavarok a kommunikációban:  külső zaj  belső zaj

18 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET Információk fajtái:  szemantikai  esztétikai

19 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET Információ mértékegysége: általános a 2 kimenetes választás (10 kimenetes esemény nagyon ritka) (0-1, igen-nem kimenet)=1 egység (bit) (kettes alapú lg-sal mérjük) pl: 16 üzenet esetén, 16=2 4, azaz log 2 16 = 4 bitnyi információ

20 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ: Közösség egyén kapcsolata -egyéni (személyes), -csoportos, -intézményes (tömeg)

21 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET SZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:  egyéni és társadalmi  közvetlen  kölcsönös viszony „ráhatás” (rokon- ellenszenv)  egymás viselkedésének előrelátása  több síkú +verbális+nonverbális VEVŐ ELADÓ KAPCSOLAT

22 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET CSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:  közvetlen  több síkú (verbális, nonverbális) A CSOPORT JELLEMZŐI:  jellemző a kommunikáció módja,  csoportnormák  viszonylag tartós egység  közös célok, egyéni célok  funkcionális egység  alá- fölérendeltségi viszonyok  értékekhez igazodnak  csoportok egymás közötti kommunikációja

23 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET CSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI: REFERENCIA CSOPORT: amely csoport viselkedési normáit elfogadom, az a referencia csoportom A kommunikáció célja a beállítottság megváltoztatása

24 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:  MINDIG INTÉZMÉNYES  KÖZVETETT (INDIREKT)  „SZÉTSZÓRT” A KÖZÖNSÉGE  EGYOLDALÚ  KÉT LÉPCSŐS KOMMUNIKÁCIÓ

25 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI:  MOZGÓSíTÁS  AGITÁCIÓ  VÉLEMÉNY FORMÁLÁS  TÁJÉKOZTATÁS  KRITIKA  OKTATÁS  NEVELÉS  SZÓRAKOZTATÁS

26 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI (ÉRZÉKSZERVI HATÁS ALAPJÁN):  VERBÁLIS (HALLÁS)  NONVERBÁLIS(LÁTÁS, SZAGLÁS, TAPINTÁS, íZÉRZÉS)

27 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ:  vokális kommunikáció (az üzenet tartalma)  paranyelv (az üzenet közlésének formája)  hangtulajdonságok  hangtulajdonságok  hangbeli jellemzők  hangbeli jellemzők  hangbeli módositók  hangbeli módositók  hangbeli különállók  hangbeli különállók

28 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ  testi jellemzők  kinezikus viselkedés  térérzékelés (proxemika)  környezeti tényezők  testmozgás -emblémák-szemléltetők-érzelemmutatók-szabályozók  készítmények

29 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET HATÁSVÁLTOZTATÁS MECHANIZMUSAI  UTÁNZÁS  AZONOSULÁS  TANITÁS /TANULÁS/  UTASITÁS

30 KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET KOMMUNIKÁCIÓ MEGJELENÉSI FORMÁI:  AGITÁCIÓ  PROPAGANDA  MANIPULÁCIÓ

31 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE jellemzői:  Eredmény (nem tevékenység) jelleg  Szubjektiv benyomás  Független a vállalkozás nagyságától  Minden(ki)ről alakul ki vélemény

32 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE KETTŐS JELLEGE:  OBJEKTIV  SZUBJEKTIV

33 MARKETINGKMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE FAJTÁI: Gazdasági szféra szerint:  vállalat  vállalat  termék  termék  védjegy  védjegy

34 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE FAJTÁINAK ÖSSZEHANGOLÁSA: vállalat termék védjegy

35 MARKETINGKMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE FAJTÁI: Kialakulás módja szerint:  spontán  tervszerű

36 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE FAJTÁI: Idődimenzió szerint:  előzetes /tény, current/  jövőbeli /kivánatos, wish/

37 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE FAJTÁI: Kiinduló pont szerint:  ön (tükör, self)  külső (outside)

38 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE IMAGE KIALAKITÁS FOLYAMATA:  JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE  JÖVŐBELI ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA

39 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE:  ÜZLETPOLITIKA,  VÉDJEGYPOLITIKA  KNOW-HOW, LICENSZ POLITIKA  MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS POTENCIÁL  SZOCIÁLPOLITIKA  VÁLLALATI MUNKASTILUS  KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG  VÁLLALAT NEVE, EMBLÉMÁJA

40 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ IMAGE JÖVŐBELI HELYZET MEGHATÁROZÁSA:  MINDEN TERÜLETRE KITERJED  NEM VÁLTOZTATHATÓ RÖVID TÁVON  ÖSSZEHANGOLT TEVÉKENYSÉG

41 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS  BIZALOM MEGSZERZÉSE  BIZALOM MEGTARTÁSA  KÖRNYEZETET VESZI CÉLBA  A DÖNTÉSI HELYZETBEN LEVŐKET CÉLOZZA  VÁLLALATVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDIK

42 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS KÉTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉG:  TÁJÉKOZTAT  TÁJÉKOZÓDIK

43 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS KÉT TERÜLETET ÖLEL FEL:  KÜLSŐ PR  BELSŐ PR KÜLSŐ PR BELSŐ PR

44 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS ESZKÖZEI: BELSŐ PR:  személyes: tárgyalás, utasitás, stb  csoportos: brigád / műhely/ értekezlet  tömegkomm: vállalati újság, stb.

45 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS KÜLSŐ PR:  Személyes: tárgyalás, stb  Csoportos: szimpozium, szakmai kiállitás, stb  Tömegkomm: sajtó, TV, rádió, stb

46 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS PR ÉS A REKLÁM KAPCSOLATA: ELTÉRÉSEK:  Más a cél  Hosszabb távú  Nincs eladási (közvetlen) szándéka  Kétirányú tevékenység  Két területet ölel fel  Nagyobb igazságtartalom

47 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ PUBLIC RELATIONS AZONOSSÁGOK: Marketingkommunikáció eszközei Marketingkommunikáció eszközei Eszközeik hasonlók (egyet kivéve) Eszközeik hasonlók (egyet kivéve)

48 SZPONZORÁLÁS I. MECENATURA SZPONZORÁLÁS SZPONZORÁLÁS FOGALMA:  üzleti viszony  együttműködés  anyagi javak jogok, előnyök  kölcsönös előnyök

49 SZPONZORÁLÁS II. TERÜLETEI:  SPORT  KULTÚRA  OKTATÁS  EGÉSZSÉGÜGY  SZOCIÁLIS TERÜLETEK

50 SZPONZORÁLÁS III. CÉLJA:  TERMÉK /CÉG, SZOLGÁLTATÁS/ BEVEZETÉSE  TERMÉK ISMERTSÉGÉNEK NÖVELÉSE  BIZALOM NÖVELÉSE 1:1 SZABÁLY HASONLÓ, MINT A REKLÁM, VAGY A PR HOSPITALITY=FOGADÁS AZ ESEMÉNYEN

51 SZPONZORÁLÁS IV. SZPONZOR FAJTÁK:  NÉV SZPONZOR  FŐ SZPONZOR  MELLÉK SZPONZOR /ARANY, EZÜST, BRONZ TÁMOGATÓ/

52 SZPONZORÁLÁS V. HOGYAN SZPONZORÁLJUNK?  SZPONZOR SZEREPE  SZPONZORÁLT SZEREPE

53 SZPONZORÁLÁS VI. HOGYAN SZPONZORÁLJUNK /SZPONZOR/?  ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEKBŐL KELL KIINDULNI  MARKETINGSTRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK  SZÁMITÁSBA VEENDŐ TERÜLETEK ELEMZÉSE  KONKRÉT CÉLOK „KIJELÖLÉSE”  KAPCSOLATFELVÉTEL  ÁLLÁSPONTOK EGYEZTETÉSE  MEGÁLLAPODÁS /SZERZŐDÉSKÖTÉS/  MEGJELENÉS AZ ESEMÉNYEN  EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK

54 SZEMÉLYES ELADÁS I. personal selling FOGALMA: eladó vevő személyes kommunikációja CÉLJA:  INFORMÁLÁS  MEGGYŐZÉS FORMÁI:  SZÓBELI  ÍRÁSBELI

55 SZEMÉLYES ELADÁS II. ELŐNYEI: GYORS, RUGALMAS REAKCIÓ GYORS, RUGALMAS REAKCIÓ KEVESEBB FELESLEGES ERŐFESZÍTÉS KEVESEBB FELESLEGES ERŐFESZÍTÉS PRIMER INFORMÁCIÓK SZEREZHETŐK PRIMER INFORMÁCIÓK SZEREZHETŐK ALACSONY ESZKÖZIGÉNY ALACSONY ESZKÖZIGÉNY TÖBBNYIRE AZONNAL REALIZÁLHATÓ EREDMÉNY TÖBBNYIRE AZONNAL REALIZÁLHATÓ EREDMÉNY

56 SZEMÉLYES ELADÁS III. HÁTRÁNYAI:  MAGAS AZ EGY KONTAKTUSRA ESŐ KÖLTSÉG  JÓL KÉPZETT ELADÓGÁRDA SZÜKSÉGES  IDŐIGÉNYES A CÉLCSOPORT ELÉRÉSE

57 SZEMÉLYES ELADÁS IV. AZ „ELADÓ” SZEMÉLYISÉGE:  SZAKTUDÁS  EMPÁTIA KÉSZSÉG  KAPCSOLATTEREMTŐ KÉSZSÉG  MEGGYŐZŐ ÉRVELÉSI TECHNIKA  MEGNYERŐ KÜLSŐ  VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS  CÉGISMERET  IDEGEN NYELVTUDÁS (HA KELL)

58 SZEMÉLYES ELADÁS V. A SIKERES ELADÁS NÉGY FÁZISA:  SZÜKSÉGLET ELEMZÉS  SZÜKSÉGLET TUDATOSÍTÁS  SZÜKSÉGLET MEGOLDÁS  SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉS

59 DIREKT MARKETING I. KÖZVETLEN KAPCSOLAT:  CÉG CÉG  CÉG FOGYASZTÓ KÖZÖTT

60 DIREKT MARKETING II. KIALAKULÁSÁNAK OKAI:  SOK A HASONLÓ TERMÉK  TÚL SOK A HASONLÓ REKLÁM  INDIVIDUALIZÁLÓDIK A PIAC  HATALMAS TÖMEGŰ REKLÁM (ROMLÓ HATÁSFOK)  HAGYOMÁNYOS MÉDIÁK NAGYON MEGDRÁGULTAK

61 DIREKT MARKETING III. AMBASSADOR MODELL: „NAGYKÖVETEK”TÖRZSVÁSÁRLÓK VISSZATÉRŐ VÁSÁRLÓK ELSŐ VÁSÁRLÓK, KIPRÓBÁLÓK ÉRDEKLŐDŐK ÉRDEKTELENEK, TÁJÉKOZATLANOK

62 DIREKT MARKETING IV. ESZKÖZEI:  DIRECT MAIL  TELEFONMARKETING  TELETEXT  TELEFAX  E-MAIL  INTERNET  ÜGYFÉLKÁRTYÁK  VEVŐKLUBOK

63 DIREKT MARKETING V. ÜGYFÉLKÁRTYÁK:  HITELKÁRTYA  ENGEDMÉNY KÁRTYA  KLUBKÁRTYA

64 DIREKT MARKETING VI. KLUBOK:  VIP KLUB  FAN KLUB  ELŐNYKLUBOK  AJÁNLÓK KLUBJA  ÉLETSTÍLUS KLUB

65 DIREKT MARKETING VII. CÍMLISTA VS. ADATBÁZIS ADATBÁZIS TARTALMA:  DEMOGRÁFIAI ISMÉRVEK  ÜGYFÉLTÖRTÉNETI ADATOK  PSZICHIGRÁFIAI ISMÉRVEK  TERMÉKADATOK  MÉDIAINFORMÁCIÓK  KÜLSŐ ADATFORRÁSOK

66 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS I. SALES PROMOTION Az SP. fogalma: engedmények (különleges ajánlat) engedmények (különleges ajánlat) az ajánlat tudatosítása a fogyasztóban az ajánlat tudatosítása a fogyasztóban A vállalati üzletpolitika eszköze Koordinált piacbefolyásoló tevékenység

67 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS II. SALES PROMOTION SP akció helyszíne szerint:  kitelepüléses akció  kitelepüléses akció  kitelepülés nélküli akció  kitelepülés nélküli akció

68 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS III. SALES PROMOTION SP akció lehet:  árengedményes akció  árengedményes akció  árengedmény nélküli akció  árengedmény nélküli akció

69 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS IV. SALES PROMOTION Vásárlásösztönzés típusai:  bemutatás (pl. áruminta)  jutalom  kedvezmény  kedvezmény  játék  játék  egyéb (kitelepüléses akciók)  egyéb (kitelepüléses akciók)

70 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS V. SALES PROMOTION Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: I. Bemutatás -az új termék megismerésének rizikóját csökkenti -értéknövelő szerepű (pl. kisebb csomagolás, kóstoló, stb) - egyet fizet kettőt kap - x %-os árengedmény  játék  játék  egyéb (kitelepüléses akciók)  egyéb (kitelepüléses akciók)

71 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VI. SALES PROMOTION Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: II. Jutalom -termék kelendőségének fokozása a cél -termék bevezetésénél is alkalmazható, bár ott nem jellemző -csökkenti az áru értékét (kelendőségét), ha nem megfelelő az ajándék)

72 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VII. SALES PROMOTION Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: III. Engedmény, kedvezmény - a forgalom növelése a cél - nem növeli a keresletet, csak előrehozza a vásárlásokat - a márkahűség ellen hat - csökkenti a áru értékét

73 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VIII. SALES PROMOTION Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: IV. Játék - a forgalom növelése a cél - a játék izgalma növeli a vásárlói kedvet gyűjtő akciók nyerési lehetőségek

74 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS IX. SALES PROMOTION Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása: V. Egyéb - a forgalom növelése a cél - több helyszínen történő árusítás pl. kitelepüléses akciók

75 VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS X. SALES PROMOTION Vásárlásösztönzés során figyelembe- veendő jogszabályok: - SzJA törvény - Szerencsejáték törvény

76 REKLÁM I. q t PIAC- KUTATÁS, REKLÁM, GYÁRTMÁNY - FEJLESZTÉS, PR, stb. BEVEZETŐ REKLÁM/A/ F E N N T A R T Ó R E K L Á M/A/ AB BEVEZETŐ REKLÁM /B/

77 REKLÁM II. FOGALMA:  GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG  FORGALOM NÖVELÉS (ABSZOLÚT, RELATíV)  ISMERTSÉG NÖVELÉS  RÖVID TÁVÚ TEVÉKENYSÉG  MŰVÉSZI TEVÉKENYSÉG

78 REKLÁM III. REKLÁM FUNKCIÓI:  IGÉNYKELTŐ, SZÜKSÉGLETTEREMTŐ  PIACTEREMTŐ  PIACSTABILIZÁLÓ/ PIACBŐVíTŐ

79 REKLÁM IV. REKLÁM FEJLŐDÉSÉNEK OKAI:  ÚJ TERMÉKEK MEGJELENÉSE  KÖZVETVE KÖZVETLENÜL KÖZVETLENÜL  TERMELÉSI HÁTTÉR FEJLESZTÉS  KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS FEJLŐDÉSE  TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSE  REKLÁMESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE

80 REKLÁM V. REKLÁM FAJTÁI: ALANYA SZERINT:  EGYÉN (SZEMÉLYRE SZÓLÓ)  CSOPORT, RÉTEG  MINDENKINEK SZÓLÓ

81 REKLÁM VI. REKLÁM FAJTÁI: TÁRGYA SZERINT:  TERMÉK  SZOLGÁLTATÁS  CÉG  ESEMÉNY

82 REKLÁM VII. REKLÁM FAJTÁI: TERÜLETE SZERINT:  HELYI  ORSZÁGOS  NEMZETKÖZI

83 REKLÁM VIII. REKLÁM FAJTÁI: CÉLJA SZERINT:  BEVEZETŐ  FENNTARTÓ  BETERELŐ  ÁTTERELŐ

84 REKLÁM IX. REKLÁM FAJTÁI: STILUSA SZERINT:  RACIONÁLIS  EMOCIONÁLIS

85 REKLÁM X. REKLÁM FAJTÁI: IDŐTARTAMA SZERINT:  ESETI  SZEZONÁLIS  TARTAM

86 REKLÁM XI. REKLÁM FAJTÁI: REKLÁMOZTATÓ SZERINT:  TERMELŐ (SZOLGÁLTATÓ)  KERESKEDŐI

87 REKLÁM XII. REKLÁM FAJTÁI: TERÜLETE SZERINT:  HELYI  ORSZÁGOS  NEMZETKÖZI

88 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY I. FOGALMA: Minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut, vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól, szolgáltatásaitól megkülönböztessen mások áruitól, szolgáltatásaitól (1997. évi XI. törvény) (1997. évi XI. törvény)

89 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY II. MI LEHET VÉDJEGY? szó, szóösszetétel, szlogen, név szó, szóösszetétel, szlogen, név betű szám betű szám ábra, kép ábra, kép sík, vagy térbeli alakzat (áru, csomagolás formája) sík, vagy térbeli alakzat (áru, csomagolás formája) szín, színösszetétel, fényjel, hologram szín, színösszetétel, fényjel, hologram hang hang az előbbiek kombinációja az előbbiek kombinációja

90 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY III. FOGALMA: vizuális megjelölés vizuális megjelölés megkülönböztető jelleg megkülönböztető jelleg kizárólagos rendelkezés kizárólagos rendelkezés utánzás kivédése utánzás kivédése

91 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY IV. FUNKCIÓI: megkülönböztethetőség megkülönböztethetőség azonosíthatóság azonosíthatóság garanciális funkció (minőség) garanciális funkció (minőség) gazdasági verseny eszköze gazdasági verseny eszköze

92 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VÉDJEGY V. VÉDJEGY FAJTÁK: fő védjegy fő védjegy mellék védjegy mellék védjegy defenzív védjegy defenzív védjegy tartalék védjegy tartalék védjegy


Letölteni ppt "MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György BGF KVIFK Kisváradi és Társa BT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések