Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PIACSZEGMENTÁCIÓ: MARKETING PIACOK IGÉNYEK SZERINTI SZERKEZETE:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PIACSZEGMENTÁCIÓ: MARKETING PIACOK IGÉNYEK SZERINTI SZERKEZETE:"— Előadás másolata:

1 PIACSZEGMENTÁCIÓ: MARKETING PIACOK IGÉNYEK SZERINTI SZERKEZETE:
-HOMOGÉN IGÉNYEK -SZEGMENSIGÉNYEK -SZÓRÓDÓ IGÉNYEK

2 MARKETING PIACSZEGMENTÁCIÓ FOGALMA: „A PIACI SZEGMENS EGY ADOTT TERMÉK
POTENCIÁLIS PIACÁNAK AZONOS KERESLETI SAJÁTOSSÁGOKAT MUTATÓ RÉSZE” FORRÁS :Veres-Szilágyi: Marketing alapjai Perfekt 2005 HETEROGÉN PIAC HOMOGÉN RÉSZEKRE VALÓ BONTÁSA

3 MIÉRT ÉRDEMES SZEGMENTÁLNI?
MARKETING PIACSZEGMENTÁCIÓ: MIÉRT ÉRDEMES SZEGMENTÁLNI? -PONTOSABBAN HATÁROZHATÓK MEG A VÁSÁRLÓI IGÉNYEK, -SPECIALIZÁLT TERMÉKEKET ÁLLÍTHATUNK ELŐ -KÜLÖNFÉLE ÁRTAKTIKÁT ALKALMAZHATUNK -TERÜLETI MEGOSZLÁS MIATT, HATÉKONYABB FORGALMAZÁS -PONTOSABB CÉLZÁS (CÉLCSOPORT, TARTALOM, MÉDIUM) A KOMMUNIKÁCIÓBAN PIACI (NICHE) RÉSEK TAKTIKÁJA

4 MARKETING PIACSZEGMENTÁCIÓ: MIKOR ÉRDEMES SZEGMENTÁLNI?
-OLYAN SZEGMENSEK HATÁROZHATÓK MEG, AMELYEK SAJÁTOSSÁGAIKAT TEKINTVE JELENTŐSEN KÜLÖNBÖZNEK MÁS SZEGMENSEKTŐL -A SZEGMENSEK JÓL AZONOSÍTHATÓAK -A VÁLLALAT SZÁMÁRA FONTOS A SZEGMENS, MERT ÜZLETI LEHETŐSÉG VAN BENNE -VISZONYLAG LASSÚ PIACI MOZGÁSOK A JELLEZŐK, -A TÖBBLET KÖLTSÉGEK NEM TÚL JELENTŐSEK, TEHÁT GAZDASÁGOSAN OLDHATÓK MEG A SZEGMENTÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ( AFORGALMI TÖBBLETBŐL KOMPENZÁLHATÓK A KIADÁSOK)

5 MARKETING PIACSZEGMENTÁCIÓ: MIKOR NEM ÉRDEMES SZEGMENTÁLNI?
-HA ELEVE HOMOGÉN A PIAC -TÚL KICSI A PIAC AHHOZ, HOGY RÉSZEKRE LEHESSEN BONTANI -HA A NAGYFOGYASZTÓK VÁSÁROLJÁK FEL SZINTE A TELJES KÍNÁLATOT -NINCS IGAZI PIACI VERSENY, MERT EGY-KÉT MÁRKA URALJA A PIACOT -TELJESEN SZÓRÓDÓ IGÉNYEK, AMI MIATT NEM LEHET SZEGMENSEKET KIALAKÍTANI -NEM LEHET SZEGMENSEKBE CSOPORTOSÍTANI A FOGYASZTÓKAT, MERT OLYAN TULAJDONSÁGAIK VANNAK, AMELYEK ALAPJÁN EZ NEM TEHETŐ MEG (PL. ÚJDONSÁGOK KIPRÓBÁLÓI, DE NEM MINDEN TERÜLETEN)

6 MARKETING CÉLPIACI MARKETING: „A PIAC FELTÁRT, JELLEMZETT ÉS KIVÁLASZTOTT CSOPORTJAINAK – SZEGMENSEINEK – MEGFELELŐ TERMÉKET KIFEJLESZTŐ, ILLETVE AZT KÍNÁLÓ ÉS E SZEGMENSEKRE IRÁNYULÓ MARKETINGMIXET ALKALMAZÓ VÁLLALKOZÓI MAGATARTÁST CÉLPIACI MARKETINGNEK NEVEZZÜK” FORRÁS: KOTLER: MARKETING MENEDZSMENT MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1998

7 MARKETING MARKETINGSTRATÉGIÁK I.: -TÖMEGMARKETING (CÉLPIACI MARKETING ALTERNATÍVÁJA) +EGYÖNTETŰ ÉS NAGYTÖMEGŰ A KÍNÁLAT +A VÁLLALATI ERŐFORRÁSOK MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA +AZ ÉRTÉKESÍTÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (PL. TÖMEGES MARKETING TÁMOGATÁS, SZÉLESKÖRŰ ELOSZTÁSI CSATORNÁK, TŐMEGES ÉRTÉKESÍTÉS, STB.) +TÖBB ORSZÁGBA IS TERJESZTIK A TEMÉKET, AKÁR ÁTALAKÍTVA A FOGYSZTÓI SZOKÁSOKAT IS) +VISZONYLAG EGYSZERŰ

8 MARKETING MARKETINGSTRATÉGIÁK II.: -DIFFERENCIÁLT MARKETINGSTRATÉGIA:
+PIAC TÖBB – DE NEM VALAMENNYI – SZEGMENSÉN JELEN VAN, DE MÁS-MÁS TERMÉKKEL (PL. TÖBB FOGYSZTÓI RÉTEGET SZOLGÁL KI, MÁS-MÁS ÁRFEKVÉSŰ TERMÉKKEL +TELJES TERMÉKPIACI LEFEDÉS

9 MARKETINGSTRATÉGIÁK III.: -KONCENTRÁLT MARKETINGSTRATÉGIA
+EGY SZEGMENSRE KONCENTRÁLJA ERŐIT

10 CÉLPIACI MARKETING KIALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA:
-SEGMENTATION -TARGETING -POSITIONING

11 MARKETING MARKETINGSTRATÉGIÁK IV.:
-A PIAC RÉSZEKRE BONTÁSA (SEGMENTATION) -LEHETŐSÉGEK ELEMZÉSE (PIACPOTENCIÁL FELMÉRÉSE: TELJES PIACPOTENCIÁL, TERMÉKPIAC HATÁRAI--TERMÉKTÉNYEZŐK) -FELSŐ TELITETTSÉGI ÉRTÉK (NEM ELÉRHETŐ, MIVEL MINDIG VANNAK OLYANOK, AKIK (AMELYEK) NEM VESZIK MEG ATERMÉKET) -SZÓBAJÖHETŐ VÁSÁRLÓK KÖRE +PIACLEBONTÁSOS (TOP-DOWN) MÓDSZER +PIACFELÉPÍTÉSES (BOTTOM UP) MÓDSZER

12 MARKETING MARKETINGSTRATÉGIÁK V.: -JÖVŐBENI PIACPOTENCIÁL MÉRÉS: +KVALITATÍV MÓDSZEREK (MEGKÉRDEZÉSES VIZSGÁLATOK) +KVANTITATÍV MÓDSZEREK TRENDSZÁMÍTÁS, IDŐSOR ELEMZÉS, KORRELÁCIÓ SZÁMÍTÁSOK +KÉT MÓDSZER EGYBEVETÉSÉVEL KIALAKULÓ „MEGOLDÁSOK” +ELLENŐRZÉS:=MAKRÓADATOK ALAPJÁN =NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSOK =MATEMATIKAI ELLENŐRZÉS

13 MARKETING MARKETINGSTRATÉGIÁK VI.: -CÉLPIACVÁLASZTÁS (TARGETING) ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: +VÁRHATÓ NÖVEKEDÉSI ÜTEM A SZEGMENSBEN, ILLETVE VÁRHATÓ ALAKULÁSA +SZEGMENS STABILITÁSA +SZEGMENS VÁSÁRLÓINAK JELLEMZŐI +SZEGMENSEN BELÜLI VERSENY JELLEMZŐI, INTENZITÁSA

14 MARKETING MARKETINGSTRATÉGIÁK VII.: -CÉLPIACVÁLASZTÁS (TARGETING) VÁLLALKOZÁS SPECIÁLIS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI: +SZEGMENS MÉRETE (TÚL KICSI, VAGY TÚL NAGY A VÁLLALKOZÁS LEHETŐSÉGEIHEZ KÉPEST) +SZEGMENS ELÉRHETŐSÉGE (FÖLDRAJZI, KULTURÁLIS, STB.)

15 MARKETING MARKETINGSTRATÉGIÁK VIII.: -POZICIONÁLÁS (POSITIONING) MÁRKAPOZICIONÁLÁSI STRATÉGIÁK: -ÜRES HELYEK ELFOGLALÁSA -AZONOS POZÍCIÓ ELFOGLALÁSA AZ AZONOS MÁRKÁVAL

16 TERMÉKPOLITIKA I.: MARKETING TERMÉK FOGALMA:
-MINDEN AMI PIACRA VIHETŐ, (LEHET TERMÉK, DE SZOLGÁLTATÁS IS) -ALKALMAS VALAMILYEN FOGYASZTÓI, VAGY SZERVEZETI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE (AKÁR EMBERI, AKÁR SZERVEZETI PIACOKON MEGJELENŐ SZÁRMAZTATOTT IGÉNYEK) HASZNOSSÁG ELVE (COSTUMER VALUE)

17 HASZNOSSÁG ÉRTELMEZÉSE:
MARKETING TERMÉKPOLITIKA II.: HASZNOSSÁG ÉRTELMEZÉSE: -EFFEKTÍV HASZNOSSÁG (KLASSZIKUS HASZNÁLATI ÉRTÉK—SÁL A HŰVÖS ELLEN) -ESZTÉTIKAI HASZNOSSÁG(SZÉP, KÉNYELMES, CÉLSZERŰ, RÚT, STB TULAJDONSÁGOK) -SZIMBOLIKUS HASZNOSSÁG (LUXUSCIKKEK, FIATALOS DIVATCIKKEK, STB.)

18 MARKETING SZEMPONTBÓL ALAPVETŐEN SZUBJEKTÍV, ÉS GYORSAN VÁLTOZÓ
TERMÉKPOLITIKA III.: A TERMÉK MINŐSÉGE: -OBJEKTÍV MINŐSÉG (MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK) -SZUBJEKTÍV MINŐSÉG (VÁSÁRLÓ ELVÁRÁSAI) -GAZDASÁGOS MINŐSÉG (ÁR-ÉRTÉK MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK) MARKETING SZEMPONTBÓL ALAPVETŐEN SZUBJEKTÍV, ÉS GYORSAN VÁLTOZÓ

19 TERMÉKPOLITIKA IV.: TERMÉKPOLITIKA:
MARKETING TERMÉKPOLITIKA IV.: TERMÉKPOLITIKA: „AZ EMBEREK NEM ÁRUKAT (DOLGOKAT) KERESNEK, HANEM MEGOLDÁSOKAT VÁSÁROLNAK” FORRÁS: ANDICSNÉ HORVÁTH JUDIT (SZERK): MARKETING (FŐISKOLAI JEGYZET) BGF KVIFK 2002

20 TERMÉKPOLITIKA V.: TERMÉKHAGYMA MODELL: MARKETING
-ABSZTRAKT TERMÉK: LÉNYEGI HASZNOSSÁG (Pl. MOSÓPOR KIVESZI A SZENNYEZŐDÉST, DE MÉG NINCS CSOMAGOLVA) -TÁRGYIASULT TERMÉK: KONKRÉT TULAJDONSÁGOKKAL RUHÁZZA FEL (MÁRKA, KISZERELÉS, CSOMAGOLÁS) -KITERJESZTETT TERMÉK: TOVÁBBI VERSENYTÉNYEZŐK (Pl. HITEL, ÖSSZESZERELÉS)

21 LEVITT FÉLE TERMÉK MODELL:
MARKETING TERMÉKPOLITIKA VI.: LEVITT FÉLE TERMÉK MODELL: -GENERIKUS TERMÉK (ALAPTULAJDONSÁGOK, AMI NÉLKÜL NEM ALKALMAS AZ ADOTT IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE) -ELVÁRT TERMÉK (AZ A TERMÉKJELLEMZŐ, AMELY AZ ADOTT PIACI SZINTEN MINIMUM ELVÁRHATÓ A TERMÉKTŐL) -KITERJESZTETT TERMÉK (VERSENYELŐNYHÖZ FONTOS TULAJDONSÁGOK) -POTENCIÁLIS TERMÉK (TOVÁBBI VERSENY-ELŐNYÖK LEHETŐSÉGE)

22 TERMÉK VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELŐ TÉNYEZŐK:
MARKETING TERMÉKPOLITIKA VII.: TERMÉK VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELŐ TÉNYEZŐK: -DESIGN (FORMATERVEZÉS) -CSOMAGOLÁS -MÁRKA

23 TERMÉKPOLITIKA VIII.: MARKETING DESIGN (FORMATERVEZÉS)
-TERMÉKTERVEZÉS (ENGINEERING DESIGN) ÚJ TERMÉK KUTATÁSA, FEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁK KIDOLGOZÁSA -IPARI FORMATERVEZÉS(INDUSTRIAL DESIGN) A KÖNNYEBB HASZNÁLHATÓSÁG, AZ ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS ÉRDEKÉBEN VÉGZETT MUNKA -ARCULATTERVEZÉS (CORPORATE DESIGN) A CÉG EGYEDI BEMUTATKOZÁSA, EGYEDI MEGJELENÉS KIALAKÍTÁSA

24 TERMÉKPOLITIKA IX.: MARKETING CSOMAGOLÁS: -HÁRMAS FUNKCIÓ +ÁRUVÉDELEM
+INFORMÁCIÓFORRÁS +MARKETING SZEMPONTOK

25 TERMÉKPOLITIKA X.: MARKETING MÁRKÁZÁS: (MÁRKA, PSZICHOLÓGIAI FOGALOM)
-MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELLEGŰEK -ÉRTÉKEKET KÖZVETÍTENEK VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTANAK

26 TERMÉKPOLITIKA X.: MARKETING TERMÉKEK CSOPORTOSÍTÁSA:
-FOGYASZTÁSI CIKKEK -TOVÁBBFELHASZNÁLÁSI JAVAK (INDUSTRIAL GOODS)

27 FMCG TERMÉKEK= FAST MOVING CONSUMER GOODS)
MARKETING TERMÉKPOLITIKA XI.: TERMÉKEK CSOPORTOSÍTÁSA: (VÁSÁRLÁST MEGELŐZŐ DÖNTÉSEK ELTÉRÉSEI) -NAPI TÖMEGCIKKEK (CONVENIENCE GOODS) FMCG TERMÉKEK= FAST MOVING CONSUMER GOODS) -SZAKCIKKEK (SPECIAL GOODS) -LUXUSCIKKEK

28 TERMÉKPOLITIKA X.: MARKETING TERMÉKFEJLESZTÉS TÍPUSAI: -KEZDEMÉNYEZŐ
-KÖVETŐ -TERMÉKMÓDOSÍTÓ -TERMÉKVARIÁCIÓS

29 TERMÉKPOLITIKA XI.: MARKETING TERMÉKFEJLESZTÉS TÍPUSAI:
-KEZDEMÉNYEZŐ(új piacon ismeretlen termék létrehozása) -KÖVETŐ(a termék ismert, de a cég még nem gyártotta) -TERMÉKMÓDOSÍTÓ (a termék nem változik, de többletfunkciókkal rendelkezik) -TERMÉKVARIÁCIÓS (termék, amely differenciált igényeket elégít ki)

30 TERMÉKPOLITIKA XII.: MARKETING TERMÉKFEJLESZTÉS FOLYAMATA: -KUTATÁS
-TERMÉKÖTLET -GAZDASÁGI ÉS MARKETING SZEMPONTOK -TERMÉKKONCEPCIÓ, -TESZTELÉS -TERMÉKALTERNATÍVÁK -SZELEKCIÓ -PROTOTÍPUS -ÜZEMI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE, NULLSZÉRIA,

31 MARKETING TERMÉKPOLITIKA
q PIAC-KUTATÁS, REKLÁM, GYÁRTMÁNY- FEJLESZTÉS, PR, stb. A B F E N N T A R T Ó R E K L Á M/A/ t BEVEZETŐ REKLÁM/A/ BEVEZETŐ REKLÁM /B/

32 ÁRPOLITIKA I.: MARKETING
A MARKETINGMIX EGYETLEN ELEME , AMELY NEM VSZI, HANEM HOZZA APÉNZT!!! A VÁLLALATI ÁRPOLITIKA CÉLJA SOKRÉTŰEK: -BERUHÁZÁS MEGTÉRÜLÉS, -TERMELÉS ÉS AZ ÁR STABILIZÁLÁSA, -ADOTT PIACI RÉSZESEDÉS ELÉRÉSE, -VERSENYTÁRSAK LEKÜZDÉSE, -VÁLLALKOZÁS TÚLÉLÉSE, -HOSSZÚ TÁVÚ PROFIT MAXIMÁLÁS, -RÖVID TÁVÚ MAXIMÁLÁS, -EGYENLETES PIACI NÖVEKEDÉS, -VÁSÁRLÓ ÁRÉRZÉKENYSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE,…….

33 ÁRPOLITIKA II.: MARKETING
A VÁLLALATI ÁRPOLITIKA CÉLJA SOKRÉTŰEK (FOLYTATÁS): -ÁRVEZETŐ SZEREP BIZTOSÍTÁSA, -BELÉPŐK ELBÁTORTALANÍTÁSA, -KÖZPONTI ÁLLAMI BEAVATKOZÁS ELKERÜLÉSE, -”FAIR”-NEK MUTATKOZÁS VÁGYA, -ÉRDEKLŐDÉS FELKELTÉSE A TERMÉK IRÁNT, -VÁLLALATI JÓ HÍRNÉV MEGERŐSÍTÉSE, -VÁSÁRLÓI HŰSÉG KIALAKÍTÁSA,

34 ÁRPOLITIKA III.: MARKETING AZ ÁRAKAT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK:
-FOGYASZTÓK, -KÖLTSÉGEK, -KORMÁNYZAT, -ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK, -VERSENY

35 ÁRPOLITIKA IV.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS FOLYAMATA:
-MARKETINGCÉLOK KIJELÖLÉSE -ÁRCÉLOK MEGFOGALMAZÁSA -KONKRÉT ÁRSTARTÉGIA MEGFOGALMAZÁSA -ÁRKÉPZÉS, -ELLENŐRZÉS

36 ÁRPOLITIKA V.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS ELVEI:
-TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ELVEI… -KERESLETKUTATÁS ELVEI… -VERSENYTÁRSAK VISELKEDÉSÉNEK ELVE… -PROFIT ELVE…

37 ÁRPOLITIKA VI.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS ELVEI(1):
-TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ELVEI (TARTÓSAN EZ ALÁ NEM MEHET AZ ÁR) +TELJES KÖLTSÉGEN ALAPULÓ ÁRAK ELVE (TELJES KÖLTSÉG+HATÁRPROFIT) +KÖLTSÉGNÖVEKMÉNY ELVE (A TERMELÉS NÖVEKEDÉSÉVEL NEM NŐ ARÁNYOSAN A KÖLTSÉG, MERT AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK EGY DARABIG NEM VÁLTOZNAK)

38 ÁRPOLITIKA VII.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS ELVEI(2/A):
-A KERESLETALAKULÁS ELVE (KERESLET ALAKULÁSÁTÓL FÜGG AZ ÁRKÉPZÉS)(1) +A VÁLLALKOZÁS TERMÉKE IRÁNTI KERESLET ALACSONY, DE VALÓSZÍNÜSÍTHETŐ, HOGY NÖVELHETŐ, HA A FOGYASZTÓ MEGISMERHETI A TERMÉKET (A TELJES KÖLTSÉG ÁRELV NEM ALKALMAZHATÓ, MERT A MAGAS ÁR ELTÁNTORÍTHATJA A FOGYASZTÓT A VÁSÁRLÁSTÓL, ILLETVE A TERMÉK MEGISMERÉSÉTŐL)

39 ÁRPOLITIKA VIII.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS ELVEI(2/B):
-A KERESLETALAKULÁS ELVE (KERESLET ALAKULÁSÁTÓL FÜGG AZ ÁRKÉPZÉS)(2) +A VÁLLALKOZÁS TERMÉKE IRÁNTI KERESLET MAGAS, DE FELTÉTELEZHETŐ E KERESLET CSÖKKENÉSE A VERSENYTÁRSAK KÖVETŐ, MÁSOLÓ MAGATARTÁSA, ÉS AZ EBBŐL KÖVETKEZŐ PIACIRÉSZESEDÉS-NYERÉSÜK MIATT (A TELJES KÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT KIALAKÍTOTT ÁR KISEBB LENNE ANNÁL, MINT AMIT A FOGYSZTÓ ELFOGADNI HAJLANDÓ. A CÉG NEM KÉPES EXTRA PROFITOT ELÉRNI, EZÉRT HATRÁNYBA KERÜL A VERSENYTÁRSAKKAL SZEMBEN.)

40 ÁRPOLITIKA IX.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS ELVEI(3):
-VERSENYTÁRSAK VISELKEDÉSÉNEK ELVE: +HA A CÉG PIACVEZETŐ, AKKOR BIZONYOS HATÁRIG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYHATJA A KONKURENCIA ÁRKIALAKÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉT +HA AZONOS MÉRETŰ CÉGEK VASZNEK RÉSZT A PIACI VERSENYBEN, AKKOR NAGYON FONTOS AZ ÁRFIGYELÉS, MERT ADOTT ESTBEN A VERSENYTÁRSAKNÁL ALACSONYABB ÁRAT KELL ALKALMAZNI

41 ÁRPOLITIKA X.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS ELVEI(4): -A PROFITKÉPZÉS ELVE:
A VÁLLALKOZÁS MEGHATÁROZZA A TERMÉKELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ ELVÁRT HASZNOT, AMELYET MAJD AZ ELADANDÓ TERMÉKEGYSÉGRE VETÍTENEK. EZZEL MEGKAPJA AZ EGY TERMÉKRE JUTÓ PROFITOT, AMELLYEL NÖVELI A TERMÉK EGYSÉG KÖLTSÉGÉT

42 ÁRPOLITIKA XI.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA:
-ÁLLANDÓ HASZONKULCCSAL KIALAKÍTOTT ÁR… -VÁLTOZÓ HASZNKULCCSAL KIALAKÍTOTT ÁR… -KÍNÁLAT ÉS KERESLETORIENTÁLT ÁRAK… -KÖVETŐ ÁR…

43 ÁRPOLITIKA XII.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA(1/A):
-ÁLLANDÓ HASZONKULCCSAL KIALAKÍTOTT ÁR(1): ÁR=TERMELÉSI KÖLTSÉG (HASZONKULCS x TERMELÉSI KÖLTSÉG) %-OS ÉRTÉKET JELENT, AMELYET A FENTI KÉPLET ALAPJÁN KELL ALKALMAZNI. PONTOS TERMELÉSI KÖLTSÉG ISMERETET FELTÉTELEZ. VERSENYTÁRSAK ÁLLANDÓ FIGYELÉSE

44 ÁRPOLITIKA XIII.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA(1/B):
-ÁLLANDÓ HASZONKULCCSAL KIALAKÍTOTT ÁR(2): +HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI: =EGYSZERŰEN ALKALMAZHATÓ, HA EGYSZER MÁR MEGÁLLAPÍTOTTUK AZ ÁLLANDÓ KULCSOT =MÁR ALACSONY KERESLET MELLET IS BIZTOSÍT EGY BIZONYOS MENNYISÉGŰ PROFITOT =INFLÁCIÓ ESETÉN A TERMELÉSI KÖLTSÉGEK NÖVEKEDÉSÉVEL INDOKLÓ ÁREMELÉS JOBBAN ELFOGADHATÓ

45 ÁRPOLITIKA XIV.: MARKETING AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA(1/C):
-ÁLLANDÓ HASZONKULCCSAL KIALAKÍTOTT ÁR(3): +HASZNÁLATÁNAK HÁTRÁNYAI: =NEM VESZI FIGYELEMBE A VERSENYTÁRSAK ÁRKIALAKÍTÓ LÉPÉSEIT =VÁLLALATON BELÜLI KONFLIKTUS A MARETING ÉS A TERMELÉSI RÉSZLEG KÖZÖTT (MILYEN ÁRAKAT ALKALMAZZANAK, HOGYAN VEGYÉK FIGYELEMBE A PIACI HELYZETET?) =NEM SZÁMOL A KERESLET VÁLTOZÁSÁVAL. KONJUNKTÚRA ESETÉN NEM ALKLAMZHATÓ A MAGAS ÁR, DEKONJUNKTÚRA ESETÉN PEDIG NINCS LEHETŐSÉG AZ ÁRCSÖKKENTÉSRE)

46 MARKETING ÁRPOLITIKA XV.: AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA(2):
-VÁLTOZÓ HASZONKULCCSAL KIALAKÍTOTT ÁR: (MÓDSZERE HASONLÓ, CSAK ITT NEM ÁLLANDÓ A HASZONKULCS) +HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI: =JOBBAN ALKALMAZKODK A KERESLETHEZ =ALKALMAZHATÓ TÉRBEN, IDŐBEN, TERMÉKENKÉNT =JÓL ALKALMAZHATÓ OLYAN CÉGEKNÉL, AHOL SZŰK A TERMÉKKÍNÁLAT +HASZNÁLATÁNAK HÁTRÁNYAI: =NAGYOBB PIACI ODAFIGYELÉST KÍVÁN =NEM TERVEZHETŐ ELŐRE A BEVÉTEL =A „VÁLTOZATOS” ÁR NEHEZEBBÉ TESZI AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKAT, NŐ A BIZONYTALANSÁG

47 ÁRPOLITIKA XVI.: +FIGYELEMBE VEENDŐ TÉNYEZŐK: =KERESLET ALAKULÁSA
MARKETING ÁRPOLITIKA XVI.: AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA(3): -KERESLET-KÍNÁLATI ÁR: (NEM ALKALMAZHATÓ A TERMELÉSI KÖLTSÉG, MINT VISZONYÍTÁSI ALAP) +FIGYELEMBE VEENDŐ TÉNYEZŐK: =KERESLET ALAKULÁSA =VERSENYTÁRSAK VISELKEDÉSE =TERMÉK ÚJDONSÁGTARTALMA

48 ÁRPOLITIKA XVII.: AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA(4): -KÖVETŐ ÁR:
MARKETING ÁRPOLITIKA XVII.: AZ ÁRKÉPZÉS GYAKORLATA(4): -KÖVETŐ ÁR: (OLIGOPOL ÉS MONOPOLISTA VERSENYPIACOKON JELLEMZŐ ÁRKÉPZÉSI FORMA) A PIAC VEZETŐ CÉGE ÁRAIHOZ IGAZÍTJÁK AZ ÁRAIKAT A VERSENYTÁRSAK

49 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA I.:
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA I.: DISZTRIBÚCIÓ=AZ A TELJES FOLYAMAT, AMELYNEK SORÁN A TERMÉKEK ELJUTNAK A TERMELŐTŐL A VÉGSŐ FOGYASZTÓIG

50 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA II.:
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA II.: AZ ÁRU KONKRÉT ELJUTTATÁSÁT ATERMELŐTŐL A FOGYASZTÓIG AZ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA ALÁBBI JELLEMZŐI BEFOLYÁSOLJÁK: =ÉRTÉKESÍTÉSI ÚT HOSSZA =ÉRTÉKESÍTÉSI ÚT SZÉLESSÉGE =EGY,VAGY PÁRHUZAMOSAN TÖBB ÉRTÉKESÍTÉSI ÚT IGÉNYBEVÉTELE =ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA FŐBB SZEREPLŐI

51 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA III.:
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA III.: A CSATORNÁK KÖZÖTTI VÁLASZTÁST AZ ALÁBBI TÉNYEZŐK BEFOLYÁSOLJÁK: =TERMÉK JELLEGE… =PIAC JELLEMZŐI… =ÉRTÉKESÍTÉSI ÚT KÖLTSÉGEI… =LEHETSÉGES KÖZVETÍTŐK MILYENSÉGE….

52 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA III.:
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA III.: A CSATORNÁK KÖZÖTTI VÁLASZTÁST AZ ALÁBBI TÉNYEZŐK BEFOLYÁSOLJÁK: =TERMÉK JELLEGE (1) FIZIKAI TULAJDONSÁGOK +SÚLY,TERJEDELEM +ROMLANDÓSÁG +SÉRÜLÉKENYSÉG

53 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA III.:
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA III.: A CSATORNÁK KÖZÖTTI VÁLASZTÁST AZ ALÁBBI TÉNYEZŐK BEFOLYÁSOLJÁK: =TERMÉK JELLEGE (2) FOGYASZTÓK ELVÁRÁSAI +KÉNYELEM IGÉNYE +VÁLASZTÉK IGÉNYE +SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYE +INFORMÁCIÓ IGÉNYE

54 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA IV.:
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA IV.: ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA HOSSZA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ÚT LÉPCSŐINEK SZÁMÁTÓL FÜGG: =HÁROM LÉPCSŐS (KLASSZIKUS ÚT) =KÉT LÉPCSŐS ÚT NAGYKERESKEDŐ KÖZVETÍTÉSÉVEL =KÉT LÉPCSŐS ÚT KISKERESKEDŐ KÖZVETÍTÉSÉVEL =KÖZVETLEN ÚT

55 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA V. HÁROM LÉPCSŐS CSATORNA:
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA V. HÁROM LÉPCSŐS CSATORNA: AZ ÁRU FIZIKAI ÚTIRÁNYA NAGYKE- RESKEDŐ KISKERE- RESKEDŐ TER- MELŐ FOGYASZ- AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS IRÁNYA

56 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA VI.
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA VI. KÉT LÉPCSŐS CSATORNA (NAGYKE-RESKEDELEM KÖZVETÍTÉSÉVEL): NAGYKE- RESKEDŐ TERMELŐ FOGYASZTÓ AZ ÁRU FIZIKAI ÚTIRÁNYA AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS IRÁNYA

57 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA VII.
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA VII. KÉT LÉPCSŐS CSATORNA (KISKE-RESKEDELEM (KÖZVETÍTÉSÉVEL): KISKE- RESKEDŐ TERMELŐ FOGYASZTÓ AZ ÁRU FIZIKAI ÚTIRÁNYA AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS IRÁNYA

58 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA VIII.
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA VIII. KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉSI ÚT: TERMELŐ FOGYASZTÓ AZ ÁRU FIZIKAI ÚTIRÁNYA AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS IRÁNYA

59 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA IX.
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA IX. ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA SZÉLESSÉGE= HÁNY VISZONTELADÓT KAPCSOLNAK AZ ADOTT TERMÉK FORGALMAZÁSÁBA =INTENZÍV FORGALMAZÁS =SZELEKTÍV FORGALMAZÁS +EXKLUZÍV FORGALMAZÁS

60 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA X. PUSH STRATÉGIA (TOLÓ):
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA X. PUSH STRATÉGIA (TOLÓ): KISKERE- RESKEDŐ TER- MELŐ NAGYKE- RESKEDŐ FOGYASZ- AZ INFORMÁCIÓ ÚTJA, A REKLÁM IRÁNYA AZ ÁRU FIZIKAI ÚTIRÁNYA A KERESLET VONZÓ, HÚZÓ EREJE ÉS ÁTTÉTELE

61 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA XI. PULL STRATÉGIA (HÚZÓ):
MARKETING ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNAPOLITIKA XI. PULL STRATÉGIA (HÚZÓ): NAGYKE- RESKEDŐ KISKERE- RESKEDŐ TER- MELŐ FOGYASZ- AZ INFORMÁCIÓ ÚTJA, A REKLÁM IRÁNYA AZ ÁRU FIZIKAI ÚTIRÁNYA A KERESLET VONZÓ, HÚZÓ EREJE ÉS ÁTTÉTELE

62 PROMÓCIÓS POLITIKA I. A 4 P NEGYEDIK ELEME: (MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ)
-TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE -FOGYASZTÓ FIGYELMÉNEK FELKELTÉSE -VÁSÁRLÁSRA ÖSZTÖNZÉS

63 MARKETING PROMOTION KOMMUNIKÁCIÓS MODELL:
(SHANNON-WEAVER: IDÉZETT MŰ, MÓDOSíTVA) INFORMÁCIÓ FORRÁS RENDELTETÉSI HELY ADÓ CSATORNA VEVŐ ADOTT JEL VETT JEL KÜLSŐ ZAJ FORRÁS (CSATORNA ZAJA) ÜZENET ÜZENET BELSŐ ZAJ FORRÁS (ELTÉRŐ KÓDOK) VISSZACSATOLÁS

64 PIACBEFOLYÁSOLÁS Piacbefolyásolás: Kommunikatív Nem kommunikatív elemek reklám termék PR minőség PS mennyiség SP ár CI választék image csomagolás design szervíz, garancia értékesítési kondíciók védjegy

65 PROMÓCIÓS POLITIKA II. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS MIX ELEMEI: -REKLÁM
-SZEMÉLYES ELADÁS (PERSONAL SELLING) -VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS (SALES PROMOTION) -PUBLIC RELATIONS (PR) -DIREKT MARKETING

66 PROMÓCIÓS POLITIKA III.
MARKETING PROMÓCIÓS POLITIKA III. KOMMUNIKÁCIÓS MIX ELEMEI: -ATL ESZKÖZÖK -BTL ESZKÖZÖK

67 MARKETING PROMÓCIÓS POLITIKA IV. KOMMUNIKÁCIÓS MIX ELEMEI:
-ATL ESZKÖZÖK +NYOMTATOTT SAJTÓ +SZABADTÉRI ESZKÖZÖK +RÁDIÓ +TV +MOZI +INTERNET

68 MARKETING PROMÓCIÓS POLITIKA V. KOMMUNIKÁCIÓS MIX ELEMEI:
-BTL ESZKÖZÖK +DIREKT MARKETING +SALES PROMOTION +POS +ESEMÉNYMARKETING +VÁSÁR, KIÁLLÍTÁS +SZPONZORÁLÁS +SZEMÉLYES ELADÁS +pr +NYOMTATVÁNYOK


Letölteni ppt "PIACSZEGMENTÁCIÓ: MARKETING PIACOK IGÉNYEK SZERINTI SZERKEZETE:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések