Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglaló kérdések. 1. Marketing filozófia és marketing funkció • A piaci orientáció fejlődési szakaszai 3. • A marketing-mix 5. • A marketing koncepció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglaló kérdések. 1. Marketing filozófia és marketing funkció • A piaci orientáció fejlődési szakaszai 3. • A marketing-mix 5. • A marketing koncepció."— Előadás másolata:

1 Összefoglaló kérdések

2 1. Marketing filozófia és marketing funkció • A piaci orientáció fejlődési szakaszai 3. • A marketing-mix 5. • A marketing koncepció alappillérei 4. • A marketing menedzsment folyamat elemei 5.

3 2. A marketing környezete • A marketingkörnyezet elemei 11. • A marketing audit 10.

4 Kulcsszavak 1-2. Termelés- termék koncepció (marketing rövidlátás) Értékesítési – marketing koncepció Integrált - koordinált marketing Stratégiai - operatív marketing (marketing menedzsment) Marketing környezet – marketing audit

5 3. A marketing információrendszer • A MIR alkotóelemei és kapcsolódásuk 16. • A primer információgyűjtés fajtái 19. • Az információgyűjtés folyamata 19. • A marketing információk típusai 18. • A marketingkutatás folyamata 17.

6 Kulcsszavak 3. Marketingfigyelés - marketingkutatás Kvalitatív - kvantitatív kutatás Primer információk - szekunder információk Piackutatás - marketingkutatás Megfigyelés – kísérlet - megkérdezés

7 4. A vállalat piaca • A piac méretének jelzőszámai 25. • A piac kiterjeszthetősége (marketingérzékenysége) 26.

8 Kulcsszavak 4. Potenciális piac - piacvolumen Piaci részesedés – piaci lefedettség Kiterjeszthető piac – nem kiterjeszthető piac

9 5. Fogyasztói piac és vásárlói magatartás • A fogyasztói magatartás modellje, a vevők fekete doboza 30. • Az érzékelt kockázat 37. • A vásárlások típusai 37. • A vásárlási döntési folyamat szakaszai 36. • A fogyasztók csoportosítása az innovációs magatar- tás szempontjából 34. • A fogyasztói magatartást meghatározó tényező- csoportok 31.

10 6. A beszerzői magatartás • Az ipari piac sajátosságai 43. •A beszerzési magatartás meghatározói 50. • A beszerzési központ fogalma és a beszerzési szerep- körök 48. • A beszerzési helyzet típusai 45.

11 Kulcsszavak Fogyasztói piac - szervezeti piac Fogyasztói magatartás – szervezeti magatartás Referenciacsoportok - véleményvezetők Impulzus, rutin, megfontolt vásárlás --- újravásárlás, módosított újravásárlás, új vásárlás Funkcionális – fizikai kockázat Tagsági csoportok – aspirációs csoportok Pszichológiai – társadalmi kockázat A beszerzési magatartás modellje – a fogyasztói magatartás modellje

12 Kezdeményezők, felhasználók, információközvetítők, döntéshozók, befolyásolók, vásárlók Innovátorok, korai elfogadók, korai többség, késői többség, lemaradók A beszerzési központ Alacsony érdekeltségű - magas érdekeltségű javak

13 7. Keresletelemzés és piacszegmentálás • Piaclebontásos és piacfelépítéses módszer 54. •A fogyasztói és az ipari piac szegmentálása 62. – 64. • A pozícionálás szerepe, módjai, stratégiái 60. • Piaclefedés (Targeting) 59. • A piaci vonzerő tényezői (Porter) 58. • A szegmentációs folyamat 58. •Tömeg-, differenciált-, koncentrált-, niche marketing 56.

14 Kulcsszavak Piacfelépítés - piaclebontás Szegmentálás – célpiacválasztás Differenciálatlan (tömeg) marketing – differenciált marketing Koncentrált marketing – niche marketing Fogyasztói piac szegmentálása – ipari piac szegmentálása Makro – mikro (kétlépcsős) szegmentáció Termékpozícionálás – termék-image - reklám Fogyasztók – fogyasztás szerinti szegmentálás

15 8. Marketingstratégiák • A marketing tervezés folyamata 74. • A GE-mátrix tényezői és a lehetséges stratégiai pozí- ciók 73. • A BCG-mátrix tényezői, a termékcsoportok lehetséges pozíciói és a választható stratégiák 71. • Versenystratégiák 69.

16 Kulcsszavak Költségdiktáló - differenciáló - koncentráló (összpontosító) GE- (McKinsey) mátrix BCG mátrix - GE- (McKinsey) mátrix Kérdőjelek - sztárok - fejőstehenek - sereghajtók Abszolút piaci részesedés - relatív piaci részesedés

17 9. Termékpolitika • Termékhagyma 79. • A termékfejlesztési folyamat szakaszai 88. • Az életgörbe szakaszokhoz kapcsolódó marketing feladatok 85. • Termék/piac stratégiák 84. • A termékvonal mélysége és szélessége 83. • Differenciálás és diverzifikáció • Márkastratégiák (előnyök - hátrányok) 81. • Elsődleges és másodlagos termékjellemzők 80.

18 Kulcsszavak Generikus termék - elvárt termék Multimárka stratégia - a márka kiterjesztése – a márka újrapozícionálása Termékvonal mélység és szélesség Diverzifikáció - differenciálás Piackiaknázás - piacfejlesztés Differenciálás – differenciált marketing Laterális diverzifikáció – horizontális diverzifikáció Termékfejlesztés - diverzifikáció Elvárt termék – kiterjesztett termék

19 Életciklus - életgörbe Bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás Termékkoncepció tesztelés – piaci tesztelés Alfa teszt- béta teszt Előre- és hátra integrálódás

20 10. Árpolitika • Árdifferenciálás és promóciós árak 100. • Ár és életgörbe. A piaci bevezetés árstratégiái 98. • A végső ár kialakításában szerepet játszó tényezők 97. • Az észlelt érték 95. • Költségalapú és piacvezérelt árképzés 94.

21 Kulcsszavak Költségalapú - piacvezérelt árképzés Észlelt érték - referenciaár Külső - belső referenciaár Lefölöző – behatoló ár Árdifferenciálás - promóciós árak Árrugalmasság

22 11. Az értékesítési rendszer • Az értékesítési rendszer funkciói 104. • Push és pull stratégiák 109. • Az értékesítési út tervezése 109. • Az értékesítési csatornák típusai 106.

23 Kulcsszavak Viszonteladók - kereskedelmi közvetítők Hagyományos- és vertikális értékesítési rendszer Vállalati – irányított – szerződéses értékesítési rendszerek Pull és push stratégiák Csatorna hossza – csatorna szélessége

24 12. Marketingkommunikáció • A kommunikációs tevékenység tervezése 113. • A kommunikációs-mix elemei 113.

25 Kulcsszavak Reklám - PR Eladásösztönzés - pull- és push stratégia Kommunikációs - és forgalmi hatás Pozícionálás - kommunikáció

26 Tesztkérdések (Minta) Igaz-Hamis kérdések 1.A differenciáló stratégia a méretgazdaságosság előnyeit használja ki 2. A sztár termékek cash-flow-ja pozítív, hiszen a relatív piaci részesedés egynél nagyobb, viszont a piac már nem bővül jelentősen 3. A behatoló árstratégia az észlelt érték felett állapítja meg az új termék induló árát 4. A piaci részesedés a potenciális piac vizsgált vállalatra jutó hányada

27 Mely fogalmak és meghatározások tartoznak össze A. Piaci részesedés B. Marketing-mix C. Piacszegmentáció D. Egyik sem E. Pozícionálás 1. A termék-, az ár-, az értékesítési és kommunikációs politika eszközeinek konkrét kombinációi, amelyeket meghatározott piaci helyzetekre terveznek 2. Arra irányul, hogy a termékről olyan képet alakítson ki a vevők számára, amely megkülönbözteti a többi terméktől és vásárlásra ösztönzi 3. Azt mutatja, hogy milyen az aránya a tényleges piacnak a potenciális piachoz képest 4. Azt mutatja, hogy milyen a vállalat forgalmának részaránya az összes forgalomhoz képest 5. A heterogén piac homogén részekre bontása a vállalat által kiválasztott ismérvek alapján

28 Hasonlítsa össze a fogyasztói és a szervezeti piacot az alábbi jellemzők szerint A. Fogyasztói piac jellemzője B. Szervezeti piac jellemzője C. Mindkét piac általános jellemzője 1. A vásárlási döntésben többféle szerepkör is meghatározható 2. Makro- és mikroszegmentáció 3. A vásárlás szakszerű, professzionális 4. Rövidebb értékesítési csatornák 5. Az eladók a piacszegmentálás során felhasználják a vásárlási döntés jellemzőit

29 Hasonlítsa össze a vállalatokat a versenystratégiák (költségdiktáló, differenciáló és koncentráló) és a termék/piac stratégiák (piackiaknázás, piacfejlesztés, termékfejlesztés, horizontális-, laterális diverzifikáció) alapján. A vállalat közepes méretű piacon van jelen, amely az egymást szorosan helyettesítő termékek éles versenyével jellemezhető. A vállalat a kapcsolódó szolgáltatások növelésével igyekszik az ágazatban versenyelőnyre szert tenni és ezáltal piaci részesedését növelni. Annak érdekében, hogy új vevőcsoportokat is megszerezzen, újrapozícionálta termékeit.

30 B vállalat az egyediség előnyét használja ki a kiválasztott szegmensben. A vállalat marketingterve a reklám-költségvetés jelentős növelését és az értékesítésösztönző eszközök intenzívebb alkalmazását tűzte ki célként. C vállalat multimárka stratégiát alkalmaz az egyes szegmensek eltérő igényeinek kielégítése érdekében. A vonzó profitkilátások miatt egy profilidegen új termék-vonallal bővítette a termékválasztékát.

31 Karikázza be az egy helyes állítást! A GE-McKinsey portfolió-mátrix egyik tengelyén ábrázoljuk 1.A piacnövekedés ütemét 2. Az üzletág versenyképességét 3. Az üzletág relatív piaci részesedését 4. Az üzletág abszolút piaci részesedését

32 Termékdifferenciálás esetén a vállalat 1.Új termékvonallal bővíti a választékát 2. Újrapozícionálja a termékét 3. Növeli a termékválaszték mélységét 4. A terméket a reklámban megkülönbözteti más termékektől

33 Melyek a piacszegmentációs folyamat elemei? Rakja a megfelelő sorrendbe a lépéseket! B. A szegmentációs kritériumok kiválasztása C. A szegmentumok jellemzése A. A célpiac kiválasztása D. A potenciális piac feltárása, megismerése F. Pozícionálás G. A marketing-mix kialakítása G. Szegmentálás


Letölteni ppt "Összefoglaló kérdések. 1. Marketing filozófia és marketing funkció • A piaci orientáció fejlődési szakaszai 3. • A marketing-mix 5. • A marketing koncepció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések