Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglaló kérdések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglaló kérdések"— Előadás másolata:

1 Összefoglaló kérdések

2 1. Marketing filozófia és marketing funkció
A piaci orientáció fejlődési szakaszai 3. A marketing koncepció alappillérei 4. A marketing menedzsment folyamat elemei 5. A marketing-mix 5.

3 2. A marketing környezete
A marketing audit 10. A marketingkörnyezet elemei 11.

4 Kulcsszavak 1-2. Termelés- termék koncepció (marketing rövidlátás) Értékesítési – marketing koncepció Integrált - koordinált marketing Stratégiai - operatív marketing (marketing menedzsment) Marketing környezet – marketing audit

5 3. A marketing információrendszer
A MIR alkotóelemei és kapcsolódásuk 16. A marketingkutatás folyamata 17. A marketing információk típusai 18. Az információgyűjtés folyamata 19. A primer információgyűjtés fajtái 19.

6 Kulcsszavak 3. Marketingfigyelés - marketingkutatás Piackutatás - marketingkutatás Primer információk - szekunder információk Kvalitatív - kvantitatív kutatás Megfigyelés – kísérlet - megkérdezés

7 4. A vállalat piaca A piac méretének jelzőszámai 25.
A piac kiterjeszthetősége (marketingérzékenysége) 26.

8 Kulcsszavak 4. Potenciális piac - piacvolumen Piaci részesedés – piaci lefedettség Kiterjeszthető piac – nem kiterjeszthető piac

9 5. Fogyasztói piac és vásárlói magatartás
A fogyasztói magatartás modellje, a vevők fekete doboza 30. A fogyasztói magatartást meghatározó tényező- csoportok 31. A fogyasztók csoportosítása az innovációs magatar- tás szempontjából 34. A vásárlási döntési folyamat szakaszai 36. A vásárlások típusai 37. Az érzékelt kockázat 37.

10 6. A beszerzői magatartás
Az ipari piac sajátosságai 43. A beszerzési helyzet típusai 45. A beszerzési központ fogalma és a beszerzési szerep- körök 48. A beszerzési magatartás meghatározói 50.

11 Fogyasztói piac - szervezeti piac
Kulcsszavak Fogyasztói piac - szervezeti piac Fogyasztói magatartás – szervezeti magatartás A beszerzési magatartás modellje – a fogyasztói magatartás modellje Referenciacsoportok - véleményvezetők Tagsági csoportok – aspirációs csoportok Impulzus, rutin, megfontolt vásárlás --- újravásárlás, módosított újravásárlás, új vásárlás Funkcionális – fizikai kockázat Pszichológiai – társadalmi kockázat

12 Alacsony érdekeltségű - magas érdekeltségű javak
Innovátorok, korai elfogadók, korai többség, késői többség, lemaradók A beszerzési központ Kezdeményezők, felhasználók, információközvetítők, döntéshozók, befolyásolók, vásárlók

13 7. Keresletelemzés és piacszegmentálás
Piaclebontásos és piacfelépítéses módszer 54. Tömeg-, differenciált-, koncentrált-, niche marketing 56. A szegmentációs folyamat 58. A piaci vonzerő tényezői (Porter) 58. Piaclefedés (Targeting) 59. A pozícionálás szerepe, módjai, stratégiái 60. A fogyasztói és az ipari piac szegmentálása 62. – 64.

14 Kulcsszavak Differenciálatlan (tömeg) marketing – differenciált marketing Koncentrált marketing – niche marketing Piacfelépítés - piaclebontás Szegmentálás – célpiacválasztás Termékpozícionálás – termék-image - reklám Fogyasztói piac szegmentálása – ipari piac szegmentálása Fogyasztók – fogyasztás szerinti szegmentálás Makro – mikro (kétlépcsős) szegmentáció

15 8. Marketingstratégiák Versenystratégiák 69.
A BCG-mátrix tényezői, a termékcsoportok lehetséges pozíciói és a választható stratégiák 71. A GE-mátrix tényezői és a lehetséges stratégiai pozí- ciók 73. A marketing tervezés folyamata 74.

16 BCG mátrix - GE- (McKinsey) mátrix
Kulcsszavak Költségdiktáló differenciáló - koncentráló (összpontosító) BCG mátrix - GE- (McKinsey) mátrix Abszolút piaci részesedés - relatív piaci részesedés Kérdőjelek - sztárok - fejőstehenek - sereghajtók

17 9. Termékpolitika Elsődleges és másodlagos termékjellemzők 80.
Termékhagyma 79. Elsődleges és másodlagos termékjellemzők 80. Márkastratégiák (előnyök - hátrányok) 81. A termékvonal mélysége és szélessége 83. Differenciálás és diverzifikáció Termék/piac stratégiák 84. Az életgörbe szakaszokhoz kapcsolódó marketing feladatok 85. A termékfejlesztési folyamat szakaszai 88.

18 Kulcsszavak Generikus termék - elvárt termék Elvárt termék – kiterjesztett termék Multimárka stratégia - a márka kiterjesztése – a márka újrapozícionálása Termékvonal mélység és szélesség Diverzifikáció - differenciálás Differenciálás – differenciált marketing Laterális diverzifikáció – horizontális diverzifikáció Piackiaknázás - piacfejlesztés Termékfejlesztés - diverzifikáció

19 Előre- és hátra integrálódás
Életciklus - életgörbe Bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás Termékkoncepció tesztelés – piaci tesztelés Alfa teszt- béta teszt

20 10. Árpolitika Költségalapú és piacvezérelt árképzés 94.
Az észlelt érték 95. A végső ár kialakításában szerepet játszó tényezők 97. Ár és életgörbe. A piaci bevezetés árstratégiái 98. Árdifferenciálás és promóciós árak 100.

21 Kulcsszavak Költségalapú - piacvezérelt árképzés Észlelt érték - referenciaár Külső - belső referenciaár Lefölöző – behatoló ár Árdifferenciálás - promóciós árak Árrugalmasság

22 11. Az értékesítési rendszer
Az értékesítési rendszer funkciói 104. Az értékesítési csatornák típusai 106. Az értékesítési út tervezése 109. Push és pull stratégiák 109.

23 Kulcsszavak Viszonteladók - kereskedelmi közvetítők Hagyományos- és vertikális értékesítési rendszer Vállalati – irányított – szerződéses értékesítési rendszerek Pull és push stratégiák Csatorna hossza – csatorna szélessége

24 12. Marketingkommunikáció
A kommunikációs tevékenység tervezése 113. A kommunikációs-mix elemei 113.

25 Kulcsszavak Pozícionálás - kommunikáció Kommunikációs - és forgalmi hatás Reklám - PR Eladásösztönzés - pull- és push stratégia

26 Tesztkérdések (Minta)
Igaz-Hamis kérdések A differenciáló stratégia a méretgazdaságosság előnyeit használja ki 2. A sztár termékek cash-flow-ja pozítív, hiszen a relatív piaci részesedés egynél nagyobb, viszont a piac már nem bővül jelentősen 3. A behatoló árstratégia az észlelt érték felett állapítja meg az új termék induló árát 4. A piaci részesedés a potenciális piac vizsgált vállalatra jutó hányada

27 Mely fogalmak és meghatározások tartoznak össze A. Piaci részesedés
C. Piacszegmentáció E. Pozícionálás B. Marketing-mix D. Egyik sem 1. A termék-, az ár-, az értékesítési és kommunikációs politika eszközeinek konkrét kombinációi, amelyeket meghatározott piaci helyzetekre terveznek 2. Arra irányul, hogy a termékről olyan képet alakítson ki a vevők számára, amely megkülönbözteti a többi terméktől és vásárlásra ösztönzi 3. Azt mutatja, hogy milyen az aránya a tényleges piacnak a potenciális piachoz képest 4. Azt mutatja, hogy milyen a vállalat forgalmának részaránya az összes forgalomhoz képest 5. A heterogén piac homogén részekre bontása a vállalat által kiválasztott ismérvek alapján

28 Hasonlítsa össze a fogyasztói és a szervezeti piacot az alábbi jellemzők szerint
A. Fogyasztói piac jellemzője B. Szervezeti piac jellemzője C. Mindkét piac általános jellemzője 1. A vásárlási döntésben többféle szerepkör is meghatározható 2. Makro- és mikroszegmentáció 3. A vásárlás szakszerű, professzionális 4. Rövidebb értékesítési csatornák 5. Az eladók a piacszegmentálás során felhasználják a vásárlási döntés jellemzőit

29 Hasonlítsa össze a vállalatokat a versenystratégiák (költségdiktáló, differenciáló és koncentráló) és a termék/piac stratégiák (piackiaknázás, piacfejlesztés, termékfejlesztés, horizontális-, laterális diverzifikáció) alapján. A vállalat közepes méretű piacon van jelen, amely az egymást szorosan helyettesítő termékek éles versenyével jellemezhető. A vállalat a kapcsolódó szolgáltatások növelésével igyekszik az ágazatban versenyelőnyre szert tenni és ezáltal piaci részesedését növelni. Annak érdekében, hogy új vevőcsoportokat is megszerezzen, újrapozícionálta termékeit.

30 B vállalat az egyediség előnyét használja ki a kiválasztott szegmensben. A vállalat marketingterve a reklám-költségvetés jelentős növelését és az értékesítésösztönző eszközök intenzívebb alkalmazását tűzte ki célként. C vállalat multimárka stratégiát alkalmaz az egyes szegmensek eltérő igényeinek kielégítése érdekében. A vonzó profitkilátások miatt egy profilidegen új termék-vonallal bővítette a termékválasztékát.

31 Karikázza be az egy helyes állítást!
A GE-McKinsey portfolió-mátrix egyik tengelyén ábrázoljuk A piacnövekedés ütemét Az üzletág versenyképességét Az üzletág relatív piaci részesedését Az üzletág abszolút piaci részesedését

32 Termékdifferenciálás esetén a vállalat
Új termékvonallal bővíti a választékát Újrapozícionálja a termékét Növeli a termékválaszték mélységét A terméket a reklámban megkülönbözteti más termékektől

33 Melyek a piacszegmentációs folyamat elemei
Melyek a piacszegmentációs folyamat elemei? Rakja a megfelelő sorrendbe a lépéseket! A. A célpiac kiválasztása B. A szegmentációs kritériumok kiválasztása C. A szegmentumok jellemzése D. A potenciális piac feltárása, megismerése G. A marketing-mix kialakítása F. Pozícionálás G. Szegmentálás


Letölteni ppt "Összefoglaló kérdések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések