Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Marketing Humán Erőforrás Menedzser Szak Bátor Attila

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Marketing Humán Erőforrás Menedzser Szak Bátor Attila"— Előadás másolata:

1 Marketing Humán Erőforrás Menedzser Szak Bátor Attila batora@gtk.vein.hu

2 I. Marketing történelem

3 A marketing alappillérei  Szükséglet  Igény  Kereslet

4 A marketing gondolkodás fejlődése  Termelés

5 A marketing gondolkodás fejlődése  Eladás

6 A marketing gondolkodás fejlődése  Vevőorientáció

7 A marketing gondolkodás fejlődése  Vetélytársak figyelése és társadalmi felelősség

8 II. A marketing környezete

9 Külső környezet  Társadalmi  Technológiai  Gazdasági  Természeti  Politikai és jogi  Verseny S T E E P

10 Társadalmi környezet  Demográfiai  Kulturális

11 Technikai környezet K+F ráfordítások

12 Természeti környezet

13 Gazdasági környezet

14 Politikai és jogi környezet

15 Versenykörnyezet  Piac méret és növekedés  Piaci szerkezet  Vevői és szállítói alkupozíciók  Ágazati költségszint

16 Piac méret és növekedési ütem  Általános piac  Termékpiac  Nevezetes piac

17 Piacszerkezet és részesedés Meglévő verseny Új belépők Vevők alkupozíciójaSzállítók alkupozíciója Helyettesítő termékek

18 Új belépők A belépési korlátot meghatározó tényezők:  Gazdaságos sorozatnagyság  Termékdifferenciálódás  Tőkeszükséglet  A fogyasztók megnyerésének költségei  Az elosztási csatornák költségei  Gazdaságpolitika

19 A már piacon levők közötti verseny  Tökéletes verseny  Monopólium  Oligopólium  Monopolisztikus verseny

20 Vevők alkupozíciója  A vevő az eladó termékeinek nagyrészét megvásárolja pl.: alkatrész-beszállítók  A termék differenciálatlan pl.: liszt, cukor  A partnerváltás költségei alacsonyak  A vásárló visszafelé integrálódott = ha kell gyártani tud  A vásárló pontosan ismeri a termék tulajdonságait

21 Szállítók alkupozíciója  A szállítók száma kevés  Nincsenek helyettesítő termékek  A vevő ágazata nem fontos a szállító számára  A szállító terméke fontos a vevő számára  Magasak a partner-váltás költségei a vevő számára  A szállító előre integrálódott

22 Költségszint  A vállalat belső költségei  Gazdaságos sorozatnagyság  Tanulási hatás (az alkalmazottak kvalifikáltsága)  Iparágra jellemző árengedmények

23 III. Stratégia

24 7S-modell  Nehezen változtatható elemek  Stratégia  Szervezeti struktúra  Információs rendszerek  Könnyen változtatható elemek  Szaktudás  Szakemberek  Szervezeti stílus  Integráló elem  Közös értékrend

25 A stratégia szintjei  Csoport  Üzleti egység (SBU)  Funkcionális

26 A vállalati krízis kiváltó okai  Alacsony színvonalú menedzsment  Túlnövekedés – „Góliát effektus”  Pénzügyi ellenőrzés gyengesége  Magas költségszint  Piaci verseny fokozódása  Váratlan keresletesés  Politikai vagy gazdasági rendszerváltás

27 Stratégiai tervezés menete 1. Hosszú távú célok 2. Külső környezetelemzés 3. Belső környezetelemzés 4. Stratégia kialakítása 5. Tervezés 6. Megvalósítás 7. Ellenőrzés

28 Stratégiai tervezés módszerei  Ansoff termék-piac mátrix  BCG- mátrix  GE- mátrix  Porter általános stratégia modellje

29 GE- mátrix A vállalkozás üzleti erőssége:  Megkülönböztetési előnyök  Piaci részesedés  Termékvonal szélessége  Szabadalmi rendszer  Értékesítési rendszer hatékonysága  Piacbefolyásolás hatékonysága  Árak feletti ellenőrzés  Innovativitás  Gazdaságos sorozatnagyság

30 GE- mátrix Az iparág vonzereje:  Piac méret  Piacok különbözősége  Piacok növekedése  Teljes és termékegységre jutó profit  Eladások kiszámíthatósága  Versenytársak  Társadalmi és jogi környezet  Technológiai haladás

31 IV. Fogyasztói magatartás

32 A fogyasztó döntési folyamata  Ösztönzés  Probléma felismerése  Információgyűjtés  Alternatívák értékelése  Döntés, vásárlás  Vásárlás utáni értéklés

33 Vevői szerepkörök  Kezdeményező  Tanácsadó  Döntéshozó  Vásárló  Használó

34 A vásárlói döntést meghatározó tényezők Egyénen kívül álló tényezők:  Demográfiai jellemzők  Kulturális jellemzők  Társadalmi osztály, csoport  Gazdasági tényezők  Piaci kínálat  Vállalati marketing

35 A vásárlói döntést meghatározó tényezők Egyénből eredő tényezők:  Benyomások  Tapasztalat  Tanulás  Szokások  Motiváció

36 V. Szervezetek vásárlói magatartása

37 Szervezeti piacok  Felhasználói piac  Viszonteladói piac  Kormányzati piac  Non-profit szervezetek piaca

38 Szervezeti piac kontra fogyasztói piac Szervezeti  Vásárlás feldolgozásra, továbbértékesítésre  Jelentős befektetések  Műszaki adatok szerepe a vásárlói döntésben  Csoportos döntéshozatal  Az eladó ismerete fontos  Eladó és vevő szoros kapcsolata  Alku, tenderek nagy szerepe  Az általuk értékesített termékektől függ a létük  Kevesebb résztvevő  Specialisták, szakértők alkalmazása

39 A szervezeti vásárlás döntési folyamata  Probléma felmerülése  Szükséges eszközök meghatározása  Szükséges eszközök leírása  Potenciális beszerzési források keresése  Ajánlatkérés  Ajánlatok értékelése, beszállító választása  Folyamatos rendelés feltételeinek meghatározása  Visszacsatolás

40 Szervezeti vásárlók magatartását befolyásoló tényezők Racionális  Ár  Minőség  Szolgáltatások színvonala  Ellátás Emocionális  Státusz  Kockázatvállalás  Baráti kapcsolatok

41 VI. MIR

42 A MIR alkotórészei Marketing környezet MIR -Belső adatok -Vállalkozás marketing adatbázisa -Marketingkutatás -Menedzsmenttudomány Marketing menedzsment AdatInformáció

43 Marketingkutatás A marketing információszerzés célja Kiváltó ok Imázskockázat csökkentés A környezet folyamatos ellenőrzése Stratégia- készítés Döntés- támogatás Versenyképesség- javítás Reklámhatékonyság mérése Megérzések igazolása Teljesítmény- mérés Vevői attitűdök mérése Hatékonyság- javítás

44 A marketingkutatás folyamata  Problémamegfogalmazás  Az információ költséghatékony forrásainak meghatározása  Az információgyűjtés technikájának meghatározása  Adatgyűjtés  Adatfeldolgozás  Az eredmények közzététele  Visszacsatolás

45 Szekunder információk Előnyei:  Alacsony költség  Kész információk  Gyorsan beszerezhetők  Más módon nem szerezhető be az információ  Több adatforrásra lehet támaszkodni  Független források hitelessége nagy

46 Szekunder információk Hátrányai:  Túl általános  Elavult  Az adatgyűjtés és feldolgozás módszere ismeretlen  Különböző források ellentmondó eredményei

47 Primer információk Előnyei:  Speciális, egyedi célok  Időszerű  A módszer ismert  Az ellentmondás kiküszöbölhető  Megbízható

48 Primer információk Hátrányai:  Időigényes  Drága  Bizonyos adatok nem gyűjthetők

49 Primer kutatás  Kvalitatív  Kvantitatív  Megkérdezés  Megfigyelés  Kísérlet  Motivációkutatás

50 Kérdőív kérdéstípusai

51 VII. A célpiac meghatározása

52 A célpiac meghatározásának folyamata 1. A fogyasztói igény és kereslet elemzése 1. A kereslet meghatározása 2. Ismérvek kijelölése 3. Szegmensek azonosítása 2. Célpiac kijelölése 1. A választás típusának kiválasztása 2. Célpiacok kiválasztása 3. Marketing-mix eszközök kidolgozása 1. Termékkínálat pozícionálása 2. Megfelelő marketing-mix kialakítása

53 1.1 kereslet meghatározása Homogén Klaszter Szóródó igény igény igény

54 1.2 A piacszegmentálás ismérvei  Demográfiai  Földrajzi  Pszichológiai  Elvárt előny  Fogyasztás mértéke  Ellenőrizhető marketingelemek

55 1.3 Potenciális szegmensek kiválasztása  Járuljon hozzá a profit növeléséhez, legyen megfelelő méretű  A szegmensen belül a potenciális fogyasztók igényei legyenek azonosak  A szegmensek közötti igények legyenek jól elkülöníthetőek, a szegmensek jól mérhetőek  A szegmens legyen elérhető  A szegmens igényeit lehessen kezelni

56 2. Célpiac választás TömegmarketingSzegmentált Koncentrált

57 A szegmentáció hatásai Előnye:  Ismereteket szerez a vásárlói viselkedéssel kapcsolatban  Képes kielégíteni a speciális vevői igényeket  Keresletváltozás követése  Érzékelhetővé vállnak a versenytárs erős és gyenge pontjai  Kidolgozhatóvá válnak a speciális marketingprogramok

58 A szegmentáció hatásai Hátránya:  A speciális termékek kifejlesztésének és bevezetésének magas költségei  A méretgazdaságosság gyakran elérhetetlen  A piacbefolyásolás költségei magasabbak  Minden szegmens saját vezetőgárdát igényel  Megköveteli a piac folytonos vizsgálatát

59 3.1 Pozícionálás minőség magas alacsony áralacsonymagas AxAx BxBx CxCx DxDx ExEx FxFx x


Letölteni ppt "Marketing Humán Erőforrás Menedzser Szak Bátor Attila"

Hasonló előadás


Google Hirdetések