Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkakörtervezés, -elemzés, -értékelés. Munkakör (job) A vállalati munkafeladatok egy személyre lebontott része, mely meghatározható ismeretek és képességek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkakörtervezés, -elemzés, -értékelés. Munkakör (job) A vállalati munkafeladatok egy személyre lebontott része, mely meghatározható ismeretek és képességek."— Előadás másolata:

1 Munkakörtervezés, -elemzés, -értékelés

2 Munkakör (job) A vállalati munkafeladatok egy személyre lebontott része, mely meghatározható ismeretek és képességek alkalmazását igényli. Nem azonos az ún. szereppel (role). Származtatása: stratégia  struktúra  munkamegosztás  munkakör

3 Munkakörtervezés az emberierőforrás- tervezés rendszerében Szervezeti stratégia, munkafelhasználás Emberi erőforrás tervezés MunkakörelemzésMunkakörtervezés

4 A munkakörtervezés fogalma, funkciója A munkakör tartalmának, funkciójának és kapcsolat-rendszerének kialakítása a szervezeti célok elérése, valamint az alkalmazottak szükségleteinek kielégítése érdekében.

5 Munkakörelemzés Fogalma: A munkakörök tartalmának, a szervezeti célok eléréséhez szükséges, ide tartozó tevékenységek meghatározása. Funkciója: Információt szolgáltatni a munkakör lényegéről, valamint az ennek ellátásához szükséges egyéni teljesítmény milyenségéről, a minimális és kívánatos készségekről.

6 A munkakörelemzés lehetséges céljai Támogathatja a következő vállalati tevékenységeket: Létszám-tervLétszám-terv MunkakörtervezésMunkakörtervezés Munkakör-értékelésMunkakör-értékelés Teljesítmény-értékelésTeljesítmény-értékelés Toborzás, kiválasztás, beillesztésToborzás, kiválasztás, beillesztés Munkaerő-fejlesztésMunkaerő-fejlesztés KarriermenedzsmentKarriermenedzsment Irányítás, leadershipIrányítás, leadership ÖsztönzésmenedzsmentÖsztönzésmenedzsment SzervezettervezésSzervezettervezés SzervezetfejlesztésSzervezetfejlesztés MunkavédelemMunkavédelem

7 Munkakörelemzés eszközei Munkakör-specifikációMunkakör-specifikáció Munkaköri leírásMunkaköri leírás Munkakörelemzés módszertanaMunkakörelemzés módszertana

8 Munkakör-specifikáció (személy specifikáció) Meghatározza a munkakör betöltéséhez minimálisan szükséges képzettségeket: –tapasztalatokat (fajták), –gyakorlati időt (hossz), –végzettséget (formális iskolázottság), –engedélyeket, –speciális végzettséget.

9 Munkavállalói jellemzők KSAO modellje Ismeretek: adott területhez tartozó információ anyag, melyre szükség van a munkavégzéshez (információ) Készségek: munkavégzéskor megfigyelhető alkalmazott ismeretek (tudás) Képességek: szellemi és/vagy fizikai tevékenységek elvégzéséhez szükséges fiziológiai és pszichikus feltételek (adottságok) Egyéb jellemzők Kompetencia-modellek

10 Munkaköri leírás A munkakörhöz kapcsolódó minden lényeges információt együttesen tartalmaz. A munkakörelemzés végeredménye. Általában tartalmazza: –Munka azonosítása –Munkakör rövid összegzése –Kötelezettségek és felelősségek

11 A munka azonosítása Munkakör elnevezéseMunkakör elnevezése Szervezeti helye (egység, kapcsolódás)Szervezeti helye (egység, kapcsolódás) Közvetlen feletteseKözvetlen felettese Fizetési státuszFizetési státusz

12 Munkakör rövid összegzése Munkakör funkcióiMunkakör funkciói Munkakör céljaiMunkakör céljai Munkakörhöz tartozó outputokMunkakörhöz tartozó outputok Általános jellemzésÁltalános jellemzés

13 Kötelezettségek és felelősségek Munkakör összes feladataiMunkakör összes feladatai Feladatokhoz tartozó százalékos munkaidő- megoszlásFeladatokhoz tartozó százalékos munkaidő- megoszlás Általános és specifikus munkaköri kötelezettségek összefoglalásaÁltalános és specifikus munkaköri kötelezettségek összefoglalása FelelősségekFelelősségek JogokJogok SzankciókSzankciók

14 Néhány segédeszköz Normák Funkcióanalízis Feladat – képesség mátrixok Kompetenciamátrixok Profilok: munkaköri, személy

15 Munkaköri leírás tartalma (BGF diasorból) Azonosító adatok: Vállalkozás neve: Munkakör neve: Közvetlen felettese: Munkakört betöltő neve: Érvényesség dátuma: Munkakör célja: Feladat – mit és hogyan kell tennie; Hatáskör – milyen eszközökkel teheti, milyen lehetőségei vannak; Felelősség – milyen következményekkel jár, ha feladatait nem teljesíti Kiegészítő információk: Munkavégzés helye: Munkaidő, munkarend: Teljesítményértékelés módszere: Bérezési forma: Munkaköri specifikációk: képesség – fizikai, szellemi készség – gyakorlati idő, tapasztalat, tudás - képesítések, nyelvismeret Záradék: átvettem, egyetértek, elfogadom, dátum

16 Norma Munkanorma: az időmennyiség, amely meghatározott termelési feltételek mellett szükséges valamely adott munka előírt mennyiségű elvégzéséhez (illetve az a munkamennyiség, amelyet valamely időegység alatt el kell végezni). Megállapításának alapja: a helyileg megteremthető és tényleges megvalósított legjobb műszaki és szervezési feltételek mellett dolgozó, átlagos képességű, begyakorlott munkás teljesítménye. Fajtái: –Időnorma (óra/db) –Darabnorma (db/óra) –Kiszolgálási norma (nem lehet egyéni és csoportos) Megkülönböztetünk: –Műszakilag megalapozott normát –Tapasztalati normát

17 Norma kialakításának lépései 1.A megfigyelés előkészítése 2.A megfigyelés végrehajtása 3.Az időadatok feljegyzése 4.Az időtanulmányba bevonandó ciklusok száma 5.A kapott időadatok feldolgozása Gyakoriság: az a szám, ami kifejezi, hogy egy elem vagy elemcsoport a művelet során hányszor fordul elő az elszámolási egységben meghatározott termékmennyiség előállításakor. 6.Az alapidő megállapítása 7.A járulékos idők megállapítása 8.Az időnorma megállapítása 9.A normák (munkanormák bevezetése) Együttműködés az érdekvédelmi szervezetekkel 10.A dolgozók tájékoztatása a kidolgozásról, bevezetésről, céljáról, várható hatásairól, körülményekről, rögzített munkamódszerről 11.A dolgozók betanítása 12.A munkanormák ellenőrzése, a teljesítmények vizsgálata

18 A funkcióanalízis (átvett példa: tűzoltói munkakör - BME)

19 Munkakörelemzés módszertana I. Bizottsági áttekintésBizottsági áttekintés  munkaköri leírás célja(i) InformációgyűjtésInformációgyűjtés  szekunder vizsgálat, munkanapfelvétel, interjú, kérdőív, megfigyelés Munkakörcsaládok kialakításaMunkakörcsaládok kialakítása Munkakörcsaládok, munkakörök igényelt kompetenciájának meghatározásaMunkakörcsaládok, munkakörök igényelt kompetenciájának meghatározása Nyilvántartás aktualizálásaNyilvántartás aktualizálása

20 Munkakörelemzés módszertana II. Megkérdezhető: munkakör betöltője munkakör felettese Célszerű a munkakörelemzést teljes bevonással készíteni, és a két (három) fél együttes részvételével az elemzésben.

21 Munkakörtevezés Def.2: a munkakörök olyan strukturálása, mely során optimális szervezeti teljesítményre, és a munkavállalói elégedettség eléréséhez Cél: a munkaköröket úgy kialakítani, hogy a szervezeti célokat és a dolgozói igények kielégítését egyaránt szolgálja

22 Munkakörtervezés hatása a dolgozói elégedettségre Munkamegosztás növekedése (specializáció) Kezdeti megoldások: rotáció (specializált munkakörök közt) munkakörbővítés (több munkafeladat)

23 Munkakör-gazdagítás I. Hosszú távú megoldás Lehetővé teszi a dolgozók „növekedési” (magasabb rendű) szükségleteinek kielégítését az ún. kritikus pszichológiai állapotokban. (jelentősség, átélt felelősség, eredmény ismerete)

24 Munkakör-gazdagítás II. Bővül a munkakör tartalma (kombináció, kapcsolatbővítés, felelősségnövelés, visszajelzések)Bővül a munkakör tartalma (kombináció, kapcsolatbővítés, felelősségnövelés, visszajelzések) Bővülnek a munkakör központi dimenziói (feladat változatossága, fontossága, munkakör autonómiája, visszajelzés)Bővülnek a munkakör központi dimenziói (feladat változatossága, fontossága, munkakör autonómiája, visszajelzés) Kritikus pszichológiai állapotjellemzők javulásaKritikus pszichológiai állapotjellemzők javulása Javulnak a személyt és munkát érintő eredmények (motiváltság, munka termelékenysége, minősége, elégedettség, fluktuáció)Javulnak a személyt és munkát érintő eredmények (motiváltság, munka termelékenysége, minősége, elégedettség, fluktuáció)

25 A munkakör motivációs ereje (MME) = MME VÁLTOZATOSSÁG + MEGHATÁROZOTTSÁG + FONTOSSÁG3 × × AUTONÓMIA × VISSZAJELZÉS

26 Amennyiben a gazdagítás nem megoldás Régebbi módszerek (rotáció, bővítés)Régebbi módszerek (rotáció, bővítés) Alternatív munkaidőrendszerekAlternatív munkaidőrendszerek Munkaerő részvételi programokMunkaerő részvételi programok

27 Munkaidő-gazdálkodás Munkaidő: az időtartam, mely alatt a munkavállalónak a munkaadó rendelkezésére kell állnia Munkaidő-gazdálkodás: A munkaerő idejével való gazdálkodás, ennek tervezése, a munkarend kialakítása. A rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás mind teljesebb kihasználására törekszik.

28 Munkarend (munkaidő-beosztás) Meghatározza a munkaidő teljesítésének rendszerétMeghatározza a munkaidő teljesítésének rendszerét –Munkanap kezdete –Munkanap vége –Munkaközi szünet –Ezek cikluson belüli változásai Kialakításának szempontjai:Kialakításának szempontjai: –Termelés munkaidő igénye –Pszichológiai, fiziológiai szempontok –Munkavállalói elvárások –Jogszabályi megkötések

29 Munkaidő-rendszerek Dimenziói: teljes – rész rendes – rendkívüli fix – nem fix (változó) Csoportjai: Teljes munkaidős, fix Teljes munkaidős, nem fix Nem teljes munkaidős rendszerek

30 Teljes, fix Napi 8 óraNapi 8 óra Naponta azonos óraszámNaponta azonos óraszám Időben változatlan intenzitásúIdőben változatlan intenzitású Lehet egy v. több műszakos és állandó v. változó műszakbeosztásosLehet egy v. több műszakos és állandó v. változó műszakbeosztásos

31 Teljes munkaidős, nem fix Egyenlőtlen: tervezetten változik, ciklusonként állandóEgyenlőtlen: tervezetten változik, ciklusonként állandó Kötetlen (munkafeladathoz igazodó): menedzserekKötetlen (munkafeladathoz igazodó): menedzserek Rugalmas: törzs- és peremidőRugalmas: törzs- és peremidő Sűrített munkahét: ötnaposnál rövidebbSűrített munkahét: ötnaposnál rövidebb Idénymunka: ciklus = 1 évIdénymunka: ciklus = 1 év

32 Nem teljes munkaidős rendszerek Napi 8 óránál kevesebb RészmunkaidőRészmunkaidő Rugalmas nyugdíjba vonulásRugalmas nyugdíjba vonulás MunkakörmegosztásMunkakörmegosztás Bedolgozói rendszerBedolgozói rendszer MegbízásMegbízás Santa Clara modell (A munkaidő hosszára vonatkozó megállapodást időről-időre megújítják)Santa Clara modell (A munkaidő hosszára vonatkozó megállapodást időről-időre megújítják)

33 MUNKAERŐ RÉSZVÉTELI PROGRAMOK Részvételen alapuló folyamat amely felhasználja a munkaerő ötleteit, gondolatait (input-jait), hogy növelje elkötelezettségét a szervezeti célok irántRészvételen alapuló folyamat amely felhasználja a munkaerő ötleteit, gondolatait (input-jait), hogy növelje elkötelezettségét a szervezeti célok iránt Részvételen alapuló vezetés – A beosztottak és közvetlen felettesük jelentős mértékben megosztják a döntéshozatali hatalmatRészvételen alapuló vezetés – A beosztottak és közvetlen felettesük jelentős mértékben megosztják a döntéshozatali hatalmat Képviseleten alapuló döntéshozatal – A dolgozókat egy kis létszámú csoport képviseli az alkalmazottakat érintő döntésekbenKépviseleten alapuló döntéshozatal – A dolgozókat egy kis létszámú csoport képviseli az alkalmazottakat érintő döntésekben

34 Munkakör-értékelés Értékelési folyamat a munkakörök szervezetben meglévő relatív súlyának, fontosságának meghatározására. Cél: sokféle, de döntően az ösztönzési rendszer személyfüggetlen részének kialakítása

35 A munkakör-értékelés módszerei Globális: a munkakör egészét vizsgáljaGlobális: a munkakör egészét vizsgálja Analitikus: a munkakört összetevői alapján értékeliAnalitikus: a munkakört összetevői alapján értékeli Komparatív: más munkakörökhözKomparatív: más munkakörökhöz Skála-alapú: „független” mércéhezSkála-alapú: „független” mércéhez

36 Módszerek típusai Rangsorolás (gl, komp):Rangsorolás (gl, komp): Munkakörök egyszerű rangsora (pl. páros összehasonlítás) Osztályozás (gl, sk):Osztályozás (gl, sk): Előzetes besorolási séma alapján Tényező összehasonlítás (an, komp):Tényező összehasonlítás (an, komp): Egyes tényezők relatív súlya, majd összegzés Pontozásos (an, sk):Pontozásos (an, sk): A munkakör profilt tényezőkre bontják (pl. tudás, felelősség, problémamegoldás, munkakörülmények) ezeket külön pontozzák

37 Célszerű menete Érdekvédelmi szervezetek bevonásaÉrdekvédelmi szervezetek bevonása Mintaértékelés (10-30%) külső szakértőkkelMintaértékelés (10-30%) külső szakértőkkel Összes értékelés értékelő bizottságban. Ez lehet szintenként eltérő, vagy vegyes.Összes értékelés értékelő bizottságban. Ez lehet szintenként eltérő, vagy vegyes. Végezhető munkakör-családok értékelése isVégezhető munkakör-családok értékelése is

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkakörtervezés, -elemzés, -értékelés. Munkakör (job) A vállalati munkafeladatok egy személyre lebontott része, mely meghatározható ismeretek és képességek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések