Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulásszervezés 3. Bemutató Forrás: Barabási Tünde: Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés. Egyetemi jegyzet. BBTE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulásszervezés 3. Bemutató Forrás: Barabási Tünde: Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés. Egyetemi jegyzet. BBTE."— Előadás másolata:

1 Tanulásszervezés 3. Bemutató Forrás: Barabási Tünde: Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés. Egyetemi jegyzet. BBTE

2 Pedagógus = az osztály menedzsere Szerepköre: ◦ Tervezés: célok kitűzése, tevékenységek megtervezése ◦ Szervezés: feladatok és erőforrások egymáshoz rendelése. ◦ Irányítás: követelmények előírása, ellenőrzés, beavatkozás 1.Közös szabályok 2.Tanulók tanulásának irányítása 3.Ismeretelsajátítás irányítása. ◦ Vezetés: a szervezet tagjai viselkedésének befolyásolása (kommunikáció, koordináció, ösztönzés) ◦ Ellenőrzés, értékelés. A vezetés eredményessége a gyermeki személyiség kibontakoztatása. NEM LEHET HIBÁZNI!

3 Tanulásszervezési dimenziók Dimenziók Ergonómiai Pszichológiai Szociális Normatív Műveleti Innovatív

4 1. Ergonómiai dimenzió Fizikai-környezeti feltételek biztosítása melyek az oktató-nevelő munka hatékonyságát befolyásolják. Pl. csoportszoba berendezése, bútorzat, megfelelő látási viszonyok, felszerelés, stb.

5 2. Pszichológiai dimenzió A tanulók egyéni és életkori sajátosságainak megismerése. Társas-kapcsolati interakciók. Érzelmi-akarati sajátosságok érvényesítése. Pl. pozitív társas kapcsolatok, érzelmi biztonság.

6 3. Szociális dimenzió A nevelés a gyermekcsoportban/ közösségben valósul meg, ezt figyelembe kell vennünk és szem előtt kell tartanunk a tevékenység megszervezésekor. Pl. közösségfejlesztés

7 4. Normatív dimenzió Az óvodai és iskolai tevékenységben érvényesülő normarendszer (explicit, implicit, intézményi normák, csoportszabályok ) Pl. az osztály szabályai

8 5. Műveleti dimenzió A pedagógus beavatkozási eljárásainak és stratégiáinak mozgósítása. Pl. fegyelmezés, konfliktuskezelés

9 6. Innovatív dimenzió Azok a változások, melyeknek célja a tevékenység hatékonyságának optimizálása. Pl. kutatás, újítás (pl. módszerek terén)

10 Tanulásszervezés Azoknak a feltételeknek a megteremtése, melyek szükségesek ahhoz, hogy olyan környezetet tudjunk teremteni és fenntartani, amelyben a tanulás optimálisan megy végbe. Szervezés Oktatás Körülmények megteremtése Jobb teljesítmény SzabályokÓratervezés Munkafeltételek Információközlés Értékelés

11 Tanulásszervezés Különböző megközelítések Rend és fegyelem fenntartása A gyermek szabadságának biztosítása A gyermek viselkedésének szabályozása Pozitív nevelői/tanulási légkör biztosítása Csoportfolyamatok erősítése Aranyszabályok betartása – szakácskönyv.

12 Szervezési munkaformák 1. Preventív munkaszervezés – megelőzés 2. Reaktív munkaszervezés – fegyelmezetlenség kezelése.

13 Preventív munkaszervezés megelőzés Tervezőmunka (időbeosztás, eszközök, stb.) Optimális fizikai környezet Szabályok rögzítése év elején, következetes alkalmazása. (ne túl sok, rugalmas, segíti a tanulást, világos, állító, betartható, gyerek bevonásával, szembeötlő helyre kifüggeszteni.) Tipikus pedagógusi hibák kiküszöbölése.

14 Reaktív munkaszervezés fegyelmezés Feltétel: ◦ Empátia, ◦ Pedagógusi készségek és képességek ◦ Fegyelmezési eljárások ismerete. Fegyelmezés – a tanítási idő 50%-a

15 Fegyelmezetlenség okai Egyéni okokCsoport problémák Figyelem megszerzése Hatalom és ellenőrzés megszerzése Bosszúállás Tehetetlenség – nem tud státushoz jutni. Egység hiánya Viselkedési szabályok, munkafolyamat elutasítása Egyes tanulók kirekesztése A zavaró viselkedés mint érték elfogadása.

16 Reagálás elvei Azonnaliság Adekvátság Tanítási-tanulási folyamat zavartalanságának biztosítása Rendbontás kezdeményezőjének felelősségre vonása tisztán, érthetően megnevezni a helytelenített viselkedésformát.

17 Egyszerű technikák Szándékos mellőzés Jelzések általi beavatkozás Proxemitáskontroll Szemkontaktus Érdeklődés felkeltése Humor Megállító magatartás Figyelemmel kísérő magatartás Ütemező magatartás.

18 Technikák (folyt.) Emlékeztetni a viselkedési szabályra Váltás a tevékenység jellegében Akadályelhárítás Kiszámíthatóság Megfékezés Csábító tárgyak eltávolítása Tanítási óra programjának átstrukturálása.

19 Nem célravezető Megszégyenítés, fenyegetés Elhárító, figyelmen kívül hagyó magatartás Uralkodó, elnyomó pedagógiai attitűd Túlreagálás Egész csoport büntetése Hibáztatás Hosszas foglalkozás egy gyermekkel Képességbeli különbségek figyelmen kívül hagyása.

20 Sikeres óravezetés elemei Elvárások pontos közlése az év elején A helytelen viselkedésnek büntetése van A tevékenység során jól érzik magukat a diákok, sikerélményük van Az utasítás világos. A pedagógus a csoportot is tudja kezelni, nemcsak az egyes gyerekeket.

21 Pozitív pedagógusi viselkedésmód Éber jelenlét Figyelemmegosztás képessége Egyenletes munkatempó, gördülékenység Az órakezdés ceremóniája Tevékenységek közötti átmenetek Befejezés biztosítása Figyelemfelhívó jelzések használata. Határozott, következetes magatartás.


Letölteni ppt "Tanulásszervezés 3. Bemutató Forrás: Barabási Tünde: Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés. Egyetemi jegyzet. BBTE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések