Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NEVELÉS FOLYAMATA ÉS MÓDSZEREI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NEVELÉS FOLYAMATA ÉS MÓDSZEREI"— Előadás másolata:

1 A NEVELÉS FOLYAMATA ÉS MÓDSZEREI

2 A nevelés folyamata A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított gyermeki tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit. A fejlesztő hatások révén kialakul értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását. A nevelés lényeges tartalmi jegyei : fejlődés, fejlesztés, hatás, tervezés, irányítás, tevékenység

3 A fejlesztő hatásnak két formája van:
tervszerű, intézményes fejlesztő hatás, amelynek meghatározott célja van, és ennek eléréséhez tudatos eljárásmódokat alkalmaz. spontán intézményen kívüli hatás. Ennek sorába tartozik minden környezeti tényező, mellyel az egyén valamilyen módon kapcsolatba került. A spontán hatás mindig kihat a tervszerű, intézményes hatótényezőkre, azok szerepét erősítheti vagy gyengítheti.

4 A nevelés folyamata keretében megvalósul:
a személyiség fejlesztése, a magatartásformák kialakítása a személyiség erkölcsi, művelődési, életmódbeli és esztétikai szokásainak megerősítése, a minták interiorizálása meggyőződések kialakítása

5 A nevelés módszerei Módszer szógörög meta + hodosz szavak összetétele = valami felé vezető út. Nevelési módszer: a kitüzött nevelési cél elérésének érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a gyermekeket pozitív tevékenységre késztessük, a negatív hatásokat pedig kiküszöböljük. Nevelési eljárás: a módszer konkretizációját jelenti. Nevelési eszköz: a gyermekek fő tevékenységformáit jelenti: a játékot, tanulást, a munkát, a sportot, a szabadidőt stb. Nevelési fogás: a nevelési módszerek illetve eszközök alkalmazásának módja.

6 A módszert meghatározó tényezők
a nevelési cél, a nevelési feladat, tanulók életkora, értelmi fejlettsége, képességei, a tanár személyisége, pedagógiai kulturáltsága, felkészültsége, a tanár vezetési stílusa, a tanulók életkora, sajátosságai, a pedagógiai szituáció és annak tartalma.

7 A nevelési módszerek jellemzői
a módszereknek a nevelés céljainak és feladatainak megvalósítását kell szolgálni, a módszer kiválasztásánál figyelembe kell venni a tanulók személyiségét, az egyéni és életkori sajátosságokat, a módszereknek rugalmasaknak kell lenniük, a módszerek mindig együttesen, rendszerként kell kifejteni hatásukat

8 A nevelési módszerek hagyományos osztályozása
követelés, meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, elismerés, büntetés

9 A nevelési módszerek osztályozása a nevelési folyamatban betöltött szerep szerint
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere, példa, példakép állítás módszere, a bírálat, önbírálat módszere, a beszélgetés, a felvilágosítás módszere, az előadás, a tájékoztatás, a vita módszere. A tevékenység megszervezésének módszerei: a követelés, a megbízás, az ellenőrzés módszere, a verseny, a játékos módszerek, az oktatás, a gyakorlás módszere.

10 A magatartásra ható módszerek
Ösztönzés, serkentés módszerei: ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, osztályozás, jutalmazás. Kényszerítő módszerek: felszólítás, parancs, büntetés. Gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, elmarasztalás.


Letölteni ppt "A NEVELÉS FOLYAMATA ÉS MÓDSZEREI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések