Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Horváth Judit.  Rosenthal és Jakobson 1968  Pozitív Pygmalion effektus  Negatív Pygmalion effektus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Horváth Judit.  Rosenthal és Jakobson 1968  Pozitív Pygmalion effektus  Negatív Pygmalion effektus."— Előadás másolata:

1 Előadó: Horváth Judit

2  Rosenthal és Jakobson 1968  Pozitív Pygmalion effektus  Negatív Pygmalion effektus

3  Módszer: tudományos értelemben valamilyen eredményhez elvezető tervszerű eljárás. ◦ formál ◦ alakít ◦ ösztönöz ◦ gátol

4  Nevelési tényezők: ◦ a felnőtt tekintélyi személyek, ◦ a feladatok és ◦ kortársi interakciók

5  Nevelési eljárás: a nevelési módszer konkrét alkalmazása.

6  Nevelési eszköz: minden olyan tényező, amely valamilyen módon hat, formál, alakít a célszerűen alkalmazott módszer megvalósításában. ◦ közösség ◦ szervezet ◦ Intézmény ◦ rendezvény ◦ tevékenység ◦ tárgyi elemek  Nevelési fogás a nevelési módszer illetve eszköz alkalmazásának a módját jelenti.

7  Nevelési módszerek csoportosítása: (Bábosik István) ◦ 1. közvetlen (direkt) nevelési módszerek o szokásformálás módszerei:  követelés módszerei  gyakoroltatás módszerei  segítségadás módszerei  ellenőrzés módszerei  ösztönzés módszerei

8 o magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének módszerei:  az elbeszélés módszere  modellértékű személyek bemutatása  műalkotások bemutatása  személyes példaadás o a meggyőzés formálás közvetlen módszerei:  előadás, magyarázat, beszélgetés  a tanulók önálló elemző munkája

9 ◦ 2. közvetett (indirekt) nevelési módszerek funkcionális rendszere o hatásszervező funkciók alapján o személyiségfejlesztő funkciók alapján

10 A konkrét nevelési módszer és eszköz kiválasztásának szempontjai:  nemzetközi egyezmények, egy-egy ország törvényei  a nevelés társadalmilag meghatározott céljai  a nevelő munka konkrét feladata és tartalma  a nevelő személye

11  Alapvető nevelési módszerek ◦ 1. Követelés: kötelező célokat és feladatokat állít a tanulók elé, meghatározott cselekvés, tevékenység végrehajtására késztet.  parancs  tiltás  kérés

12 A hatékony követelés legyen: ◦ nyílt ◦ világos ◦ egyértelmű logikus ◦ teljesíthető ◦ határozott

13 ◦ 2. Meggyőzés: mások tudatának és magatartásának értelmi és érzelmi úton történő befolyásolása. ◦ 3. Gyakorlás: a sokszor ismétlődő cselekvés folyamata. ◦ 4. Példaadás: A követendő cselekvési normáknak, erkölcsi állásfoglalásnak a tanulók elé tárása szemléletes módon, konkrét emberi cselekedetekben. A példa hatásának feltételei:  a példaképben valósuljon meg az elvek és a gyakorlat összhangja  a példakép legyen képes érzelmileg is megragadni a követőt  a tanulóban legyenek meg a szükségletek az átvehető tulajdonságok kialakítására.

14 ◦ 5. Jutalmazás és büntetés  Jutalmazás: a helyes magatartás és cselekedet elismerő értékelése.  A büntetés: a helytelen cselekedet elítélése, hogy távol tartsa a gyermeket az elítélt cselekedet megismétlésétől.  csak akkor büntethet a nevelő, ha a gyermek tudja, miért kap büntetést  a büntetést minél ritkábban és csak a legvégső esetben alkalmazzuk  a büntetés legyen mindig arányban az elkövetett vétekkel  a vétek elkövetése bizonyított legyen  a büntetés legyen mérsékelt és fokozatos  a nevelőtestület egysége elvek alapján alkalmazza a büntetést

15 ◦ 6. Ellenőrzés és értékelés: az ellenőrzés a nevelési folyamatban a feladatok rendszeres, hibátlan, színvonalas teljesítésének biztosítását szolgáló módszer.

16 Az ellenőrzés és értékelés helye a pedagógiai folyamatban

17  Az értékelés típusai, értékelési funkciók ◦ 1. Diagnosztikus értékelés ◦ 2. Fejlesztő értékelés  Szóbeli fejlesztő értékelés  az egyén értékeli önmagát  a csoport tagjai értékelik az egyént  a csoport értékeli önmagát  a csoport tagjait értékelik más csoportok  a csoportot értékelik más csoportok  a csoport tagjait értékeli a pedagógus  a csoportot értékeli a pedagógus  az osztályt értékeli a pedagógus

18  Írásbeli fejlesztő értékelés  Pontozás  a pontszámok a tanulási tevékenység részleteit is mutassák meg  fel kell tüntetni az elérhető és az elért pontszámot is.  a pontozás nem váltható át osztályzatra  a pontozás elsősorban önellenőrzés és önértékelés alapján történjen  a csoporton belül el kell helyezni az egyén teljesítményét is.  a csoport teljesítményeket viszont el kell helyezni az osztály egészének teljesítménysorában.

19 ◦ 3. Lezáró összegző értékelés  A lezáró-összegző értékelés módjai:  pontozásos  szöveges  A lezáró-összegző értékelés irányultsága szempontjából :  tanulóknak és csoportnak szóló  szülőknek és tanulóknak szóló  A lezáró és összegző értékelés összetevői :  ellenőrzés-diagnosztizálás  lezárás, összegzés-értékelés  jutalmazás

20  Ellenőrzés- diagnosztizálás: Célja: az egész tanulási szakaszra érvényes differenciált egyéni elvárási szinteket mennyire sajátították el a tanulók. Módjai: Elsősorban a feladatlapokban megjelenő tudást lehet vele mérni.

21  A pedagógiai értékelés funkciója, fajtái, lehetőségei ◦ adatgyűjtés ◦ azok értelmezése, magyarázata vagyis interpretálása Interpretálás követelményei:  objektivitás  érvényesség  megbízhatóság

22 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya.

23  A visszajelzés szintjei: ◦ a tanulóra irányul ◦ pedagógus felé irányul ◦ a pedagógiai célokat és követelményeket vetjük össze

24

25 Az osztályozás mint numerikus értékelés a nevelő szuverén joga!

26  A nevelő és a nevelt kapcsolata az ellenőrzés és az értékelés folyamatában ◦ szubjektív összetevők: az egyén személyiségének értékei ◦ objektív összetevők: társadalmi ranglétrán elfoglalt hely A személyiség értékei: értékrendszer, felkészültség, emberi kapcsolatok, szerepek, attitűdök, oktatási-nevelési eredmények, ítéletek.

27  Adelson tanár-diák interakció alapján való csoportosítása

28  Pedagógus szerepek: ◦ a társadalom képviselője ◦ bíró ◦ forrás ◦ játékvezető ◦ detektív ◦ az identitás tárgya ◦ szorongáscsökkentő ◦ én támogató ◦ szülő helyettes ◦ facilitátor

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: Horváth Judit.  Rosenthal és Jakobson 1968  Pozitív Pygmalion effektus  Negatív Pygmalion effektus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések