Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA: mit és mikor mérjünk?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA: mit és mikor mérjünk?"— Előadás másolata:

1 IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA: mit és mikor mérjünk?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA: mit és mikor mérjünk? Török József mérési-értékelési szakértő

2 Mik a kulcskompetenciák?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Mik a kulcskompetenciák? Az iskolai műveltség tartalma Gazdasági versenyképesség Társadalmi műveltségkép Globalizáció

3 Mik a kulcskompetenciák?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Mik a kulcskompetenciák? -alkalmasság a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz -alkalmasság az aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához -tudás ismeretek -képességek -attitűdök Részletesen: A kompetencia Kihívások és értelmezések. OKI 2006.

4 Mik a kulcskompetenciák?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Mik a kulcskompetenciák? Kulturális tőke Társadalmi tőke Emberi tőke

5 Mik a kulcskompetenciák?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Mik a kulcskompetenciák? Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

6 MiT jelent az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE MiT jelent az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia? fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek - az egyén szükségleteinek megfelelően

7 Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetenciA
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetenciA Attitűdök Képességek Ismeretek

8 Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia szókincs és funkcionális nyelvtan szóbeli interakciók főbb típusai nyelvi stílusok társadalmi hagyományok nyelvek kulturális vonatkozásai és változatossága Attitűdök Képességek Ismeretek

9 Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia szóbeli üzenetek megértése beszélgetések kezdeményezése, folytatása, lezárása szövegolvasás, -értés és -alkotás segédeszközök használata LLL: nyelv nem formális keretekben történő elsajátítása Attitűdök Képességek Ismeretek

10 Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Az idegen nyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia kulturális sokféleség tiszteletben tartása nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés és kíváncsiság Attitűdök Képességek Ismeretek

11 Mi a pedagógiai értékelés?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Mi a pedagógiai értékelés? folyamat rész- vagy végeredményének egybevetése a célokkal a tanítás-tanulás eredményéből von le következtetést vontakozóan célrendszerre tanítási-tanulási folyamatra tanulóra A visszajelentés körei, szintjei

12 Mik a pedagógiai értékelés szintjei?
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Mik a pedagógiai értékelés szintjei? Mire irányul az értékelés? Ki végzi? tanulók tanítási-tanulási folyamat egy-egy osztály pedagógus az iskola értékelése igazgató, iskolavezetés, kutató egy tantárgy(csoport) helyzetének regionális értékelése szaktanácsadó, kutató neveltség problémáinak regionális értékelése szakértő, szaktanácsadó, kutató egy-egy műveltségi terület országos (időkövető) felmérése egy-egy műveltségi terület nemzetközi összehasonlítása, az oktatási rendszer értékelése kutató

13 Az értékelés Metodológiai alapjai
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Az értékelés Metodológiai alapjai objektivitás a mérés független az adatfelvétel, a tesztkészítő és a tesztelemző személyétől érvényesség (validitás) a tanítási követelmény és az értékelés módja megfelel egymásnak megbízhatóság (reliabilitás) mennyire méri jól azt, amit mérni szeretnénk mért teljesítmény = valóságos teljesítmény + hibafaktorok adatok interpretálása

14 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Az értékelés Funkciói diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés a tanulás a tanulás kezdetén előzetes tudás feltárása formatív (a tanulási folyamatot fejlesztő-formáló) értékelés a tanulás folyamatában tanítási hibák és nehézségek differenciált feltárása, javítás, pótlás szummatív (lezáró-minősítő, a relatív végállapot eredményeinek megállapítását szolgáló) értékelés témazáró, félévi, év végi osztályozás, érettségi

15 Az értékelés Viszonyítási pontja
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Az értékelés Viszonyítási pontja kritérium-referenciájú mérés a tanulás követelményeiből kiinduló eljárások Alapja a tananyag megfelelő elemzése, leképezése norma-referenciájú mérés a kiválasztott populáció átlagához viszonyít normáleloszlást is produkál objektív látásmódot visz az iskolai értékelés szubjektív közegébe

16 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
A Tanulók értékelése az iskolai értékelés ellentmondásai az értékelő személyén belüli dilemma tanárok szubjektív értékelése: előítéletes tudati állapot, külső befolyásoltság (nem tudatos egyik sem) jobb osztályokban szigorúbban, rosszabbakban enyhébben osztályozunk mindig a jobbak kapják a jobb jegyeket és a gyengébbek a rosszabbat az osztályozás növeli az értékelés relativitását: osztályozás nélküli „értékelés”

17 A Tanítási-tanulási folyamat értékelése
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE A Tanítási-tanulási folyamat értékelése az elért eredmények egybevetése a kitűzött célokkal standard összehasonlítás reprezentatív felmérési adatok kellenek hozzá, saját profilt a standard profilhoz hasonlítjuk felhasználási körülményeit és szakmai feltételeit be kell tartani! hasonlítás nagyon kedvező vagy kedvezőtlen lehet az országos standardhoz képest rétegstandard

18 A Tanítási-tanulási folyamat értékelésének eszközei: feladatbank
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE A Tanítási-tanulási folyamat értékelésének eszközei: feladatbank itemfejlesztők: tanárok, értékelési szakértők munkacsoportja egy-egy műveltségi, illetve kompetenciaterület minél szélesebb tudáskörének (ismeretek, összefüggések, képességek, készségek) feldolgozása validálás, próbamérés, javítás pedagógiai paraméterek: fogalmi vagy műveleti besorolás, nehézségi szint

19 Az értékelés Mérőeszköze A teszt
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Az értékelés Mérőeszköze A teszt a pszichológiai tulajdonságok közül az iskolai tanulásban szerepet játszó tudást mérik az iskolai rutinmunka része tanárok által készített feladatokból áll, azok legkisebb önállóan értékelhető részei: itemek (feladatelemek)

20 A Mérőeszköz elemi egysége Az item
ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE A Mérőeszköz elemi egysége Az item Az itemek jellemzői nehézsége, nehézségi indexe egy tetszőleges tanuló milyen valószínűséggel oldja meg differenciálóereje mennyire élesen tesz különbséget a különböző tudásszintű tanulók között megbízhatósága, reliabilitása item és teszt összpontszámának korrelációja ha magas, ugyanúgy mér az item, mint a teszt

21 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Kérdések

22 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Kérdések mit hol mikor hogyan miért kompetencia mérjünk? tudás

23 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Kérdések mit hol mikor hogyan miért mérjünk?

24 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Kérdések mit hol mikor hogyan miért Belépéskor (diagnosztikus) Fejlesztés közben (formatív) Kilépéskor (szummatív) mérjünk?

25 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Kérdések mit hol mikor hogyan miért mérjünk?

26 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Kérdések mit hol mikor hogyan miért Szintfelmérés (belépéskor) Iránykorrekció (fejlesztés közben) Hatékonyságvizsgálat (kilépéskor) mérjünk?

27 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE
Köszönöm a figyelmet. Török József mérési-értékelési szakértő Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10.


Letölteni ppt "IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA: mit és mikor mérjünk?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések