Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Török József mérési-értékelési szakértő ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Török József mérési-értékelési szakértő ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE."— Előadás másolata:

1 Török József mérési-értékelési szakértő ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE

2 Az iskolai műveltség tartalma Gazdasági versenyképesség Társadalmi műveltségkép Globalizáció

3 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE -tudás ismeretek -képességek -attitűdök -alkalmasság a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz -alkalmasság az aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához Részletesen: A kompetencia Kihívások és értelmezések. OKI 2006. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=kompetencia

4 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Kulturális tőke Társadalmi tőke Emberi tőke

5 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  Anyanyelvi kommunikáció  Idegen nyelvi kommunikáció  Matematikai kompetencia  Természettudományos kompetencia  Digitális kompetencia  A hatékony, önálló tanulás  Szociális és állampolgári kompetencia  Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

6 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek - az egyén szükségleteinek megfelelően

7 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE AttitűdökKépességekIsmeretek

8 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  szókincs és funkcionális nyelvtan  szóbeli interakciók főbb típusai  nyelvi stílusok  társadalmi hagyományok  nyelvek kulturális vonatkozásai és változatossága AttitűdökKépességekIsmeretek

9 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  szóbeli üzenetek megértése  beszélgetések kezdeményezése, folytatása, lezárása  szövegolvasás, -értés és -alkotás  segédeszközök használata  LLL: nyelv nem formális keretekben történő elsajátítása AttitűdökKépességekIsmeretek

10 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  kulturális sokféleség tiszteletben tartása  nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés és kíváncsiság AttitűdökKépességekIsmeretek

11 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  folyamat rész- vagy végeredményének egybevetése a célokkal  a tanítás-tanulás eredményéből von le következtetést vontakozóan célrendszerretanítási-tanulási folyamatratanulóra A visszajelentés körei, szintjei

12 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Mire irányul az értékelés? Ki végzi? tanulók tanítási-tanulási folyamat egy-egy osztály pedagógus az iskola értékelése igazgató, iskolavezetés, kutató neveltség problémáinak regionális értékelése egy tantárgy(csoport) helyzetének regionális értékelése szaktanácsadó, kutató szakértő, szaktanácsadó, kutató egy-egy műveltségi terület országos (időkövető) felmérése egy-egy műveltségi terület nemzetközi összehasonlítása, az oktatási rendszer értékelése kutató

13 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE objektivitás a mérés független az adatfelvétel, a tesztkészítő és a tesztelemző személyétől érvényesség (validitás) a tanítási követelmény és az értékelés módja megfelel egymásnak megbízhatóság (reliabilitás) mennyire méri jól azt, amit mérni szeretnénk mért teljesítmény = valóságos teljesítmény + hibafaktorok adatok interpretálása

14 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés  a tanulás a tanulás kezdetén  előzetes tudás feltárása  formatív (a tanulási folyamatot fejlesztő-formáló) értékelés  a tanulás folyamatában  tanítási hibák és nehézségek differenciált feltárása, javítás, pótlás  szummatív (lezáró-minősítő, a relatív végállapot eredményeinek megállapítását szolgáló) értékelés  témazáró, félévi, év végi osztályozás, érettségi

15 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  kritérium-referenciájú mérés  a tanulás követelményeiből kiinduló eljárások  Alapja a tananyag megfelelő elemzése, leképezése  norma-referenciájú mérés  a kiválasztott populáció átlagához viszonyít  normáleloszlást is produkál  objektív látásmódot visz az iskolai értékelés szubjektív közegébe

16 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  az iskolai értékelés ellentmondásai  az értékelő személyén belüli dilemma  tanárok szubjektív értékelése: előítéletes tudati állapot, külső befolyásoltság (nem tudatos egyik sem)  jobb osztályokban szigorúbban, rosszabbakban enyhébben osztályozunk  mindig a jobbak kapják a jobb jegyeket és a gyengébbek a rosszabbat  az osztályozás növeli az értékelés relativitását: osztályozás nélküli „értékelés”

17 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  az elért eredmények egybevetése a kitűzött célokkal  standard összehasonlítás  reprezentatív felmérési adatok kellenek hozzá, saját profilt a standard profilhoz hasonlítjuk  felhasználási körülményeit és szakmai feltételeit be kell tartani!  hasonlítás nagyon kedvező vagy kedvezőtlen lehet az országos standardhoz képest  rétegstandard

18 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  itemfejlesztők: tanárok, értékelési szakértők munkacsoportja  egy-egy műveltségi, illetve kompetenciaterület minél szélesebb tudáskörének (ismeretek, összefüggések, képességek, készségek) feldolgozása  validálás, próbamérés, javítás  pedagógiai paraméterek: fogalmi vagy műveleti besorolás, nehézségi szint

19 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  a pszichológiai tulajdonságok közül az iskolai tanulásban szerepet játszó tudást mérik  az iskolai rutinmunka része  tanárok által készített  feladatokból áll,  azok legkisebb önállóan értékelhető részei: itemek (feladatelemek)

20 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE  Az itemek jellemzői  nehézsége, nehézségi indexe  egy tetszőleges tanuló milyen valószínűséggel oldja meg  differenciálóereje  mennyire élesen tesz különbséget a különböző tudásszintű tanulók között  megbízhatósága, reliabilitása  item és teszt összpontszámának korrelációja  ha magas, ugyanúgy mér az item, mint a teszt

21 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE

22 mitholmikorhogyanmiért tudás kompetencia

23 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE mitholmikorhogyanmiért

24 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE mitholmikorhogyanmiért

25 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE mitholmikorhogyanmiért

26 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE mitholmikorhogyanmiért

27 ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE Köszönöm a figyelmet. Török József mérési-értékelési szakértő torok.jozsef@fppti.hu Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10.


Letölteni ppt "Török József mérési-értékelési szakértő ESÉLY A VERSENYKÉPESSÉGRE ● FACE THE CHALLENGE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések