Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Lénárd Sándor 1 Az iskola, mint szervezet A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta. Neveléselmélet IV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Lénárd Sándor 1 Az iskola, mint szervezet A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta. Neveléselmélet IV."— Előadás másolata:

1 Készítette: Lénárd Sándor 1 Az iskola, mint szervezet A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta. Neveléselmélet IV.

2 Készítette: Lénárd Sándor 2 Alapkérdések I. Mi az iskolai nevelés célja? „ Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mi is hát a nevelés, és hogyan kell nevelni. Napjainkban ugyanis igen vitatottak ezek a feladatok. Mert nem mindenki ért egyet abban, hogy mit kell az ifjúságnak tanulnia az erkölcs és a tökéletes élet szempontjából, de még az sincs tisztázva, vajon az értelem vagy a lélek kifejlesztésére kell-e inkább irányítani a nevelést. A szokásos nevelési rendszer nagyon zavaros, és nem világos, hogy vajon azt kell-e elsajátítani, ami az életre hasznos, vagy pedig, ami az eredményt fejleszti, vagy éppen valami különleges dolgot, mert mindezen szempontoknak vannak szószólói.” (Arisztotelész)

3 Készítette: Lénárd Sándor 3 Alapkérdések II. Oktatás vagy nevelés? Oktatáscentrikus iskola Neveléscentrikus iskola

4 Készítette: Lénárd Sándor 4 Alapkérdések III. Ismeretátadás vagy képességfejlesztés? tananyag kiválasztás + motiváció

5 Készítette: Lénárd Sándor 5 Az iskola társadalma Érdekeltek

6 Készítette: Lénárd Sándor 6 Az iskola dokumentumai SZMSZ Kollektív szerződés Házirend Alapító okirat Pedagógiai program Szülői munkaközösség

7 Készítette: Lénárd Sándor 7 Szervezeti kultúra Harrison - Handy modell Klub kultúra Feladat kultúraSzemélyiség kultúra Szerep kultúra Apolló Athéné Dionüszosz Zeusz

8 Készítette: Lénárd Sándor 8 Szervezetelméletek Bürokratikus modell – Max Weber Célorientált modell - Taylor Személyre orientált modell - Mayo Nyitott rendszerű modell – Katz - Kahn

9 Készítette: Lénárd Sándor 9 1. Bürokratikus modell belső stabilitás, rutin tevékenységek, mindenkinek ismert a feladata, folyamatos ellenőrzés. Hierarchizált szervezet, hierarchizált, szabályokon nyugvó viszony.

10 Készítette: Lénárd Sándor 10 2. Célorientált modell világos célok, racionális elemzés, a folyamtok tisztázása, határozott irányítás, munkaerő megítélésének alapja a teljesítmény, a vezető feladatorientált. A szervezet hatékonyságát a termelékenységék és az általa előállított profit adja.

11 Készítette: Lénárd Sándor 11 3. Személyre orientált modell befelé forduló szervezet, konfliktusmegoldás csoportosan, a szervezet tagjait bevonják a döntésekbe. Elkötelezettség, kohézió, morál.

12 Készítette: Lénárd Sándor 12 4. Nyitott rendszer modell innováció, alkalmazkodás, rugalmas, gyors döntések, változások kezelés képessége, A külső környezeti hatások gyors követése.

13 Készítette: Lénárd Sándor 13 Quinn -modell nyitottzárt rugalmas merev ÉRTÉK

14 Készítette: Lénárd Sándor 14 A versengő értékek modell nyitottzárt rugalmas merev Emberi kapcsolatok modell személyes kapcsolatok Belső folyamatok modell szabályorientált Racionális célmodell célorientált Nyitott rendszer modell növekedésorientált ÉRTÉK

15 Készítette: Lénárd Sándor 15 rugalmasság strukturált ellenőrzés befelé kifelé információ, dokumentáció stabil ellenőrzés növekedés, forrás elkötelezettséginnováció nyitottság teljesítmény célok tisztázása

16 Készítette: Lénárd Sándor 16 rugalmasság strukturált ellenőrzés befelé kifelé értékelő, megfigyelő koordinátor bróker mentorinnovátor támogató termelő irányító

17 Készítette: Lénárd Sándor 17 A nevelés folyamata Impulz í v aktivit á s f á zisa (nem c é lra ir á nyul ó tev é kenys é g, a t á rgyi k ö rnyezet ingerei ir á ny í tj á k) Heteron ó m szab á lyoz á s ú tev é kenys é g f á zisa –A tekint é lyi szab á lyoz á s szintje (10-12 é ves korig) (A felnőtt tekint é lyi szem é lyek hat á sa k ö zvetlen ü l é rv é nyes ü l - direkt szab á lyoz á s.) –A szoci á lis szab á lyoz á s szintje (10-12 é v felett) (A felnőtt szem é lyek helyett a feladatok é s a kort á rscsoportok tekinthetők hat é kony nevelő hat á s ú aknak – indirekt szab á lyoz á s) Autonóm szabályzású aktivitás fázisa

18 Készítette: Lénárd Sándor 18 Direkt nevelési módszerek A beidegzés közvetlen módszerei: – követelés – gyakorlás – segítségadás – ellenőrzés – ösztönzés A magatartási modellek közvetítésének direkt módszerei: – elbeszélés – tények és jelenségek bemutatása – műalkotások bemutatása – személyes példaadás A meggyőződés-formálás közvetlen módszerei: –előadás, magyarázat, beszélgetés –a tanulók önálló elemző munkája

19 Készítette: Lénárd Sándor 19 Indirekt nevelési módszerek A beidegzés közvetett módszerei: –közösségfejlesztő és önfejlesztő tevékenységek megszervezése –perspektívák megszervezése –hagyományok kialakítása –közvetett követelés –közvetett ösztönzés –közvetett ellenőrzés A magatartási - tevékenységi modellek közvetítésének indirekt módszerei: –a nevelő személyes részvétele a közösségi tevékenységben –egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életéből A meggyőződés-formálás közvetett módszerei: –a közvetett felvilágosítás –a vita

20 Készítette: Lénárd Sándor 20 Rejtett tanterv A “rejtett tanterv” jellemzői: –bár a “rejtett tanterv” fogalma absztrakció, megjelenési formája mindig konkrét, –elmaradhatatlan kísérőjelensége a tanítási-tanulási folyamatoknak, és hatékonysága sokszor eléri a tudatos pedagógiai célkitűzésekét: az iskola hatásrendszerét tehát e kettő “keveréke” adja, –tartalmának elsajátítása általában spontán tanulás útján történik, –az általa közvetített tartalom a pszichikus képződmények valamennyi alapvető tartományára kiterjed (pl. a megismerési stílusra), –erősítheti ill. gátolhatja a tudatos pedagógiai intenciókat, –egyaránt tartalmaz rövid távú (taktikai) elemeket és hosszú távra szóló tartalmakat.


Letölteni ppt "Készítette: Lénárd Sándor 1 Az iskola, mint szervezet A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta. Neveléselmélet IV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések